Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Birgit Moslet

Rapportdato: 2021-04-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 330 og med ett samlet driftsresultat på 112. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Birgit Moslet Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Core Production AS Vara­medlem 2012 - Aktiv 330 112

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Birgit Moslet Styrets leder 2000** - 2019
Villa Elvestrøm AS Styre­medlem 2000** - 2003

Birgit Moslet

Foretaksinfo
(Aktiv) Birgit Moslet - 982727820
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur
Colletts gate 80, 0460 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Core Production AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Core Production AS - 999092683
Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
Ullevålsveien 61 B, 0171 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
330 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
78 000
Egenkapital
268 000
Gjeld
27 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 92 83 87
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 330 269 330
Driftsresultat 112 59 133
Resultat før skatt 88 45 116
Ordinært resultat 88 45 116
Årsresultat 88 45 116
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 78 75 15
Sum omløpsmidler 217 222 244
Sum eiendeler 295 297 259
Sum egenkapital 268 180 135
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27 117 125

Villa Elvestrøm AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Villa Elvestrøm AS - 937782780
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Skovveien 27, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
301 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
41 000
Egenkapital
595 000
Gjeld
113 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 20 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 84 73 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 301 482 537
Driftsresultat 107 67 74
Resultat før skatt 85 52 54
Ordinært resultat 85 52 54
Årsresultat 85 52 54
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 41 68 123
Sum omløpsmidler 667 745 409
Sum eiendeler 708 813 531
Sum egenkapital 595 509 457
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 113 304 74