Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Anne Helene Nygaard Brand

Rapportdato: 2021-08-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 460 278 og med ett samlet driftsresultat på 19 679. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Franzefoss Pukk AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 460 278 20 667
Avicma Invest AS Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -310
- Kontakt­person 2016 - Aktiv 0 -310
Kmn Invest AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -310
Jay O Invest AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -368
Oslofjord Pianofestival Styre­medlem 2014 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Franzefoss Pukk AS Vara­medlem 2019 - 2020
Tess Øst AS Styre­medlem 2016 - 2016
Tess Innlandet AS Styrets leder 2013 - 2016
Tess Innlandet AS Styre­medlem 2013 - 2013
Tess Rogaland AS Styre­medlem 2013 - 2016
Tess Skagerak AS Styre­medlem 2013 - 2014
Tess Skagerak AS Styre­medlem 2013 - 2014
Bjerkeveien Barnehage Sa Styre­medlem 2008 - 2012

Franzefoss Pukk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Franzefoss Pukk AS - 982153018
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Olav Ingstadsvei 5, 1309 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,4 år
Vara­medlem 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
121
Styremedlemmer
0
Omsetning
460 278 000
Personalkostnader
82 214 000
Lederlønn
1 515 000
Anleggsmidler
323 306 000
Egenkapital
161 938 000
Gjeld
280 927 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 8 8 8
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 61 56 51
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 460 278 501 290 463 830
Driftsresultat 20 667 23 668 17 598
Resultat før skatt 16 465 14 956 13 764
Ordinært resultat 16 465 14 956 13 764
Årsresultat 16 465 14 956 13 764
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 323 306 351 413 362 234
Sum omløpsmidler 119 559 143 892 120 077
Sum eiendeler 442 865 495 305 482 311
Sum egenkapital 161 938 149 373 170 560
Sum langsiktig gjeld 210 544 230 763 223 902
Sum kortsiktig gjeld 70 383 115 168 87 849

Avicma Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avicma Invest AS - 917513252
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Elleveien 8, 1444 Drøbak
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
63 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
175 957 000
Gjeld
878 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 40 14 33
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -310 -380 -388
Resultat før skatt 19 858 -3 846 6 685
Ordinært resultat 19 858 -3 846 6 685
Årsresultat 19 858 -3 846 6 685
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 33 333
Sum omløpsmidler 176 835 156 187 128 334
Sum eiendeler 176 835 156 187 161 667
Sum egenkapital 175 957 156 100 159 946
Sum langsiktig gjeld 353 0 0
Sum kortsiktig gjeld 525 87 1 721

Kmn Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kmn Invest AS - 917513287
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Røaveien 3c, 0752 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
63 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
176 107 000
Gjeld
871 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 40 14 33
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -310 -381 -388
Resultat før skatt 19 880 -3 717 6 683
Ordinært resultat 19 880 -3 717 6 683
Årsresultat 19 880 -3 717 6 683
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 33 333
Sum omløpsmidler 176 979 156 341 128 329
Sum eiendeler 176 979 156 341 161 663
Sum egenkapital 176 107 156 227 159 943
Sum langsiktig gjeld 357 0 0
Sum kortsiktig gjeld 514 114 1 719

Jay O Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jay O Invest AS - 917513309
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Jens Olav Nygaard Hoffsveien 65b, 0377 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
63 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
32 300 000
Egenkapital
174 354 000
Gjeld
395 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 37 14 33
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -368 -386 -441
Resultat før skatt 18 194 -4 690 7 222
Ordinært resultat 18 194 -4 690 7 222
Årsresultat 18 194 -4 690 7 222
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 32 300 32 300 65 633
Sum omløpsmidler 142 449 123 990 96 708
Sum eiendeler 174 749 156 290 162 342
Sum egenkapital 174 354 156 160 160 851
Sum langsiktig gjeld 83 0 0
Sum kortsiktig gjeld 312 130 1 491

Oslofjord Pianofestival

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslofjord Pianofestival - 913307569
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
C/o Elena Shalneva Vestre Åslund 11, 1445 Drøbak
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 7,4 år

Tess Øst AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tess Øst AS - 916939787
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Verkseier Furulunds vei 9, 0668 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
198
Styremedlemmer
0
Omsetning
559 627 000
Personalkostnader
117 641 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
62 199 000
Egenkapital
240 507 000
Gjeld
124 370 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 8 12 12
Kontantstrøm fra drift 5 10 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 53 65 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 559 627 494 328 460 805
Driftsresultat 20 522 34 316 23 117
Resultat før skatt 17 329 27 599 18 810
Ordinært resultat 17 329 27 599 18 810
Årsresultat 17 329 27 599 18 810
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 62 199 45 188 68 458
Sum omløpsmidler 302 679 285 888 246 303
Sum eiendeler 364 877 331 076 314 762
Sum egenkapital 240 507 227 701 207 131
Sum langsiktig gjeld 6 719 5 386 5 386
Sum kortsiktig gjeld 117 651 97 989 102 244

Tess Innlandet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tess Innlandet AS - 929676637
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Engomsvingen 14, 2323 Ingeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2016 2,9 år
Styre­medlem 2013 2013 < 1 år

Tess Rogaland AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tess Rogaland AS - 986357424
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Plattformvegen 8, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2016 3 år

Tess Skagerak AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tess Skagerak AS - 940075750
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Valløveien 2, 3118 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 1 år

Tess Østfold AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tess Østfold AS - 982908523
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Industriveien 3, 1400 Ski
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2016 7,1 år

Bjerkeveien Barnehage Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjerkeveien Barnehage Sa - 987062428
Barnehager
Bjerkeveien 4, 1446 Drøbak
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2012 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 197 000
Personalkostnader
10 734 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 601 000
Egenkapital
1 546 000
Gjeld
10 345 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 6
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4
Resultatgrad 12
Kontantstrøm fra drift 10
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 4
Totalt 53
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 13 197
Driftsresultat 880
Resultat før skatt 791
Ordinært resultat 791
Årsresultat 791
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 6 601
Sum omløpsmidler 5 291
Sum eiendeler 11 891
Sum egenkapital 1 546
Sum langsiktig gjeld 5 633
Sum kortsiktig gjeld 4 712