Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Harald M Thiis-Evensen

Rapportdato: 2019-12-08

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 656 og med ett samlet driftsresultat på 823. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
AS Uranienborgveien 11 B Styre­medlem 2019 - Aktiv 1 816 430
Captolux Harald M Thiis-evensen Innehaver 2015 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 0 0
Argenti Eiendom AS Vara­medlem 2014 - Aktiv 840 412
Argenti Holding AS Vara­medlem 2014 - Aktiv 0 -19

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Huldresølv AS Vara­medlem 2014 - 2017
Huldresølv AS Styre­medlem 2005 - 2014
Huldresølv AS Adm. direktør 2005 - 2014
Argenti Eiendom AS Styre­medlem 2005 - 2014
Argenti Eiendom AS Adm. direktør 2005 - 2014
Argenti Holding AS Styre­medlem 2005 - 2014
Argenti Holding AS Adm. direktør 2005 - 2014
Isola Holding AS Observatør 2013 - 2015
Sølvvaren Eiendom AS Styre­medlem 2011 - 2017
Aktieselskapet Th Marthinsen Sølvvarefabrikk Styre­medlem 2010 - 2017
Sølvvaren Holding AS Styre­medlem 2010 - 2017

AS Uranienborgveien 11 B

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Uranienborgveien 11 B - 831098252
Borettslag
V/nordberg Eiendomsforvaltning AS Erich Mogensøns vei 12, 0594 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 816 000
Personalkostnader
61 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 264 000
Egenkapital
-2 994 000
Gjeld
11 770 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 14 0
Rentedekningsgrad 8 4 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 69 56 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 816 1 822 1 728
Driftsresultat 430 402 -934
Resultat før skatt 693 155 -1 053
Ordinært resultat 693 155 -1 053
Årsresultat 693 155 -1 053
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 264 8 264 8 264
Sum omløpsmidler 512 681 409
Sum eiendeler 8 775 8 944 8 673
Sum egenkapital -2 994 -3 687 -3 842
Sum langsiktig gjeld 11 572 12 213 12 356
Sum kortsiktig gjeld 198 418 160

Captolux Harald M Thiis-evensen

Foretaksinfo
(Aktiv) Captolux Harald M Thiis-evensen - 915033830
Reklamebyråer
Uranienborgveien 11b, 0351 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2015 Aktiv 4,7 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,7 år

Argenti Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Argenti Eiendom AS - 988877891
Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende artikler
Nybergflata 6, 3737 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 Aktiv 5,6 år
Styre­medlem 2005 2014 8,5 år
Adm. direktør 2005 2014 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
840 000
Personalkostnader
34 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 329 000
Egenkapital
3 381 000
Gjeld
5 773 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 6
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 57 65 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 840 840 840
Driftsresultat 412 442 426
Resultat før skatt 252 307 202
Ordinært resultat 252 307 202
Årsresultat 252 307 202
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 329 8 519 8 708
Sum omløpsmidler 826 953 821
Sum eiendeler 9 155 9 471 9 529
Sum egenkapital 3 381 3 130 3 161
Sum langsiktig gjeld 4 857 5 421 5 534
Sum kortsiktig gjeld 916 921 834

Argenti Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Argenti Holding AS - 888856552
Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende artikler
Nybergflata 6, 3737 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 Aktiv 5,6 år
Styre­medlem 2005 2014 8,5 år
Adm. direktør 2005 2014 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 782 000
Egenkapital
17 120 000
Gjeld
1 597 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 2
Totalt 10 29 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -19 -19 -16
Resultat før skatt -10 552 1 136 108
Ordinært resultat -10 552 1 136 108
Årsresultat -10 552 1 136 108
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 16 782 27 105 27 598
Sum omløpsmidler 1 935 2 441 2 083
Sum eiendeler 18 717 29 545 29 681
Sum egenkapital 17 120 27 672 27 536
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 597 1 873 2 145

Huldresølv AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Huldresølv AS - 979841299
Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende artikler
Nybergflata 6, 3737 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 2017 3,2 år
Styre­medlem 2005 2014 8,7 år
Adm. direktør 2005 2014 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 744 000
Personalkostnader
3 903 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
685 000
Egenkapital
2 960 000
Gjeld
2 386 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 2 0 4
Kontantstrøm fra drift 5 7 10
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 4 6 8
Totalt 39 39 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 744 8 977 8 924
Driftsresultat 75 -4 258
Resultat før skatt 106 53 353
Ordinært resultat 106 53 353
Årsresultat 106 53 353
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 685 375 679
Sum omløpsmidler 4 660 4 531 5 262
Sum eiendeler 5 346 4 906 5 941
Sum egenkapital 2 960 2 854 3 482
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 386 2 052 2 459

Isola Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Isola Holding AS - 813003252
Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted
, 3946 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Observatør 2013 2015 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 045 681 000
Personalkostnader
254 326 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
223 805 000
Egenkapital
185 960 000
Gjeld
437 605 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 8 8 12
Kontantstrøm fra drift 7 7 10
Rentedekningsgrad 8 6 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 46 44 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 045 681 902 661 800 792
Driftsresultat 33 225 35 182 45 429
Resultat før skatt 17 838 16 421 30 024
Ordinært resultat 17 838 16 421 30 024
Årsresultat 16 466 15 649 30 024
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 223 805 240 032 248 258
Sum omløpsmidler 399 760 357 438 273 305
Sum eiendeler 623 565 597 470 521 563
Sum egenkapital 185 960 178 854 167 584
Sum langsiktig gjeld 141 504 119 071 144 150
Sum kortsiktig gjeld 296 101 299 545 209 829

Sølvvaren Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sølvvaren Eiendom AS - 997323521
Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende artikler
Anders Larsens gate 15, 3117 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2017 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 610 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 289 000
Egenkapital
2 276 000
Gjeld
11 247 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 13 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 8
Totalt 71 69 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 610 3 583 3 540
Driftsresultat 2 798 2 738 2 818
Resultat før skatt 2 031 1 921 1 797
Ordinært resultat 2 031 1 921 1 797
Årsresultat 2 031 1 921 1 797
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 289 14 922 12 500
Sum omløpsmidler 234 134 7 215
Sum eiendeler 13 523 15 056 19 714
Sum egenkapital 2 276 2 276 2 269
Sum langsiktig gjeld 10 875 12 375 13 875
Sum kortsiktig gjeld 372 405 3 570

Aktieselskapet Th Marthinsen Sølvvarefabrikk

Foretaksinfo
(Aktiv) Aktieselskapet Th Marthinsen Sølvvarefabrikk - 914186803
Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende artikler
Anders Larsens gate 15, 3117 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2017 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
25
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 283 000
Personalkostnader
14 951 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
922 000
Egenkapital
6 666 000
Gjeld
19 403 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 7
Rentedekningsgrad 0 0 4
Likviditetsgrad II 4 6 2
Totalt 12 13 31
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 36 283 40 653 44 030
Driftsresultat -4 813 -5 149 1 210
Resultat før skatt -4 912 -5 480 -37
Ordinært resultat -4 912 -5 480 -37
Årsresultat -4 912 -5 480 -37
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 922 1 363 1 504
Sum omløpsmidler 25 147 27 772 41 239
Sum eiendeler 26 069 29 136 42 743
Sum egenkapital 6 666 9 548 13 114
Sum langsiktig gjeld 8 461 10 373 8 020
Sum kortsiktig gjeld 10 942 9 214 21 609

Sølvvaren Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sølvvaren Holding AS - 966252413
Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende artikler
Anders Larsens gate 15, 3117 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2017 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 862 000
Egenkapital
6 556 000
Gjeld
6 309 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 10
Likviditetsgrad II 0 0 4
Totalt 0 4 21
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -122 -39 -91
Resultat før skatt -6 951 -10 208 739
Ordinært resultat -6 951 -10 208 739
Årsresultat -6 951 -10 208 739
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 862 19 544 29 713
Sum omløpsmidler 3 2 3 804
Sum eiendeler 12 865 19 546 33 517
Sum egenkapital 6 556 13 506 23 715
Sum langsiktig gjeld 6 309 6 040 6 069
Sum kortsiktig gjeld 0 0 3 733