Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Karen Marie Braseth

Rapportdato: 2020-08-09

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 387 775 og med ett samlet driftsresultat på 24 462. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Iris Service AS Vara­medlem 2020 - Aktiv 99 913 1 280
Iris Salten Iks Vara­medlem 2017 - Aktiv 287 862 23 182

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Ungdoms & Idrettslaget Håpet Styrets leder 2006 - 2008

Iris Service AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Iris Service AS - 984019327
Innsamling av ikke-farlig avfall
Vikan Avfallsplass, 8031 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
102
Styremedlemmer
0
Omsetning
99 913 000
Personalkostnader
32 029 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 535 000
Egenkapital
4 713 000
Gjeld
42 750 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 3 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 4
Fordringsomsetningshastighet 3 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 4 0
Kontantstrøm fra drift 10 7 10
Rentedekningsgrad 6 10 0
Likviditetsgrad II 4 6 8
Totalt 43 48 30
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 99 913 93 700 38 254
Driftsresultat 1 280 1 080 -306
Resultat før skatt 221 428 -530
Ordinært resultat 221 428 -530
Årsresultat 221 428 -530
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 20 535 16 636 12 188
Sum omløpsmidler 26 928 20 859 18 082
Sum eiendeler 47 463 37 496 30 270
Sum egenkapital 4 713 4 491 4 063
Sum langsiktig gjeld 20 380 17 226 17 459
Sum kortsiktig gjeld 22 370 15 778 8 748

Iris Salten Iks

Foretaksinfo
(Aktiv) Iris Salten Iks - 967518190
Innsamling av ikke-farlig avfall
Vikan Avfallsplass, 8020 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
287 862 000
Personalkostnader
103 527 000
Lederlønn
1 167 000
Anleggsmidler
288 366 000
Egenkapital
166 943 000
Gjeld
274 178 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 14 16 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 69 76 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 287 862 276 931 250 858
Driftsresultat 23 182 29 459 22 564
Resultat før skatt 12 932 21 302 16 029
Ordinært resultat 12 932 21 302 16 029
Årsresultat 12 925 21 224 15 663
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 288 366 252 446 225 900
Sum omløpsmidler 152 754 118 436 142 230
Sum eiendeler 441 120 370 882 368 131
Sum egenkapital 166 943 156 621 136 830
Sum langsiktig gjeld 207 963 153 877 167 852
Sum kortsiktig gjeld 66 215 60 384 63 449

Ungdoms & Idrettslaget Håpet

Foretaksinfo
(Aktiv) Ungdoms & Idrettslaget Håpet - 984124740
Idrettslag og -klubber
C/o Sten Skjellhaug Leivsetveien 7, 8211 Fauske
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2008 1,5 år