Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Atle Paulsrud

Rapportdato: 2019-06-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 130 949 og med ett samlet driftsresultat på 15 210. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 11.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Wito AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 130 949 15 878
Asker Entreprenør Holding AS Adm. direktør 2016 - Aktiv 0 -463
Skøttrutoppen AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -205
Vinger Fotballklubb Styre­medlem 2009 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Prestegardsjordet Borettslag Vara­medlem 2017 - 2017
Asker Entreprenør Holding AS Styre­medlem 2016 - 2017
Romsaas Boligtun AS Styre­medlem 2016 - 2018
Maurvegen AS Styre­medlem 2013 - 2017
Evensen & Evensen Holding AS Styre­medlem 2013 - 2013

Wito AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wito AS - 884587832
Oppføring av bygninger
Maurvegen 14, 2230 Skotterud
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
58
Styremedlemmer
0
Omsetning
130 949 000
Personalkostnader
34 602 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
581 000
Egenkapital
9 204 000
Gjeld
35 963 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 12 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 16 4 4
Kontantstrøm fra drift 14 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 81 57 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 130 949 110 699 100 758
Driftsresultat 15 878 2 731 2 475
Resultat før skatt 12 297 5 753 1 857
Ordinært resultat 12 297 5 753 1 857
Årsresultat 12 297 5 753 1 857
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 581 844 2 496
Sum omløpsmidler 44 586 33 718 23 707
Sum eiendeler 45 167 34 562 26 202
Sum egenkapital 9 204 6 907 5 397
Sum langsiktig gjeld 235 0 363
Sum kortsiktig gjeld 35 728 27 655 20 443

Asker Entreprenør Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asker Entreprenør Holding AS - 918144773
Oppføring av bygninger
Gaupevegen 4, 2211 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 2,5 år
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
143 000 000
Egenkapital
40 040 000
Gjeld
106 802 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 4
Likviditetsgrad II 8
Totalt 14
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -463
Resultat før skatt 51
Ordinært resultat 51
Årsresultat 51
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 143 000
Sum omløpsmidler 3 842
Sum eiendeler 146 842
Sum egenkapital 40 040
Sum langsiktig gjeld 105 150
Sum kortsiktig gjeld 1 652

Skøttrutoppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skøttrutoppen AS - 916923031
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Maurvegen 14, 2230 Skotterud
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
190 000
Egenkapital
357 000
Gjeld
3 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 10 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 16 0
Kontantstrøm fra drift 0 14 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 4 0
Totalt 10 79 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 74 680 0
Driftsresultat -205 9 104 0
Resultat før skatt -207 6 046 -2
Ordinært resultat -207 6 046 -2
Årsresultat -207 6 046 -2
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 190 190 0
Sum omløpsmidler 170 8 319 21 275
Sum eiendeler 360 8 509 21 275
Sum egenkapital 357 562 16
Sum langsiktig gjeld 0 0 15 455
Sum kortsiktig gjeld 3 7 947 5 804

Vinger Fotballklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Vinger Fotballklubb - 982214548
Idrettslag og -klubber
C/o Mads Ove Furulund Tråstadvegen 32, 2213 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 10,3 år

Prestegardsjordet Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Prestegardsjordet Borettslag - 918794883
Borettslag
Brugata 16, 2212 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
573 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
38 700 000
Egenkapital
24 000
Gjeld
38 901 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 2
Likviditetsgrad II 6
Totalt 35
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 573
Driftsresultat 394
Resultat før skatt -36
Ordinært resultat -36
Årsresultat -36
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 38 700
Sum omløpsmidler 226
Sum eiendeler 38 926
Sum egenkapital 24
Sum langsiktig gjeld 38 715
Sum kortsiktig gjeld 186

Romsaas Boligtun AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Romsaas Boligtun AS - 917593833
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Gaupevegen 4, 2211 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-55 000
Gjeld
15 072 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -25 0
Resultat før skatt -15 -55 -4
Ordinært resultat -15 -55 -4
Årsresultat -15 -55 -4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 550
Sum omløpsmidler 15 017 13 908 475
Sum eiendeler 15 017 13 908 1 025
Sum egenkapital -55 -35 14
Sum langsiktig gjeld 6 671 4 337 1 005
Sum kortsiktig gjeld 8 401 9 605 6

Maurvegen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maurvegen AS - 995951878
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Maurvegen 14, 2230 Skotterud
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 223 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 600 000
Egenkapital
4 000
Gjeld
6 349 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 6
Likviditetsgrad II 10 8 4
Totalt 73 74 65
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 223 1 225 1 190
Driftsresultat 687 693 500
Resultat før skatt 365 356 209
Ordinært resultat 365 356 209
Årsresultat 365 356 209
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 5 600 5 925 6 123
Sum omløpsmidler 753 353 498
Sum eiendeler 6 352 6 278 6 622
Sum egenkapital 4 -361 -718
Sum langsiktig gjeld 6 236 6 509 6 898
Sum kortsiktig gjeld 113 130 442

Evensen & Evensen Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Evensen & Evensen Holding AS - 911937026
Oppføring av bygninger
Gaupevegen 4, 2211 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2013 < 1 år

Kongsvinger IL Knights Elite

Foretaksinfo
(Aktiv) Kongsvinger IL Knights Elite - 911816040
Idrettslag og -klubber
Brugata 47, 2212 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 1,3 år

Thorvald Løvenskioldsvei AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Thorvald Løvenskioldsvei AS - 893625682
Oppføring av bygninger
C/o Ø M Fjeld Utvikling AS Gaupevegen 4, 2211 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2014 3,1 år

Bekkelund Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bekkelund Holding AS - 992148845
Porteføljeinvesteringsselskaper
Gaupevegen 4, 2211 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2010 < 1 år

Kongsvinger IL Toppfotball

Foretaksinfo
(Aktiv) Kongsvinger IL Toppfotball - 974341034
Idrettslag og -klubber
Gjemselund Stadion, 2212 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 657 000
Personalkostnader
4 620 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
90 000
Egenkapital
5 065 000
Gjeld
2 648 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 15 12
Kapitalomsetningshastighet 2 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 0 16 0
Kontantstrøm fra drift 7 18 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 46 90 58
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 15 657 22 953 10 666
Driftsresultat -63 2 523 -1
Resultat før skatt 522 2 485 575
Ordinært resultat 522 2 485 575
Årsresultat 522 2 485 575
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 90 230 91
Sum omløpsmidler 7 623 8 680 3 465
Sum eiendeler 7 713 8 910 3 556
Sum egenkapital 5 065 4 542 2 057
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 648 4 368 1 499

Byen Vår Kongsvinger

Foretaksinfo
(Aktiv) Byen Vår Kongsvinger - 976730070
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Storgata 1, 2212 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2017 8,9 år

Årnes Strand Boligsameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Årnes Strand Boligsameie - 992133457
Lønnet arbeid i private husholdninger
Glomma Terrasse 5, 2150 Årnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2011 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 967 000
Personalkostnader
156 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 091 000
Gjeld
342 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 8 16 14
Kontantstrøm fra drift 14 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 63 80 78
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 967 2 640 2 626
Driftsresultat 133 305 247
Resultat før skatt 164 330 263
Ordinært resultat 164 330 263
Årsresultat 164 330 263
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 100 200
Sum omløpsmidler 2 433 2 364 1 770
Sum eiendeler 2 433 2 464 1 970
Sum egenkapital 2 091 1 927 1 597
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 342 537 373