Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Frode Wathne

Rapportdato: 2020-07-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 61 860 og med ett samlet driftsresultat på -4 380. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 20.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
A2insight AS Adm. direktør 2019 - Aktiv 1 961 336
- Styrets leder 2017 - Aktiv 1 961 336
Stavanger Mekaniske AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 59 593 -5 017
Affordanser AS Styrets leder 2009 - Aktiv 306 301
- Adm. direktør 2009 - Aktiv 306 301

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nordic Smart Buildings AS Styrets leder 2015 - 2016
Marine Unmanned AS Styrets leder 2015 - 2016
Apply Telecom AS Styre­medlem 2010 - 2011
Tekniskbureau AS Styre­medlem 2010 - 2011
Agile Rig & Modules AS Styre­medlem 2010 - 2010

A2insight AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A2insight AS - 919258284
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Sverdrups gate 23, 4007 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,4 år
Styrets leder 2017 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 961 000
Personalkostnader
1 113 000
Lederlønn
950 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
230 000
Gjeld
383 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 15 7
Kapitalomsetningshastighet 10 6
Fordringsomsetningshastighet 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4
Resultatgrad 18 12
Kontantstrøm fra drift 18 7
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 8 4
Totalt 94 51
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 1 961 848
Driftsresultat 336 53
Resultat før skatt 259 39
Ordinært resultat 259 39
Årsresultat 259 39
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 613 563
Sum eiendeler 613 563
Sum egenkapital 230 30
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 383 533

Stavanger Mekaniske AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stavanger Mekaniske AS - 990629846
Bearbeiding av metaller
Bygg 14 Jåttåvågen, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
38
Styremedlemmer
0
Omsetning
59 593 000
Personalkostnader
25 679 000
Lederlønn
925 000
Anleggsmidler
27 217 000
Egenkapital
26 812 000
Gjeld
25 116 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 11 5 7
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 59 593 33 729 21 544
Driftsresultat -5 017 -7 063 -6 655
Resultat før skatt -6 922 -5 782 -5 625
Ordinært resultat -6 922 -5 782 -5 625
Årsresultat -6 922 -5 782 -5 625
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 27 217 32 061 8 671
Sum omløpsmidler 24 711 19 956 32 238
Sum eiendeler 51 928 52 017 40 910
Sum egenkapital 26 812 28 733 7 067
Sum langsiktig gjeld 4 935 949 0
Sum kortsiktig gjeld 20 181 22 335 33 843

Affordanser AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Affordanser AS - 994888773
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Piggvarveien 3, 4083 Hundvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 10,6 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 10,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
306 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 000
Egenkapital
100 000
Gjeld
214 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 6 2 8
Totalt 90 80 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 306 351 504
Driftsresultat 301 81 346
Resultat før skatt 262 41 -474
Ordinært resultat 262 41 -474
Årsresultat 262 41 -474
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 15 15 23
Sum omløpsmidler 299 125 395
Sum eiendeler 314 140 418
Sum egenkapital 100 -102 -143
Sum langsiktig gjeld 0 71 404
Sum kortsiktig gjeld 214 172 158

Nordic Smart Buildings AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordic Smart Buildings AS - 915961673
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
C/o F5 IT AS Vestre Svanholmen 4, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2016 1,1 år

Marine Unmanned AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marine Unmanned AS - 915482414
Programmeringstjenester
Havnespeilet 3. Etasje Rådhusgata 3, 4306 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2016 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-291 000
Gjeld
295 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 8 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -27 -25 -39
Resultat før skatt -30 -25 -68
Ordinært resultat -30 -25 -68
Årsresultat -30 -25 -68
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5 8 4
Sum eiendeler 5 8 4
Sum egenkapital -291 -261 -236
Sum langsiktig gjeld 292 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 269 240

Apply Telecom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Apply Telecom AS - 988002593
Elektrisk installasjonsarbeid
Ringvegen 6, 5412 Stord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 < 1 år

Tekniskbureau AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tekniskbureau AS - 976931084
Elektrisk installasjonsarbeid
Moseidveien 17, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 1,2 år

Agile Rig & Modules AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agile Rig & Modules AS - 974681315
Bygging av oljeplattformer og moduler
Moseidveien 17, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
96
Styremedlemmer
0
Omsetning
238 617 000
Personalkostnader
90 828 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 168 000
Egenkapital
-10 892 000
Gjeld
133 293 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 8 10 8
Fordringsomsetningshastighet 1 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 8
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 11 16 42
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 238 617 144 371 177 007
Driftsresultat -11 004 -8 323 2 041
Resultat før skatt -11 282 -8 589 1 540
Ordinært resultat -11 282 -8 589 1 540
Årsresultat -11 282 -8 589 1 540
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 168 2 092 7 590
Sum omløpsmidler 121 234 43 517 39 480
Sum eiendeler 122 401 45 609 47 070
Sum egenkapital -10 892 390 8 979
Sum langsiktig gjeld 12 659 11 176 1 532
Sum kortsiktig gjeld 120 634 34 043 36 558

Naxys AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Naxys AS - 993277983
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Hegrenesveien 42, 5042 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2010 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 661 000
Personalkostnader
14 584 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 089 000
Egenkapital
29 396 000
Gjeld
42 785 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 2 4
Totalt 11 4 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 17 661 14 981 46 375
Driftsresultat -12 789 -21 927 -23 999
Resultat før skatt -7 965 -17 728 -17 306
Ordinært resultat -7 965 -17 728 -17 306
Årsresultat -7 965 -17 728 -17 306
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 089 16 514 15 102
Sum omløpsmidler 69 092 63 215 88 737
Sum eiendeler 72 181 79 729 103 838
Sum egenkapital 29 396 5 820 23 548
Sum langsiktig gjeld 541 0 0
Sum kortsiktig gjeld 42 244 73 909 80 291

Norwegian Coating Technology AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norwegian Coating Technology AS - 993278009
Overflatebehandling av metaller
Merdevegen 4b, 3676 Notodden
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2010 1,3 år

Bjørge Deteksjon AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bjørge Deteksjon AS - 993181188
Ikke tilgjengelig
Energiveien 20, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 < 1 år

Mrc Teamtrade AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mrc Teamtrade AS - 939917039
Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler
Kanalarmen 12, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1,5 år

Eureka Pumps AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eureka Pumps AS - 979479875
Produksjon av pumper og kompressorer ellers
Snarøyveien 36, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2008 < 1 år
Styre­medlem 2007 2010 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
97
Styremedlemmer
0
Omsetning
380 079 000
Personalkostnader
115 393 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
86 108 000
Egenkapital
30 843 000
Gjeld
209 195 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 11 10 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 380 079 302 423 326 576
Driftsresultat -9 775 -43 737 -75 410
Resultat før skatt -28 755 -48 972 -61 702
Ordinært resultat -28 755 -48 972 -61 702
Årsresultat -28 755 -48 972 -61 702
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 86 108 86 319 119 623
Sum omløpsmidler 153 930 135 003 129 870
Sum eiendeler 240 038 221 322 249 493
Sum egenkapital 30 843 56 508 43 744
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 209 195 164 813 205 749

Bjørge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bjørge AS - 992680172
Porteføljeinvesteringsselskaper
Energivegen 20, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2010 2,2 år

Origo Solutions AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Origo Solutions AS - 982726247
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Andøyfaret 31, 4623 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2010 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
54
Styremedlemmer
0
Omsetning
111 266 000
Personalkostnader
54 112 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 622 000
Egenkapital
30 080 000
Gjeld
27 395 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 3 0
Kapitalomsetningshastighet 6 8 4
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 12 4 0
Kontantstrøm fra drift 7 5 0
Rentedekningsgrad 10 8 0
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 61 44 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 111 266 129 030 89 504
Driftsresultat 6 057 2 558 -10 904
Resultat før skatt 2 612 1 513 -8 804
Ordinært resultat 2 612 1 513 -8 804
Årsresultat 2 612 1 513 -8 804
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 622 10 796 6 780
Sum omløpsmidler 46 853 57 742 41 791
Sum eiendeler 57 475 68 538 48 571
Sum egenkapital 30 080 27 467 20 344
Sum langsiktig gjeld 871 764 1 326
Sum kortsiktig gjeld 26 524 40 306 26 900

Bjørge System AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bjørge System AS - 992073365
Ikke tilgjengelig
Skippergata 12, 3921 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 < 1 år

Mrc Solberg & Andersen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mrc Solberg & Andersen AS - 982726220
Reparasjon av maskiner
Langarinden 16, 5132 Nyborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2010 2,2 år

Halvorsen Power System Bømlo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Halvorsen Power System Bømlo AS - 982726298
Produksjon av annet elektrisk utstyr
Hollundsdalen, 5430 Bremnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2010 2,2 år

Fpe Sontum AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fpe Sontum AS - 981990374
Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted
Kanalarmen 12, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2010 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
73
Styremedlemmer
0
Omsetning
259 411 000
Personalkostnader
84 603 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 812 000
Egenkapital
24 366 000
Gjeld
91 702 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 2 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 6
Resultatgrad 2 4 2
Kontantstrøm fra drift 1 1 7
Rentedekningsgrad 2 4 4
Likviditetsgrad II 4 4 8
Totalt 33 44 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 259 411 246 984 188 532
Driftsresultat 551 5 110 137
Resultat før skatt -395 1 060 5 868
Ordinært resultat -395 1 060 5 868
Årsresultat -395 1 060 5 868
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 812 10 062 31 753
Sum omløpsmidler 106 256 74 542 66 479
Sum eiendeler 116 068 84 604 98 232
Sum egenkapital 24 366 27 850 56 906
Sum langsiktig gjeld 0 689 5 203
Sum kortsiktig gjeld 91 702 56 065 36 123

Norwegian Coating Technology AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norwegian Coating Technology AS - 966618574
Ikke tilgjengelig
Merdevegen 4 B, 3676 Notodden
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1 år

Bjørge Kran & Løfteteknikk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bjørge Kran & Løfteteknikk AS - 979442718
Ikke tilgjengelig
Oljeveien 1, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,9 år

Grenland Mmo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grenland Mmo AS - 978666442
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Fabrikkveien 7, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2002 < 1 år