Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kristian Almås

Rapportdato: 2023-01-30

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 120 129 og med ett samlet driftsresultat på 19 627. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 13 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 20.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Almhaug Bolig AS Styrets leder 2017 - Aktiv 118 772 18 558
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 118 772 18 558
Dagaliveien 34 ANS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 0
- Styrets leder 2000** - Aktiv 0 0
Tiedemannseksjonene ANS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 0
Kvernveien 5 ANS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 0
- Styrets leder 2002 - Aktiv 0 0
Hermod Farms AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 1 357 1 335

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Niri Elf AS Styrets leder 2017 - 2019
Lund Aqua Ras Development AS Styre­medlem 2016 - 2019
Softox Solutions AS Styre­medlem 2015 - 2020
Softox Solutions AS Styrets leder 2012 - 2015
Softox Solutions AS Adm. direktør 2012 - 2014
Dinge Marketing AS Adm. direktør 2012 - 2018
Dinge Marketing AS Styrets leder 2012 - 2019
Dagaliveien 34 ANS Adm. direktør 2000** - 2003

Almhaug Bolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Almhaug Bolig AS - 919945621
Uoppgitt
Ankerveien 28, 0785 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 5,2 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
118 772 000
Personalkostnader
3 062 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 701 000
Egenkapital
19 873 000
Gjeld
57 946 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 13 0
Kapitalomsetningshastighet 6 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0
Resultatgrad 18 20 0
Kontantstrøm fra drift 18 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 10 0
Totalt 81 81 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 118 772 71 175 0
Driftsresultat 18 558 18 150 -80
Resultat før skatt 13 373 10 678 -2 479
Ordinært resultat 13 373 10 678 -2 479
Årsresultat 13 373 10 678 -2 479
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 18 701 0 1 485
Sum omløpsmidler 59 117 72 533 91 461
Sum eiendeler 77 818 72 533 92 946
Sum egenkapital 19 873 6 500 -4 178
Sum langsiktig gjeld 53 310 63 074 91 607
Sum kortsiktig gjeld 4 636 2 959 5 517

Dagaliveien 34 ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dagaliveien 34 ANS - 962110533
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Jonsrudv 5, 0274 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 13,9 år
Styrets leder 2000 Aktiv 22,1 år
Adm. direktør 2000 2003 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Tiedemannseksjonene ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tiedemannseksjonene ANS - 993140112
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Brakkeinvest AS Vøyensvingen 7, 0458 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Kvernveien 5 ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvernveien 5 ANS - 984669879
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Ankerveien 28, 0785 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 13,9 år
Styrets leder 2002 Aktiv 20,4 år

Hermod Farms AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hermod Farms AS - 989967991
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/softox Solutions AS Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 357 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 514 000
Egenkapital
-2 564 000
Gjeld
25 083 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 3 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 2 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 28 25 70
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 357 873 605
Driftsresultat 1 335 812 602
Resultat før skatt -183 -104 600
Ordinært resultat -183 -104 600
Årsresultat -183 -104 600
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 22 514 22 514 0
Sum omløpsmidler 6 203 3 596
Sum eiendeler 22 520 22 716 3 596
Sum egenkapital -2 564 -2 381 -2 277
Sum langsiktig gjeld 23 500 21 500 0
Sum kortsiktig gjeld 1 583 3 597 5 873

Skogbrynet Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skogbrynet Eiendom AS - 990134030
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Ankerveien 28, 0785 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 16,4 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 824 000
Egenkapital
1 822 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 35 24
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -79 -7 -111
Resultat før skatt -79 1 283 4
Ordinært resultat -79 1 283 4
Årsresultat -79 1 283 2 494
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 824 1 901 1 202
Sum omløpsmidler 1 2 2 833
Sum eiendeler 1 824 1 903 4 035
Sum egenkapital 1 822 1 901 622
Sum langsiktig gjeld 2 2 2 802
Sum kortsiktig gjeld 0 0 610

Dinge Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dinge Invest AS - 990134006
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Ankerveien 28, 0785 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 16,4 år
Adm. direktør 2006 2014 8,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 878 000
Egenkapital
11 296 000
Gjeld
3 587 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 2 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 35 8 82
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 28 600
Driftsresultat -187 -452 9 133
Resultat før skatt 6 962 924 4 266
Ordinært resultat 6 962 924 4 266
Årsresultat 6 962 924 4 266
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 14 878 8 897 7 907
Sum omløpsmidler 5 187 3 512
Sum eiendeler 14 883 9 084 11 419
Sum egenkapital 11 296 4 334 3 410
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 587 4 750 8 008

J g Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) J g Invest AS - 947912208
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Ankerveien 28, 0785 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 22,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 020 000
Egenkapital
1 211 000
Gjeld
5 034 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 8 0
Totalt 0 43 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -43 -5
Resultat før skatt -1 416 2 683 -165
Ordinært resultat -1 416 2 683 -165
Årsresultat -1 416 2 683 -165
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 020 1 75
Sum omløpsmidler 4 225 5 737 1
Sum eiendeler 6 245 5 738 76
Sum egenkapital 1 211 2 665 -18
Sum langsiktig gjeld 5 034 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 3 073 95

Almås ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Almås ANS - 957209017
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Fagerborgg 6, 0360 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 22,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Niri Elf AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Niri Elf AS - 916177623
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Ankerveien 28, 0785 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 2,7 år

Lund Aqua Ras Development AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lund Aqua Ras Development AS - 917043892
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Nylinna 34, 3070 Sande i Vestfold
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
130 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-865 000
Gjeld
865 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -136 -143 -576
Resultat før skatt -136 -143 -576
Ordinært resultat -136 -143 -576
Årsresultat -136 -143 -576
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 1 1
Sum eiendeler 0 1 1
Sum egenkapital -865 -729 -586
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 865 730 587

Softox Solutions AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Softox Solutions AS - 998516390
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2020 5 år
Styrets leder 2012 2015 2,8 år
Adm. direktør 2012 2014 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 901 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
62 211 000
Egenkapital
109 737 000
Gjeld
18 329 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 12 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 7 901 9 839 4 099
Driftsresultat -86 102 -51 364 -21 870
Resultat før skatt -65 403 -37 406 -16 336
Ordinært resultat -65 403 -37 406 -16 336
Årsresultat -65 403 -37 406 -16 336
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 62 211 40 578 23 304
Sum omløpsmidler 65 855 46 733 81 660
Sum eiendeler 128 066 87 311 104 965
Sum egenkapital 109 737 76 219 86 469
Sum langsiktig gjeld 350 0 114
Sum kortsiktig gjeld 17 979 11 093 18 382

Dinge Marketing AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dinge Marketing AS - 997856120
Reklamebyråer
Ankerveien 28, 0785 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 2018 6,4 år
Styrets leder 2012 2019 7,7 år

Brakkeinvest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brakkeinvest AS - 887516022
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Madserud Allé 26, 0274 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2012 3,9 år
Vara­medlem 2004 2008 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 701 000
Personalkostnader
17 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 664 000
Egenkapital
34 658 000
Gjeld
22 499 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 7 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 2 0 10
Totalt 56 61 61
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 701 6 598 5 471
Driftsresultat 1 137 5 380 2 105
Resultat før skatt 874 3 304 955
Ordinært resultat 874 3 304 955
Årsresultat 874 3 304 955
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 44 664 51 075 55 236
Sum omløpsmidler 12 494 4 705 16 857
Sum eiendeler 57 157 55 780 72 093
Sum egenkapital 34 658 18 498 15 390
Sum langsiktig gjeld 8 959 13 751 55 078
Sum kortsiktig gjeld 13 540 23 531 1 624

Kral Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kral Eiendom AS - 990188874
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Ankerveien 28, 0785 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2010 4,1 år

Spot Bolig AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Spot Bolig AS - 990134057
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Nordsnoveien 17, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2010 3,5 år
Adm. direktør 2006 2010 3,5 år

Thøgersen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Thøgersen AS - 984044976
Eiendomsmegling
Vinterkroken 2 A, 1395 Hvalstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2006 < 1 år

Premierløytnanten Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Premierløytnanten Borettslag - 987469668
Borettslag
Usbl Horten Torget 6a, 3181 Horten
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 912 000
Personalkostnader
78 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
38 727 000
Egenkapital
3 685 000
Gjeld
35 987 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 69 65 60
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 912 1 990 2 025
Driftsresultat 793 748 767
Resultat før skatt 606 443 415
Ordinært resultat 606 443 415
Årsresultat 606 443 415
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 38 727 38 727 38 727
Sum omløpsmidler 946 980 1 124
Sum eiendeler 39 672 39 706 39 850
Sum egenkapital 3 685 3 080 2 637
Sum langsiktig gjeld 35 837 36 377 36 888
Sum kortsiktig gjeld 150 249 325

Bernhard Herres vei 45 ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bernhard Herres vei 45 ANS - 984669895
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Ankerveien 28, 0785 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2020 17,6 år

Eiendomsprosjekt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eiendomsprosjekt AS - 844863802
Ikke tilgjengelig
Ankerveien 28, 0785 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,3 år

Krusesgate 4 ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Krusesgate 4 ANS - 959447640
Ikke tilgjengelig
Blindernv 5, 0361 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Grønebakkin Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grønebakkin Eiendom AS - 982163919
Ikke tilgjengelig
Inkognitogaten 33 C/o Advokat Øyvind Handeland, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2008 7,1 år