Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Mads Håvelsrud Eklo

Rapportdato: 2019-11-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 105 og med ett samlet driftsresultat på -41. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Rerent AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 7 -40
Braco Økonomitjenester AS Styrets leder 2014 - Aktiv 98 -1
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 98 -1
Miljø & Ressurs AS Styrets leder 2014 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Eklo Eiendom AS Styrets leder 2014 - 2019
Eklo Eiendom AS Adm. direktør 2014 - 2019
Braco Økonomitjenester AS Styre­medlem 2014 - 2014
AS Econ Styrets leder 2014 - 2019
AS Econ Styre­medlem 2009 - 2014

Rerent AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rerent AS - 917508410
Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
Odins veg 9, 7603 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
16 000
Gjeld
45 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 2 10 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 0 0
Driftsresultat -40 -19 -1
Resultat før skatt -40 -45 -1
Ordinært resultat -40 -45 -1
Årsresultat -40 -45 -1
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 95
Sum omløpsmidler 61 68 6
Sum eiendeler 61 68 101
Sum egenkapital 16 56 101
Sum langsiktig gjeld 45 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 13 0

Braco Økonomitjenester AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Braco Økonomitjenester AS - 913530438
Regnskap og bokføring
Olaf Eklos veg 3, 7605 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,3 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 5,3 år
Styre­medlem 2014 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
98 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
84 000
Egenkapital
40 000
Gjeld
69 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 8 8
Fordringsomsetningshastighet 0 1 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 0 4 4
Kontantstrøm fra drift 0 1 1
Rentedekningsgrad 0 8 8
Likviditetsgrad II 2 8 8
Totalt 4 34 39
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 98 234 236
Driftsresultat -1 3 3
Resultat før skatt -1 2 3
Ordinært resultat -1 2 3
Årsresultat -1 2 3
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 84 0 0
Sum omløpsmidler 26 111 87
Sum eiendeler 110 111 87
Sum egenkapital 40 41 39
Sum langsiktig gjeld 34 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35 70 48

Miljø & Ressurs AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Miljø & Ressurs AS - 864217982
Oppføring av bygninger
Olaf Eklos veg 3, 7605 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
94 000
Egenkapital
94 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 94 94 94
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 94 94 94
Sum egenkapital 94 94 94
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Eklo Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eklo Eiendom AS - 963124228
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Olaf Eklos veg 3, 7605 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2019 5,1 år
Adm. direktør 2014 2019 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
507 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 356 000
Egenkapital
1 128 000
Gjeld
1 500 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 69 72 74
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 507 492 481
Driftsresultat 321 341 364
Resultat før skatt 196 215 226
Ordinært resultat 196 215 226
Årsresultat 196 215 226
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 356 2 375 2 210
Sum omløpsmidler 272 254 390
Sum eiendeler 2 628 2 629 2 600
Sum egenkapital 1 128 1 052 956
Sum langsiktig gjeld 1 318 1 385 1 445
Sum kortsiktig gjeld 182 193 199

AS Econ

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Econ - 962044557
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Olaf Eklos veg 3, 7605 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2019 5,2 år
Styre­medlem 2009 2014 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
641 000
Personalkostnader
16 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 935 000
Egenkapital
2 487 000
Gjeld
2 316 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 4
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 6 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 62 66 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 641 1 424 1 336
Driftsresultat 111 194 190
Resultat før skatt 72 146 144
Ordinært resultat 72 146 144
Årsresultat 72 146 144
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 935 3 462 3 638
Sum omløpsmidler 869 1 507 1 446
Sum eiendeler 4 804 4 968 5 084
Sum egenkapital 2 487 2 415 2 269
Sum langsiktig gjeld 2 277 2 382 2 441
Sum kortsiktig gjeld 39 171 374