Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tron Rognlien

Rapportdato: 2020-05-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 21 201 og med ett samlet driftsresultat på 290. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
3t-taksering AS Vara­medlem 2015 - Aktiv 84 0
Tømrermester Øivind Frivoll AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 21 117 290
Tron Rognlien - Byggesakkyndig Innehaver 2009 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Ødekjære Vann og Avløp AS Styre­medlem 2016 - 2018
Tømrermester Øivind Frivoll AS Vara­medlem 2015 - 2018
Tron Rognlien AS Styrets leder 2014 - 2019
Tron Rognlien AS Adm. direktør 2014 - 2019
Bull Holding AS Vara­medlem 2000** - 2003
Tron Rognlien Byggetilsyn AS Styrets leder 2000** - 2007
Tron Rognlien Byggetilsyn AS Styrets leder 2000** - 2007

Ødekjære Vann og Avløp AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ødekjære Vann og Avløp AS - 916936613
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
C/o Solveig Marie Bjørnstad Ødekjærveien 26, 3145 Tjøme
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
116 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-2 413 000
Gjeld
2 512 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 58 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 116 51 0
Driftsresultat -2 590 38 -38
Resultat før skatt -2 590 38 -38
Ordinært resultat -2 590 38 -38
Årsresultat -2 590 38 -38
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 3 345 969
Sum omløpsmidler 99 362 660
Sum eiendeler 99 3 707 1 628
Sum egenkapital -2 413 177 128
Sum langsiktig gjeld 2 512 3 530 1 500
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Tron Rognlien AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tron Rognlien AS - 914354919
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Anton Tschudis vei 48b, 1344 Haslum
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2019 5 år
Adm. direktør 2014 2019 5 år

Bull Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bull Holding AS - 976556658
Ikke tilgjengelig
Rosenkrantzgate 11 2 Etg, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2003 2,9 år

Tron Rognlien Byggetilsyn AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tron Rognlien Byggetilsyn AS - 959458499
Ikke tilgjengelig
Aslakveien 14, 0702 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2007 6,7 år
Adm. direktør 2000 2006 5,9 år

3t-taksering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t-taksering AS - 916122187
Takseringsvirksomhet
Ole Deviks vei 44, 0668 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2015 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
84 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
139 000
Gjeld
9 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 16 16 76
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 84 52 167
Driftsresultat 0 -32 26
Resultat før skatt 0 -25 19
Ordinært resultat 0 -25 19
Årsresultat 0 -25 19
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 148 153 197
Sum eiendeler 148 153 197
Sum egenkapital 139 139 141
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 14 57

Tømrermester Øivind Frivoll AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tømrermester Øivind Frivoll AS - 976462807
Snekkerarbeid
Ole Deviks vei 44, 0668 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2015 2018 2,4 år
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 117 000
Personalkostnader
6 499 000
Lederlønn
579 000
Anleggsmidler
58 000
Egenkapital
721 000
Gjeld
3 677 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 1 3 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 44 47 47
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 21 117 16 878 12 610
Driftsresultat 290 424 234
Resultat før skatt 217 318 176
Ordinært resultat 217 318 176
Årsresultat 217 318 176
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 58 60 88
Sum omløpsmidler 4 341 3 931 2 230
Sum eiendeler 4 398 3 991 2 317
Sum egenkapital 721 577 459
Sum langsiktig gjeld 0 4 5
Sum kortsiktig gjeld 3 677 3 410 1 853

Tron Rognlien - Byggesakkyndig

Foretaksinfo
(Aktiv) Tron Rognlien - Byggesakkyndig - 994561472
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Anton Tschudis vei 48b, 1344 Haslum
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2009 Aktiv 10,6 år