Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kari Resløkken Larsen

Rapportdato: 2020-02-23

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 067 og med ett samlet driftsresultat på -698. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 22 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Regnskapsservice Kari Resløkken Larsen Innehaver 2019 - Aktiv 2 -1
Wikholm Form AB Kontakt­person 2019 - Aktiv 0 0
Karlskoga Isolerings AB Kontakt­person 2018 - Aktiv 0 0
Infraelektro AB Norsk representant 2015 - Aktiv 0 0
Ggt Consulting AB Norsk representant 2015 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Regnskapsservice Kari Resløkken Larsen Styrets leder 2000** - 2019
Askim Regnskapsteam AS Styre­medlem 2009 - 2016
Askim Regnskapsteam AS Styre­medlem 2009 - 2016
Floradekor AS Styre­medlem 2002 - 2014
Floradekor AS Vara­medlem 2000** - 2002

Regnskapsservice Kari Resløkken Larsen

Foretaksinfo
(Aktiv) Regnskapsservice Kari Resløkken Larsen - 983083528
Regnskap og bokføring
Vardeveien 114, 1850 Mysen
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
86 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 8 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 2 32 92
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 2 1 526
Driftsresultat -1 -1 1 052
Resultat før skatt 0 3 1 056
Ordinært resultat 0 3 1 056
Årsresultat 0 3 1 056
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 87 366 1 239
Sum eiendeler 87 366 1 239
Sum egenkapital 86 366 1 234
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 5

Wikholm Form AB

Foretaksinfo
(Aktiv) Wikholm Form AB - 993951684
Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år

Karlskoga Isolerings AB

Foretaksinfo
(Aktiv) Karlskoga Isolerings AB - 916357206
Rørleggerarbeid
Se-691 25 Karlskoga, 9998 Utlandet
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2018 Aktiv 2,1 år

Infraelektro AB

Foretaksinfo
(Aktiv) Infraelektro AB - 915559859
Elektrisk installasjonsarbeid
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2015 Aktiv 4,7 år

Ggt Consulting AB

Foretaksinfo
(Aktiv) Ggt Consulting AB - 915046282
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2015 Aktiv 5 år

Åttans Bygg AB

Foretaksinfo
(Aktiv) Åttans Bygg AB - 814625672
Engroshandel med trelast
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2014 Aktiv 5,2 år

Improve Business Scandinavia AB

Foretaksinfo
(Aktiv) Improve Business Scandinavia AB - 912977048
Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2014 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
770 000
Personalkostnader
306 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
722 000
Egenkapital
-924 000
Gjeld
2 847 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 2 0
Totalt 17 34 13
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 770 21 604 4 535
Driftsresultat -998 66 -27
Resultat før skatt -1 022 64 -12
Ordinært resultat -1 022 64 -12
Årsresultat -1 022 64 -12
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 722 728 672
Sum omløpsmidler 1 201 3 572 859
Sum eiendeler 1 923 4 301 1 531
Sum egenkapital -924 98 34
Sum langsiktig gjeld 2 753 0 0
Sum kortsiktig gjeld 94 4 203 1 497

Färg & Kakelbutiken Sverige AB

Foretaksinfo
(Aktiv) Färg & Kakelbutiken Sverige AB - 912319245
Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2013 Aktiv 6,5 år

Klevane Mek AB

Foretaksinfo
(Aktiv) Klevane Mek AB - 912157806
Reparasjon av maskiner
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2013 Aktiv 6,6 år

Totaltech Energi i Årjäng AB

Foretaksinfo
(Aktiv) Totaltech Energi i Årjäng AB - 999047246
Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2013 Aktiv 6,8 år

Karlstad Produktion & Montage AB

Foretaksinfo
(Aktiv) Karlstad Produktion & Montage AB - 911602199
Produksjon av metallkonstruksjoner og deler
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2013 Aktiv 7 år

Storhulte Michael

Foretaksinfo
(Aktiv) Storhulte Michael - 999641423
Annen teknisk konsulentvirksomhet
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2013 Aktiv 7 år

Remaljeringsselskapet

Foretaksinfo
(Aktiv) Remaljeringsselskapet - 998805333
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2012 Aktiv 7,4 år

Eierseksjonssameiet Torvet

Foretaksinfo
(Aktiv) Eierseksjonssameiet Torvet - 986132872
Lønnet arbeid i private husholdninger
C/o Bdo AS Frosterudveien 5, 1832 Askim
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2011 Aktiv 8,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
781 000
Personalkostnader
78 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
547 000
Gjeld
38 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 45 15 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 781 782 685
Driftsresultat 17 -178 -46
Resultat før skatt 18 -176 -43
Ordinært resultat 18 -176 -43
Årsresultat 18 -176 -43
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 586 552 739
Sum eiendeler 586 552 739
Sum egenkapital 547 529 705
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38 23 34

M-distribusjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) M-distribusjon AS - 996353486
Engroshandel med plater, musikk- og videokassetter og cd- og dvd-plater
Pennestrøket 17, 1850 Mysen
Verv
Fra Til Varighet
Regnskaps­fører 2011 Aktiv 8,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
7 150 000
Gjeld
288 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 12 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -54 -2 -40
Resultat før skatt -34 1 -14
Ordinært resultat -34 1 -14
Årsresultat -34 1 -14
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 7 438 7 467 7 526
Sum eiendeler 7 438 7 467 7 526
Sum egenkapital 7 150 7 184 7 269
Sum langsiktig gjeld 282 282 252
Sum kortsiktig gjeld 6 1 4

Læsseruds Entreprenad AB

Foretaksinfo
(Aktiv) Læsseruds Entreprenad AB - 997134192
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2011 Aktiv 8,6 år

Jørgen Edkvist Service AB

Foretaksinfo
(Aktiv) Jørgen Edkvist Service AB - 897040662
Bygging av veier og motorveier
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2011 Aktiv 8,7 år

Nordisk Service Installation AB

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordisk Service Installation AB - 996344681
Elektrisk installasjonsarbeid
Vardeveien 114, 1850 Mysen
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2010 Aktiv 9,2 år

Peter Norsell

Foretaksinfo
(Aktiv) Peter Norsell - 995956497
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2010 Aktiv 9,4 år

Klinten Montage AB

Foretaksinfo
(Aktiv) Klinten Montage AB - 995912368
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2010 Aktiv 9,4 år

A Anderssons Rör AB

Foretaksinfo
(Aktiv) A Anderssons Rör AB - 992458984
Rørleggerarbeid
C/o Bdo AS Frosterudveien 5, 1832 Askim
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 10,3 år

Zachrisson Service AB

Foretaksinfo
(Aktiv) Zachrisson Service AB - 994412566
Bearbeiding av metaller
C/o Bdo AS Frosterudveien 5, 1832 Askim
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 10,5 år

Økne Service AB

Foretaksinfo
(Aktiv) Økne Service AB - 994254111
Reparasjon av maskiner
C/o Bdo AS Frosterudveien 5, 1832 Askim
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 10,7 år

Rønningen Farm & Entreprenad AB

Foretaksinfo
(Aktiv) Rønningen Farm & Entreprenad AB - 994078151
Bygging av veier og motorveier
C/o Bdo AS Frosterudveien 5, 1832 Askim
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 10,7 år

Nt Service

Foretaksinfo
(Aktiv) Nt Service - 992653000
Reparasjon av maskiner
C/o Bdo AS Frosterudveien 5, 1832 Askim
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 11 år

Govi

Foretaksinfo
(Aktiv) Govi - 985279497
Oppføring av bygninger
V/ Regnskapsservice Kari R Larsen Vangsveien 10, 1814 Askim
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 11 år

Wiro Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wiro Eiendom AS - 992227192
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Ramstadløkka 20, 1850 Mysen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 12,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
514 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 402 000
Egenkapital
678 000
Gjeld
2 760 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 64 64 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 514 500 472
Driftsresultat 338 377 312
Resultat før skatt 189 216 161
Ordinært resultat 189 216 161
Årsresultat 189 216 161
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 402 3 471 3 557
Sum omløpsmidler 36 65 63
Sum eiendeler 3 438 3 536 3 620
Sum egenkapital 678 489 623
Sum langsiktig gjeld 2 675 2 611 2 627
Sum kortsiktig gjeld 85 436 370

Askim Regnskapsteam AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Askim Regnskapsteam AS - 993586633
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
Vangsveien 10, 1814 Askim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2016 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
937 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 000
Egenkapital
258 000
Gjeld
192 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 12
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 4 4 12
Kontantstrøm fra drift 1 3 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 39 39 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 937 1 011 1 338
Driftsresultat 17 26 106
Resultat før skatt 13 20 79
Ordinært resultat 13 20 79
Årsresultat 13 20 79
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 1 1
Sum omløpsmidler 449 611 675
Sum eiendeler 450 612 676
Sum egenkapital 258 246 225
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 192 366 450

Motor Teknikk Verksted AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Motor Teknikk Verksted AS - 983476317
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Risløkkveien 2, 0581 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2019 14,3 år

Floradekor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Floradekor AS - 980718387
Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy
Ramstadløkka 20, 1850 Mysen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2014 11,9 år
Vara­medlem 2000 2002 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
717 000
Personalkostnader
216 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
859 000
Egenkapital
-1 198 000
Gjeld
2 301 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 6
Resultatgrad 16 0 16
Kontantstrøm fra drift 5 0 10
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 56 15 80
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 717 937 5 938
Driftsresultat 84 -42 672
Resultat før skatt 24 -73 422
Ordinært resultat 24 -73 422
Årsresultat 24 -73 422
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 859 917 946
Sum omløpsmidler 244 199 1 383
Sum eiendeler 1 103 1 115 2 329
Sum egenkapital -1 198 -1 222 -1 149
Sum langsiktig gjeld 2 272 2 269 3 282
Sum kortsiktig gjeld 29 68 196