Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arnt Haugland

Rapportdato: 2019-11-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 437 414 og med ett samlet driftsresultat på -52 484. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Energiforening Agder Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Agder Energi Pensjonskasse Styre­medlem 2013 - Aktiv 79 270 -68 680
Tjønnvollveien 12 Styre­medlem 2012 - Aktiv 0 0
Agder Energi Nett AS Vara­medlem 2009 - Aktiv 1 358 144 16 196

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Agder Energi Nett AS Styre­medlem 2007 - 2009
Agder Energi AS Vara­medlem 2008 - 2016

Energiforening Agder

Foretaksinfo
(Aktiv) Energiforening Agder - 923252177
Arbeidstakerorganisasjoner
Torvet 10, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Agder Energi Pensjonskasse

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Energi Pensjonskasse - 986086021
Pensjonskasser
Kjøita 18, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
79 270 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 422 000
Egenkapital
204 938 000
Gjeld
2 321 163 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 4 16
Kontantstrøm fra drift 0 7 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 37 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 79 270 294 562 219 605
Driftsresultat -68 680 6 756 25 790
Resultat før skatt -59 645 15 030 36 887
Ordinært resultat -59 645 15 030 36 887
Årsresultat -59 645 15 030 36 887
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 422 0 0
Sum omløpsmidler 2 523 678 2 644 911 2 466 354
Sum eiendeler 2 526 100 2 644 910 2 466 355
Sum egenkapital 204 938 264 583 249 553
Sum langsiktig gjeld 2 316 979 2 378 209 2 192 330
Sum kortsiktig gjeld 4 184 2 118 24 471

Tjønnvollveien 12

Foretaksinfo
(Aktiv) Tjønnvollveien 12 - 997892313
Ikke tilgjengelig
Tjønnvollveien 12, 4706 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,8 år

Agder Energi Nett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Energi Nett AS - 982974011
Distribusjon av elektrisitet
Stoaveien 14, 4848 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 Aktiv 10,2 år
Styre­medlem 2007 2009 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
171
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 358 144 000
Personalkostnader
124 027 000
Lederlønn
1 939 000
Anleggsmidler
5 390 354 000
Egenkapital
908 390 000
Gjeld
5 459 548 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 6
Resultatgrad 4 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 35 60 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 358 144 1 334 521 1 424 354
Driftsresultat 16 196 271 449 416 827
Resultat før skatt -41 480 166 740 277 700
Ordinært resultat -41 480 166 740 277 700
Årsresultat -41 480 166 740 277 700
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 390 354 5 324 277 4 787 780
Sum omløpsmidler 977 584 758 290 444 717
Sum eiendeler 6 367 938 6 082 567 5 232 497
Sum egenkapital 908 390 1 002 628 824 056
Sum langsiktig gjeld 3 978 744 4 000 309 3 055 612
Sum kortsiktig gjeld 1 480 804 1 079 631 1 352 829

Agder Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Energi AS - 981952324
Handel med elektrisitet
Kjøita 18, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2016 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
184
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 980 287 000
Personalkostnader
973 741 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 384 106 000
Egenkapital
3 526 565 000
Gjeld
19 089 214 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 4
Resultatgrad 12 16 16
Kontantstrøm fra drift 5 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 40 57 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 980 287 10 223 080 8 668 235
Driftsresultat 966 897 1 062 267 977 675
Resultat før skatt -203 792 249 642 262 010
Ordinært resultat -203 792 249 642 262 010
Årsresultat -198 231 486 626 251 491
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 18 384 106 17 431 119 16 595 242
Sum omløpsmidler 4 231 673 3 399 969 3 724 217
Sum eiendeler 22 615 779 20 831 088 20 319 459
Sum egenkapital 3 526 565 4 564 678 4 626 155
Sum langsiktig gjeld 11 987 771 11 397 079 10 541 442
Sum kortsiktig gjeld 7 101 443 4 869 331 5 151 861