Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Christian Balstad

Rapportdato: 2021-02-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 21 180 og med ett samlet driftsresultat på 5 136. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 12 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Hell Bygg AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 -10
Onyx Eiendom AS Styrets leder 2020 - Aktiv 2 481 -1 790
Onyx Holding AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 -596
Onyx Wesselsvei AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 1 516 290
Onyx Sjøsiden AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 5 698 3 174

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Hell Bygg AS Styre­medlem 2019 - 2021
Onyx Eiendom AS Styre­medlem 2018 - 2020
Onyx Bolig AS Styre­medlem 2006 - 2019
Onyx Fritid AS Styre­medlem 2006 - 2019
Stjørdal Barnehage Sa Styre­medlem 2017 - 2018
Agat Invest AS Styre­medlem 2005 - 2017

Hell Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hell Bygg AS - 913130030
Eiendomsforvaltning
Wessels veg 82, 7502 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2019 2021 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
39 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 25 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -10 -9
Resultat før skatt 10 -10 0
Ordinært resultat 10 -10 0
Årsresultat 10 -10 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 39 31 51
Sum eiendeler 39 31 51
Sum egenkapital 39 29 39
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 3 13

Onyx Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Onyx Eiendom AS - 991526722
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Wessels veg 82, 7502 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2018 2020 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 481 000
Personalkostnader
3 191 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 962 000
Egenkapital
7 241 000
Gjeld
2 519 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 0 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 2 10
Totalt 65 4 45
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 481 147 0
Driftsresultat -1 790 -1 976 -1 584
Resultat før skatt 1 129 -730 10 516
Ordinært resultat 1 129 -730 10 516
Årsresultat 1 129 -730 10 516
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 962 6 134 4 568
Sum omløpsmidler 3 799 2 238 2 809
Sum eiendeler 9 761 8 372 7 377
Sum egenkapital 7 241 6 112 6 842
Sum langsiktig gjeld 90 0 132
Sum kortsiktig gjeld 2 429 2 260 404

Onyx Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Onyx Holding AS - 988940089
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Wessels veg 82, 7502 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
31 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
63 732 000
Egenkapital
42 762 000
Gjeld
24 545 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 13
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 4 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 8 2 55
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 1 452 1 148
Driftsresultat -596 -2 143 -715
Resultat før skatt 25 -1 776 18 562
Ordinært resultat 25 -1 776 18 562
Årsresultat 25 -1 776 18 562
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 63 732 59 695 62 905
Sum omløpsmidler 3 576 7 019 14 738
Sum eiendeler 67 307 66 714 77 642
Sum egenkapital 42 762 42 737 43 763
Sum langsiktig gjeld 6 812 3 775 1 520
Sum kortsiktig gjeld 17 733 20 202 32 359

Onyx Wesselsvei AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Onyx Wesselsvei AS - 981106458
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Wessels veg 82, 7502 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 516 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 148 000
Egenkapital
943 000
Gjeld
5 756 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 71 66 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 516 1 596 1 616
Driftsresultat 290 532 704
Resultat før skatt 680 342 471
Ordinært resultat 680 342 471
Årsresultat 680 342 471
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 148 6 386 6 575
Sum omløpsmidler 552 816 1 150
Sum eiendeler 6 699 7 203 7 725
Sum egenkapital 943 1 077 1 163
Sum langsiktig gjeld 4 241 4 579 4 927
Sum kortsiktig gjeld 1 515 1 547 1 636

Onyx Sjøsiden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Onyx Sjøsiden AS - 991526692
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Wessels veg 82, 7502 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 698 000
Personalkostnader
3 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
32 401 000
Egenkapital
5 667 000
Gjeld
32 778 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 74 73 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 698 5 647 5 282
Driftsresultat 3 174 3 101 2 916
Resultat før skatt 1 765 1 795 1 654
Ordinært resultat 1 765 1 795 1 654
Årsresultat 1 765 1 795 1 654
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 32 401 34 465 33 195
Sum omløpsmidler 6 044 6 526 8 844
Sum eiendeler 38 445 40 991 42 039
Sum egenkapital 5 667 5 816 5 895
Sum langsiktig gjeld 29 795 31 487 33 215
Sum kortsiktig gjeld 2 983 3 688 2 928

Sjøsiden Stjørdal 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjøsiden Stjørdal 3 AS - 816994632
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Balstad Eiendom AS Wessels veg 82, 7502 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 468 000
Egenkapital
67 000
Gjeld
3 421 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 36 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 11 0 0
Driftsresultat 0 0 -9
Resultat før skatt 16 0 -9
Ordinært resultat 16 0 -9
Årsresultat 16 0 -9
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 468 3 468 3 468
Sum omløpsmidler 21 5 5
Sum eiendeler 3 488 3 473 3 473
Sum egenkapital 67 51 51
Sum langsiktig gjeld 3 421 3 421 3 421
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Onyx Bolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Onyx Bolig AS - 988613991
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Wessels veg 82, 7502 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,2 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 1,2 år
Styre­medlem 2006 2019 13,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 185 000
Gjeld
390 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 12
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 8 4
Totalt 45 10 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 18 1 244
Driftsresultat -123 -244 1 171
Resultat før skatt 511 -81 816
Ordinært resultat 511 -81 816
Årsresultat 511 -81 816
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 53 732
Sum omløpsmidler 1 575 1 725 7 047
Sum eiendeler 1 575 1 778 7 780
Sum egenkapital 1 185 673 754
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 390 1 104 7 026

Onyx Fritid AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Onyx Fritid AS - 886163592
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Sjøsiden Wessels veg 82, 7502 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,2 år
Styre­medlem 2006 2019 13,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 075 000
Gjeld
1 334 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 6
Totalt 17 2 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -55 -81 -55
Resultat før skatt 81 -81 18
Ordinært resultat 81 -81 18
Årsresultat 81 -81 18
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 409 1 230 1 342
Sum eiendeler 2 409 1 230 1 342
Sum egenkapital 1 075 994 1 075
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 334 235 267

Hellsenteret AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hellsenteret AS - 981322975
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hellsenteret, 7500 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 474 000
Personalkostnader
185 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
91 100 000
Egenkapital
33 114 000
Gjeld
63 277 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 8
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 70 68 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 11 474 12 999 12 666
Driftsresultat 4 263 4 416 7 728
Resultat før skatt 1 656 1 748 4 034
Ordinært resultat 1 656 1 748 4 034
Årsresultat 1 656 1 748 4 034
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 91 100 93 900 93 678
Sum omløpsmidler 5 291 2 604 3 280
Sum eiendeler 96 391 96 505 96 958
Sum egenkapital 33 114 31 458 29 710
Sum langsiktig gjeld 61 882 63 953 66 001
Sum kortsiktig gjeld 1 395 1 093 1 248

Stjørdal Barnehage Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Stjørdal Barnehage Sa - 871497052
Barnehager
Husbyberga 21, 7506 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,6 år
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år

Agat Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agat Invest AS - 988605433
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Wessels veg 82, 7502 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,7 år
Styre­medlem 2005 2017 11,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 644 000
Egenkapital
18 431 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 0 10 45
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -24 -44
Resultat før skatt -7 -24 1 391
Ordinært resultat -7 -24 1 391
Årsresultat -7 -24 1 391
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 16 644 16 644 0
Sum omløpsmidler 1 787 2 312 3 154
Sum eiendeler 18 431 18 956 3 154
Sum egenkapital 18 431 18 438 2 218
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 518 936