Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Trygve Kloster Norman

Rapportdato: 2019-11-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 245 492 og med ett samlet driftsresultat på -17 096. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 8 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 15 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 22.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Great Talent AS Forretnings­fører 2019 - Aktiv 0 0
- Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Finse Vann- og Avløpsselskap AS Forretnings­fører 2019 - Aktiv 995 43
- Styre­medlem 2004 - Aktiv 995 43
Great Holding AS Forretnings­fører 2019 - Aktiv 0 -9
- Nestleder styre 2015 - Aktiv 0 -9
Destinasjon Finse AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -405
- Kontakt­person 2017 - Aktiv 0 -405
De Historiske-hotel & Spisesteder Sa Styre­medlem 2017 - Aktiv 19 636 144

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Great Holding AS Styrets leder 2012 - 2015
De Historiske-hotel & Spisesteder Sa Vara­medlem 2015 - 2017
Medietrender AS Styrets leder 2017 - 2019
Whiteout Investments AS Vara­medlem 2006 - 2006
Whiteout Investments AS Styre­medlem 2002 - 2006
Finse Eiendom AS Styre­medlem 2000** - 2010

Great Talent AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Great Talent AS - 923174176
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Finse Vann- og Avløpsselskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finse Vann- og Avløpsselskap AS - 987000546
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2004 Aktiv 15,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
995 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 586 000
Egenkapital
2 715 000
Gjeld
461 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 8 16 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 10
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 2 10
Totalt 63 66 37
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 995 894 849
Driftsresultat 43 103 -59
Resultat før skatt 37 105 -74
Ordinært resultat 37 105 -74
Årsresultat 37 105 -74
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 586 2 945 1 890
Sum omløpsmidler 590 365 822
Sum eiendeler 3 176 3 310 2 711
Sum egenkapital 2 715 2 656 2 551
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 461 654 160

Great Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Great Holding AS - 997914937
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2019 Aktiv < 1 år
Nestleder styre 2015 Aktiv 4,7 år
Styrets leder 2012 2015 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 192 000
Egenkapital
3 638 000
Gjeld
675 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 43 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -68 -16
Resultat før skatt 1 278 -127 -16
Ordinært resultat 1 278 -127 -16
Årsresultat 1 278 -127 -16
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 192 3 288 3 350
Sum omløpsmidler 1 121 7 3
Sum eiendeler 4 313 3 295 3 352
Sum egenkapital 3 638 3 010 3 137
Sum langsiktig gjeld 25 219 169
Sum kortsiktig gjeld 650 67 47

Destinasjon Finse AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Destinasjon Finse AS - 919866640
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Setra vei 14b, 0786 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
565 000
Gjeld
5 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 10 10
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -405 -31
Resultat før skatt -404 -31
Ordinært resultat -404 -31
Årsresultat -404 -31
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 571 990
Sum eiendeler 571 990
Sum egenkapital 565 969
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 20

De Historiske-hotel & Spisesteder Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) De Historiske-hotel & Spisesteder Sa - 977389674
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Starvhusgaten 2b, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,3 år
Vara­medlem 2015 2017 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 636 000
Personalkostnader
4 858 000
Lederlønn
1 160 000
Anleggsmidler
1 034 000
Egenkapital
2 975 000
Gjeld
5 941 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 13 2
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 2
Resultatgrad 2 16 2
Kontantstrøm fra drift 5 14 1
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 4
Totalt 44 79 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 19 636 18 413 17 057
Driftsresultat 144 1 879 115
Resultat før skatt 82 1 390 73
Ordinært resultat 82 1 390 73
Årsresultat 82 1 390 73
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 034 1 717 10
Sum omløpsmidler 7 883 7 891 7 828
Sum eiendeler 8 917 9 608 7 838
Sum egenkapital 2 975 2 553 1 160
Sum langsiktig gjeld 750 1 250 0
Sum kortsiktig gjeld 5 191 5 805 6 679

1222 Eiendom 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1222 Eiendom 1 AS - 914724015
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Tusenheimen Finsebyen 18, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2017 Aktiv 2,5 år
Styre­medlem 2014 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
100 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
917 000
Egenkapital
1 105 000
Gjeld
39 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 74 74 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 100 100 100
Driftsresultat 15 18 19
Resultat før skatt 13 15 14
Ordinært resultat 13 15 14
Årsresultat 13 15 14
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 917 969 1 022
Sum omløpsmidler 227 179 164
Sum eiendeler 1 144 1 148 1 186
Sum egenkapital 1 105 1 117 1 126
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 39 32 60

1222 Eiendom 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1222 Eiendom 2 AS - 914723965
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Direktørboligen Vestre Rallarvegen 4, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2017 Aktiv 2,5 år
Styre­medlem 2014 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
60 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
104 000
Egenkapital
184 000
Gjeld
36 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 84 84 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 60 60 60
Driftsresultat 35 35 37
Resultat før skatt 25 25 25
Ordinært resultat 25 25 25
Årsresultat 25 25 25
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 104 115 126
Sum omløpsmidler 116 95 94
Sum eiendeler 220 210 220
Sum egenkapital 184 181 178
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36 29 42

Stiftelsen European Green Table

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen European Green Table - 975610527
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Norman Setra vei 14b, 0786 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2016 Aktiv 3,5 år
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
14 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
555 000
Gjeld
14 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -31 -19 -32
Resultat før skatt -29 -17 -30
Ordinært resultat -29 -17 -30
Årsresultat -29 -17 -30
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 569 592 625
Sum eiendeler 569 592 625
Sum egenkapital 555 584 601
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14 9 24

Whiteout Investments AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Whiteout Investments AS - 971646322
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Setra vei 14 B, 0786 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2014 Aktiv 5,3 år
Styrets leder 2006 Aktiv 12,9 år
Vara­medlem 2006 2006 < 1 år
Styre­medlem 2002 2006 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 876 000
Egenkapital
1 865 000
Gjeld
1 086 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -15 -17
Resultat før skatt -25 -189 -22
Ordinært resultat -25 -189 -22
Årsresultat -25 -189 -22
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 876 2 876 2 794
Sum omløpsmidler 75 91 76
Sum eiendeler 2 951 2 967 2 870
Sum egenkapital 1 865 1 890 2 079
Sum langsiktig gjeld 1 086 1 076 789
Sum kortsiktig gjeld 0 0 2

Finse Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finse Eiendom AS - 983867022
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Norman Setra vei 14 B, 0786 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2014 Aktiv 5,4 år
Styrets leder 2010 Aktiv 9,5 år
Styre­medlem 2000 2010 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
240 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 604 000
Egenkapital
3 490 000
Gjeld
282 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 72 77 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 240 214 253
Driftsresultat 64 72 119
Resultat før skatt 62 66 100
Ordinært resultat 62 66 100
Årsresultat 62 66 100
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 604 3 648 3 692
Sum omløpsmidler 168 149 174
Sum eiendeler 3 772 3 798 3 867
Sum egenkapital 3 490 3 428 3 361
Sum langsiktig gjeld 263 364 445
Sum kortsiktig gjeld 19 6 61

Great Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Great Consulting AS - 986487298
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 2,7 år
Styre­medlem 2005 Aktiv 14,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 696 000
Personalkostnader
10 197 000
Lederlønn
959 000
Anleggsmidler
46 000
Egenkapital
4 032 000
Gjeld
7 299 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 12 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 0
Resultatgrad 16 14 0
Kontantstrøm fra drift 14 14 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 78 73 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 20 696 16 485 13 930
Driftsresultat 2 590 1 325 -1 146
Resultat før skatt 1 982 1 315 -1 200
Ordinært resultat 1 982 1 315 -1 200
Årsresultat 1 982 1 315 -1 200
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 46 140 165
Sum omløpsmidler 11 285 8 111 5 430
Sum eiendeler 11 331 8 250 5 595
Sum egenkapital 4 032 2 700 1 735
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 299 5 550 3 860

Regnskogfondet

Foretaksinfo
(Aktiv) Regnskogfondet - 985828806
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Mariboes gate 8, 0183 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
77
Styremedlemmer
0
Omsetning
173 787 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
799 000
Anleggsmidler
480 000
Egenkapital
141 273 000
Gjeld
34 424 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 17 17
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 173 787 161 401 156 022
Driftsresultat -23 614 -12 583 -7 130
Resultat før skatt -23 452 -12 417 -7 016
Ordinært resultat -23 452 -12 417 -7 016
Årsresultat -23 452 -12 417 -7 016
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 480 537 160
Sum omløpsmidler 175 217 188 439 195 814
Sum eiendeler 175 697 188 976 195 973
Sum egenkapital 141 273 164 725 177 142
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34 424 24 251 18 832

Connectivity AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Connectivity AS - 989129503
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Oscarsgate 82, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
41 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 123 000
Egenkapital
-1 202 000
Gjeld
2 376 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 0 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 41 0 31
Driftsresultat -2 -22 15
Resultat før skatt -22 -204 0
Ordinært resultat -22 -204 0
Årsresultat -22 -204 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 123 1 123 1 291
Sum omløpsmidler 50 0 59
Sum eiendeler 1 173 1 123 1 350
Sum egenkapital -1 202 -1 180 -975
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 376 2 303 2 325

Whiteout Trygve K Norman

Foretaksinfo
(Aktiv) Whiteout Trygve K Norman - 983881246
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Setra vei 14 B, 0786 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 15,8 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,9 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år

Frenor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Frenor AS - 930389625
Ikke tilgjengelig
Beddingen 8, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 183 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 759 000
Egenkapital
9 516 000
Gjeld
1 307 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 2 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 10
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 0 8
Totalt 83 36 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 183 48 50
Driftsresultat 2 974 -94 -144
Resultat før skatt 3 256 193 1 639
Ordinært resultat 3 256 193 1 639
Årsresultat 3 256 193 1 639
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 759 8 980 8 921
Sum omløpsmidler 3 063 1 507 4 459
Sum eiendeler 10 823 10 487 13 380
Sum egenkapital 9 516 7 460 11 167
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 307 3 026 2 213

Finse 1222 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finse 1222 AS - 933947815
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
41
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 754 000
Personalkostnader
11 990 000
Lederlønn
704 000
Anleggsmidler
8 238 000
Egenkapital
2 844 000
Gjeld
9 380 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 3
Kapitalomsetningshastighet 8 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 8 12 4
Kontantstrøm fra drift 10 14 7
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 56 65 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 26 754 26 700 24 606
Driftsresultat 1 115 1 684 358
Resultat før skatt 598 998 -21
Ordinært resultat 598 998 -21
Årsresultat 598 998 -21
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 238 8 052 8 568
Sum omløpsmidler 3 986 3 448 1 893
Sum eiendeler 12 224 11 500 10 461
Sum egenkapital 2 844 2 246 1 249
Sum langsiktig gjeld 5 879 6 035 6 192
Sum kortsiktig gjeld 3 501 3 218 3 020

Medietrender AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Medietrender AS - 916227043
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Inkognitogata 37, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
39 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
441 000
Egenkapital
863 000
Gjeld
788 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 34 12 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 39 20 0
Driftsresultat 7 -21 -27
Resultat før skatt -3 -21 -277
Ordinært resultat -3 -21 -277
Årsresultat -3 -21 -277
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 441 380 380
Sum omløpsmidler 1 210 1 143 1 148
Sum eiendeler 1 651 1 523 1 528
Sum egenkapital 863 865 886
Sum langsiktig gjeld 450 600 600
Sum kortsiktig gjeld 338 58 41

Igm AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Igm AS - 912016757
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Brynsveien 5, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 603 000
Personalkostnader
2 982 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
113 000
Egenkapital
436 000
Gjeld
2 296 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 7
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 4
Resultatgrad 0 4 4
Kontantstrøm fra drift 1 5 3
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 20 49 47
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 603 8 382 9 149
Driftsresultat -27 227 208
Resultat før skatt -26 177 141
Ordinært resultat -26 177 141
Årsresultat -26 177 141
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 113 155 156
Sum omløpsmidler 2 618 2 709 2 079
Sum eiendeler 2 732 2 864 2 235
Sum egenkapital 436 463 286
Sum langsiktig gjeld 0 2 4
Sum kortsiktig gjeld 2 296 2 400 1 945

Finse Kraftverk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finse Kraftverk AS - 997194721
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Finse, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
657 000
Egenkapital
-232 000
Gjeld
889 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -36 -137 -20
Resultat før skatt -73 -160 -40
Ordinært resultat -73 -160 -40
Årsresultat -73 -160 -40
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 657 657 501
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 657 657 501
Sum egenkapital -232 -159 1
Sum langsiktig gjeld 803 726 500
Sum kortsiktig gjeld 86 91 0

Skøitehallen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skøitehallen AS - 994827553
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
H.heyerdahls gate 1, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2016 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
124 517 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
600 000
Gjeld
8 640 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 2 0
Kapitalomsetningshastighet 8 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 0 8
Totalt 92 56 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 124 517 2 150 0
Driftsresultat 25 210 1 395 -10
Resultat før skatt 19 412 1 060 -11
Ordinært resultat 19 412 1 060 -11
Årsresultat 19 412 1 060 -11
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 98
Sum omløpsmidler 9 240 86 261 12 099
Sum eiendeler 9 240 86 261 12 197
Sum egenkapital 600 6 789 5 728
Sum langsiktig gjeld 0 5 612 5 454
Sum kortsiktig gjeld 8 640 73 860 1 015

Great Technologies AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Great Technologies AS - 992248815
Programmeringstjenester
Inkognitogata 37, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2018 10 år
Vara­medlem 2008 2008 < 1 år
Adm. direktør 2008 2008 < 1 år

Jøkulstiftelsen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jøkulstiftelsen - 991113541
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2017 9,7 år

Eierseksjonssameiet Finsenut

Foretaksinfo
(Aktiv) Eierseksjonssameiet Finsenut - 986678549
Ikke tilgjengelig
, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2008 4,1 år

Hippopotamus A/S

Foretaksinfo
(Aktiv) Hippopotamus A/S - 938737975
Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers
Port Arthur 9a, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
257 000
Personalkostnader
535 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 377 000
Egenkapital
67 525 000
Gjeld
916 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 70 68 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 257 279 304
Driftsresultat -673 -2 000 -2 706
Resultat før skatt 54 281 6 828 15 456
Ordinært resultat 54 281 6 828 15 456
Årsresultat 54 281 6 828 15 456
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 377 19 599 20 629
Sum omløpsmidler 58 064 10 400 10 651
Sum eiendeler 68 441 29 999 31 281
Sum egenkapital 67 525 27 244 28 416
Sum langsiktig gjeld 60 2 625 2 731
Sum kortsiktig gjeld 856 130 134

Såta ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Såta ANS - 886181272
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Planetveien 8 B C/o Trygve K Norman, 0779 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2010 6,1 år

Great Leadership Institute AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Great Leadership Institute AS - 950793112
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Pier X Aker Brygge Bryggegata 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 2010 7,9 år
Styre­medlem 2000 2017 17 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 695 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
318 000
Gjeld
698 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 2 0
Kapitalomsetningshastighet 10 4 0
Fordringsomsetningshastighet 5 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 2
Resultatgrad 8 4 0
Kontantstrøm fra drift 5 3 3
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 4 8
Totalt 64 31 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 695 2 073 845
Driftsresultat 160 30 -50
Resultat før skatt 159 30 -51
Ordinært resultat 159 30 -51
Årsresultat 159 30 -51
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 90 98
Sum omløpsmidler 1 016 1 419 728
Sum eiendeler 1 016 1 509 825
Sum egenkapital 318 159 479
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 698 1 350 347

Internationalen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Internationalen AS - 953049635
Drift av idrettsanlegg
C/o Finse 1222 AS, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2011 10,1 år

Stiftelse Wwf Verdens Naturfond

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelse Wwf Verdens Naturfond - 952330071
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Kristian Augusts gate 7a, 0164 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2000 2008 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
48
Styremedlemmer
0
Omsetning
115 288 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 493 000
Egenkapital
21 836 000
Gjeld
53 528 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 0
Kapitalomsetningshastighet 6 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 0
Resultatgrad 12 4 0
Kontantstrøm fra drift 7 3 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 59 50 23
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 115 288 95 262 93 828
Driftsresultat 6 392 2 008 -774
Resultat før skatt 6 293 1 974 -748
Ordinært resultat 6 293 1 974 -748
Årsresultat 6 293 1 974 -748
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 493 1 602 1 735
Sum omløpsmidler 73 871 34 166 20 089
Sum eiendeler 75 364 35 768 21 824
Sum egenkapital 21 836 15 542 13 567
Sum langsiktig gjeld 0 356 356
Sum kortsiktig gjeld 53 528 19 870 7 900