Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Karen Marie Braseth

Rapportdato: 2019-10-15

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 276 931 og med ett samlet driftsresultat på 29 459. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Iris Salten Iks Vara­medlem 2017 - Aktiv 276 931 29 459

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Ungdoms & Idrettslaget Håpet Styrets leder 2006 - 2008

Iris Salten Iks

Foretaksinfo
(Aktiv) Iris Salten Iks - 967518190
Innsamling av ikke-farlig avfall
Vikan Avfallsplass, 8020 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
276 931 000
Personalkostnader
92 605 000
Lederlønn
1 121 000
Anleggsmidler
252 446 000
Egenkapital
156 621 000
Gjeld
214 261 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 14 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 76 73 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 276 931 250 858 241 455
Driftsresultat 29 459 22 564 26 930
Resultat før skatt 21 302 16 029 18 853
Ordinært resultat 21 302 16 029 18 853
Årsresultat 21 224 15 663 18 476
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 252 446 225 900 193 059
Sum omløpsmidler 118 436 142 230 107 945
Sum eiendeler 370 882 368 131 301 004
Sum egenkapital 156 621 136 830 125 238
Sum langsiktig gjeld 153 877 167 852 128 356
Sum kortsiktig gjeld 60 384 63 449 47 411

Ungdoms & Idrettslaget Håpet

Foretaksinfo
(Aktiv) Ungdoms & Idrettslaget Håpet - 984124740
Idrettslag og -klubber
C/o Sten Skjellhaug Leivsetveien 7, 8211 Fauske
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2008 1,5 år