Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Lars Gotaas

Rapportdato: 2021-10-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 50 705 og med ett samlet driftsresultat på -3 676. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 9 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 13 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 16.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Progressum Rådgivning AS Styrets leder 2021 - Aktiv 1 339 -214
Progressum Holding AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2019 - Aktiv 0 0
Progressum Eiendom AS Styrets leder 2020 - Aktiv 1 451 -257
Progressum Follo AS Styrets leder 2020 - Aktiv 167 -324
Lars Gotaas Innehaver 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Progressum Rådgivning AS Styre­medlem 2017 - 2021
Progressum Holding AS Nestleder styre 2019 - 2020
Progressum Lillestrøm AS Styrets leder 2020 - 2021
Rm Accounting AS Styrets leder 2020 - 2021
Lars Gotaas Styrets leder 2006 - 2019

Progressum Rådgivning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Progressum Rådgivning AS - 918441042
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Schweigaards gate 10, 0185 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2017 2021 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 339 000
Personalkostnader
1 194 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 000
Egenkapital
-156 000
Gjeld
912 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 6 0 10
Totalt 17 2 87
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 339 32 143
Driftsresultat -214 -435 63
Resultat før skatt -214 -433 47
Ordinært resultat -214 -433 47
Årsresultat -214 -433 47
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 10 19 29
Sum omløpsmidler 747 41 138
Sum eiendeler 757 61 167
Sum egenkapital -156 -280 153
Sum langsiktig gjeld 350 0 1
Sum kortsiktig gjeld 562 341 12

Progressum Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Progressum Holding AS - 923494448
Uoppgitt
Schweigaards gate 10, 0185 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 2,1 år
Nestleder styre 2019 2020 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 400 000
Egenkapital
4 424 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Ordinært resultat 0 0
Årsresultat 0 0
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 4 400 4 400
Sum omløpsmidler 24 25
Sum eiendeler 4 424 4 425
Sum egenkapital 4 424 4 425
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Progressum Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Progressum Eiendom AS - 913778928
Eiendomsforvaltning
Schweigaards gate 10, 0185 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 451 000
Personalkostnader
426 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
38 000
Gjeld
232 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 1
Rentedekningsgrad 0 2 4
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 19 23 24
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 451 1 507 1 402
Driftsresultat -257 -176 -129
Resultat før skatt -164 0 1
Ordinært resultat -164 0 1
Årsresultat -164 0 1
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 122 129
Sum omløpsmidler 270 593 616
Sum eiendeler 270 715 745
Sum egenkapital 38 202 202
Sum langsiktig gjeld 23 23 23
Sum kortsiktig gjeld 209 490 520

Progressum Follo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Progressum Follo AS - 919766379
Regnskap og bokføring
Anolitveien 4, 1400 Ski
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
167 000
Personalkostnader
370 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
40 000
Gjeld
415 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 0 8
Totalt 8 0 8
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 167 0 0
Driftsresultat -324 -6 -22
Resultat før skatt -256 -6 -22
Ordinært resultat -256 -6 -22
Årsresultat -256 -6 -22
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 41 41
Sum omløpsmidler 455 5 11
Sum eiendeler 455 46 52
Sum egenkapital 40 0 48
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 415 45 4

Lars Gotaas

Foretaksinfo
(Aktiv) Lars Gotaas - 989373242
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Johan Castbergs vei 51, 0673 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2,5 år
Styrets leder 2006 2019 13,2 år

Progressum Oslo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Progressum Oslo AS - 989217178
Regnskap og bokføring
Schweigaards gate 10, 0185 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 2019 < 1 år
Styrets leder 2017 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 486 000
Personalkostnader
2 830 000
Lederlønn
337 000
Anleggsmidler
233 000
Egenkapital
100 000
Gjeld
649 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 0
Resultatgrad 8 12 0
Kontantstrøm fra drift 5 7 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 61 70 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 486 4 683 4 443
Driftsresultat 198 264 -265
Resultat før skatt 115 240 -319
Ordinært resultat 115 240 -319
Årsresultat 115 240 -319
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 233 97 58
Sum omløpsmidler 516 583 1 162
Sum eiendeler 749 680 1 221
Sum egenkapital 100 21 -219
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 649 659 1 440

Progressum Lørenskog AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Progressum Lørenskog AS - 889380802
Regnskap og bokføring
Bibliotekgata 30, 1473 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 4,2 år
Styre­medlem 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 556 000
Personalkostnader
4 262 000
Lederlønn
872 000
Anleggsmidler
3 190 000
Egenkapital
885 000
Gjeld
3 125 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 82 89 92
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 7 556 6 792 6 158
Driftsresultat 1 206 917 884
Resultat før skatt 915 687 659
Ordinært resultat 915 687 659
Årsresultat 915 687 659
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 190 140 172
Sum omløpsmidler 821 2 567 2 087
Sum eiendeler 4 011 2 707 2 260
Sum egenkapital 885 748 703
Sum langsiktig gjeld 0 340 480
Sum kortsiktig gjeld 3 125 1 619 1 077

Progressum Fri AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Progressum Fri AS - 939752390
Regnskap og bokføring
Schweigaards gate 10, 0185 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 4,2 år
Styre­medlem 2017 2019 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
177 000
Gjeld
310 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 2
Totalt 10 2 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 10 2 815
Driftsresultat -20 -40 -99
Resultat før skatt -20 -40 -103
Ordinært resultat -20 -40 -103
Årsresultat -20 -40 -103
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 5 5
Sum omløpsmidler 487 14 423
Sum eiendeler 487 19 428
Sum egenkapital 177 -289 -248
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 310 308 677

Progressum Drammen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Progressum Drammen AS - 976030699
Regnskap og bokføring
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110, 3044 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 019 000
Personalkostnader
4 804 000
Lederlønn
948 000
Anleggsmidler
208 000
Egenkapital
91 000
Gjeld
2 412 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 4 8
Totalt 19 14 19
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 5 019 6 115 6 274
Driftsresultat -1 813 -374 -163
Resultat før skatt -1 435 -371 -168
Ordinært resultat -1 435 -371 -168
Årsresultat -1 435 -371 -168
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 208 180 105
Sum omløpsmidler 2 295 1 682 2 123
Sum eiendeler 2 503 1 862 2 228
Sum egenkapital 91 73 444
Sum langsiktig gjeld 547 350 490
Sum kortsiktig gjeld 1 865 1 440 1 294

Progressum AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Progressum AS - 918313540
Regnskap og bokføring
Bibliotekgata 30, 1473 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,8 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 337 000
Personalkostnader
2 456 000
Lederlønn
859 000
Anleggsmidler
14 151 000
Egenkapital
8 393 000
Gjeld
7 641 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 4 8
Totalt 4 10 14
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 4 337 3 522 2 426
Driftsresultat -906 -256 -47
Resultat før skatt -607 -214 -70
Ordinært resultat -607 -214 -70
Årsresultat -607 -214 -70
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 14 151 8 861 8 811
Sum omløpsmidler 1 883 849 1 124
Sum eiendeler 16 034 9 710 9 934
Sum egenkapital 8 393 8 999 9 214
Sum langsiktig gjeld 3 650 0 191
Sum kortsiktig gjeld 3 991 710 530

Pendo Consult AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pendo Consult AS - 918069704
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Johan Castbergs vei 51, 0673 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 487 000
Egenkapital
937 000
Gjeld
3 567 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 0 75
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 28
Driftsresultat -1 -16 21
Resultat før skatt -1 -16 619
Ordinært resultat -1 -16 619
Årsresultat -1 -16 619
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 487 4 749 2 997
Sum omløpsmidler 17 2 11
Sum eiendeler 4 503 4 751 3 007
Sum egenkapital 937 937 953
Sum langsiktig gjeld 3 567 3 173 2 043
Sum kortsiktig gjeld 0 641 11

Esp Group Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Esp Group Norway AS - 985208131
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Johan Castbergs vei 51, 0673 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
310 000
Egenkapital
628 000
Gjeld
3 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -5 -5
Resultat før skatt -276 -3 -3
Ordinært resultat -276 -3 -3
Årsresultat -276 -3 -3
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 310 582 581
Sum omløpsmidler 321 323 326
Sum eiendeler 631 905 908
Sum egenkapital 628 904 907
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 1 1

Pulp Grafisk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pulp Grafisk AS - 983419437
Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign
Hovinveien 43, 0576 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 Aktiv 19,6 år
Vara­medlem 2000 2002 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 343 000
Personalkostnader
8 092 000
Lederlønn
1 119 000
Anleggsmidler
693 000
Egenkapital
393 000
Gjeld
5 639 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 0 0 1
Rentedekningsgrad 0 0 8
Likviditetsgrad II 2 4 6
Totalt 16 18 38
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 25 343 35 538 35 431
Driftsresultat -1 538 -263 224
Resultat før skatt -1 941 -276 102
Ordinært resultat -1 941 -276 102
Årsresultat -1 941 -276 102
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 693 730 669
Sum omløpsmidler 5 339 7 092 5 768
Sum eiendeler 6 032 7 822 6 437
Sum egenkapital 393 2 334 2 610
Sum langsiktig gjeld 1 729 881 0
Sum kortsiktig gjeld 3 910 4 608 3 827

Progressum Lillestrøm AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Progressum Lillestrøm AS - 924581867
Regnskap og bokføring
Bibliotekgata 30, 1473 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 2021 < 1 år

Rm Accounting AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rm Accounting AS - 919882115
Regnskap og bokføring
C/o Progressum Drammen AS Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110, 3044 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 2021 < 1 år

King Food AS

Foretaksinfo
(Aktiv) King Food AS - 984388608
Drift av restauranter og kafeer
Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2009 2010 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 034 076 000
Personalkostnader
373 983 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
204 008 000
Egenkapital
75 278 000
Gjeld
217 073 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 8 8 12
Kontantstrøm fra drift 10 14 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 63 71 67
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 034 076 1 053 251 902 845
Driftsresultat 43 971 50 564 46 736
Resultat før skatt 35 035 39 935 32 992
Ordinært resultat 35 035 39 935 32 992
Årsresultat 35 035 39 935 32 992
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 204 008 212 316 196 148
Sum omløpsmidler 88 343 118 311 58 636
Sum eiendeler 292 351 330 627 254 783
Sum egenkapital 75 278 216 804 8 047
Sum langsiktig gjeld 27 735 0 0
Sum kortsiktig gjeld 189 338 113 823 246 736

Rail Gourmet Togservice Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rail Gourmet Togservice Norge AS - 946146072
Drift av restauranter og kafeer
Tøyenbekken 21, 0188 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2011 2,2 år
Adm. direktør 2002 2014 12,4 år

Kopihuset AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kopihuset AS - 992346655
Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers
Gladengveien 2, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2009 1,6 år

Rådhusgata 21 Sameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Rådhusgata 21 Sameie - 984171323
Ikke tilgjengelig
V/obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,8 år
Vara­medlem 2004 2005 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 836 000
Personalkostnader
63 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-2 535 000
Gjeld
3 635 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 81 77 77
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 836 1 860 1 762
Driftsresultat 624 521 519
Resultat før skatt 498 390 387
Ordinært resultat 498 390 387
Årsresultat 498 390 387
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 101 1 046 993
Sum eiendeler 1 101 1 046 993
Sum egenkapital -2 535 -3 041 -3 431
Sum langsiktig gjeld 3 487 3 812 4 171
Sum kortsiktig gjeld 148 275 252

Aureus Data AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aureus Data AS - 983419348
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Strømsveien 102, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2002 1,4 år