Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Frode Marc Bohan

Rapportdato: 2022-12-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 075 518 og med ett samlet driftsresultat på -2 142. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 28.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Eqology.no AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 336 031 26 985
Eqology AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 343 351 27 415
Agaricus Skandinavia AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 -43
Immunopharma AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 390 860 -49 285
Blue Helix Health AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -21
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 -21
Noxa AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -11
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 -11
Bohan & Co AS Adm. direktør 2007 - Aktiv 5 276 -7 182
- Styrets leder 2006 - Aktiv 5 276 -7 182

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Eqology.no AS Styrets leder 2013 - 2016
Eqology AS Styrets leder 2013 - 2016
Agaricus Skandinavia AS Vara­medlem 2006 - 2020
Agaricus Skandinavia AS Styrets leder 2002 - 2006
Immunopharma AS Styrets leder 2010 - 2019
Immunopharma AS Adm. direktør 2010 - 2011
Kaydence Pharma AS Styre­medlem 2017 - 2020

Eqology.no AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eqology.no AS - 988393495
Postordre-/internetthandel med helsekost
Lilleakerveien 2b, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2013 2016 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
336 031 000
Personalkostnader
26 351 000
Lederlønn
3 789 000
Anleggsmidler
1 873 000
Egenkapital
13 488 000
Gjeld
61 786 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0
Resultatgrad 14 12 0
Kontantstrøm fra drift 7 5 0
Rentedekningsgrad 8 6 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 69 61 15
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 336 031 264 271 191 473
Driftsresultat 26 985 13 492 -5 255
Resultat før skatt 18 279 8 272 -5 016
Ordinært resultat 18 279 8 272 -5 016
Årsresultat 18 279 8 272 -5 016
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 873 5 091 8 202
Sum omløpsmidler 73 402 52 190 31 004
Sum eiendeler 75 275 57 282 39 206
Sum egenkapital 13 488 -6 292 -14 564
Sum langsiktig gjeld 0 0 550
Sum kortsiktig gjeld 61 786 63 574 53 220

Eqology AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eqology AS - 895862312
Postordre-/internetthandel med helsekost
Lilleakerveien 2b, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2013 2016 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
343 351 000
Personalkostnader
26 351 000
Lederlønn
3 789 000
Anleggsmidler
6 091 000
Egenkapital
15 452 000
Gjeld
56 069 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0
Resultatgrad 12 8 0
Kontantstrøm fra drift 7 5 0
Rentedekningsgrad 8 6 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 67 57 15
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 343 351 266 896 191 473
Driftsresultat 27 415 13 336 -5 530
Resultat før skatt 18 347 7 724 -5 268
Ordinært resultat 18 347 7 724 -5 268
Årsresultat 18 347 7 724 -5 268
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 6 091 11 118 11 740
Sum omløpsmidler 65 430 49 579 32 763
Sum eiendeler 71 520 60 696 44 503
Sum egenkapital 15 452 -2 938 -11 099
Sum langsiktig gjeld 0 0 545
Sum kortsiktig gjeld 56 069 63 634 55 057

Agaricus Skandinavia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agaricus Skandinavia AS - 985133174
Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag
Lilleakerveien 2b, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,1 år
Vara­medlem 2006 2020 14,6 år
Styrets leder 2002 2006 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-772 000
Gjeld
787 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 3
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 278
Driftsresultat -43 -316 -641
Resultat før skatt -458 -247 -500
Ordinært resultat -458 -247 -500
Årsresultat -458 -247 -500
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 413 343
Sum omløpsmidler 15 57 311
Sum eiendeler 15 470 654
Sum egenkapital -772 -314 -67
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 787 784 721

Immunopharma AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Immunopharma AS - 994924273
Reklamebyråer
Lilleakerveien 2b, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,2 år
Styrets leder 2010 2019 9 år
Adm. direktør 2010 2011 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
390 860 000
Personalkostnader
38 793 000
Lederlønn
2 300 000
Anleggsmidler
219 267 000
Egenkapital
243 941 000
Gjeld
107 298 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 18 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 15 37 6
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 390 860 316 584 2 337
Driftsresultat -49 285 -34 536 -11 106
Resultat før skatt -26 008 -25 619 -292
Ordinært resultat -26 008 -25 619 -292
Årsresultat -25 389 -25 619 -292
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 219 267 287 173 334 341
Sum omløpsmidler 131 972 104 002 99 743
Sum eiendeler 351 239 391 175 434 084
Sum egenkapital 243 941 138 024 161 275
Sum langsiktig gjeld 32 835 181 187 189 839
Sum kortsiktig gjeld 74 463 71 964 82 970

Blue Helix Health AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blue Helix Health AS - 919451165
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Bruksveien 60, 1367 Snarøya
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 5,3 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 313 000
Egenkapital
2 992 000
Gjeld
21 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -21 0 -12
Resultat før skatt -21 0 -11
Ordinært resultat -21 0 -11
Årsresultat -21 0 -11
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 313 0 0
Sum omløpsmidler 1 700 13 13
Sum eiendeler 3 013 13 13
Sum egenkapital 2 992 13 13
Sum langsiktig gjeld 21 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Noxa AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Noxa AS - 919451076
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Bruksveien 60, 1367 Snarøya
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 5,3 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-13 000
Gjeld
15 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 0 2 2
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 0 -12
Resultat før skatt -11 0 -11
Ordinært resultat -11 0 -11
Årsresultat -11 0 -11
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 2 2
Sum eiendeler 2 2 2
Sum egenkapital -13 -2 -2
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15 4 4

Bohan & Co AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bohan & Co AS - 988645834
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Bruksveien 60, 1367 Snarøya
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 Aktiv 15,9 år
Styrets leder 2006 Aktiv 16,1 år
Vara­medlem 2005 2006 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 276 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
161 425 000
Egenkapital
191 511 000
Gjeld
28 964 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 59 91 65
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 5 276 16 138 8 813
Driftsresultat -7 182 6 149 -5 511
Resultat før skatt 16 870 67 276 103 387
Ordinært resultat 16 870 67 276 103 387
Årsresultat 16 870 67 276 103 387
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 161 425 171 995 120 683
Sum omløpsmidler 59 050 29 346 43 613
Sum eiendeler 220 476 201 341 164 296
Sum egenkapital 191 511 186 642 119 366
Sum langsiktig gjeld 5 007 6 644 22 853
Sum kortsiktig gjeld 23 957 8 055 22 078

Kaydence Pharma AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kaydence Pharma AS - 919864559
Produksjon av farmasøytiske råvarer
Etasje 05 Mustads vei 1, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2020 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 242 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 444 000
Egenkapital
-46 999 000
Gjeld
57 129 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 8 8 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 3 242 3 208 1 816
Driftsresultat -1 426 -3 664 -47 553
Resultat før skatt -3 966 -6 301 -50 164
Ordinært resultat -3 966 -6 301 -50 164
Årsresultat -3 966 -6 301 -50 164
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 8 444 10 129 11 442
Sum omløpsmidler 1 685 3 918 3 316
Sum eiendeler 10 129 14 047 14 758
Sum egenkapital -46 999 -43 033 -40 733
Sum langsiktig gjeld 56 548 54 098 53 633
Sum kortsiktig gjeld 581 2 983 1 858

Tedec AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tedec AS - 917582742
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Munkebekken 145d, 1061 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2020 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
446 000
Egenkapital
-1 577 000
Gjeld
2 072 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 60 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 50 0
Driftsresultat -1 31 -384
Resultat før skatt -1 31 -299
Ordinært resultat -1 31 -299
Årsresultat -1 31 -299
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 446 446 458
Sum omløpsmidler 49 50 17
Sum eiendeler 495 496 474
Sum egenkapital -1 577 -1 576 -1 595
Sum langsiktig gjeld 2 072 2 072 2 000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 70

eShop Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) eShop Holding AS - 975964620
Postordre-/internetthandel med helsekost
Lilleakerveien 2b, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2016 1 år

Nattopharma AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nattopharma AS - 987774339
Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted
Etasje 05 Mustads vei 1, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2021 9,3 år
Styre­medlem 2005 2006 1,1 år
Vara­medlem 2005 2005 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
217 558 000
Personalkostnader
43 945 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
100 667 000
Egenkapital
144 496 000
Gjeld
84 499 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 7 2
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 14 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 2
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 8 73 12
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 217 558 217 968 131 150
Driftsresultat -10 646 21 548 -479
Resultat før skatt -37 982 68 592 -13 696
Ordinært resultat -37 982 68 592 -13 696
Årsresultat -37 982 68 592 -13 696
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 100 667 130 184 83 904
Sum omløpsmidler 128 328 125 503 76 574
Sum eiendeler 228 995 255 687 160 478
Sum egenkapital 144 496 181 914 101 342
Sum langsiktig gjeld 9 668 7 391 15 742
Sum kortsiktig gjeld 74 831 66 382 43 394

Tg Montgomery AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tg Montgomery AS - 988462624
Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted
Lilleakerveien 2b, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2013 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
35 001 000
Personalkostnader
2 363 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
31 823 000
Egenkapital
83 020 000
Gjeld
36 330 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 12 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 8 6 4
Totalt 82 86 73
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 35 001 49 576 65 528
Driftsresultat 2 195 8 522 24 361
Resultat før skatt 31 598 25 567 8 531
Ordinært resultat 31 598 25 567 8 531
Årsresultat 31 598 25 567 8 531
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 31 823 35 227 34 318
Sum omløpsmidler 87 528 61 056 40 970
Sum eiendeler 119 351 96 283 75 288
Sum egenkapital 83 020 52 476 30 001
Sum langsiktig gjeld 27 1 811 6 997
Sum kortsiktig gjeld 36 303 41 996 38 290

Scn Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Scn Norge AS - 997335716
Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted
Lerkeveien 23, 1384 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2015 3,4 år

Nordic Health AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordic Health AS - 988393460
Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted
Enebakkveien 117 A, 0680 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1,1 år

Tape International AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tape International AS - 978643248
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
C/o Kim Øien Sørkedalsveien 236b, 0754 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2017 10,8 år
Styre­medlem 2003 2006 3,4 år
Styrets leder 2000 2003 2,5 år
Adm. direktør 2000 2003 2,5 år

Synkia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Synkia AS - 987588098
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Johan Halvorsens vei 6, 1410 Kolbotn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,4 år
Vara­medlem 2005 2006 < 1 år
Styrets leder 2005 2005 < 1 år
Adm. direktør 2005 2007 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-120 000
Gjeld
291 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 2 8 81
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 75 248
Driftsresultat -32 -149 225
Resultat før skatt -32 -148 226
Ordinært resultat -32 -148 226
Årsresultat -32 -148 226
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 172 141 467
Sum eiendeler 172 141 467
Sum egenkapital -120 -88 60
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 291 229 407

Gozo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gozo AS - 981686675
Malerarbeid
C/o Frode Bohan Hoffsveien 64 A, 0377 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2009 3,6 år

Bjørgvin Vekst AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bjørgvin Vekst AS - 888515402
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Olabakken 15, 1397 Nesøya
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2009 3,6 år
Adm. direktør 2005 2007 1,5 år

Natural Innovation AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Natural Innovation AS - 885771122
Ikke tilgjengelig
Thunesvei 2, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2006 1,5 år