Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arne Lyngstad

Rapportdato: 2019-08-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 26.

Aktive roller

Ingen aktive roller funnet

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning Nestleder styre 2019 - 2019
Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning Styre­medlem 2016 - 2019
Blå Kors Loland Behandlingssenter AS Styre­medlem 2018 - 2019
Blå Kors Lade Behandlingssenter Sa Styre­medlem 2017 - 2019
Blå Kors Lade Behandlingssenter Sa Styrets leder 2015 - 2017
Trv Gruppen AS Styre­medlem 2016 - 2019
Norsk Lærerakademi Eiendom Sandviken Styre­medlem 2016 - 2019

Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning

Foretaksinfo
(Aktiv) Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning - 971574747
Undervisning ved andre høgskoler
Thrond Nergaards veg 7, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2019 2019 < 1 år
Styre­medlem 2016 2019 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
156
Styremedlemmer
0
Omsetning
147 956 000
Personalkostnader
99 782 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
112 922 000
Egenkapital
43 447 000
Gjeld
98 222 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 4
Resultatgrad 0 4 8
Kontantstrøm fra drift 3 5 10
Rentedekningsgrad 0 4 8
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 14 30 44
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 147 956 147 578 141 605
Driftsresultat -849 2 704 6 610
Resultat før skatt -2 520 961 4 791
Ordinært resultat -2 520 961 4 791
Årsresultat -2 520 961 4 791
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 112 922 116 934 119 501
Sum omløpsmidler 28 747 28 390 32 176
Sum eiendeler 141 669 145 324 151 677
Sum egenkapital 43 447 45 966 45 006
Sum langsiktig gjeld 68 771 73 914 79 532
Sum kortsiktig gjeld 29 451 25 443 27 139

Blå Kors Loland Behandlingssenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blå Kors Loland Behandlingssenter AS - 920827438
Rusmiddelinstitusjoner
Lolandsvegen 39, 4715 Øvrebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
86
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 367 000
Personalkostnader
9 347 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 250 000
Egenkapital
-7 272 000
Gjeld
16 532 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 8
Totalt 10
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 4 367
Driftsresultat -7 285
Resultat før skatt -7 292
Ordinært resultat -7 292
Årsresultat -7 292
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 1 250
Sum omløpsmidler 8 010
Sum eiendeler 9 260
Sum egenkapital -7 272
Sum langsiktig gjeld 12 592
Sum kortsiktig gjeld 3 940

Blå Kors Lade Behandlingssenter Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Blå Kors Lade Behandlingssenter Sa - 892237832
Rusmiddelinstitusjoner
Lade Alle 86, 7041 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 2 år
Styrets leder 2015 2017 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
261
Styremedlemmer
0
Omsetning
150 312 000
Personalkostnader
106 056 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 218 000
Egenkapital
28 764 000
Gjeld
36 943 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 5 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 43 46 41
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 150 312 140 566 133 486
Driftsresultat 2 736 3 890 2 051
Resultat før skatt 2 539 3 783 2 350
Ordinært resultat 2 539 3 783 2 350
Årsresultat 2 539 3 783 2 350
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 19 218 19 768 17 063
Sum omløpsmidler 46 489 51 708 45 723
Sum eiendeler 65 706 71 476 62 786
Sum egenkapital 28 764 26 225 22 442
Sum langsiktig gjeld 14 152 17 516 18 327
Sum kortsiktig gjeld 22 791 27 735 22 016

Trv Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trv Gruppen AS - 984024924
Innsamling av ikke-farlig avfall
Heggstadmoen 53, 7080 Heimdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
447 649 000
Personalkostnader
151 852 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
331 280 000
Egenkapital
85 785 000
Gjeld
354 980 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 8 8 4
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 4 6 4
Totalt 51 53 46
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 447 649 434 642 429 833
Driftsresultat 17 129 13 385 10 957
Resultat før skatt 8 141 5 781 3 508
Ordinært resultat 8 141 5 781 3 508
Årsresultat 8 141 5 781 3 508
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 331 280 351 731 355 530
Sum omløpsmidler 109 485 112 622 94 012
Sum eiendeler 440 765 464 354 449 542
Sum egenkapital 85 785 97 259 95 478
Sum langsiktig gjeld 266 772 279 339 268 489
Sum kortsiktig gjeld 88 208 87 756 85 575

Norsk Lærerakademi Eiendom Sandviken

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Lærerakademi Eiendom Sandviken - 951127302
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Amalie Skramsvei 3, 5036 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 790 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
36 394 000
Egenkapital
23 923 000
Gjeld
13 111 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 2 10
Totalt 72 65 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 790 4 616 4 447
Driftsresultat 2 392 1 131 1 304
Resultat før skatt 2 118 971 1 141
Ordinært resultat 2 118 971 1 141
Årsresultat 2 118 971 1 141
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 36 394 28 330 23 429
Sum omløpsmidler 639 4 885 3 803
Sum eiendeler 37 033 33 215 27 231
Sum egenkapital 23 923 21 805 20 834
Sum langsiktig gjeld 12 750 5 825 5 925
Sum kortsiktig gjeld 361 5 585 472

Norsk Lærerakademi Eiendom Breistein

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Lærerakademi Eiendom Breistein - 976087607
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Olav Bjordals veg 41, 5111 Breistein
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 596 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
55 795 000
Egenkapital
20 443 000
Gjeld
39 119 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 73 75 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 596 12 002 11 763
Driftsresultat 4 138 4 763 4 307
Resultat før skatt 3 039 3 528 3 075
Ordinært resultat 3 039 3 528 3 075
Årsresultat 3 039 3 528 3 075
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 55 795 52 960 49 433
Sum omløpsmidler 3 768 7 247 7 572
Sum eiendeler 59 563 60 207 57 005
Sum egenkapital 20 443 17 404 13 876
Sum langsiktig gjeld 37 857 40 886 42 400
Sum kortsiktig gjeld 1 262 1 917 729

Blå Kors Øst AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blå Kors Øst AS - 977203287
Rusmiddelinstitusjoner
Storgata 38, 0182 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 2,7 år
Styrets leder 2015 2016 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
114
Styremedlemmer
0
Omsetning
93 756 000
Personalkostnader
56 791 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 288 000
Egenkapital
29 714 000
Gjeld
16 677 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 10
Kapitalomsetningshastighet 6 8 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 10
Resultatgrad 8 0 12
Kontantstrøm fra drift 7 5 14
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 58 32 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 93 756 90 928 92 710
Driftsresultat 2 865 -716 5 338
Resultat før skatt 2 955 -794 5 473
Ordinært resultat 2 955 -794 5 473
Årsresultat 2 955 -794 5 473
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 288 8 294 10 543
Sum omløpsmidler 40 102 38 114 30 505
Sum eiendeler 46 390 46 407 41 048
Sum egenkapital 29 714 26 759 27 553
Sum langsiktig gjeld 2 458 2 924 1 519
Sum kortsiktig gjeld 14 219 16 724 11 976

Blå Kors - Borgestadklinikken Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Blå Kors - Borgestadklinikken Sa - 971450231
Rusmiddelinstitusjoner
Kongens gate 33, 3717 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 2,7 år
Styrets leder 2015 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
282
Styremedlemmer
0
Omsetning
261 372 000
Personalkostnader
189 248 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
65 768 000
Egenkapital
39 220 000
Gjeld
50 085 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 67 13 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 261 372 267 618 271 486
Driftsresultat 15 045 -18 845 -5 657
Resultat før skatt 15 020 -19 616 -5 596
Ordinært resultat 15 020 -19 616 -5 596
Årsresultat 15 020 -19 616 -5 596
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 65 768 69 920 77 652
Sum omløpsmidler 23 537 24 270 36 327
Sum eiendeler 89 305 94 190 113 979
Sum egenkapital 39 220 24 199 43 816
Sum langsiktig gjeld 13 796 20 164 21 193
Sum kortsiktig gjeld 36 289 49 827 48 971

Blå Kors Haugaland A- Senter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blå Kors Haugaland A- Senter AS - 991314113
Rusmiddelinstitusjoner
Haraldsgata 16, 5528 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 2,7 år
Styrets leder 2015 2016 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
114
Styremedlemmer
0
Omsetning
78 125 000
Personalkostnader
54 642 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 197 000
Egenkapital
39 053 000
Gjeld
26 430 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 8 12 16
Kontantstrøm fra drift 10 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 57 70 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 78 125 78 615 76 941
Driftsresultat 2 786 5 317 8 630
Resultat før skatt 3 428 5 196 8 934
Ordinært resultat 3 428 5 196 8 934
Årsresultat 3 428 5 196 8 934
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 16 197 17 236 15 072
Sum omløpsmidler 49 286 50 261 45 787
Sum eiendeler 65 483 67 497 60 859
Sum egenkapital 39 053 35 625 31 376
Sum langsiktig gjeld 16 237 19 428 19 472
Sum kortsiktig gjeld 10 193 12 444 10 011

Retura Trv AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Retura Trv AS - 988517054
Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
Heggstadmoen 53, 7080 Heimdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
79
Styremedlemmer
0
Omsetning
243 338 000
Personalkostnader
56 830 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
118 201 000
Egenkapital
55 598 000
Gjeld
125 098 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 8 8 4
Kontantstrøm fra drift 18 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 63 64 46
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 243 338 242 297 246 248
Driftsresultat 11 583 8 351 5 731
Resultat før skatt 7 540 5 121 1 949
Ordinært resultat 7 540 5 121 1 949
Årsresultat 7 540 5 121 1 949
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 118 201 109 527 97 544
Sum omløpsmidler 62 495 64 796 73 116
Sum eiendeler 180 696 174 322 170 659
Sum egenkapital 55 598 50 558 49 438
Sum langsiktig gjeld 78 321 78 442 66 849
Sum kortsiktig gjeld 46 777 45 322 54 373

Nla Høgskolen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nla Høgskolen AS - 995189186
Undervisning ved andre høgskoler
Amalie Skramsvei 3, 5036 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2019 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
272
Styremedlemmer
0
Omsetning
240 976 000
Personalkostnader
155 863 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 034 000
Egenkapital
24 787 000
Gjeld
46 700 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 5 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 52 55 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 240 976 216 143 204 126
Driftsresultat 4 255 6 100 5 863
Resultat før skatt 4 688 6 456 5 869
Ordinært resultat 4 688 6 456 5 869
Årsresultat 4 688 6 456 5 869
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 034 12 896 10 503
Sum omløpsmidler 58 453 50 054 34 888
Sum eiendeler 71 487 62 950 45 392
Sum egenkapital 24 787 20 099 13 643
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 46 700 42 852 31 749

Blå Kors Behandling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blå Kors Behandling AS - 994348515
Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten botilbud
Storgata 38, 0182 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 2019 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 638 000
Personalkostnader
1 744 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 016 000
Egenkapital
3 239 000
Gjeld
6 118 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 4
Resultatgrad 12 18 20
Kontantstrøm fra drift 14 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 43 60 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 638 3 448 3 209
Driftsresultat 274 585 769
Resultat før skatt 295 612 802
Ordinært resultat 295 612 802
Årsresultat 295 612 802
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 016 5 010 5 010
Sum omløpsmidler 4 340 5 399 5 985
Sum eiendeler 9 356 10 409 10 995
Sum egenkapital 3 239 2 944 2 332
Sum langsiktig gjeld 683 424 222
Sum kortsiktig gjeld 5 435 7 041 8 441

Trondheim Samtalesenter

Foretaksinfo
(Aktiv) Trondheim Samtalesenter - 989506838
Religiøse organisasjoner
Prinsens gate 22b, 7012 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år
Styrets leder 2011 2019 7,4 år

Blå Kors Norge

Foretaksinfo
(Aktiv) Blå Kors Norge - 962323855
Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten botilbud
Storgata 38, 0182 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2011 2014 2,9 år
Styre­medlem 2009 2011 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
212
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 010 997 000
Personalkostnader
691 032 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 063 795 000
Egenkapital
431 224 000
Gjeld
932 741 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 8 4 8
Kontantstrøm fra drift 7 5 7
Rentedekningsgrad 6 2 6
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 39 28 41
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 010 997 966 777 1 058 786
Driftsresultat 39 670 17 712 42 557
Resultat før skatt 16 195 -6 716 21 940
Ordinært resultat 16 195 -6 716 21 940
Årsresultat 18 058 -5 324 23 166
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 063 795 1 056 349 1 039 326
Sum omløpsmidler 300 169 306 347 308 520
Sum eiendeler 1 363 964 1 362 696 1 347 847
Sum egenkapital 431 224 407 693 444 112
Sum langsiktig gjeld 680 657 719 292 651 218
Sum kortsiktig gjeld 252 084 235 711 252 517

Høgskolen i Staffeldtsgate

Foretaksinfo
(Inaktiv) Høgskolen i Staffeldtsgate - 995640384
Undervisning ved andre høgskoler
Linstows gate 3, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2015 4,6 år

Stiftelsen Duedalen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stiftelsen Duedalen - 950755970
Omsorgsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere
Askvegen 266, 5307 Ask
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2010 < 1 år

Lukas Stiftelsen

Foretaksinfo
(Aktiv) Lukas Stiftelsen - 953557088
Institusjoner i psykisk helsevern for voksne
Betaniavegen 12, 7563 Malvik
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 2013 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
293
Styremedlemmer
0
Omsetning
139 048 000
Personalkostnader
109 663 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
149 342 000
Egenkapital
99 755 000
Gjeld
84 935 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 6
Resultatgrad 0 8 4
Kontantstrøm fra drift 0 10 7
Rentedekningsgrad 0 10 6
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 17 52 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 139 048 203 066 202 180
Driftsresultat -5 586 6 440 3 541
Resultat før skatt -7 186 6 427 2 248
Ordinært resultat -7 186 6 427 2 248
Årsresultat -7 186 6 427 2 248
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 149 342 141 904 138 406
Sum omløpsmidler 35 348 46 441 46 278
Sum eiendeler 184 689 188 345 184 685
Sum egenkapital 99 755 106 939 100 511
Sum langsiktig gjeld 62 255 47 873 54 265
Sum kortsiktig gjeld 22 680 33 533 29 908

Lukas Videregående Skole AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lukas Videregående Skole AS - 989213377
Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger
Arkitekt Ebbells veg 22, 7053 Ranheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2018 11 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
45
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 467 000
Personalkostnader
12 839 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 519 000
Egenkapital
10 216 000
Gjeld
10 891 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 12 16 18
Kontantstrøm fra drift 14 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 65 73 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 17 467 17 667 15 540
Driftsresultat 1 277 2 221 2 488
Resultat før skatt 1 129 2 031 2 356
Ordinært resultat 1 129 2 031 2 356
Årsresultat 1 129 2 031 2 356
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 519 9 856 10 316
Sum omløpsmidler 11 587 11 156 9 776
Sum eiendeler 21 107 21 012 20 091
Sum egenkapital 10 216 9 085 7 053
Sum langsiktig gjeld 7 721 9 174 10 065
Sum kortsiktig gjeld 3 170 2 753 2 973

Aglo Opplæringssenter

Foretaksinfo
(Aktiv) Aglo Opplæringssenter - 970133194
Barnehager
Fløanvegen 89, 7510 Skatval
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
131
Styremedlemmer
0
Omsetning
45 355 000
Personalkostnader
40 813 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
56 839 000
Egenkapital
15 075 000
Gjeld
53 167 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 4 8 8
Totalt 11 14 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 45 355 46 028 52 433
Driftsresultat -4 037 -1 824 9 501
Resultat før skatt -4 394 -2 032 9 159
Ordinært resultat -4 394 -2 032 9 159
Årsresultat -4 394 -2 032 9 159
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 56 839 47 428 37 788
Sum omløpsmidler 11 402 15 197 17 645
Sum eiendeler 68 242 62 625 55 433
Sum egenkapital 15 075 19 469 21 501
Sum langsiktig gjeld 41 972 33 629 26 204
Sum kortsiktig gjeld 11 195 9 527 7 729