Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Trygve Kloster Norman

Rapportdato: 2021-06-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 301 886 og med ett samlet driftsresultat på -21 931. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 9 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 14 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 14 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 27.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sameiet Steinboligen på Finse Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 0
- Forretnings­fører 2021 - Aktiv 0 0
1222 Eiendom 2 AS Forretnings­fører 2021 - Aktiv 60 35
- Styre­medlem 2014 - Aktiv 60 35
1222 Eiendom 1 AS Forretnings­fører 2021 - Aktiv 100 11
- Styre­medlem 2014 - Aktiv 100 11
Frenor AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -180
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 -180
Finse 1222 AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 26 615 2 137

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
1222 Eiendom 2 AS Styrets leder 2020 - 2020
1222 Eiendom 1 AS Styrets leder 2020 - 2020
Frenor AS Styre­medlem 2000** - 2020
Finse 1222 AS Styrets leder 2000** - 2020
Great Holding AS Styrets leder 2012 - 2015

Sameiet Steinboligen på Finse

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Steinboligen på Finse - 927263289
Lønnet arbeid i private husholdninger
C/o Finse Eiendom AS Setra vei 14b, 0786 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Forretnings­fører 2021 Aktiv < 1 år

1222 Eiendom 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1222 Eiendom 2 AS - 914723965
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Direktørboligen Vestre Rallarvegen 4, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2020 2020 < 1 år
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
60 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
97 000
Egenkapital
190 000
Gjeld
37 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 84 84 84
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 60 60 60
Driftsresultat 35 35 35
Resultat før skatt 28 25 25
Ordinært resultat 28 25 25
Årsresultat 28 25 25
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 97 104 115
Sum omløpsmidler 130 116 95
Sum eiendeler 226 220 210
Sum egenkapital 190 184 181
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37 36 29

1222 Eiendom 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1222 Eiendom 1 AS - 914724015
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Tusenheimen Finsebyen 18, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2020 2020 < 1 år
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
100 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
866 000
Egenkapital
1 092 000
Gjeld
38 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 70 74 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 100 100 100
Driftsresultat 11 15 18
Resultat før skatt 11 13 15
Ordinært resultat 11 13 15
Årsresultat 11 13 15
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 866 917 969
Sum omløpsmidler 263 227 179
Sum eiendeler 1 130 1 144 1 148
Sum egenkapital 1 092 1 105 1 117
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38 39 32

Frenor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Frenor AS - 930389625
Ikke tilgjengelig
Setra vei 14b, 0786 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,5 år
Styre­medlem 2000 2020 19,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 766 000
Egenkapital
13 609 000
Gjeld
92 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 4
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 45 83 36
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 3 183 48
Driftsresultat -180 2 974 -94
Resultat før skatt 4 092 3 256 193
Ordinært resultat 4 092 3 256 193
Årsresultat 4 092 3 256 193
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 766 7 759 8 980
Sum omløpsmidler 5 936 3 063 1 507
Sum eiendeler 13 701 10 823 10 487
Sum egenkapital 13 609 9 516 7 460
Sum langsiktig gjeld 15 0 0
Sum kortsiktig gjeld 77 1 307 3 026

Finse 1222 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finse 1222 AS - 933947815
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1 år
Styrets leder 2000 2020 19,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 615 000
Personalkostnader
11 090 000
Lederlønn
802 000
Anleggsmidler
7 228 000
Egenkapital
4 336 000
Gjeld
5 625 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 7 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 8
Resultatgrad 14 8 12
Kontantstrøm fra drift 18 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 80 56 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 26 615 26 754 26 700
Driftsresultat 2 137 1 115 1 684
Resultat før skatt 1 492 598 998
Ordinært resultat 1 492 598 998
Årsresultat 1 492 598 998
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 228 8 238 8 052
Sum omløpsmidler 2 732 3 986 3 448
Sum eiendeler 9 961 12 224 11 500
Sum egenkapital 4 336 2 844 2 246
Sum langsiktig gjeld 2 722 5 879 6 035
Sum kortsiktig gjeld 2 903 3 501 3 218

Destinasjon Finse AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Destinasjon Finse AS - 919866640
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Steinboligen Vestre Rallarvegen 15c, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2020 Aktiv 1,3 år
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 000 000
Egenkapital
31 007 000
Gjeld
100 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -309 -405 -31
Resultat før skatt -308 -404 -31
Ordinært resultat -308 -404 -31
Årsresultat -308 -404 -31
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 000 0 0
Sum omløpsmidler 30 107 571 990
Sum eiendeler 31 107 571 990
Sum egenkapital 31 007 565 969
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100 5 20

Great Talent AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Great Talent AS - 923174176
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2019 Aktiv 1,8 år
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
24 000
Gjeld
0
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -6
Resultat før skatt -6
Ordinært resultat -6
Årsresultat -6
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 24
Sum eiendeler 24
Sum egenkapital 24
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Finse Vann- og Avløpsselskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finse Vann- og Avløpsselskap AS - 987000546
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2019 Aktiv 2,1 år
Styre­medlem 2004 Aktiv 17 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 137 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 467 000
Egenkapital
2 627 000
Gjeld
409 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 0 8 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 2
Totalt 42 63 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 137 995 894
Driftsresultat -88 43 103
Resultat før skatt -88 37 105
Ordinært resultat -88 37 105
Årsresultat -88 37 105
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 467 2 586 2 945
Sum omløpsmidler 569 590 365
Sum eiendeler 3 036 3 176 3 310
Sum egenkapital 2 627 2 715 2 656
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 409 461 654

Great Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Great Holding AS - 997914937
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2019 Aktiv 2,5 år
Nestleder styre 2015 Aktiv 6,3 år
Styrets leder 2012 2015 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 254 000
Egenkapital
3 622 000
Gjeld
28 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 8 0
Totalt 0 43 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -9 -68
Resultat før skatt -15 1 278 -127
Ordinært resultat -15 1 278 -127
Årsresultat -15 1 278 -127
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 254 3 192 3 288
Sum omløpsmidler 396 1 121 7
Sum eiendeler 3 650 4 313 3 295
Sum egenkapital 3 622 3 638 3 010
Sum langsiktig gjeld 28 25 219
Sum kortsiktig gjeld 0 650 67

De Historiske-hotel & Spisesteder Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) De Historiske-hotel & Spisesteder Sa - 977389674
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Starvhusgaten 2b, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,9 år
Vara­medlem 2015 2017 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 932 000
Personalkostnader
5 938 000
Lederlønn
1 247 000
Anleggsmidler
689 000
Egenkapital
3 042 000
Gjeld
7 122 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 0 2 16
Kontantstrøm fra drift 5 5 14
Rentedekningsgrad 6 8 10
Likviditetsgrad II 6 8 6
Totalt 38 44 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 22 932 19 636 18 413
Driftsresultat -6 144 1 879
Resultat før skatt 60 82 1 390
Ordinært resultat 60 82 1 390
Årsresultat 60 82 1 390
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 689 1 034 1 717
Sum omløpsmidler 9 476 7 883 7 891
Sum eiendeler 10 165 8 917 9 608
Sum egenkapital 3 042 2 975 2 553
Sum langsiktig gjeld 250 750 1 250
Sum kortsiktig gjeld 6 872 5 191 5 805

Stiftelsen European Green Table

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen European Green Table - 975610527
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Norman Setra vei 14b, 0786 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2016 Aktiv 5 år
Styre­medlem 2006 Aktiv 14,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
525 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 0 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -33 -31 -19
Resultat før skatt -29 -29 -17
Ordinært resultat -29 -29 -17
Årsresultat -29 -29 -17
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 526 569 592
Sum eiendeler 526 569 592
Sum egenkapital 525 555 584
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 14 9

Whiteout Investments AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Whiteout Investments AS - 971646322
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Setra vei 14 B, 0786 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2014 Aktiv 6,9 år
Styrets leder 2006 Aktiv 14,5 år
Vara­medlem 2006 2006 < 1 år
Styre­medlem 2002 2006 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 719 000
Egenkapital
2 058 000
Gjeld
3 361 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 17 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -15 -15
Resultat før skatt 193 -25 -189
Ordinært resultat 193 -25 -189
Årsresultat 193 -25 -189
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 719 2 876 2 876
Sum omløpsmidler 2 701 75 91
Sum eiendeler 5 420 2 951 2 967
Sum egenkapital 2 058 1 865 1 890
Sum langsiktig gjeld 3 361 1 086 1 076
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Finse Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finse Eiendom AS - 983867022
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Norman Setra vei 14 B, 0786 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2014 Aktiv 7 år
Styrets leder 2010 Aktiv 11,1 år
Styre­medlem 2000 2010 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
245 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 560 000
Egenkapital
3 588 000
Gjeld
341 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 75 72 77
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 245 240 214
Driftsresultat 124 64 72
Resultat før skatt 98 62 66
Ordinært resultat 98 62 66
Årsresultat 98 62 66
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 560 3 604 3 648
Sum omløpsmidler 368 168 149
Sum eiendeler 3 929 3 772 3 798
Sum egenkapital 3 588 3 490 3 428
Sum langsiktig gjeld 291 263 364
Sum kortsiktig gjeld 50 19 6

Great Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Great Consulting AS - 986487298
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 2,7 år
Styre­medlem 2005 Aktiv 16 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 775 000
Personalkostnader
12 275 000
Lederlønn
1 061 000
Anleggsmidler
723 000
Egenkapital
5 639 000
Gjeld
8 022 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 13 12
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 16 14
Kontantstrøm fra drift 10 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 69 78 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 24 775 20 696 16 485
Driftsresultat 2 110 2 590 1 325
Resultat før skatt 1 607 1 982 1 315
Ordinært resultat 1 607 1 982 1 315
Årsresultat 1 607 1 982 1 315
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 723 46 140
Sum omløpsmidler 12 938 11 285 8 111
Sum eiendeler 13 660 11 331 8 250
Sum egenkapital 5 639 4 032 2 700
Sum langsiktig gjeld 2 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 020 7 299 5 550

Regnskogfondet

Foretaksinfo
(Aktiv) Regnskogfondet - 985828806
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Mariboes gate 8, 0183 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 14,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
71
Styremedlemmer
0
Omsetning
226 022 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
842 000
Anleggsmidler
1 244 000
Egenkapital
115 865 000
Gjeld
59 493 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 17 17 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 226 022 173 787 161 401
Driftsresultat -25 694 -23 614 -12 583
Resultat før skatt -25 408 -23 452 -12 417
Ordinært resultat -25 408 -23 452 -12 417
Årsresultat -25 408 -23 452 -12 417
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 244 480 537
Sum omløpsmidler 174 114 175 217 188 439
Sum eiendeler 175 358 175 697 188 976
Sum egenkapital 115 865 141 273 164 725
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59 493 34 424 24 251

Whiteout Trygve K Norman

Foretaksinfo
(Aktiv) Whiteout Trygve K Norman - 983881246
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Setra vei 14 B, 0786 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 17,4 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,5 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år

Lac AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lac AS - 916227043
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Hollendergata 2f, 0190 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
864 000
Personalkostnader
277 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
950 000
Egenkapital
1 377 000
Gjeld
444 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 4 20 18
Kontantstrøm fra drift 14 20 0
Rentedekningsgrad 8 10 2
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 60 72 34
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 864 132 39
Driftsresultat 25 114 7
Resultat før skatt 16 107 -3
Ordinært resultat 16 107 -3
Årsresultat 16 107 -3
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 950 442 441
Sum omløpsmidler 871 1 502 1 210
Sum eiendeler 1 820 1 944 1 651
Sum egenkapital 1 377 970 863
Sum langsiktig gjeld 215 450 450
Sum kortsiktig gjeld 229 524 338

Igm AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Igm AS - 912016757
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Brynsveien 5, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 619 000
Personalkostnader
3 086 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
36 000
Egenkapital
674 000
Gjeld
2 196 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 0 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 4
Resultatgrad 8 0 4
Kontantstrøm fra drift 5 1 5
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 58 20 49
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 619 8 603 8 382
Driftsresultat 380 -27 227
Resultat før skatt 238 -26 177
Ordinært resultat 238 -26 177
Årsresultat 238 -26 177
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 36 113 155
Sum omløpsmidler 2 833 2 618 2 709
Sum eiendeler 2 869 2 732 2 864
Sum egenkapital 674 436 463
Sum langsiktig gjeld 0 0 2
Sum kortsiktig gjeld 2 196 2 296 2 400

Finse Kraftverk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finse Kraftverk AS - 997194721
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
C/o Cloudberry Clean Energy AS Frøyas gate 15, 0273 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
657 000
Egenkapital
-325 000
Gjeld
982 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -33 -36 -137
Resultat før skatt -93 -73 -160
Ordinært resultat -93 -73 -160
Årsresultat -93 -73 -160
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 657 657 657
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 657 657 657
Sum egenkapital -325 -232 -159
Sum langsiktig gjeld 896 803 726
Sum kortsiktig gjeld 86 86 91

Skøitehallen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skøitehallen AS - 994827553
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2016 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
68 000
Gjeld
517 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 4 4 92
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 124 517
Driftsresultat -131 -433 25 210
Resultat før skatt -102 -430 19 412
Ordinært resultat -102 -430 19 412
Årsresultat -102 -430 19 412
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 585 1 775 9 240
Sum eiendeler 585 1 775 9 240
Sum egenkapital 68 170 600
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 517 1 604 8 640

Great Technologies AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Great Technologies AS - 992248815
Programmeringstjenester
Inkognitogata 37, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2018 10 år
Vara­medlem 2008 2008 < 1 år
Adm. direktør 2008 2008 < 1 år

Jøkulstiftelsen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jøkulstiftelsen - 991113541
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2017 9,7 år

Connectivity AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Connectivity AS - 989129503
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Oscarsgate 82, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2021 15,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 123 000
Egenkapital
-1 024 000
Gjeld
2 188 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 26 2 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 41 0
Driftsresultat -15 -2 -22
Resultat før skatt 178 -22 -204
Ordinært resultat 178 -22 -204
Årsresultat 178 -22 -204
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 123 1 123 1 123
Sum omløpsmidler 41 50 0
Sum eiendeler 1 164 1 173 1 123
Sum egenkapital -1 024 -1 202 -1 180
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 188 2 376 2 303

Eierseksjonssameiet Finsenut

Foretaksinfo
(Aktiv) Eierseksjonssameiet Finsenut - 986678549
Ikke tilgjengelig
, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2008 4,1 år

Hippopotamus A/S

Foretaksinfo
(Aktiv) Hippopotamus A/S - 938737975
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Port Arthur 9a, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
257 000
Personalkostnader
834 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 951 000
Egenkapital
58 745 000
Gjeld
359 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 15 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 57 70 68
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 257 257 279
Driftsresultat -1 055 -673 -2 000
Resultat før skatt 5 220 54 281 6 828
Ordinært resultat 5 220 54 281 6 828
Årsresultat 5 220 54 281 6 828
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 951 10 377 19 599
Sum omløpsmidler 49 152 58 064 10 400
Sum eiendeler 59 104 68 441 29 999
Sum egenkapital 58 745 67 525 27 244
Sum langsiktig gjeld 60 60 2 625
Sum kortsiktig gjeld 299 856 130

Såta ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Såta ANS - 886181272
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Planetveien 8 B C/o Trygve K Norman, 0779 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2010 6,1 år

Great Leadership Institute AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Great Leadership Institute AS - 950793112
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Pier X Aker Brygge Bryggegata 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 2010 7,9 år
Styre­medlem 2000 2017 17 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 977 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
359 000
Gjeld
661 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 12 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 4
Fordringsomsetningshastighet 4 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 2
Resultatgrad 4 8 4
Kontantstrøm fra drift 1 5 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 4
Totalt 44 64 31
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 977 4 695 2 073
Driftsresultat 44 160 30
Resultat før skatt 41 159 30
Ordinært resultat 41 159 30
Årsresultat 41 159 30
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 90
Sum omløpsmidler 1 021 1 016 1 419
Sum eiendeler 1 021 1 016 1 509
Sum egenkapital 359 318 159
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 661 698 1 350

Internationalen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Internationalen AS - 953049635
Drift av idrettsanlegg
C/o Finse 1222 AS, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2011 10,1 år

Stiftelse Wwf Verdens Naturfond

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelse Wwf Verdens Naturfond - 952330071
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Kristian Augusts gate 7a, 0164 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2000 2008 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
54
Styremedlemmer
0
Omsetning
161 141 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 351 000
Egenkapital
26 823 000
Gjeld
37 856 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 6
Kapitalomsetningshastighet 8 6 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 8 12 4
Kontantstrøm fra drift 5 7 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 56 59 50
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 161 141 115 288 95 262
Driftsresultat 5 201 6 392 2 008
Resultat før skatt 4 987 6 293 1 974
Ordinært resultat 4 987 6 293 1 974
Årsresultat 4 987 6 293 1 974
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 351 1 493 1 602
Sum omløpsmidler 63 328 73 871 34 166
Sum eiendeler 64 679 75 364 35 768
Sum egenkapital 26 823 21 836 15 542
Sum langsiktig gjeld 0 0 356
Sum kortsiktig gjeld 37 856 53 528 19 870