Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for John Yngvar Johansen

Rapportdato: 2019-06-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 513 261 og med ett samlet driftsresultat på 37 730. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 7 av virksomhetene driftsunderskudd, og 7 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 22.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Tveit & Torgersen Byggmester AS Styrets leder 2018 - Aktiv 29 320 -3 314
Oredalshagen AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 27 738 3 707
Autobolig AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 3 947 -1 177
Oskarsgt. 64/pellygt.63/ Jernbanegt. 10 Sameie Styre­medlem 2016 - Aktiv 609 166
Sarpsborg Eiendomsutvikling AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -105

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Jernbanegaten 10 ANS Styre­medlem 2016 - 2018
Pettersand Panorama AS Styre­medlem 2015 - 2019
Solid Gruppen AS Styre­medlem 2012 - 2013
Stavtaket AS Vara­medlem 2011 - 2016
Jash Invest AS Styrets leder 2008 - 2018
Jash Invest AS Adm. direktør 2008 - 2018

Tveit & Torgersen Byggmester AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tveit & Torgersen Byggmester AS - 996111946
Oppføring av bygninger
Lundestadtoppen 2, 1613 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 320 000
Personalkostnader
7 559 000
Lederlønn
529 000
Anleggsmidler
1 516 000
Egenkapital
-2 379 000
Gjeld
5 844 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 2 4
Totalt 15 16 51
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 29 320 25 248 26 250
Driftsresultat -3 314 -908 569
Resultat før skatt -2 579 -673 449
Ordinært resultat -2 579 -673 449
Årsresultat -2 579 -673 449
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 516 2 852 3 396
Sum omløpsmidler 1 949 3 695 3 859
Sum eiendeler 3 465 6 547 7 255
Sum egenkapital -2 379 1 695 2 367
Sum langsiktig gjeld 837 934 1 328
Sum kortsiktig gjeld 5 007 3 918 3 561

Oredalshagen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oredalshagen AS - 917722919
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 738 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 975 000
Egenkapital
3 744 000
Gjeld
30 830 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0
Resultatgrad 18 20
Kontantstrøm fra drift 14 0
Rentedekningsgrad 10 2
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 53 26
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 27 738 207
Driftsresultat 3 707 85
Resultat før skatt 2 683 -92
Ordinært resultat 2 683 -92
Årsresultat 2 683 -92
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 5 975 5 975
Sum omløpsmidler 28 599 2 341
Sum eiendeler 34 574 8 316
Sum egenkapital 3 744 862
Sum langsiktig gjeld 11 286 4 278
Sum kortsiktig gjeld 19 544 3 176

Autobolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Autobolig AS - 914303699
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Jernbanegata 10, 1706 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 947 000
Personalkostnader
1 412 000
Lederlønn
565 000
Anleggsmidler
204 000
Egenkapital
1 238 000
Gjeld
1 155 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 15 6
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 2
Resultatgrad 0 14 4
Kontantstrøm fra drift 0 10 1
Rentedekningsgrad 0 10 6
Likviditetsgrad II 8 0 4
Totalt 21 72 35
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 3 947 1 982 969
Driftsresultat -1 177 186 25
Resultat før skatt -1 172 133 6
Ordinært resultat -1 172 133 6
Årsresultat -1 172 133 6
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 204 134 29
Sum omløpsmidler 2 189 526 438
Sum eiendeler 2 393 660 467
Sum egenkapital 1 238 76 -56
Sum langsiktig gjeld 642 149 142
Sum kortsiktig gjeld 513 435 382

Oskarsgt. 64/pellygt.63/ Jernbanegt. 10 Sameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Oskarsgt. 64/pellygt.63/ Jernbanegt. 10 Sameie - 993726451
Ikke tilgjengelig
St. Marie gate 46, 1706 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
609 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
426 000
Gjeld
494 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 13 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 82 86 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 609 610 609
Driftsresultat 166 188 174
Resultat før skatt 167 188 174
Ordinært resultat 167 188 174
Årsresultat 167 188 174
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 920 760 502
Sum eiendeler 920 760 502
Sum egenkapital 426 260 71
Sum langsiktig gjeld 454 404 354
Sum kortsiktig gjeld 40 96 77

Sarpsborg Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sarpsborg Eiendomsutvikling AS - 987666870
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
132 000
Egenkapital
1 061 000
Gjeld
0
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 10 6
Totalt 0 10 77
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 875 1 315
Driftsresultat -105 -1 139 993
Resultat før skatt -183 -1 008 573
Ordinært resultat -183 -1 008 573
Årsresultat -183 -1 008 573
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 132 170 7 758
Sum omløpsmidler 929 6 320 327
Sum eiendeler 1 061 6 490 8 085
Sum egenkapital 1 061 964 1 972
Sum langsiktig gjeld 0 5 410 5 895
Sum kortsiktig gjeld 0 116 219

Prestelandet Boligutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Prestelandet Boligutvikling AS - 916540450
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
135 383 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
27 408 000
Gjeld
107 358 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 13 7
Kapitalomsetningshastighet 4 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4
Resultatgrad 20 14
Kontantstrøm fra drift 20 10
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 8 8
Totalt 88 53
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 135 383 50 448
Driftsresultat 31 201 4 795
Resultat før skatt 23 728 3 649
Ordinært resultat 23 728 3 649
Årsresultat 23 728 3 649
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 134 765 53 904
Sum eiendeler 134 765 53 904
Sum egenkapital 27 408 3 679
Sum langsiktig gjeld 37 700 26 020
Sum kortsiktig gjeld 69 658 24 205

Solid Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solid Gruppen AS - 989189891
Oppføring av bygninger
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 1,3 år
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,3 år
Styrets leder 2006 Aktiv 13,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 250 337 000
Personalkostnader
271 818 000
Lederlønn
1 405 000
Anleggsmidler
113 172 000
Egenkapital
236 651 000
Gjeld
514 340 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 7 10
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 4 12 12
Kontantstrøm fra drift 5 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 4
Totalt 42 59 61
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 250 337 962 332 848 993
Driftsresultat 20 078 57 573 49 928
Resultat før skatt 32 331 46 019 51 452
Ordinært resultat 32 331 46 019 51 452
Årsresultat 32 331 46 019 49 938
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 113 172 80 091 98 975
Sum omløpsmidler 637 819 468 418 407 265
Sum eiendeler 750 992 548 509 506 240
Sum egenkapital 236 651 212 326 184 377
Sum langsiktig gjeld 186 176 103 802 94 378
Sum kortsiktig gjeld 328 164 232 380 227 486

Rosnes Boligutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rosnes Boligutvikling AS - 998166187
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
78 803 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
23 621 000
Gjeld
33 408 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 13 13 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0
Resultatgrad 18 16 2
Kontantstrøm fra drift 18 14 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 67 59 4
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 78 803 123 674 19 458
Driftsresultat 12 309 16 049 4
Resultat før skatt 9 365 11 719 -746
Ordinært resultat 9 365 11 719 -746
Årsresultat 9 365 11 719 -746
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 57 030 78 040 48 310
Sum eiendeler 57 030 78 040 48 310
Sum egenkapital 23 621 13 991 2 530
Sum langsiktig gjeld 19 900 17 219 0
Sum kortsiktig gjeld 13 508 46 829 45 780

Solid Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solid Eiendom AS - 982365074
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,3 år
Styrets leder 2000 Aktiv 18,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 110 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 362 000
Egenkapital
3 613 000
Gjeld
21 546 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 4 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 58 51 60
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 3 110 2 545 2 948
Driftsresultat 1 468 928 1 818
Resultat før skatt 661 160 953
Ordinært resultat 661 160 953
Årsresultat 661 160 953
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 24 362 25 238 26 150
Sum omløpsmidler 797 516 721
Sum eiendeler 25 159 25 754 26 871
Sum egenkapital 3 613 3 787 3 820
Sum langsiktig gjeld 16 735 17 970 19 237
Sum kortsiktig gjeld 4 811 3 997 3 813

John Johansen Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) John Johansen Holding AS - 989189786
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o John Yngvar Johansen Kreklingveien 2 A, 1663 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,3 år
Styrets leder 2006 Aktiv 13,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 290 000
Egenkapital
7 352 000
Gjeld
2 406 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 8 6 0
Totalt 43 41 17
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -31 -13 0
Resultat før skatt 2 599 4 019 -1 424
Ordinært resultat 2 599 4 019 -1 424
Årsresultat 2 599 4 019 -1 424
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 5 290 4 185 4 185
Sum omløpsmidler 4 468 2 145 541
Sum eiendeler 9 758 6 331 4 726
Sum egenkapital 7 352 4 738 719
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 406 1 593 4 007

Spinn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Spinn AS - 874901512
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 Aktiv 10,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 592 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
4 141 000
Gjeld
34 303 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8 8
Resultatgrad 12 20 20
Kontantstrøm fra drift 10 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 10
Totalt 40 79 90
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 3 592 40 587 89 834
Driftsresultat 201 9 203 19 748
Resultat før skatt 227 6 930 14 506
Ordinært resultat 227 6 930 14 506
Årsresultat 227 6 930 14 506
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 38 444 32 181 66 553
Sum eiendeler 38 444 32 181 66 553
Sum egenkapital 4 141 3 248 18 627
Sum langsiktig gjeld 13 590 6 137 41 883
Sum kortsiktig gjeld 20 713 22 796 6 043

Solid Prosjekt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solid Prosjekt AS - 886700962
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 11,4 år
Styrets leder 2006 2008 1,3 år
Vara­medlem 2004 2006 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 312 000
Personalkostnader
7 953 000
Lederlønn
1 370 000
Anleggsmidler
102 712 000
Egenkapital
36 515 000
Gjeld
111 771 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 13 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 0 16 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 50 76 65
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 8 312 81 605 77 981
Driftsresultat -4 842 10 341 4 472
Resultat før skatt 16 234 28 557 15 999
Ordinært resultat 16 234 28 557 15 999
Årsresultat 16 234 28 557 15 999
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 102 712 54 676 36 203
Sum omløpsmidler 45 574 104 624 108 823
Sum eiendeler 148 286 159 299 145 026
Sum egenkapital 36 515 51 992 52 920
Sum langsiktig gjeld 0 5 986 12 247
Sum kortsiktig gjeld 111 771 101 321 79 860

Solid Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solid Entreprenør AS - 977265525
Oppføring av bygninger
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 11,6 år
Styrets leder 2000 2007 6,9 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
444
Styremedlemmer
0
Omsetning
972 110 000
Personalkostnader
263 865 000
Lederlønn
1 405 000
Anleggsmidler
25 942 000
Egenkapital
107 755 000
Gjeld
341 951 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 6 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 6
Resultatgrad 0 4 8
Kontantstrøm fra drift 0 5 7
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 16 47 59
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 972 110 779 007 705 306
Driftsresultat -21 910 22 241 30 402
Resultat før skatt -15 062 18 791 25 134
Ordinært resultat -15 062 18 791 25 134
Årsresultat -15 062 18 791 25 134
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 25 942 24 572 18 657
Sum omløpsmidler 423 764 302 237 244 179
Sum eiendeler 449 706 326 809 262 835
Sum egenkapital 107 755 90 887 89 049
Sum langsiktig gjeld 21 160 16 963 16 698
Sum kortsiktig gjeld 320 791 218 959 157 089

Solid Anlegg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solid Anlegg AS - 987635452
Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 Aktiv 12 år
Styre­medlem 2005 2007 1,8 år
Styrets leder 2004 Aktiv 14,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
208 000
Gjeld
4 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 10 8
Totalt 0 10 88
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 526
Driftsresultat -21 -8 302
Resultat før skatt -16 -6 213
Ordinært resultat -16 -6 213
Årsresultat -16 -6 213
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 213 218 555
Sum eiendeler 213 218 555
Sum egenkapital 208 212 216
Sum langsiktig gjeld 4 6 8
Sum kortsiktig gjeld 0 1 331

Jernbanegaten 10 ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jernbanegaten 10 ANS - 958539290
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Sarpsborg Eiendosmutvikling AS Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,8 år

Pettersand Panorama AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pettersand Panorama AS - 914053994
Oppføring av bygninger
Nygaardsgata 28, 1606 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2019 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
112 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 623 000
Egenkapital
-4 754 000
Gjeld
25 501 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 8 10
Totalt 2 8 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 112 168 182
Driftsresultat -2 805 -2 611 -1 513
Resultat før skatt -2 231 -2 024 -1 145
Ordinært resultat -2 231 -2 024 -1 145
Årsresultat -2 231 -2 024 -1 145
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 623 1 052 474
Sum omløpsmidler 19 125 20 691 12 696
Sum eiendeler 20 748 21 744 13 169
Sum egenkapital -4 754 -2 523 -500
Sum langsiktig gjeld 23 073 22 260 13 621
Sum kortsiktig gjeld 2 428 2 007 48

Stavtaket AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stavtaket AS - 994017209
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2016 4,8 år

Jash Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jash Invest AS - 993471151
Eiendomsforvaltning
C/o John Yngvar Johansen Kreklingveien 2 A, 1663 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2018 9,1 år
Adm. direktør 2008 2018 9,1 år

Halmstadtunet Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Halmstadtunet Borettslag - 992456426
Borettslag
Varnaveien 34, 1523 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 000 000
Personalkostnader
16 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
40 738 000
Egenkapital
747 000
Gjeld
40 512 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 6 4 6
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 63 61 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 000 840 869
Driftsresultat 365 285 434
Resultat før skatt 145 85 211
Ordinært resultat 145 85 211
Årsresultat 145 85 211
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 40 738 40 122 40 122
Sum omløpsmidler 521 586 496
Sum eiendeler 41 259 40 708 40 617
Sum egenkapital 747 602 517
Sum langsiktig gjeld 40 495 40 100 40 100
Sum kortsiktig gjeld 17 6 0

Betongspesialisten Østlandet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Betongspesialisten Østlandet AS - 990288097
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Haakonsjordet 6, 1661 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 1 år

Færdersgate 19 Sarpsborg Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Færdersgate 19 Sarpsborg Borettslag - 989711806
Borettslag
St. Marie gate 112, 1725 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 953 000
Personalkostnader
68 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 320 000
Egenkapital
-4 190 000
Gjeld
28 398 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 18 0
Rentedekningsgrad 2 4 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 40 62 15
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 953 2 132 2 148
Driftsresultat 1 106 1 117 -691
Resultat før skatt -398 272 -1 595
Ordinært resultat -398 272 -1 595
Årsresultat -398 272 -1 595
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 22 320 22 327 22 334
Sum omløpsmidler 1 888 1 713 1 557
Sum eiendeler 24 208 24 040 23 891
Sum egenkapital -4 190 -3 792 -4 063
Sum langsiktig gjeld 28 235 27 665 27 825
Sum kortsiktig gjeld 163 166 129

Jernbanegata 10 Sarpsborg Borettslag

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jernbanegata 10 Sarpsborg Borettslag - 989489437
Borettslag
C/o Næringsforum AS Nygaardsgata 3, 1606 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2006 < 1 år

Storgata 1 Fredrikstad Borettslag

Foretaksinfo
(Inaktiv) Storgata 1 Fredrikstad Borettslag - 989412981
Borettslag
C/o Næringsforum AS Nygaardsgata 3, 1606 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2006 < 1 år

Hjortestien Fredrikstad Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Hjortestien Fredrikstad Borettslag - 986693017
Borettslag
Obos V/hjortestien Fredrikstad Brl. Storgata 5, 1607 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
450 000
Personalkostnader
4 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 000 000
Egenkapital
3 246 000
Gjeld
7 057 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 60 62 62
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 450 445 439
Driftsresultat 293 271 288
Resultat før skatt 185 169 181
Ordinært resultat 185 169 181
Årsresultat 185 169 181
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 10 000 10 000 10 000
Sum omløpsmidler 302 204 209
Sum eiendeler 10 302 10 204 10 209
Sum egenkapital 3 246 3 061 2 892
Sum langsiktig gjeld 6 943 7 125 7 306
Sum kortsiktig gjeld 114 18 11

Solid Betong AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Solid Betong AS - 984651783
Ikke tilgjengelig
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 2,2 år
Nestleder styre 2002 2004 1,5 år
Adm. direktør 2002 2006 3,7 år

Solid Entreprenør V/john Y Johansen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Solid Entreprenør V/john Y Johansen - 967762652
Snekkerarbeid
Kreklingveien 2, 1663 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,3 år
Adm. direktør 2000 2019 18,3 år