Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Håkon Birkeland

Rapportdato: 2020-09-30

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 51 072 og med ett samlet driftsresultat på 5 999. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Birkeland Håkon Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Asfaltfres Rana AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 2 068 231
Vannfres AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 6 109 507
Sb. Holding AS Vara­medlem 2012 - Aktiv 0 -4
Aadland Bolig AS Styre­medlem 2012 - Aktiv 0 -9
Haagre AS Styrets leder 2011 - Aktiv 1 698 1 546
- Adm. direktør 2011 - Aktiv 1 698 1 546
Bijak Maskin AS Styrets leder 2000** - Aktiv 41 197 3 728
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 41 197 3 728

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Birkeland Håkon Styrets leder 2000** - 2019

Birkeland Håkon

Foretaksinfo
(Aktiv) Birkeland Håkon - 970576045
Godstransport på vei
Espelandsvegen 23, 5258 Blomsterdalen
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,4 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Asfaltfres Rana AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asfaltfres Rana AS - 922651221
Grunnarbeid
Industriveien 5, 8610 Mo i Rana
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 068 000
Personalkostnader
594 000
Lederlønn
360 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
773 000
Gjeld
464 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 12
Kapitalomsetningshastighet 6
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8
Resultatgrad 16
Kontantstrøm fra drift 14
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 8
Totalt 79
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 2 068
Driftsresultat 231
Resultat før skatt 181
Ordinært resultat 181
Årsresultat 181
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 1 237
Sum eiendeler 1 237
Sum egenkapital 773
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 464

Vannfres AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vannfres AS - 920530311
Bygging av veier og motorveier
Fleslandsvegen 141, 5258 Blomsterdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 109 000
Personalkostnader
1 348 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
629 000
Egenkapital
1 294 000
Gjeld
1 211 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 13 0
Kapitalomsetningshastighet 8 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0
Resultatgrad 14 0
Kontantstrøm fra drift 18 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 8 2
Totalt 86 4
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 6 109 2 797
Driftsresultat 507 -988
Resultat før skatt 484 -1 185
Ordinært resultat 484 -1 185
Årsresultat 484 -1 185
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 629 813
Sum omløpsmidler 1 876 2 461
Sum eiendeler 2 505 3 273
Sum egenkapital 1 294 809
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 211 2 464

Sb. Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sb. Holding AS - 998767083
Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
Espelandsvegen 23, 5258 Blomsterdalen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 223 000
Egenkapital
3 257 000
Gjeld
105 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 13 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 6 10
Totalt 43 39 37
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 -3 -1
Resultat før skatt 744 744 298
Ordinært resultat 744 744 298
Årsresultat 744 744 298
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 223 2 223 2 223
Sum omløpsmidler 1 139 1 295 649
Sum eiendeler 3 362 3 518 2 871
Sum egenkapital 3 257 2 613 2 869
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 105 905 2

Aadland Bolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aadland Bolig AS - 998019990
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Vollane 28, 5105 Eidsvåg i Åsane
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 347 000
Egenkapital
12 000
Gjeld
1 336 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -9 -15
Resultat før skatt -9 -9 -15
Ordinært resultat -9 -9 -15
Årsresultat -9 -9 -15
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 347 1 331 1 287
Sum omløpsmidler 0 4 3
Sum eiendeler 1 348 1 335 1 290
Sum egenkapital 12 21 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 336 1 314 1 260

Haagre AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Haagre AS - 997682564
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Espelandsvegen 23, 5258 Blomsterdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 8,8 år
Adm. direktør 2011 Aktiv 8,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 698 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
167 000
Egenkapital
13 749 000
Gjeld
2 245 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 82 87 87
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 698 4 906 5 113
Driftsresultat 1 546 4 639 4 326
Resultat før skatt 1 599 3 620 3 652
Ordinært resultat 1 599 3 620 3 652
Årsresultat 1 599 3 620 3 652
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 167 215 1 113
Sum omløpsmidler 15 828 15 127 11 193
Sum eiendeler 15 995 15 343 12 306
Sum egenkapital 13 749 12 951 10 131
Sum langsiktig gjeld 437 552 105
Sum kortsiktig gjeld 1 808 1 839 2 070

Bijak Maskin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bijak Maskin AS - 939172475
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Espelandsvegen 23, 5258 Blomsterdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,8 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
41 197 000
Personalkostnader
10 411 000
Lederlønn
1 076 000
Anleggsmidler
12 387 000
Egenkapital
26 752 000
Gjeld
10 000 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 10 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 14 14 18
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 78 79 89
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 41 197 44 411 48 886
Driftsresultat 3 728 4 413 6 366
Resultat før skatt 3 211 3 339 4 910
Ordinært resultat 3 211 3 339 4 910
Årsresultat 3 211 3 339 4 910
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 12 387 12 972 11 268
Sum omløpsmidler 24 365 19 383 25 411
Sum eiendeler 36 752 32 355 36 679
Sum egenkapital 26 752 24 541 22 701
Sum langsiktig gjeld 0 175 5 967
Sum kortsiktig gjeld 10 000 7 639 8 011