Management-CV

Per Espen Langøy

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Rapportdato: 2018-11-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 166 468 000 og med ett samlet driftsresultat på 26 993 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 1.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Round Table 43 Brattvåg Styrets leder 2017 - Aktiv 0 0
Brattvaag Electro AS Styremedlem 2012 - Aktiv 92 308 000 -9 613 000
Norsk Maritimt Kompetansesenter AS Varamedlem 2010 - Aktiv 2 537 000 797 000
Nmk Eiendom AS Varamedlem 2010 - Aktiv 71 623 000 35 917 000
Nmk Holding AS Varamedlem 2010 - Aktiv 0 -108 000

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nmk Eiendom 2 AS Varamedlem 2013 - 2017

Round Table 43 Brattvåg

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
996260895
Firmanavn
Round Table 43 Brattvåg
Bransje
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Besøksadresse
C/o Levi Lervik Alvestad, 6272 Hildre
Foretaksstatus
Aktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1 år

Brattvaag Electro AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
951377171
Firmanavn
Brattvaag Electro AS
Bransje
Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip over 100 br.tonn
Besøksadresse
Skjelt-ole Bakken 1, 6270 Brattvåg
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
106
Styremedlemmer
0
Omsetning
92 308 000
Personalkostnader
51 189 000
Lederlønn
1 383 000
Anleggsmidler
3 529 000
Egenkapital
5 284 000
Gjeld
45 845 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2012 Aktiv 6,7 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 4
Fordringsomsetningshastighet 2 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 2 6 6
Totalt 12 38 11
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 92 308 000 83 845 000 75 997 000
Driftsresultat -9 613 000 1 553 000 -5 707 000
Resultat før skatt -7 616 000 958 000 -4 322 000
Ordinært resultat -7 616 000 958 000 -4 322 000
Årsresultat -7 616 000 958 000 -4 322 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 3 529 000 1 600 000 2 258 000
Sum omløpsmidler 47 601 000 38 758 000 51 469 000
Sum eiendeler 51 130 000 40 358 000 53 727 000
Sum egenkapital 5 284 000 12 901 000 11 943 000
Sum langsiktig gjeld 500 000 500 000 1 294 000
Sum kortsiktig gjeld 45 345 000 26 957 000 40 491 000

Norsk Maritimt Kompetansesenter AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
992633824
Firmanavn
Norsk Maritimt Kompetansesenter AS
Bransje
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Besøksadresse
Keiser Wilhelms gate 22, 6003 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 537 000
Personalkostnader
994 000
Lederlønn
557 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 007 000
Gjeld
1 044 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Varamedlem 2010 Aktiv 8,5 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 92 92 83
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 537 000 2 282 000 1 947 000
Driftsresultat 797 000 555 000 318 000
Resultat før skatt 614 000 424 000 242 000
Ordinært resultat 614 000 424 000 242 000
Årsresultat 614 000 424 000 242 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 051 000 1 935 000 1 707 000
Sum eiendeler 2 051 000 1 935 000 1 707 000
Sum egenkapital 1 007 000 1 003 000 1 008 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 044 000 932 000 699 000

Nmk Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
995326906
Firmanavn
Nmk Eiendom AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Keiser Wilhelms gate 22, 6003 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
71 623 000
Personalkostnader
224 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
908 022 000
Egenkapital
252 761 000
Gjeld
691 245 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Varamedlem 2010 Aktiv 8,7 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 2
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 66 71 57
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 71 623 000 58 061 000 52 489 000
Driftsresultat 35 917 000 32 012 000 24 827 000
Resultat før skatt 15 909 000 12 868 000 2 644 000
Ordinært resultat 15 909 000 12 868 000 2 644 000
Årsresultat 15 909 000 12 868 000 2 644 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 908 022 000 627 201 000 622 553 000
Sum omløpsmidler 35 983 000 17 992 000 24 505 000
Sum eiendeler 944 005 000 645 193 000 647 058 000
Sum egenkapital 252 761 000 249 172 000 236 305 000
Sum langsiktig gjeld 668 835 000 393 039 000 405 959 000
Sum kortsiktig gjeld 22 410 000 2 982 000 4 794 000

Nmk Holding AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
995277999
Firmanavn
Nmk Holding AS
Bransje
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Besøksadresse
Kjøpmannsgata 3, 6005 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
155 714 000
Egenkapital
158 435 000
Gjeld
8 243 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Varamedlem 2010 Aktiv 8,7 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 2 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 29 14 34
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -108 000 -131 000 -187 000
Resultat før skatt 7 981 000 216 000 30 351 000
Ordinært resultat 7 981 000 216 000 30 351 000
Årsresultat 7 981 000 216 000 30 351 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 155 714 000 155 868 000 155 966 000
Sum omløpsmidler 10 963 000 2 625 000 2 158 000
Sum eiendeler 166 677 000 158 493 000 158 125 000
Sum egenkapital 158 435 000 154 080 000 153 863 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 243 000 4 413 000 4 261 000

Nmk Eiendom 2 AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
998534577
Firmanavn
Nmk Eiendom 2 AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Keiser Wilhelms gate 22, 6003 Ålesund
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Varamedlem 2013 2017 3,6 år