Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ronny Guldbrandsøy

Rapportdato: 2021-05-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 239 590 og med ett samlet driftsresultat på 6 868. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
E.t. Holding AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 163 137 3 417
Ceronvica AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -13
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 0 -13
Ikenberget Mat AS Styre­medlem 2003 - Aktiv 76 453 3 464

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Guldbrandsøy Holding AS Styrets leder 2017 - 2019
Guldbrandsøy Holding AS Adm. direktør 2017 - 2018
Guldbrandsøy Holding AS Adm. direktør 2017 - 2018

E.t. Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) E.t. Holding AS - 917593809
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Skålafjæro 39, 5470 Rosendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
163 137 000
Personalkostnader
17 850 000
Lederlønn
1 106 000
Anleggsmidler
8 606 000
Egenkapital
11 174 000
Gjeld
46 021 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 6 6
Kapitalomsetningshastighet 8 6
Fordringsomsetningshastighet 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6
Resultatgrad 4 8
Kontantstrøm fra drift 5 7
Rentedekningsgrad 8 8
Likviditetsgrad II 4 2
Totalt 42 44
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 163 137 86 994
Driftsresultat 3 417 3 795
Resultat før skatt 2 181 2 491
Ordinært resultat 2 181 2 491
Årsresultat 1 900 2 176
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 8 606 10 405
Sum omløpsmidler 48 589 44 129
Sum eiendeler 57 195 54 534
Sum egenkapital 11 174 9 131
Sum langsiktig gjeld 1 062 1 383
Sum kortsiktig gjeld 44 959 44 019

Ceronvica AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ceronvica AS - 917591946
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Cecilie Skorpen Guldbrandsøy Gamlastøa 8, 5911 Alversund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,7 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 500 000
Egenkapital
-68 000
Gjeld
1 572 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 0 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -14 -3
Resultat før skatt -20 -58 -56
Ordinært resultat -20 -58 -56
Årsresultat -20 -58 -56
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 500 1 500 1 500
Sum omløpsmidler 4 21 8
Sum eiendeler 1 504 1 521 1 508
Sum egenkapital -68 -48 10
Sum langsiktig gjeld 1 572 1 568 1 497
Sum kortsiktig gjeld 0 1 2

Ikenberget Mat AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ikenberget Mat AS - 985771367
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Alverflaten, 5911 Alversund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 Aktiv 17,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
76 453 000
Personalkostnader
6 582 000
Lederlønn
459 000
Anleggsmidler
1 614 000
Egenkapital
2 242 000
Gjeld
10 628 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 8 8 4
Kontantstrøm fra drift 7 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 65 65 56
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 76 453 72 837 65 967
Driftsresultat 3 464 2 678 1 377
Resultat før skatt 3 314 2 649 1 675
Ordinært resultat 3 314 2 649 1 675
Årsresultat 3 314 2 649 1 675
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 614 1 948 2 305
Sum omløpsmidler 11 255 9 878 8 571
Sum eiendeler 12 869 11 826 10 876
Sum egenkapital 2 242 2 127 2 078
Sum langsiktig gjeld 1 417 1 698 1 994
Sum kortsiktig gjeld 9 211 8 002 6 804

Guldbrandsøy Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Guldbrandsøy Holding AS - 918900373
Uoppgitt
Kvassnesvegen 11, 5914 Isdalstø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 1,8 år
Adm. direktør 2017 2018 1,2 år

Fargehuset Knarvik AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fargehuset Knarvik AS - 914776643
Butikkhandel med fargevarer
Alf Bjerckes vei 10, 0582 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2018 2,6 år