Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kari Haave Hernes

Rapportdato: 2019-11-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 149 og med ett samlet driftsresultat på 527. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sameiet Yrjars gate 20 Styre­medlem 2018 - Aktiv 342 152
Contel AS Vara­medlem 2013 - Aktiv 807 375

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Bdo AS Vara­medlem 2017 - 2017
Accountor AS Styre­medlem 2010 - 2014
Accountor AS Vara­medlem 2009 - 2010
Accountor Fosen AS Styre­medlem 2000** - 2002
Accountor Fosen AS Adm. direktør 2000** - 2002

Sameiet Yrjars gate 20

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Yrjars gate 20 - 921077572
Ikke tilgjengelig
Yrjars gate 20, 7130 Brekstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
342 000
Personalkostnader
11 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
153 000
Gjeld
41 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 85
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 342
Driftsresultat 152
Resultat før skatt 153
Ordinært resultat 153
Årsresultat 153
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 195
Sum eiendeler 195
Sum egenkapital 153
Sum langsiktig gjeld 6
Sum kortsiktig gjeld 35

Contel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Contel AS - 911664267
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/ Dag Inge Hernes Uthaugsveien 132, 7130 Brekstad
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
807 000
Personalkostnader
221 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
695 000
Egenkapital
791 000
Gjeld
192 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 7 15
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 10
Totalt 83 72 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 807 212 218
Driftsresultat 375 83 167
Resultat før skatt 236 63 169
Ordinært resultat 236 63 169
Årsresultat 236 63 169
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 695 695 295
Sum omløpsmidler 288 310 454
Sum eiendeler 983 1 005 749
Sum egenkapital 791 555 492
Sum langsiktig gjeld 0 300 159
Sum kortsiktig gjeld 192 150 99

Bdo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bdo AS - 993606650
Revisjon
Munkedamsveien 45 A, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1572
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 874 095 000
Personalkostnader
1 224 432 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
186 251 000
Egenkapital
182 135 000
Gjeld
415 654 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 14 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 83 85 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 874 095 1 749 643 1 592 356
Driftsresultat 181 837 205 717 202 272
Resultat før skatt 179 304 204 558 200 086
Ordinært resultat 179 304 204 558 200 086
Årsresultat 179 304 204 558 200 086
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 186 251 169 157 121 272
Sum omløpsmidler 411 537 403 027 395 774
Sum eiendeler 597 788 572 184 517 046
Sum egenkapital 182 135 207 902 215 493
Sum langsiktig gjeld 18 464 20 645 29 162
Sum kortsiktig gjeld 397 190 343 638 272 392

Accountor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Accountor AS - 981947843
Regnskap og bokføring
3. Etg. Innspurten 1a, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2014 4 år
Vara­medlem 2009 2010 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
222
Styremedlemmer
0
Omsetning
223 467 000
Personalkostnader
149 469 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
79 687 000
Egenkapital
128 000
Gjeld
126 409 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 11 18 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 223 467 149 886 156 400
Driftsresultat -22 382 -22 713 -24 059
Resultat før skatt -14 599 -1 274 -5 919
Ordinært resultat -14 599 -1 274 -5 919
Årsresultat -14 599 -1 274 -5 919
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 79 687 169 605 155 200
Sum omløpsmidler 46 851 52 164 43 966
Sum eiendeler 126 538 221 769 199 167
Sum egenkapital 128 39 948 41 222
Sum langsiktig gjeld 36 827 111 267 98 228
Sum kortsiktig gjeld 89 582 70 555 59 717

Accountor Fosen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Accountor Fosen AS - 959378371
Regnskap og bokføring
Maren Juels gate 1, 7130 Brekstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1 år
Adm. direktør 2000 2002 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 060 000
Personalkostnader
7 291 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
247 000
Egenkapital
5 037 000
Gjeld
2 127 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 3
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 6
Resultatgrad 2 0 2
Kontantstrøm fra drift 5 0 3
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 8 2
Totalt 47 17 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 060 9 967 12 621
Driftsresultat 82 -1 908 6
Resultat før skatt 197 -1 314 200
Ordinært resultat 197 -1 314 200
Årsresultat 197 -1 314 200
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 247 4 045 5 305
Sum omløpsmidler 6 917 3 079 2 070
Sum eiendeler 7 164 7 124 7 375
Sum egenkapital 5 037 5 110 5 231
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 127 2 014 2 144