Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Hembre

Rapportdato: 2019-11-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 41 166 og med ett samlet driftsresultat på 11 079. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 19.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Per J Hembre Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Tungasletta Invest AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -636
Tungasletta 8 AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 11 876 7 497
Meraker Kraft AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 0 -136
Storskvetten Vasslag Styrets leder 2015 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Per J Hembre Styrets leder 2000** - 2019
Hegra Sparebank Vara­medlem 2013 - 2016
Fagerlia Apartments DA Adm. direktør 2013 - 2016
Fagerlia Apartments DA Styrets leder 2006 - 2016
Royal Music Production AS Vara­medlem 2013 - 2014
Meråker Alpinsenter AS Vara­medlem 2012 - 2017
Meråker Alpinsenter AS Styrets leder 2008 - 2010
Meråker Alpinsenter AS Adm. direktør 2008 - 2010

Per J Hembre

Foretaksinfo
(Aktiv) Per J Hembre - 977072808
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Hembre Øvre, 7520 Hegra
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Tungasletta Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tungasletta Invest AS - 916523556
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Fearnley Business Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
87 261 000
Egenkapital
49 887 000
Gjeld
40 496 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 14 10 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -636 -2 881 0
Resultat før skatt 0 -307 0
Ordinært resultat 0 -307 0
Årsresultat 0 -307 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 87 261 87 378 0
Sum omløpsmidler 3 123 4 894 25
Sum eiendeler 90 383 92 272 25
Sum egenkapital 49 887 53 887 25
Sum langsiktig gjeld 40 330 38 287 0
Sum kortsiktig gjeld 166 98 0

Tungasletta 8 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tungasletta 8 AS - 993293229
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Fearnley Business Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 876 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
135 845 000
Egenkapital
12 834 000
Gjeld
124 166 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 6
Likviditetsgrad II 0 6 0
Totalt 61 71 61
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 876 12 384 14 511
Driftsresultat 7 497 8 068 8 027
Resultat før skatt 3 807 4 206 3 509
Ordinært resultat 3 807 4 206 3 509
Årsresultat 3 807 4 206 3 509
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 135 845 131 281 109 171
Sum omløpsmidler 1 154 5 037 5 472
Sum eiendeler 136 999 136 319 114 643
Sum egenkapital 12 834 10 700 8 961
Sum langsiktig gjeld 121 378 121 493 2 765
Sum kortsiktig gjeld 2 788 4 126 102 917

Meraker Kraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Meraker Kraft AS - 913293940
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 910 000
Egenkapital
34 395 000
Gjeld
7 164 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 0 0
Totalt 6 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -136 -114 -29
Resultat før skatt -22 -91 -29
Ordinært resultat -22 -91 -29
Årsresultat -22 -91 -29
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 30 910 43 0
Sum omløpsmidler 10 649 3 18
Sum eiendeler 41 559 46 18
Sum egenkapital 34 395 -83 -8
Sum langsiktig gjeld 0 129 25
Sum kortsiktig gjeld 7 164 0 0

Storskvetten Vasslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Storskvetten Vasslag - 915698883
Eiendomsforvaltning
C/o Ørjan Kirkefjord Dølanskrenten 15, 7509 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,3 år

Mannseterbakken Vannverk

Foretaksinfo
(Aktiv) Mannseterbakken Vannverk - 992710195
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
AS Meraker Brug, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,7 år
Styrets leder 2008 Aktiv 11,4 år

Stjørdalsvassdragets Klekkeri Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Stjørdalsvassdragets Klekkeri Sa - 966576243
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
Sørsidveien 42, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,9 år

AS Meraker Brug

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Meraker Brug - 930151602
Avvirkning
Stasjonsveien 10, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 290 000
Personalkostnader
8 920 000
Lederlønn
1 337 000
Anleggsmidler
99 639 000
Egenkapital
140 639 000
Gjeld
24 763 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 7 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 18 20 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 73 80 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 29 290 37 307 24 753
Driftsresultat 4 354 11 904 1 908
Resultat før skatt 6 512 4 789 3 480
Ordinært resultat 6 512 4 789 3 480
Årsresultat 6 512 4 789 3 480
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 99 639 87 643 85 125
Sum omløpsmidler 65 762 66 908 63 594
Sum eiendeler 165 401 154 552 148 718
Sum egenkapital 140 639 136 121 133 327
Sum langsiktig gjeld 8 998 9 952 9 702
Sum kortsiktig gjeld 15 765 8 479 5 690

Hegra Sparebank

Foretaksinfo
(Aktiv) Hegra Sparebank - 937903235
Bankvirksomhet ellers
Einar Bergs veg 1, 7520 Hegra
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2016 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
82 607 000
Personalkostnader
28 055 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
254 218 000
Egenkapital
300 583 000
Gjeld
2 368 330 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 58 58 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 82 607 69 882 63 663
Driftsresultat 28 290 29 810 26 768
Resultat før skatt 21 166 20 537 20 348
Ordinært resultat 21 166 20 537 20 348
Årsresultat 21 166 20 537 20 348
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 254 218 140 488 135 617
Sum omløpsmidler 2 414 695 2 410 752 2 288 823
Sum eiendeler 2 668 913 2 551 240 2 424 440
Sum egenkapital 300 583 283 489 226 706
Sum langsiktig gjeld 76 583 79 801 76 417
Sum kortsiktig gjeld 2 291 747 2 187 950 2 121 317

Fagerlia Apartments DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fagerlia Apartments DA - 990512833
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 2016 3,2 år
Styrets leder 2006 2016 9,9 år

Royal Music Production AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Royal Music Production AS - 911672421
Impresariovirksomhet
Solvegen 1, 7506 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2014 1,7 år

Meråker Alpinsenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Meråker Alpinsenter AS - 960032063
Drift av idrettsanlegg
, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2017 5,3 år
Styrets leder 2008 2010 2,6 år
Adm. direktør 2008 2010 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 816 000
Personalkostnader
1 717 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 473 000
Egenkapital
-188 000
Gjeld
2 919 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 6
Kapitalomsetningshastighet 6 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 0 8 4
Kontantstrøm fra drift 10 18 18
Rentedekningsgrad 0 10 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 29 59 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 816 4 708 4 673
Driftsresultat -113 192 140
Resultat før skatt -117 175 101
Ordinært resultat -117 175 101
Årsresultat -117 175 101
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 473 1 490 972
Sum omløpsmidler 1 257 2 010 1 313
Sum eiendeler 2 731 3 500 2 284
Sum egenkapital -188 -218 -642
Sum langsiktig gjeld 1 130 1 011 966
Sum kortsiktig gjeld 1 789 2 707 1 960

Fagerlia Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fagerlia Eiendom AS - 990820384
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2011 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 030 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 956 000
Egenkapital
-1 205 000
Gjeld
13 676 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 1
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 57 57 28
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 030 789 818
Driftsresultat 336 159 50
Resultat før skatt -9 -156 -296
Ordinært resultat -9 -156 -296
Årsresultat -9 -156 -296
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 11 956 11 831 12 137
Sum omløpsmidler 514 463 334
Sum eiendeler 12 471 12 294 12 472
Sum egenkapital -1 205 -1 196 -1 040
Sum langsiktig gjeld 13 618 13 444 13 468
Sum kortsiktig gjeld 58 46 43

Fauskåsveien Skogsveiforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Fauskåsveien Skogsveiforening - 970577289
Eiendomsforvaltning
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2014 8,1 år

Gunnar Knudsens vei 90 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gunnar Knudsens vei 90 AS - 985392595
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/union Eiendomskapital AS Bolette Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,4 år

Borgestad Eiendom Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borgestad Eiendom Invest AS - 987629274
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/union Eiendomskapital AS Bolette Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,8 år

Borgestad Eiendom KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borgestad Eiendom KS - 987629290
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Filipstad Brygge 2, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,9 år

Nortømmer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nortømmer AS - 980018709
Engroshandel med tømmer
Jegerstien 18, 2406 Elverum
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2004 2016 12,3 år
Styre­medlem 2000 2004 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
49
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 163 375 000
Personalkostnader
28 024 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 176 000
Egenkapital
34 564 000
Gjeld
103 110 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 7 6
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 2
Resultatgrad 4 2 2
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 48 41 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 163 375 972 912 801 330
Driftsresultat 19 072 8 756 5 715
Resultat før skatt 15 245 6 806 2 319
Ordinært resultat 15 245 6 806 2 319
Årsresultat 15 245 6 806 2 319
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 176 8 736 11 592
Sum omløpsmidler 127 498 97 032 94 617
Sum eiendeler 137 674 105 768 106 208
Sum egenkapital 34 564 19 318 16 428
Sum langsiktig gjeld 175 176 0
Sum kortsiktig gjeld 102 935 86 274 89 780

Skoginfo No AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skoginfo No AS - 982093988
Ikke tilgjengelig
Lilleakerveien 31, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2002 2003 < 1 år
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Midt Norske Hytter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Midt Norske Hytter AS - 958720521
Oppføring av bygninger
, 7580 Selbu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,3 år

Norskog

Foretaksinfo
(Aktiv) Norskog - 956911117
Avvirkning
Lilleakerveien 31, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2000 2007 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
24
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 180 861 000
Personalkostnader
41 891 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 318 000
Egenkapital
52 970 000
Gjeld
102 766 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 6 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 2
Resultatgrad 4 2 2
Kontantstrøm fra drift 3 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 52 42 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 180 861 986 017 831 268
Driftsresultat 19 906 6 064 2 054
Resultat før skatt 17 022 4 474 1 284
Ordinært resultat 17 022 4 474 1 284
Årsresultat 17 022 4 474 1 284
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 318 12 823 15 795
Sum omløpsmidler 143 418 106 925 109 838
Sum eiendeler 155 736 119 748 125 633
Sum egenkapital 52 970 35 947 31 471
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 102 766 83 801 94 162