Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Hembre

Rapportdato: 2020-09-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 33 164 og med ett samlet driftsresultat på 6 157. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 21.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Per J Hembre Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Meraker Kraft AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 0 -144
Storskvetten Vasslag Styrets leder 2015 - Aktiv 0 0
Mannseterbakken Vannverk Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 0
- Styrets leder 2008 - Aktiv 0 0
Stjørdalsvassdragets Klekkeri Sa Styrets leder 2000** - Aktiv 0 0
AS Meraker Brug Adm. direktør 2000** - Aktiv 33 164 6 301

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Per J Hembre Styrets leder 2000** - 2019
Tungasletta Invest AS Styre­medlem 2017 - 2020
Tungasletta 8 AS Styre­medlem 2017 - 2020
Hegra Sparebank Vara­medlem 2013 - 2016
Fagerlia Apartments DA Adm. direktør 2013 - 2016
Fagerlia Apartments DA Styrets leder 2006 - 2016

Per J Hembre

Foretaksinfo
(Aktiv) Per J Hembre - 977072808
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Hembre Øvre, 7520 Hegra
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,4 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Meraker Kraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Meraker Kraft AS - 913293940
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
92 832 000
Egenkapital
34 274 000
Gjeld
62 664 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 6 0
Totalt 2 6 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -144 -136 -114
Resultat før skatt -121 -22 -91
Ordinært resultat -121 -22 -91
Årsresultat -121 -22 -91
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 92 832 30 910 43
Sum omløpsmidler 4 106 10 649 3
Sum eiendeler 96 938 41 559 46
Sum egenkapital 34 274 34 395 -83
Sum langsiktig gjeld 56 766 0 129
Sum kortsiktig gjeld 5 898 7 164 0

Storskvetten Vasslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Storskvetten Vasslag - 915698883
Eiendomsforvaltning
C/o Ørjan Kirkefjord Dølanskrenten 15, 7509 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,2 år

Mannseterbakken Vannverk

Foretaksinfo
(Aktiv) Mannseterbakken Vannverk - 992710195
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
AS Meraker Brug, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,6 år
Styrets leder 2008 Aktiv 12,3 år

Stjørdalsvassdragets Klekkeri Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Stjørdalsvassdragets Klekkeri Sa - 966576243
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
Sørsidveien 42, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,8 år

AS Meraker Brug

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Meraker Brug - 930151602
Avvirkning
Stasjonsveien 10, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 164 000
Personalkostnader
9 845 000
Lederlønn
1 358 000
Anleggsmidler
101 991 000
Egenkapital
148 880 000
Gjeld
18 557 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 81 73 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 33 164 29 290 37 307
Driftsresultat 6 301 4 354 11 904
Resultat før skatt 10 236 6 512 4 789
Ordinært resultat 10 236 6 512 4 789
Årsresultat 10 236 6 512 4 789
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 101 991 99 639 87 643
Sum omløpsmidler 65 445 65 762 66 908
Sum eiendeler 167 436 165 401 154 552
Sum egenkapital 148 880 140 639 136 121
Sum langsiktig gjeld 8 481 8 998 9 952
Sum kortsiktig gjeld 10 076 15 765 8 479

Tungasletta Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tungasletta Invest AS - 916523556
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Clarksons Platou Property Management AS Munkedamsveien 62c, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2020 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
340 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
87 261 000
Egenkapital
49 887 000
Gjeld
40 933 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 14 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -502 -636 -2 881
Resultat før skatt 0 0 -307
Ordinært resultat 0 0 -307
Årsresultat 0 0 -307
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 87 261 87 261 87 378
Sum omløpsmidler 3 560 3 123 4 894
Sum eiendeler 90 820 90 383 92 272
Sum egenkapital 49 887 49 887 53 887
Sum langsiktig gjeld 40 875 40 330 38 287
Sum kortsiktig gjeld 58 166 98

Tungasletta 8 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tungasletta 8 AS - 993293229
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Clarksons Platou Property Management AS Munkedamsveien 62c, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2020 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 477 000
Personalkostnader
109 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
137 928 000
Egenkapital
15 522 000
Gjeld
124 165 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 8
Likviditetsgrad II 2 0 6
Totalt 65 61 71
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 12 477 11 876 12 384
Driftsresultat 8 091 7 497 8 068
Resultat før skatt 4 232 3 807 4 206
Ordinært resultat 4 232 3 807 4 206
Årsresultat 4 232 3 807 4 206
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 137 928 135 845 131 281
Sum omløpsmidler 1 759 1 154 5 037
Sum eiendeler 139 687 136 999 136 319
Sum egenkapital 15 522 12 834 10 700
Sum langsiktig gjeld 121 326 121 378 121 493
Sum kortsiktig gjeld 2 839 2 788 4 126

Hegra Sparebank

Foretaksinfo
(Aktiv) Hegra Sparebank - 937903235
Bankvirksomhet ellers
Einar Bergs veg 1, 7520 Hegra
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2016 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
29
Styremedlemmer
0
Omsetning
104 504 000
Personalkostnader
36 136 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
213 436 000
Egenkapital
323 304 000
Gjeld
2 660 699 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 58 58 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 104 504 82 607 69 882
Driftsresultat 40 168 28 290 29 810
Resultat før skatt 28 831 21 166 20 537
Ordinært resultat 28 831 21 166 20 537
Årsresultat 28 831 21 166 20 537
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 213 436 254 218 140 488
Sum omløpsmidler 2 770 567 2 414 695 2 410 752
Sum eiendeler 2 984 003 2 668 913 2 551 240
Sum egenkapital 323 304 300 583 283 489
Sum langsiktig gjeld 79 495 76 583 79 801
Sum kortsiktig gjeld 2 581 204 2 291 747 2 187 950

Fagerlia Apartments DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fagerlia Apartments DA - 990512833
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 2016 3,2 år
Styrets leder 2006 2016 9,9 år

Royal Music Production AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Royal Music Production AS - 911672421
Impresariovirksomhet
Solvegen 1, 7506 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2014 1,7 år

Meråker Alpinsenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Meråker Alpinsenter AS - 960032063
Drift av idrettsanlegg
Fagerliveien 454, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2017 5,3 år
Styrets leder 2008 2010 2,6 år
Adm. direktør 2008 2010 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 274 000
Personalkostnader
1 574 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 254 000
Egenkapital
-1 553 000
Gjeld
3 872 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 6
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 10 18
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 13 29 59
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 274 4 816 4 708
Driftsresultat -1 251 -113 192
Resultat før skatt -1 364 -117 175
Ordinært resultat -1 364 -117 175
Årsresultat -1 364 -117 175
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 254 1 473 1 490
Sum omløpsmidler 1 065 1 257 2 010
Sum eiendeler 2 319 2 731 3 500
Sum egenkapital -1 553 -188 -218
Sum langsiktig gjeld 2 447 1 130 1 011
Sum kortsiktig gjeld 1 425 1 789 2 707

Fagerlia Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fagerlia Eiendom AS - 990820384
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2011 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 318 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 171 000
Egenkapital
-1 010 000
Gjeld
13 585 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 63 57 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 318 1 030 789
Driftsresultat 616 336 159
Resultat før skatt 195 -9 -156
Ordinært resultat 195 -9 -156
Årsresultat 195 -9 -156
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 12 171 11 956 11 831
Sum omløpsmidler 403 514 463
Sum eiendeler 12 574 12 471 12 294
Sum egenkapital -1 010 -1 205 -1 196
Sum langsiktig gjeld 13 508 13 618 13 444
Sum kortsiktig gjeld 77 58 46

Fauskåsveien Skogsveiforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Fauskåsveien Skogsveiforening - 970577289
Eiendomsforvaltning
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2014 8,1 år

Gunnar Knudsens vei 90 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gunnar Knudsens vei 90 AS - 985392595
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/union Eiendomskapital AS Bolette Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,4 år

Borgestad Eiendom Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borgestad Eiendom Invest AS - 987629274
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/union Eiendomskapital AS Bolette Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,8 år

Borgestad Eiendom KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borgestad Eiendom KS - 987629290
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Filipstad Brygge 2, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,9 år

Nortømmer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nortømmer AS - 980018709
Engroshandel med tømmer
Jegerstien 18, 2406 Elverum
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2004 2016 12,3 år
Styre­medlem 2000 2004 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
53
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 353 415 000
Personalkostnader
34 690 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 075 000
Egenkapital
32 779 000
Gjeld
123 513 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 10 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 4
Resultatgrad 0 4 2
Kontantstrøm fra drift 0 1 1
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 17 48 41
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 353 415 1 163 375 972 912
Driftsresultat -2 494 19 072 8 756
Resultat før skatt -1 785 15 245 6 806
Ordinært resultat -1 785 15 245 6 806
Årsresultat -1 785 15 245 6 806
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 13 075 10 176 8 736
Sum omløpsmidler 143 217 127 498 97 032
Sum eiendeler 156 292 137 674 105 768
Sum egenkapital 32 779 34 564 19 318
Sum langsiktig gjeld 3 000 175 176
Sum kortsiktig gjeld 120 513 102 935 86 274

Skoginfo No AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skoginfo No AS - 982093988
Ikke tilgjengelig
Lilleakerveien 31, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2002 2003 < 1 år
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Midt Norske Hytter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Midt Norske Hytter AS - 958720521
Oppføring av bygninger
, 7580 Selbu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,3 år

Norskog

Foretaksinfo
(Aktiv) Norskog - 956911117
Avvirkning
Lilleakerveien 31, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2000 2007 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 373 675 000
Personalkostnader
49 237 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 791 000
Egenkapital
55 647 000
Gjeld
124 899 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 10 6
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 4
Resultatgrad 0 4 2
Kontantstrøm fra drift 1 3 1
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 32 52 42
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 373 675 1 180 861 986 017
Driftsresultat -2 143 19 906 6 064
Resultat før skatt 2 393 17 022 4 474
Ordinært resultat 2 393 17 022 4 474
Årsresultat 2 393 17 022 4 474
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 15 791 12 318 12 823
Sum omløpsmidler 164 754 143 418 106 925
Sum eiendeler 180 545 155 736 119 748
Sum egenkapital 55 647 52 970 35 947
Sum langsiktig gjeld 762 0 0
Sum kortsiktig gjeld 124 137 102 766 83 801