Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Truls A Risebrobakken

Rapportdato: 2019-11-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 201 736 og med ett samlet driftsresultat på 6 074. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Fcc Products Co., Limited Kontakt­person 2019 - Aktiv 12 629 -94
Nordic Season Asia Company Limited Kontakt­person 2019 - Aktiv 83 454 1 109
Fcc Products AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 5 050 810
- Adm. direktør 2018 - Aktiv 5 050 810
Emptor International AS Styre­medlem 2013 - Aktiv 44 926 1 384
Nordic Season Products AS Adm. direktør 2011 - Aktiv 53 848 2 230
- Styrets leder 2005 - Aktiv 53 848 2 230
Amicus Holding AS Vara­medlem 2009 - Aktiv 0 -15
- Adm. direktør 2009 - Aktiv 0 -15
Trulavi Invest AS Styrets leder 2005 - Aktiv 1 829 650
- Adm. direktør 2005 - Aktiv 1 829 650

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Plantasjen Logistikk AS Adm. direktør 2002 - 2006
Plantasjen Logistikk AS Styre­medlem 2002 - 2006
Plantasjen Logistikk AS Styrets leder 2000** - 2002
Trk Invest AS Adm. direktør 2000** - 2008
Trk Invest AS Adm. direktør 2000** - 2008

Fcc Products Co., Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Fcc Products Co., Limited - 922761299
Engroshandel med elektriske husholdningsapparater og maskiner
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 629 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-94 000
Gjeld
10 099 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 4
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 2
Totalt 6
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 12 629
Driftsresultat -94
Resultat før skatt -100
Ordinært resultat -100
Årsresultat -100
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 10 005
Sum eiendeler 10 005
Sum egenkapital -94
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 10 099

Nordic Season Asia Company Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Season Asia Company Limited - 917228671
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
83 454 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
50 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
4 810 000
Gjeld
6 201 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 7
Kapitalomsetningshastighet 10
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6
Resultatgrad 4
Kontantstrøm fra drift 1
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 8
Totalt 51
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 83 454
Driftsresultat 1 109
Resultat før skatt 786
Ordinært resultat 786
Årsresultat 786
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 11 011
Sum eiendeler 11 011
Sum egenkapital 4 810
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6 201

Fcc Products AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fcc Products AS - 921155069
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,3 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 050 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 716 000
Gjeld
6 556 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 7
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6
Resultatgrad 18
Kontantstrøm fra drift 18
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 8
Totalt 69
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 5 050
Driftsresultat 810
Resultat før skatt 716
Ordinært resultat 716
Årsresultat 716
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 10 272
Sum eiendeler 10 272
Sum egenkapital 3 716
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6 556

Emptor International AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Emptor International AS - 912342433
Markeds- og opinionsundersøkelser
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
44 926 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 000
Egenkapital
6 657 000
Gjeld
1 468 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 0 2
Kapitalomsetningshastighet 10 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 8 0 2
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 2
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 70 8 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 44 926 16 310 26 457
Driftsresultat 1 384 -46 45
Resultat før skatt 1 260 -358 -113
Ordinært resultat 1 260 -358 -113
Årsresultat 1 260 -358 -113
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 140 34
Sum omløpsmidler 8 124 9 145 5 805
Sum eiendeler 8 125 9 285 5 840
Sum egenkapital 6 657 5 397 5 755
Sum langsiktig gjeld 4 4 10
Sum kortsiktig gjeld 1 464 3 884 74

Nordic Season Products AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Season Products AS - 988832448
Uspesifisert engroshandel
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 Aktiv 8,8 år
Styrets leder 2005 Aktiv 14,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
53 848 000
Personalkostnader
8 697 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 230 000
Egenkapital
5 893 000
Gjeld
41 139 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 12 7
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 1 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 2
Resultatgrad 8 8 8
Kontantstrøm fra drift 1 5 1
Rentedekningsgrad 4 8 4
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 32 53 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 53 848 56 509 56 071
Driftsresultat 2 230 2 333 1 812
Resultat før skatt 504 1 731 300
Ordinært resultat 504 1 731 300
Årsresultat 504 1 731 300
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 19 230 444 590
Sum omløpsmidler 27 802 22 683 25 963
Sum eiendeler 47 032 23 127 26 553
Sum egenkapital 5 893 5 389 3 658
Sum langsiktig gjeld 17 305 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23 834 17 739 22 895

Amicus Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amicus Holding AS - 993904627
Uoppgitt
Gamleveien 78, 1642 Saltnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 Aktiv 10,7 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 10,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-1 356 000
Gjeld
1 594 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -34 -37
Resultat før skatt -146 -23 -271
Ordinært resultat -146 -23 -271
Årsresultat -146 -23 -271
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 238 69 4
Sum eiendeler 238 69 4
Sum egenkapital -1 356 -1 209 -3 186
Sum langsiktig gjeld 1 594 1 279 3 190
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Trulavi Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trulavi Invest AS - 888613862
Utleie av arbeidskraft
Hattemakerlia 167, 2019 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 14,2 år
Adm. direktør 2005 Aktiv 14,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 829 000
Personalkostnader
990 000
Lederlønn
599 000
Anleggsmidler
7 815 000
Egenkapital
8 897 000
Gjeld
583 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 20 14 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 4 10
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 92 78 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 829 1 352 1 622
Driftsresultat 650 131 249
Resultat før skatt 6 151 380 222
Ordinært resultat 6 151 380 222
Årsresultat 6 151 380 222
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 815 2 305 3 297
Sum omløpsmidler 1 666 770 923
Sum eiendeler 9 481 3 076 4 220
Sum egenkapital 8 897 2 746 2 296
Sum langsiktig gjeld 29 0 0
Sum kortsiktig gjeld 554 329 1 924

Plantasjen Logistikk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Plantasjen Logistikk AS - 975953718
Butikkhandel med blomster og planter
Jogstadveien 21, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 2006 4,2 år
Styre­medlem 2002 2006 4,2 år
Styrets leder 2000 2002 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 302 000
Egenkapital
14 108 000
Gjeld
24 035 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 16 12 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -28 -31 -50
Resultat før skatt 43 -82 9
Ordinært resultat 43 -82 9
Årsresultat 43 -82 9
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 25 302 914 914
Sum omløpsmidler 12 841 13 160 13 238
Sum eiendeler 38 143 14 074 14 152
Sum egenkapital 14 108 14 074 14 152
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24 035 0 0

Trk Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Trk Invest AS - 957735991
Ikke tilgjengelig
Hvamsvingen 4, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2008 7,8 år

Hanne R Kristiansen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hanne R Kristiansen AS - 958017995
Ikke tilgjengelig
Gamleveien 82, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år