Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Bjørn Anders Lier Guldahl

Rapportdato: 2021-08-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -7. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 1.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Loop Health AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 0 -7
Andli Invest AS Styrets leder 2013 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Standard Innovation AS Styre­medlem 2016 - 2017

Standard Innovation AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Standard Innovation AS - 914992826
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Tromsøgata 5b, 0565 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 1,1 år

Loop Health AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Loop Health AS - 913478835
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Thorvald Meyers gate 49, 0555 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 7,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 000
Egenkapital
17 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 2
Driftsresultat -7 -5 -3
Resultat før skatt -7 -5 -3
Ordinært resultat -7 -5 -3
Årsresultat -7 -5 -3
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 9 9 9
Sum omløpsmidler 9 16 21
Sum eiendeler 17 25 30
Sum egenkapital 17 25 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Andli Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andli Invest AS - 912764028
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Badebakken 26, 0467 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 7,7 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
483 000
Egenkapital
118 000
Gjeld
371 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 6 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 10 28
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 2 31
Ordinært resultat 0 2 31
Årsresultat 0 2 31
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 483 319 208
Sum omløpsmidler 6 7 20
Sum eiendeler 489 326 228
Sum egenkapital 118 118 117
Sum langsiktig gjeld 371 208 111
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0