Management-CV

Ronny Michelsen

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Rapportdato: 2018-10-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 43 251 000 og med ett samlet driftsresultat på 947 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
St Paul Skole Adm. direktør 2009 - Aktiv 43 251 000 947 000

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

St Paul Skole

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
971561688
Firmanavn
St Paul Skole
Bransje
Ordinær grunnskoleundervisning
Besøksadresse
Christies gate 16, 5015 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
154
Styremedlemmer
0
Omsetning
43 251 000
Personalkostnader
32 710 000
Lederlønn
912 000
Anleggsmidler
1 730 000
Egenkapital
10 578 000
Gjeld
6 525 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Adm. direktør 2009 Aktiv 9,2 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 4
Resultatgrad 4 12 12
Kontantstrøm fra drift 5 7 7
Rentedekningsgrad 10 6 6
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 48 47 47
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 43 251 000 71 438 000 66 265 000
Driftsresultat 947 000 3 815 000 3 344 000
Resultat før skatt 1 039 000 2 394 000 1 768 000
Ordinært resultat 1 039 000 2 394 000 1 768 000
Årsresultat 1 039 000 2 394 000 1 768 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 730 000 58 167 000 59 349 000
Sum omløpsmidler 15 373 000 24 267 000 19 638 000
Sum eiendeler 17 103 000 82 434 000 78 986 000
Sum egenkapital 10 578 000 12 301 000 9 907 000
Sum langsiktig gjeld 0 59 318 000 60 000 000
Sum kortsiktig gjeld 6 525 000 10 815 000 9 079 000