Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for John Yngvar Johansen

Rapportdato: 2019-09-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 565 753 og med ett samlet driftsresultat på -15 238. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 22.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Tveit & Torgersen Byggmester AS Styrets leder 2018 - Aktiv 24 457 -1 791
Oredalshagen AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 20 138 3 784
Autobolig AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 5 629 -2 248
Oskarsgt. 64/pellygt.63/ Jernbanegt. 10 Sameie Styre­medlem 2016 - Aktiv 609 166
Sarpsborg Eiendomsutvikling AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -9

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Jernbanegaten 10 ANS Styre­medlem 2016 - 2018
Pettersand Panorama AS Styre­medlem 2015 - 2019
Solid Gruppen AS Styre­medlem 2012 - 2013
Stavtaket AS Vara­medlem 2011 - 2016
Jash Invest AS Styrets leder 2008 - 2018
Jash Invest AS Adm. direktør 2008 - 2018

Tveit & Torgersen Byggmester AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tveit & Torgersen Byggmester AS - 996111946
Oppføring av bygninger
Lundestadtoppen 2, 1613 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 457 000
Personalkostnader
7 362 000
Lederlønn
498 000
Anleggsmidler
1 579 000
Egenkapital
-3 835 000
Gjeld
7 741 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 17 15 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 24 457 29 320 25 248
Driftsresultat -1 791 -3 314 -908
Resultat før skatt -1 456 -2 579 -673
Ordinært resultat -1 456 -2 579 -673
Årsresultat -1 456 -2 579 -673
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 579 1 516 2 852
Sum omløpsmidler 2 328 1 949 3 695
Sum eiendeler 3 906 3 465 6 547
Sum egenkapital -3 835 -2 379 1 695
Sum langsiktig gjeld 3 953 837 934
Sum kortsiktig gjeld 3 788 5 007 3 918

Oredalshagen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oredalshagen AS - 917722919
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 138 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
6 580 000
Gjeld
2 300 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 7 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 0
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 18 14 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 88 53 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 20 138 27 738 207
Driftsresultat 3 784 3 707 85
Resultat før skatt 2 836 2 683 -92
Ordinært resultat 2 836 2 683 -92
Årsresultat 2 836 2 683 -92
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 5 975 5 975
Sum omløpsmidler 8 880 28 599 2 341
Sum eiendeler 8 880 34 574 8 316
Sum egenkapital 6 580 3 744 862
Sum langsiktig gjeld 0 11 286 4 278
Sum kortsiktig gjeld 2 300 19 544 3 176

Autobolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Autobolig AS - 914303699
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Jernbanegata 10, 1706 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 629 000
Personalkostnader
3 016 000
Lederlønn
576 000
Anleggsmidler
276 000
Egenkapital
424 000
Gjeld
1 325 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 14
Kontantstrøm fra drift 0 0 10
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 8 0
Totalt 15 21 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 629 3 947 1 982
Driftsresultat -2 248 -1 177 186
Resultat før skatt -2 314 -1 172 133
Ordinært resultat -2 314 -1 172 133
Årsresultat -2 314 -1 172 133
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 276 204 134
Sum omløpsmidler 1 473 2 189 526
Sum eiendeler 1 748 2 393 660
Sum egenkapital 424 1 238 76
Sum langsiktig gjeld 518 642 149
Sum kortsiktig gjeld 807 513 435

Oskarsgt. 64/pellygt.63/ Jernbanegt. 10 Sameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Oskarsgt. 64/pellygt.63/ Jernbanegt. 10 Sameie - 993726451
Ikke tilgjengelig
St. Marie gate 46, 1706 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
609 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
426 000
Gjeld
494 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 13 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 82 86 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 609 610 609
Driftsresultat 166 188 174
Resultat før skatt 167 188 174
Ordinært resultat 167 188 174
Årsresultat 167 188 174
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 920 760 502
Sum eiendeler 920 760 502
Sum egenkapital 426 260 71
Sum langsiktig gjeld 454 404 354
Sum kortsiktig gjeld 40 96 77

Sarpsborg Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sarpsborg Eiendomsutvikling AS - 987666870
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
129 000
Egenkapital
1 047 000
Gjeld
78 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 10 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 875
Driftsresultat -9 -105 -1 139
Resultat før skatt -13 -183 -1 008
Ordinært resultat -13 -183 -1 008
Årsresultat -13 -183 -1 008
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 129 132 170
Sum omløpsmidler 997 929 6 320
Sum eiendeler 1 125 1 061 6 490
Sum egenkapital 1 047 1 061 964
Sum langsiktig gjeld 51 0 5 410
Sum kortsiktig gjeld 27 0 116

Prestelandet Boligutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Prestelandet Boligutvikling AS - 916540450
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 977 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
154 000
Egenkapital
3 180 000
Gjeld
1 347 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 13 7
Kapitalomsetningshastighet 2 4 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 4
Resultatgrad 12 20 14
Kontantstrøm fra drift 7 20 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 64 88 53
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 977 135 383 50 448
Driftsresultat 990 31 201 4 795
Resultat før skatt 772 23 728 3 649
Ordinært resultat 772 23 728 3 649
Årsresultat 772 23 728 3 649
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 154 0 0
Sum omløpsmidler 4 373 134 765 53 904
Sum eiendeler 4 527 134 765 53 904
Sum egenkapital 3 180 27 408 3 679
Sum langsiktig gjeld 0 37 700 26 020
Sum kortsiktig gjeld 1 347 69 658 24 205

Solid Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solid Gruppen AS - 989189891
Oppføring av bygninger
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 1,3 år
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,6 år
Styrets leder 2006 Aktiv 13,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 314 844 000
Personalkostnader
264 764 000
Lederlønn
1 492 000
Anleggsmidler
161 026 000
Egenkapital
251 411 000
Gjeld
461 189 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 4 4 12
Kontantstrøm fra drift 3 5 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 8
Totalt 37 42 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 314 844 1 250 337 962 332
Driftsresultat 14 377 20 078 57 573
Resultat før skatt 14 778 32 331 46 019
Ordinært resultat 14 778 32 331 46 019
Årsresultat 14 778 32 331 46 019
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 161 026 113 172 80 091
Sum omløpsmidler 551 575 637 819 468 418
Sum eiendeler 712 600 750 992 548 509
Sum egenkapital 251 411 236 651 212 326
Sum langsiktig gjeld 63 462 186 176 103 802
Sum kortsiktig gjeld 397 727 328 164 232 380

Rosnes Boligutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rosnes Boligutvikling AS - 998166187
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
90 104 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
26 346 000
Gjeld
43 087 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 13 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 18 18 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 66 67 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 90 104 78 803 123 674
Driftsresultat 12 228 12 309 16 049
Resultat før skatt 9 329 9 365 11 719
Ordinært resultat 9 329 9 365 11 719
Årsresultat 9 329 9 365 11 719
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 69 434 57 030 78 040
Sum eiendeler 69 434 57 030 78 040
Sum egenkapital 26 346 23 621 13 991
Sum langsiktig gjeld 661 19 900 17 219
Sum kortsiktig gjeld 42 426 13 508 46 829

Solid Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solid Eiendom AS - 982365074
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,6 år
Styrets leder 2000 Aktiv 18,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 023 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 434 000
Egenkapital
5 128 000
Gjeld
21 105 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 4
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 72 58 51
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 023 3 110 2 545
Driftsresultat 2 523 1 468 928
Resultat før skatt 1 515 661 160
Ordinært resultat 1 515 661 160
Årsresultat 1 515 661 160
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 23 434 24 362 25 238
Sum omløpsmidler 2 799 797 516
Sum eiendeler 26 233 25 159 25 754
Sum egenkapital 5 128 3 613 3 787
Sum langsiktig gjeld 15 515 16 735 17 970
Sum kortsiktig gjeld 5 590 4 811 3 997

John Johansen Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) John Johansen Holding AS - 989189786
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o John Yngvar Johansen Kreklingveien 2 A, 1663 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,6 år
Styrets leder 2006 Aktiv 13,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 024 000
Egenkapital
8 731 000
Gjeld
3 002 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 38 43 41
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -34 -31 -13
Resultat før skatt 1 379 2 599 4 019
Ordinært resultat 1 379 2 599 4 019
Årsresultat 1 379 2 599 4 019
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 024 5 290 4 185
Sum omløpsmidler 4 709 4 468 2 145
Sum eiendeler 11 733 9 758 6 331
Sum egenkapital 8 731 7 352 4 738
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 002 2 406 1 593

Spinn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Spinn AS - 874901512
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 Aktiv 11 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 758 000
Gjeld
75 400 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 8
Resultatgrad 0 12 20
Kontantstrøm fra drift 0 10 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 4
Totalt 0 40 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 3 592 40 587
Driftsresultat -48 201 9 203
Resultat før skatt -383 227 6 930
Ordinært resultat -383 227 6 930
Årsresultat -383 227 6 930
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 79 158 38 444 32 181
Sum eiendeler 79 158 38 444 32 181
Sum egenkapital 3 758 4 141 3 248
Sum langsiktig gjeld 41 248 13 590 6 137
Sum kortsiktig gjeld 34 152 20 713 22 796

Solid Prosjekt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solid Prosjekt AS - 886700962
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 11,6 år
Styrets leder 2006 2008 1,3 år
Vara­medlem 2004 2006 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 971 000
Personalkostnader
8 505 000
Lederlønn
1 488 000
Anleggsmidler
113 748 000
Egenkapital
47 082 000
Gjeld
152 732 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 8
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 49 50 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 971 8 312 81 605
Driftsresultat -11 830 -4 842 10 341
Resultat før skatt 10 567 16 234 28 557
Ordinært resultat 10 567 16 234 28 557
Årsresultat 10 567 16 234 28 557
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 113 748 102 712 54 676
Sum omløpsmidler 86 066 45 574 104 624
Sum eiendeler 199 814 148 286 159 299
Sum egenkapital 47 082 36 515 51 992
Sum langsiktig gjeld 0 0 5 986
Sum kortsiktig gjeld 152 732 111 771 101 321

Solid Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solid Entreprenør AS - 977265525
Oppføring av bygninger
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 11,9 år
Styrets leder 2000 2007 6,9 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
430
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 083 000 000
Personalkostnader
256 259 000
Lederlønn
1 492 000
Anleggsmidler
31 250 000
Egenkapital
95 169 000
Gjeld
325 518 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 15 16 47
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 083 000 972 110 779 007
Driftsresultat -33 343 -21 910 22 241
Resultat før skatt -27 560 -15 062 18 791
Ordinært resultat -27 560 -15 062 18 791
Årsresultat -27 560 -15 062 18 791
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 31 250 25 942 24 572
Sum omløpsmidler 389 437 423 764 302 237
Sum eiendeler 420 687 449 706 326 809
Sum egenkapital 95 169 107 755 90 887
Sum langsiktig gjeld 0 21 160 16 963
Sum kortsiktig gjeld 325 518 320 791 218 959

Solid Anlegg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solid Anlegg AS - 987635452
Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 Aktiv 12,2 år
Styre­medlem 2005 2007 1,8 år
Styrets leder 2004 Aktiv 14,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
206 000
Gjeld
4 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 10 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 0 0
Driftsresultat -3 -21 -8
Resultat før skatt -2 -16 -6
Ordinært resultat -2 -16 -6
Årsresultat -2 -16 -6
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 210 213 218
Sum eiendeler 210 213 218
Sum egenkapital 206 208 212
Sum langsiktig gjeld 3 4 6
Sum kortsiktig gjeld 1 0 1

Jernbanegaten 10 ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jernbanegaten 10 ANS - 958539290
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Sarpsborg Eiendosmutvikling AS Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,8 år

Pettersand Panorama AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pettersand Panorama AS - 914053994
Oppføring av bygninger
Nygaardsgata 28, 1606 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2019 3,2 år

Stavtaket AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stavtaket AS - 994017209
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2016 4,8 år

Jash Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jash Invest AS - 993471151
Eiendomsforvaltning
C/o John Yngvar Johansen Kreklingveien 2 A, 1663 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2018 9,1 år
Adm. direktør 2008 2018 9,1 år

Halmstadtunet Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Halmstadtunet Borettslag - 992456426
Borettslag
Varnaveien 34, 1523 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 000 000
Personalkostnader
16 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
40 738 000
Egenkapital
747 000
Gjeld
40 512 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 6 4 6
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 63 61 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 000 840 869
Driftsresultat 365 285 434
Resultat før skatt 145 85 211
Ordinært resultat 145 85 211
Årsresultat 145 85 211
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 40 738 40 122 40 122
Sum omløpsmidler 521 586 496
Sum eiendeler 41 259 40 708 40 617
Sum egenkapital 747 602 517
Sum langsiktig gjeld 40 495 40 100 40 100
Sum kortsiktig gjeld 17 6 0

Betongspesialisten Østlandet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Betongspesialisten Østlandet AS - 990288097
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Haakonsjordet 6, 1661 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 1 år

Færdersgate 19 Sarpsborg Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Færdersgate 19 Sarpsborg Borettslag - 989711806
Borettslag
St. Marie gate 112, 1725 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 144 000
Personalkostnader
68 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 315 000
Egenkapital
-3 312 000
Gjeld
27 686 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 18
Rentedekningsgrad 8 2 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 71 40 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 144 1 953 2 132
Driftsresultat 1 368 1 106 1 117
Resultat før skatt 877 -398 272
Ordinært resultat 877 -398 272
Årsresultat 877 -398 272
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 22 315 22 320 22 327
Sum omløpsmidler 2 058 1 888 1 713
Sum eiendeler 24 373 24 208 24 040
Sum egenkapital -3 312 -4 190 -3 792
Sum langsiktig gjeld 27 673 28 235 27 665
Sum kortsiktig gjeld 13 163 166

Jernbanegata 10 Sarpsborg Borettslag

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jernbanegata 10 Sarpsborg Borettslag - 989489437
Borettslag
C/o Næringsforum AS Nygaardsgata 3, 1606 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2006 < 1 år

Storgata 1 Fredrikstad Borettslag

Foretaksinfo
(Inaktiv) Storgata 1 Fredrikstad Borettslag - 989412981
Borettslag
C/o Næringsforum AS Nygaardsgata 3, 1606 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2006 < 1 år

Hjortestien Fredrikstad Borettslag

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hjortestien Fredrikstad Borettslag - 986693017
Borettslag
Obos V/hjortestien Fredrikstad Brl. Storgata 5, 1607 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 < 1 år

Solid Betong AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Solid Betong AS - 984651783
Ikke tilgjengelig
Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 2,2 år
Nestleder styre 2002 2004 1,5 år
Adm. direktør 2002 2006 3,7 år

Solid Entreprenør V/john Y Johansen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Solid Entreprenør V/john Y Johansen - 967762652
Snekkerarbeid
Kreklingveien 2, 1663 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,3 år
Adm. direktør 2000 2019 18,3 år