Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Anne T Strømmen Lycke

Rapportdato: 2020-08-08

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 8 047 679 og med ett samlet driftsresultat på 4 123 855. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 14.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Seismic Innovation AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 -3
- Kontakt­person 2014 - Aktiv 0 -3
Sval Energi AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 6 835 000 3 561 000
Akershus Energi AS Nestleder styre 2018 - Aktiv 1 112 000 573 000
Tanum Vel Styrets leder 2017 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2017 - Aktiv 0 0
Safetyfied AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Seismic Innovation AS Styrets leder 2014 - 2020
Akershus Energi AS Styre­medlem 2014 - 2018
The Sahara Forest Project AS Styre­medlem 2017 - 2017
Nordic Thm AS Styrets leder 2014 - 2020
Sarepta Energi AS Styre­medlem 2008 - 2013

Seismic Innovation AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seismic Innovation AS - 990534357
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Gunnar Randers vei 15, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2014 Aktiv 6,1 år
Styrets leder 2014 2020 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
47 000
Gjeld
3 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -3 0 0
Resultat før skatt -3 0 0
Ordinært resultat -3 0 0
Årsresultat -3 0 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 49 36 36
Sum eiendeler 49 36 36
Sum egenkapital 47 36 36
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 0 0

Sval Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sval Energi AS - 996888177
Rørtransport
Building C, 3rd Floor Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
54
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 835 000 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 001 000 000
Egenkapital
2 386 000 000
Gjeld
9 895 000 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 12 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 80 75 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 835 000 6 540 000 6 315 000
Driftsresultat 3 561 000 3 270 000 3 906 000
Resultat før skatt -165 000 -80 000 196 000
Ordinært resultat -165 000 -80 000 196 000
Årsresultat -165 000 -80 000 196 000
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 001 000 14 824 000 16 593 000
Sum omløpsmidler 4 280 000 1 663 000 1 708 000
Sum eiendeler 12 281 000 16 487 000 18 301 000
Sum egenkapital 2 386 000 2 739 000 3 108 000
Sum langsiktig gjeld 5 146 000 11 047 000 12 152 000
Sum kortsiktig gjeld 4 749 000 2 701 000 3 041 000

Akershus Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi AS - 976542606
Handel med elektrisitet
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2018 Aktiv 2 år
Styre­medlem 2014 2018 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
34
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 112 000 000
Personalkostnader
95 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 457 000 000
Egenkapital
2 632 000 000
Gjeld
3 528 000 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 8
Totalt 72 69 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 112 000 1 091 000 831 000
Driftsresultat 573 000 575 000 398 000
Resultat før skatt 200 000 199 000 109 000
Ordinært resultat 200 000 199 000 109 000
Årsresultat 200 000 199 000 105 000
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 457 000 5 344 000 5 223 000
Sum omløpsmidler 703 000 699 000 737 000
Sum eiendeler 6 160 000 6 043 000 5 960 000
Sum egenkapital 2 632 000 2 449 000 2 540 000
Sum langsiktig gjeld 2 941 000 2 825 000 2 966 000
Sum kortsiktig gjeld 587 000 769 000 454 000

Tanum Vel

Foretaksinfo
(Aktiv) Tanum Vel - 996610624
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Staverbakken 20, 1341 Slependen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,9 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 3,3 år

Safetyfied AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Safetyfied AS - 918824138
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Gunnar Randers vei 15, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
29 000
Gjeld
1 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 -1
Resultat før skatt 0 0 -1
Ordinært resultat 0 0 -1
Årsresultat 0 0 -1
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 30 30 30
Sum eiendeler 30 30 30
Sum egenkapital 29 29 29
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 1 1

The Sahara Forest Project AS

Foretaksinfo
(Aktiv) The Sahara Forest Project AS - 896570072
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
C/o Ontogeny Group AS Nedre Slottsgate 21, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,1 år
Styre­medlem 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
516 000
Personalkostnader
1 550 000
Lederlønn
258 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
429 000
Gjeld
149 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 6 10
Totalt 12 13 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 516 4 207 6 720
Driftsresultat -3 054 -5 290 -843
Resultat før skatt -3 064 -5 291 -845
Ordinært resultat -3 064 -5 291 -845
Årsresultat -3 064 -5 291 -845
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 579 1 467 7 980
Sum eiendeler 579 1 467 7 980
Sum egenkapital 429 421 5 712
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 149 1 046 2 268

Universitetssenteret på Kjeller (unik)

Foretaksinfo
(Aktiv) Universitetssenteret på Kjeller (unik) - 971523425
Undervisning ved universiteter
Gunnar Randers vei 19, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 500 000
Personalkostnader
394 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 783 000
Egenkapital
12 124 000
Gjeld
861 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 18 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 76 81 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 500 2 513 2 582
Driftsresultat 456 912 -294
Resultat før skatt 506 947 -323
Ordinært resultat 506 947 -323
Årsresultat 506 947 -323
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 783 2 889 2 995
Sum omløpsmidler 10 202 8 976 15 182
Sum eiendeler 12 985 11 865 18 178
Sum egenkapital 12 124 11 619 10 672
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 861 246 7 505

Wavetrain Systems AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wavetrain Systems AS - 994483404
Programmeringstjenester
Vollsveien 9, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
42 000
Personalkostnader
4 565 000
Lederlønn
1 628 000
Anleggsmidler
41 619 000
Egenkapital
-41 032 000
Gjeld
87 888 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 42 854 476
Driftsresultat -15 123 -17 236 -19 570
Resultat før skatt -22 676 -24 240 -22 327
Ordinært resultat -22 676 -24 240 -22 327
Årsresultat -22 676 -24 240 -22 327
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 41 619 36 606 31 429
Sum omløpsmidler 5 238 4 961 5 826
Sum eiendeler 46 856 41 567 37 255
Sum egenkapital -41 032 -18 295 -18 844
Sum langsiktig gjeld 7 800 7 800 45 604
Sum kortsiktig gjeld 80 088 52 061 10 494

Norsar Innovation AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsar Innovation AS - 988676098
Programmeringstjenester
Gunnar Randers vei 15, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 625 000
Personalkostnader
4 153 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 760 000
Egenkapital
8 382 000
Gjeld
10 168 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 6 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 8
Resultatgrad 20 14 20
Kontantstrøm fra drift 20 10 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 80 49 77
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 17 625 17 973 16 535
Driftsresultat 3 878 1 487 3 523
Resultat før skatt 2 768 1 191 2 803
Ordinært resultat 2 768 1 191 2 803
Årsresultat 2 768 1 191 2 803
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 760 8 440 4 513
Sum omløpsmidler 11 789 14 205 11 405
Sum eiendeler 18 550 22 646 15 918
Sum egenkapital 8 382 6 614 1 903
Sum langsiktig gjeld 0 0 119
Sum kortsiktig gjeld 10 168 16 032 13 896

Stiftelsen Norsar

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Norsar - 974374765
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Gunnar Randers vei 15, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
44
Styremedlemmer
0
Omsetning
79 988 000
Personalkostnader
46 013 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
26 305 000
Egenkapital
44 459 000
Gjeld
24 797 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 7 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 55 60 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 79 988 81 106 75 870
Driftsresultat 4 364 5 523 4 281
Resultat før skatt 3 290 4 466 3 750
Ordinært resultat 3 290 4 466 3 750
Årsresultat 3 290 4 466 3 750
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 26 305 23 447 25 649
Sum omløpsmidler 42 951 42 060 38 355
Sum eiendeler 69 255 65 507 64 004
Sum egenkapital 44 459 41 169 36 703
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24 797 24 338 27 301

Sarepta Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sarepta Energi AS - 988470937
Produksjon av elektrisitet fra vindkraft
Sjøfartsgata 3, 7714 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 7 år
Styre­medlem 2008 2013 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 000
Personalkostnader
114 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 936 000
Gjeld
223 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 4 10
Totalt 10 11 83
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 28 876 32 868
Driftsresultat -621 -7 366 11 691
Resultat før skatt -486 -14 564 7 858
Ordinært resultat -486 -14 564 7 858
Årsresultat -486 -14 564 7 858
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 111 200 908
Sum omløpsmidler 3 158 29 462 16 734
Sum eiendeler 3 158 29 573 217 642
Sum egenkapital 2 936 3 421 208 726
Sum langsiktig gjeld 0 0 5 744
Sum kortsiktig gjeld 223 26 152 3 173

Reinh. Lycke AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Reinh. Lycke AS - 914053331
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Staverbakken 18, 1341 Slependen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 14,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
108 000
Egenkapital
4 711 000
Gjeld
-2 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 13 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 22 83 42
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 200 0
Driftsresultat -42 180 -47
Resultat før skatt 583 749 645
Ordinært resultat 583 749 645
Årsresultat 583 749 645
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 108 108 108
Sum omløpsmidler 4 602 4 122 3 828
Sum eiendeler 4 710 4 230 3 935
Sum egenkapital 4 711 4 128 3 929
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -2 101 6

Nordic Thm AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordic Thm AS - 994716786
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Gunnar Randers vei 15, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2020 5,6 år

Kitemill AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kitemill AS - 992943718
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Evangervegen 3, 5704 Voss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 026 000
Personalkostnader
5 260 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 665 000
Egenkapital
12 491 000
Gjeld
8 284 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 12 15 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 026 4 567 5 830
Driftsresultat -5 960 -2 305 -5 843
Resultat før skatt -6 180 -2 419 -5 942
Ordinært resultat -6 180 -2 419 -5 942
Årsresultat -6 180 -2 419 -5 942
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 14 665 11 767 8 197
Sum omløpsmidler 6 110 4 624 8 212
Sum eiendeler 20 775 16 392 16 409
Sum egenkapital 12 491 14 482 13 821
Sum langsiktig gjeld 6 778 0 534
Sum kortsiktig gjeld 1 506 1 910 2 054

Vestavind Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestavind Offshore AS - 994600109
Produksjon av elektrisitet fra vindkraft
Kokstadvegen 31a, 5257 Kokstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
314 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 679 000
Egenkapital
17 925 000
Gjeld
8 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -454 -99 -136
Resultat før skatt -406 -59 -88
Ordinært resultat -406 -59 -88
Årsresultat -406 -59 -88
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 679 4 569 4 606
Sum omløpsmidler 13 255 13 396 13 385
Sum eiendeler 17 933 17 965 17 991
Sum egenkapital 17 925 17 782 17 984
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 183 6

Norwea Norsk Vindkraftforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Norwea Norsk Vindkraftforening - 989789708
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Wergelandsveien 23 B, 0167 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 3,2 år

Lutelandet Energipark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lutelandet Energipark AS - 993501972
Produksjon av elektrisitet fra vindkraft
Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2012 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
51 783 000
Egenkapital
18 588 000
Gjeld
34 007 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 4
Totalt 0 2 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -335 -5 158 -103
Resultat før skatt -258 -1 846 -113
Ordinært resultat -258 -1 846 -113
Årsresultat -258 -1 846 -113
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 51 783 18 822 11 109
Sum omløpsmidler 812 661 2 183
Sum eiendeler 52 595 19 483 13 292
Sum egenkapital 18 588 18 378 11 224
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34 007 1 105 2 068

Arctic Wind AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Wind AS - 979331622
Produksjon av elektrisitet fra vindkraft
Havøygavlen, 9690 Havøysund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2011 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 047 000
Personalkostnader
-9 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
47 423 000
Egenkapital
183 837 000
Gjeld
29 959 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 12 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 86 42
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 29 047 28 819 22 109
Driftsresultat -7 806 7 572 -1 085
Resultat før skatt -8 272 6 389 -1 257
Ordinært resultat -8 272 6 389 -1 257
Årsresultat -8 272 6 389 -1 257
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 47 423 9 093 13 550
Sum omløpsmidler 166 373 31 288 21 309
Sum eiendeler 213 796 40 381 34 859
Sum egenkapital 183 837 17 110 14 617
Sum langsiktig gjeld 23 060 13 640 15 520
Sum kortsiktig gjeld 6 899 9 631 4 722

Imatis AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Imatis AS - 963310439
Programmeringstjenester
Porselensvegen 14, 3920 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2008 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
42
Styremedlemmer
0
Omsetning
74 505 000
Personalkostnader
43 640 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 360 000
Egenkapital
49 029 000
Gjeld
36 927 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 16 14 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 74 74 82
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 74 505 68 493 69 643
Driftsresultat 8 708 6 450 12 531
Resultat før skatt 6 810 5 704 8 703
Ordinært resultat 6 810 5 704 8 703
Årsresultat 6 810 5 704 8 703
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 29 360 30 097 30 698
Sum omløpsmidler 56 595 44 539 48 307
Sum eiendeler 85 955 74 635 79 005
Sum egenkapital 49 029 43 771 40 059
Sum langsiktig gjeld 5 670 6 903 8 085
Sum kortsiktig gjeld 31 257 23 962 30 861

Grenland Industriutvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grenland Industriutvikling AS - 948439719
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Herøya Industripark Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2007 5,3 år

Norsea Gas AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsea Gas AS - 918352074
Rørtransport
Hospitalsgata 4, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,7 år

Norpipe A.s

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norpipe A.s - 924049685
Ikke tilgjengelig
Statoil Eg Forusbeen 50, 4025 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,8 år