Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Atle Paulsrud

Rapportdato: 2020-05-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 170 115 og med ett samlet driftsresultat på 24 692. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 11.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Wito AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 166 830 21 439
Asker Entreprenør Holding AS Adm. direktør 2016 - Aktiv 0 -67
Skøttrutoppen AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 3 285 3 320
Vinger Fotballklubb Styre­medlem 2009 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Prestegardsjordet Borettslag Vara­medlem 2017 - 2017
Asker Entreprenør Holding AS Styre­medlem 2016 - 2017
Romsaas Boligtun AS Styre­medlem 2016 - 2018
Maurvegen AS Styre­medlem 2013 - 2017
Evensen & Evensen Holding AS Styre­medlem 2013 - 2013

Wito AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wito AS - 884587832
Oppføring av bygninger
Maurvegen 14, 2230 Skotterud
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
56
Styremedlemmer
0
Omsetning
166 830 000
Personalkostnader
36 477 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
792 000
Egenkapital
10 813 000
Gjeld
47 403 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 16 4
Kontantstrøm fra drift 18 14 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 85 81 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 166 830 130 949 110 699
Driftsresultat 21 439 15 878 2 731
Resultat før skatt 18 609 12 297 5 753
Ordinært resultat 18 609 12 297 5 753
Årsresultat 18 609 12 297 5 753
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 792 581 844
Sum omløpsmidler 57 424 44 586 33 718
Sum eiendeler 58 216 45 167 34 562
Sum egenkapital 10 813 9 204 6 907
Sum langsiktig gjeld 2 415 235 0
Sum kortsiktig gjeld 44 988 35 728 27 655

Asker Entreprenør Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asker Entreprenør Holding AS - 918144773
Oppføring av bygninger
Gaupevegen 4, 2211 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,5 år
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
138 500 000
Egenkapital
51 935 000
Gjeld
86 565 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 4
Likviditetsgrad II 0 6 8
Totalt 0 6 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -67 -91 -463
Resultat før skatt -4 403 -3 702 51
Ordinært resultat -4 403 -3 702 51
Årsresultat -4 403 -3 702 51
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 138 500 138 500 143 000
Sum omløpsmidler 0 30 047 3 842
Sum eiendeler 138 500 168 547 146 842
Sum egenkapital 51 935 56 338 40 040
Sum langsiktig gjeld 76 726 91 698 105 150
Sum kortsiktig gjeld 9 839 20 512 1 652

Skøttrutoppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skøttrutoppen AS - 916923031
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Maurvegen 14, 2230 Skotterud
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 285 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
514 000
Gjeld
710 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 15
Kapitalomsetningshastighet 6 0 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 20 0 16
Kontantstrøm fra drift 20 0 14
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 91 10 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 285 0 74 680
Driftsresultat 3 320 -205 9 104
Resultat før skatt 2 658 -207 6 046
Ordinært resultat 2 658 -207 6 046
Årsresultat 2 658 -207 6 046
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 190 190
Sum omløpsmidler 1 225 170 8 319
Sum eiendeler 1 225 360 8 509
Sum egenkapital 514 357 562
Sum langsiktig gjeld 310 0 0
Sum kortsiktig gjeld 400 3 7 947

Vinger Fotballklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Vinger Fotballklubb - 982214548
Idrettslag og -klubber
Gjemselund, 2213 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 11,2 år

Prestegardsjordet Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Prestegardsjordet Borettslag - 918794883
Borettslag
Brugata 16, 2212 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
923 000
Personalkostnader
3 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
38 700 000
Egenkapital
-14 000
Gjeld
38 791 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 2
Likviditetsgrad II 4 6
Totalt 33 35
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 923 573
Driftsresultat 574 394
Resultat før skatt -38 -36
Ordinært resultat -38 -36
Årsresultat -38 -36
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 38 700 38 700
Sum omløpsmidler 77 226
Sum eiendeler 38 777 38 926
Sum egenkapital -14 24
Sum langsiktig gjeld 38 715 38 715
Sum kortsiktig gjeld 76 186

Romsaas Boligtun AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Romsaas Boligtun AS - 917593833
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Gaupevegen 4, 2211 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-1 217 000
Gjeld
55 744 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 183 -16 -25
Resultat før skatt -1 162 -15 -55
Ordinært resultat -1 162 -15 -55
Årsresultat -1 162 -15 -55
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 54 527 15 017 13 908
Sum eiendeler 54 527 15 017 13 908
Sum egenkapital -1 217 -55 -35
Sum langsiktig gjeld 52 888 6 671 4 337
Sum kortsiktig gjeld 2 856 8 401 9 605

Maurvegen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maurvegen AS - 995951878
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Maurvegen 14, 2230 Skotterud
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 292 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 274 000
Egenkapital
348 000
Gjeld
5 765 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 73 73 74
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 292 1 223 1 225
Driftsresultat 606 687 693
Resultat før skatt 344 365 356
Ordinært resultat 344 365 356
Årsresultat 344 365 356
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 274 5 600 5 925
Sum omløpsmidler 839 753 353
Sum eiendeler 6 113 6 352 6 278
Sum egenkapital 348 4 -361
Sum langsiktig gjeld 5 664 6 236 6 509
Sum kortsiktig gjeld 101 113 130

Evensen & Evensen Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Evensen & Evensen Holding AS - 911937026
Oppføring av bygninger
Gaupevegen 4, 2211 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2013 < 1 år

Kongsvinger IL Knights Elite

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kongsvinger IL Knights Elite - 911816040
Idrettslag og -klubber
Brugata 47, 2212 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 1,3 år

Thorvald Løvenskioldsvei AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Thorvald Løvenskioldsvei AS - 893625682
Oppføring av bygninger
C/o Ø M Fjeld Utvikling AS Gaupevegen 4, 2211 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2014 3,1 år

Bekkelund Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bekkelund Holding AS - 992148845
Porteføljeinvesteringsselskaper
Gaupevegen 4, 2211 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2010 < 1 år

Kongsvinger IL Toppfotball

Foretaksinfo
(Aktiv) Kongsvinger IL Toppfotball - 974341034
Idrettslag og -klubber
Gjemselund Stadion, 2212 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
38
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 108 000
Personalkostnader
11 928 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
216 000
Egenkapital
5 318 000
Gjeld
2 865 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 10
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 3 7 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 37 46 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 108 15 657 22 953
Driftsresultat -537 -63 2 523
Resultat før skatt 254 522 2 485
Ordinært resultat 254 522 2 485
Årsresultat 254 522 2 485
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 216 90 230
Sum omløpsmidler 7 967 7 623 8 680
Sum eiendeler 8 184 7 713 8 910
Sum egenkapital 5 318 5 065 4 542
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 865 2 648 4 368

Byen Vår Kongsvinger

Foretaksinfo
(Aktiv) Byen Vår Kongsvinger - 976730070
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Storgata 1, 2212 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2017 8,9 år

Årnes Strand Boligsameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Årnes Strand Boligsameie - 992133457
Lønnet arbeid i private husholdninger
Glomma Terrasse 5, 2150 Årnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2011 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 155 000
Personalkostnader
158 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 118 000
Gjeld
124 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 6 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 4
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 0 8 16
Kontantstrøm fra drift 1 14 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 31 63 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 155 2 967 2 640
Driftsresultat -7 133 305
Resultat før skatt 27 164 330
Ordinært resultat 27 164 330
Årsresultat 27 164 330
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 100
Sum omløpsmidler 2 242 2 433 2 364
Sum eiendeler 2 242 2 433 2 464
Sum egenkapital 2 118 2 091 1 927
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 124 342 537