Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Truls A Risebrobakken

Rapportdato: 2020-09-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 222 657 og med ett samlet driftsresultat på 11 951. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 7 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Fcc Products Co., Limited Kontakt­person 2019 - Aktiv 41 510 461
Nordic Season Asia Company Limited Kontakt­person 2019 - Aktiv 68 882 2 843
Fcc Products AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 24 861 4 787
- Adm. direktør 2018 - Aktiv 24 861 4 787
Emptor International AS Styre­medlem 2013 - Aktiv 24 885 248
Nordic Season Products AS Adm. direktør 2011 - Aktiv 61 076 3 513
- Styrets leder 2005 - Aktiv 61 076 3 513
Amicus Holding AS Vara­medlem 2009 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2009 - Aktiv 0 0
Trulavi Invest AS Styrets leder 2005 - Aktiv 1 443 99
- Adm. direktør 2005 - Aktiv 1 443 99

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Plantasjen Logistikk AS Adm. direktør 2002 - 2006
Plantasjen Logistikk AS Styre­medlem 2002 - 2006
Plantasjen Logistikk AS Styrets leder 2000** - 2002
Trk Invest AS Adm. direktør 2000** - 2008
Trk Invest AS Adm. direktør 2000** - 2008

Fcc Products Co., Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Fcc Products Co., Limited - 922761299
Engroshandel med elektriske husholdningsapparater og maskiner
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
41 510 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
270 000
Gjeld
3 559 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 10 0
Kapitalomsetningshastighet 10 4
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0
Resultatgrad 4 0
Kontantstrøm fra drift 1 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 4 2
Totalt 50 6
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 41 510 12 629
Driftsresultat 461 -94
Resultat før skatt 373 -100
Ordinært resultat 373 -100
Årsresultat 373 -100
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 3 829 10 005
Sum eiendeler 3 829 10 005
Sum egenkapital 270 -94
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 559 10 099

Nordic Season Asia Company Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Season Asia Company Limited - 917228671
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
68 882 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 498 000
Gjeld
11 208 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 12 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6
Resultatgrad 8 4
Kontantstrøm fra drift 5 1
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 6 8
Totalt 61 51
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 68 882 83 454
Driftsresultat 2 843 1 109
Resultat før skatt 2 187 786
Ordinært resultat 2 187 786
Årsresultat 2 187 786
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 14 705 11 011
Sum eiendeler 14 705 11 011
Sum egenkapital 3 498 4 810
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 208 6 201

Fcc Products AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fcc Products AS - 921155069
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,2 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 861 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
34 000
Egenkapital
5 272 000
Gjeld
9 187 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 15 7
Kapitalomsetningshastighet 4 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6
Resultatgrad 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 18
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 6 8
Totalt 84 69
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 24 861 5 050
Driftsresultat 4 787 810
Resultat før skatt 3 756 716
Ordinært resultat 3 756 716
Årsresultat 3 756 716
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 34 0
Sum omløpsmidler 14 424 10 272
Sum eiendeler 14 458 10 272
Sum egenkapital 5 272 3 716
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 187 6 556

Emptor International AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Emptor International AS - 912342433
Markeds- og opinionsundersøkelser
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 885 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 000
Egenkapital
6 814 000
Gjeld
24 859 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 12 0
Kapitalomsetningshastighet 4 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 0
Resultatgrad 2 8 0
Kontantstrøm fra drift 1 5 0
Rentedekningsgrad 8 10 0
Likviditetsgrad II 6 10 0
Totalt 30 70 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 24 885 44 926 16 310
Driftsresultat 248 1 384 -46
Resultat før skatt 157 1 260 -358
Ordinært resultat 157 1 260 -358
Årsresultat 157 1 260 -358
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 1 140
Sum omløpsmidler 31 672 8 124 9 145
Sum eiendeler 31 673 8 125 9 285
Sum egenkapital 6 814 6 657 5 397
Sum langsiktig gjeld 4 4 4
Sum kortsiktig gjeld 24 855 1 464 3 884

Nordic Season Products AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Season Products AS - 988832448
Uspesifisert engroshandel
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 Aktiv 9,7 år
Styrets leder 2005 Aktiv 14,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
61 076 000
Personalkostnader
10 463 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 256 000
Egenkapital
11 376 000
Gjeld
32 796 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 6 12
Kapitalomsetningshastighet 4 6 8
Fordringsomsetningshastighet 2 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 6
Resultatgrad 12 8 8
Kontantstrøm fra drift 14 1 5
Rentedekningsgrad 8 4 8
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 63 32 53
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 61 076 53 848 56 509
Driftsresultat 3 513 2 230 2 333
Resultat før skatt 5 483 504 1 731
Ordinært resultat 5 483 504 1 731
Årsresultat 5 483 504 1 731
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 19 256 19 230 444
Sum omløpsmidler 24 916 27 802 22 683
Sum eiendeler 44 172 47 032 23 127
Sum egenkapital 11 376 5 893 5 389
Sum langsiktig gjeld 14 305 17 305 0
Sum kortsiktig gjeld 18 491 23 834 17 739

Amicus Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amicus Holding AS - 993904627
Uoppgitt
Gamleveien 78, 1642 Saltnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 Aktiv 11,5 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 11,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-1 606 000
Gjeld
1 784 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 17 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -15 -34
Resultat før skatt -251 -146 -23
Ordinært resultat -251 -146 -23
Årsresultat -251 -146 -23
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 177 238 69
Sum eiendeler 177 238 69
Sum egenkapital -1 606 -1 356 -1 209
Sum langsiktig gjeld 1 784 1 594 1 279
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Trulavi Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trulavi Invest AS - 888613862
Utleie av arbeidskraft
Hattemakerlia 167, 2019 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 15 år
Adm. direktør 2005 Aktiv 15 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 443 000
Personalkostnader
1 094 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 755 000
Egenkapital
7 943 000
Gjeld
984 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 10
Resultatgrad 12 20 14
Kontantstrøm fra drift 1 20 20
Rentedekningsgrad 4 10 4
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 37 92 78
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 443 1 829 1 352
Driftsresultat 99 650 131
Resultat før skatt -54 6 151 380
Ordinært resultat -54 6 151 380
Årsresultat -54 6 151 380
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 755 7 815 2 305
Sum omløpsmidler 2 171 1 666 770
Sum eiendeler 8 927 9 481 3 076
Sum egenkapital 7 943 8 897 2 746
Sum langsiktig gjeld 23 29 0
Sum kortsiktig gjeld 961 554 329

Plantasjen Logistikk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Plantasjen Logistikk AS - 975953718
Butikkhandel med blomster og planter
Jogstadveien 21, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 2006 4,2 år
Styre­medlem 2002 2006 4,2 år
Styrets leder 2000 2002 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 302 000
Egenkapital
13 912 000
Gjeld
11 518 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 0 16 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -94 -28 -31
Resultat før skatt -296 43 -82
Ordinært resultat -296 43 -82
Årsresultat -296 43 -82
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 25 302 25 302 914
Sum omløpsmidler 128 12 841 13 160
Sum eiendeler 25 430 38 143 14 074
Sum egenkapital 13 912 14 108 14 074
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 518 24 035 0

Trk Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Trk Invest AS - 957735991
Ikke tilgjengelig
Hvamsvingen 4, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2008 7,8 år

Hanne R Kristiansen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hanne R Kristiansen AS - 958017995
Ikke tilgjengelig
Gamleveien 82, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år