Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Atle Paulsrud

Rapportdato: 2019-08-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 130 949 og med ett samlet driftsresultat på 15 582. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 11.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Wito AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 130 949 15 878
Asker Entreprenør Holding AS Adm. direktør 2016 - Aktiv 0 -91
Skøttrutoppen AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -205
Vinger Fotballklubb Styre­medlem 2009 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Prestegardsjordet Borettslag Vara­medlem 2017 - 2017
Asker Entreprenør Holding AS Styre­medlem 2016 - 2017
Romsaas Boligtun AS Styre­medlem 2016 - 2018
Maurvegen AS Styre­medlem 2013 - 2017
Evensen & Evensen Holding AS Styre­medlem 2013 - 2013

Wito AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wito AS - 884587832
Oppføring av bygninger
Maurvegen 14, 2230 Skotterud
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
60
Styremedlemmer
0
Omsetning
130 949 000
Personalkostnader
34 602 000
Lederlønn
981 000
Anleggsmidler
581 000
Egenkapital
9 204 000
Gjeld
35 963 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 12 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 16 4 4
Kontantstrøm fra drift 14 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 81 57 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 130 949 110 699 100 758
Driftsresultat 15 878 2 731 2 475
Resultat før skatt 12 297 5 753 1 857
Ordinært resultat 12 297 5 753 1 857
Årsresultat 12 297 5 753 1 857
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 581 844 2 496
Sum omløpsmidler 44 586 33 718 23 707
Sum eiendeler 45 167 34 562 26 202
Sum egenkapital 9 204 6 907 5 397
Sum langsiktig gjeld 235 0 363
Sum kortsiktig gjeld 35 728 27 655 20 443

Asker Entreprenør Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asker Entreprenør Holding AS - 918144773
Oppføring av bygninger
Gaupevegen 4, 2211 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 2,7 år
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
138 500 000
Egenkapital
56 338 000
Gjeld
112 210 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 4
Likviditetsgrad II 6 8
Totalt 6 14
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -91 -463
Resultat før skatt -3 702 51
Ordinært resultat -3 702 51
Årsresultat -3 702 51
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 138 500 143 000
Sum omløpsmidler 30 047 3 842
Sum eiendeler 168 547 146 842
Sum egenkapital 56 338 40 040
Sum langsiktig gjeld 91 698 105 150
Sum kortsiktig gjeld 20 512 1 652

Skøttrutoppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skøttrutoppen AS - 916923031
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Maurvegen 14, 2230 Skotterud
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
190 000
Egenkapital
357 000
Gjeld
3 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 10 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 16 0
Kontantstrøm fra drift 0 14 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 4 0
Totalt 10 79 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 74 680 0
Driftsresultat -205 9 104 0
Resultat før skatt -207 6 046 -2
Ordinært resultat -207 6 046 -2
Årsresultat -207 6 046 -2
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 190 190 0
Sum omløpsmidler 170 8 319 21 275
Sum eiendeler 360 8 509 21 275
Sum egenkapital 357 562 16
Sum langsiktig gjeld 0 0 15 455
Sum kortsiktig gjeld 3 7 947 5 804

Vinger Fotballklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Vinger Fotballklubb - 982214548
Idrettslag og -klubber
C/o Mads Ove Furulund Tråstadvegen 32, 2213 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 10,5 år

Prestegardsjordet Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Prestegardsjordet Borettslag - 918794883
Borettslag
Brugata 16, 2212 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
923 000
Personalkostnader
3 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
38 700 000
Egenkapital
-14 000
Gjeld
38 791 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 2
Likviditetsgrad II 4 6
Totalt 33 35
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 923 573
Driftsresultat 574 394
Resultat før skatt -38 -36
Ordinært resultat -38 -36
Årsresultat -38 -36
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 38 700 38 700
Sum omløpsmidler 77 226
Sum eiendeler 38 777 38 926
Sum egenkapital -14 24
Sum langsiktig gjeld 38 715 38 715
Sum kortsiktig gjeld 76 186

Romsaas Boligtun AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Romsaas Boligtun AS - 917593833
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Gaupevegen 4, 2211 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-55 000
Gjeld
15 072 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -25 0
Resultat før skatt -15 -55 -4
Ordinært resultat -15 -55 -4
Årsresultat -15 -55 -4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 550
Sum omløpsmidler 15 017 13 908 475
Sum eiendeler 15 017 13 908 1 025
Sum egenkapital -55 -35 14
Sum langsiktig gjeld 6 671 4 337 1 005
Sum kortsiktig gjeld 8 401 9 605 6

Maurvegen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maurvegen AS - 995951878
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Maurvegen 14, 2230 Skotterud
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 292 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 274 000
Egenkapital
348 000
Gjeld
5 765 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 73 73 74
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 292 1 223 1 225
Driftsresultat 606 687 693
Resultat før skatt 344 365 356
Ordinært resultat 344 365 356
Årsresultat 344 365 356
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 274 5 600 5 925
Sum omløpsmidler 839 753 353
Sum eiendeler 6 113 6 352 6 278
Sum egenkapital 348 4 -361
Sum langsiktig gjeld 5 664 6 236 6 509
Sum kortsiktig gjeld 101 113 130

Evensen & Evensen Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Evensen & Evensen Holding AS - 911937026
Oppføring av bygninger
Gaupevegen 4, 2211 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2013 < 1 år

Kongsvinger IL Knights Elite

Foretaksinfo
(Aktiv) Kongsvinger IL Knights Elite - 911816040
Idrettslag og -klubber
Brugata 47, 2212 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 1,3 år

Thorvald Løvenskioldsvei AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Thorvald Løvenskioldsvei AS - 893625682
Oppføring av bygninger
C/o Ø M Fjeld Utvikling AS Gaupevegen 4, 2211 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2014 3,1 år

Bekkelund Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bekkelund Holding AS - 992148845
Porteføljeinvesteringsselskaper
Gaupevegen 4, 2211 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2010 < 1 år

Kongsvinger IL Toppfotball

Foretaksinfo
(Aktiv) Kongsvinger IL Toppfotball - 974341034
Idrettslag og -klubber
Gjemselund Stadion, 2212 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
37
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 108 000
Personalkostnader
11 928 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
216 000
Egenkapital
5 318 000
Gjeld
2 865 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 10
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 3 7 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 37 46 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 108 15 657 22 953
Driftsresultat -537 -63 2 523
Resultat før skatt 254 522 2 485
Ordinært resultat 254 522 2 485
Årsresultat 254 522 2 485
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 216 90 230
Sum omløpsmidler 7 967 7 623 8 680
Sum eiendeler 8 184 7 713 8 910
Sum egenkapital 5 318 5 065 4 542
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 865 2 648 4 368

Byen Vår Kongsvinger

Foretaksinfo
(Aktiv) Byen Vår Kongsvinger - 976730070
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Storgata 1, 2212 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2017 8,9 år

Årnes Strand Boligsameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Årnes Strand Boligsameie - 992133457
Lønnet arbeid i private husholdninger
Glomma Terrasse 5, 2150 Årnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2011 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 967 000
Personalkostnader
156 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 091 000
Gjeld
342 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 8 16 14
Kontantstrøm fra drift 14 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 63 80 78
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 967 2 640 2 626
Driftsresultat 133 305 247
Resultat før skatt 164 330 263
Ordinært resultat 164 330 263
Årsresultat 164 330 263
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 100 200
Sum omløpsmidler 2 433 2 364 1 770
Sum eiendeler 2 433 2 464 1 970
Sum egenkapital 2 091 1 927 1 597
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 342 537 373