Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Christian Balstad

Rapportdato: 2020-02-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 21 859 og med ett samlet driftsresultat på 3 571. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 12 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Onyx Holding AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 1 452 -2 143
Onyx Wesselsvei AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 1 596 532
Onyx Sjøsiden AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 5 647 3 101
City Værnes AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 -10
Sjøsiden Stjørdal 3 AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Onyx Bolig AS Styre­medlem 2006 - 2019
Onyx Fritid AS Styre­medlem 2006 - 2019
Stjørdal Barnehage Sa Styre­medlem 2017 - 2018
Agat Invest AS Styre­medlem 2005 - 2017

Onyx Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Onyx Holding AS - 988940089
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Wessels veg 82, 7502 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 452 000
Personalkostnader
2 302 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
59 695 000
Egenkapital
42 737 000
Gjeld
23 977 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 13 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 55 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 452 1 148 703
Driftsresultat -2 143 -715 -256
Resultat før skatt -1 776 18 562 -27
Ordinært resultat -1 776 18 562 -27
Årsresultat -1 776 18 562 -27
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 59 695 62 905 41 528
Sum omløpsmidler 7 019 14 738 4 882
Sum eiendeler 66 714 77 642 46 410
Sum egenkapital 42 737 43 763 26 201
Sum langsiktig gjeld 3 775 1 520 2 000
Sum kortsiktig gjeld 20 202 32 359 18 209

Onyx Wesselsvei AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Onyx Wesselsvei AS - 981106458
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Wessels veg 82, 7502 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 596 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 386 000
Egenkapital
1 077 000
Gjeld
6 126 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 66 67 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 596 1 616 1 343
Driftsresultat 532 704 397
Resultat før skatt 342 471 229
Ordinært resultat 342 471 229
Årsresultat 342 471 229
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 386 6 575 6 845
Sum omløpsmidler 816 1 150 1 632
Sum eiendeler 7 203 7 725 8 477
Sum egenkapital 1 077 1 163 1 237
Sum langsiktig gjeld 4 579 4 927 5 275
Sum kortsiktig gjeld 1 547 1 636 1 965

Onyx Sjøsiden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Onyx Sjøsiden AS - 991526692
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Wessels veg 82, 7502 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 647 000
Personalkostnader
5 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
34 465 000
Egenkapital
5 816 000
Gjeld
35 175 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 73 75 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 647 5 282 5 041
Driftsresultat 3 101 2 916 2 461
Resultat før skatt 1 795 1 654 1 500
Ordinært resultat 1 795 1 654 1 500
Årsresultat 1 795 1 654 1 500
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 34 465 33 195 35 236
Sum omløpsmidler 6 526 8 844 5 890
Sum eiendeler 40 991 42 039 41 126
Sum egenkapital 5 816 5 895 5 944
Sum langsiktig gjeld 31 487 33 215 32 840
Sum kortsiktig gjeld 3 688 2 928 2 342

City Værnes AS

Foretaksinfo
(Aktiv) City Værnes AS - 913130030
Eiendomsforvaltning
Wessels veg 82, 7502 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
29 000
Gjeld
3 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 10 10 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -9 -10
Resultat før skatt -10 0 -10
Ordinært resultat -10 0 -10
Årsresultat -10 0 -10
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 31 51 0
Sum eiendeler 31 51 0
Sum egenkapital 29 39 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 13 0

Sjøsiden Stjørdal 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjøsiden Stjørdal 3 AS - 816994632
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Balstad Eiendom AS Wessels veg 82, 7502 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 468 000
Egenkapital
51 000
Gjeld
3 421 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -9 -7
Resultat før skatt 0 -9 -7
Ordinært resultat 0 -9 -7
Årsresultat 0 -9 -7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 468 3 468 3 468
Sum omløpsmidler 5 5 14
Sum eiendeler 3 473 3 473 3 482
Sum egenkapital 51 51 60
Sum langsiktig gjeld 3 421 3 421 3 421
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Onyx Bolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Onyx Bolig AS - 988613991
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Wessels veg 82, 7502 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2006 2019 13,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
53 000
Egenkapital
673 000
Gjeld
1 104 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 12 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 8 4 0
Totalt 10 74 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 1 244 17
Driftsresultat -244 1 171 -31
Resultat før skatt -81 816 -35
Ordinært resultat -81 816 -35
Årsresultat -81 816 -35
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 53 732 506
Sum omløpsmidler 1 725 7 047 12 978
Sum eiendeler 1 778 7 780 13 484
Sum egenkapital 673 754 503
Sum langsiktig gjeld 0 0 11 546
Sum kortsiktig gjeld 1 104 7 026 1 434

Onyx Fritid AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Onyx Fritid AS - 886163592
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Sjøsiden Wessels veg 82, 7502 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2006 2019 13,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
994 000
Gjeld
235 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 6 0
Totalt 2 10 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -81 -55 -43
Resultat før skatt -81 18 -43
Ordinært resultat -81 18 -43
Årsresultat -81 18 -43
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 230 1 342 1 001
Sum eiendeler 1 230 1 342 1 001
Sum egenkapital 994 1 075 825
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 235 267 176

Hellsenteret AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hellsenteret AS - 981322975
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hellsenteret, 7500 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 999 000
Personalkostnader
193 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
93 900 000
Egenkapital
31 458 000
Gjeld
65 046 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 6
Likviditetsgrad II 8 8 4
Totalt 68 75 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 12 999 12 666 11 782
Driftsresultat 4 416 7 728 6 910
Resultat før skatt 1 748 4 034 2 986
Ordinært resultat 1 748 4 034 2 986
Årsresultat 1 748 4 034 2 986
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 93 900 93 678 96 735
Sum omløpsmidler 2 604 3 280 1 552
Sum eiendeler 96 505 96 958 98 287
Sum egenkapital 31 458 29 710 25 676
Sum langsiktig gjeld 63 953 66 001 71 078
Sum kortsiktig gjeld 1 093 1 248 1 533

Onyx Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Onyx Eiendom AS - 991526722
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Wessels veg 82, 7502 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
147 000
Personalkostnader
930 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 134 000
Egenkapital
6 112 000
Gjeld
2 260 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 2
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 4 45 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 147 0 0
Driftsresultat -1 976 -1 584 -1 324
Resultat før skatt -730 10 516 -15
Ordinært resultat -730 10 516 -15
Årsresultat -730 10 516 -15
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 134 4 568 14 295
Sum omløpsmidler 2 238 2 809 2 519
Sum eiendeler 8 372 7 377 16 814
Sum egenkapital 6 112 6 842 5 325
Sum langsiktig gjeld 0 132 11 401
Sum kortsiktig gjeld 2 260 404 87

Stjørdal Barnehage Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Stjørdal Barnehage Sa - 871497052
Barnehager
Feltspatvegen 4, 7509 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,6 år
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år

Agat Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agat Invest AS - 988605433
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Wessels veg 82, 7502 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,7 år
Styre­medlem 2005 2017 11,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 644 000
Egenkapital
18 438 000
Gjeld
518 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 10 45 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -24 -44 -25
Resultat før skatt -24 1 391 -14
Ordinært resultat -24 1 391 -14
Årsresultat -24 1 391 -14
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 16 644 0 2 200
Sum omløpsmidler 2 312 3 154 539
Sum eiendeler 18 956 3 154 2 739
Sum egenkapital 18 438 2 218 2 011
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 518 936 728