Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Karl-Axel Hjorth Bauer

Rapportdato: 2022-12-09

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 135 959 og med ett samlet driftsresultat på 30 184. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 31 av virksomhetene driftsunderskudd, og 12 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 46 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 29.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Paintnsip AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 6 418 78
Pinpin AS Styrets leder 2022 - Aktiv 0 -295
Dr.dropin AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 385 176 93 309
Jubel Eventyr AS Styrets leder 2022 - Aktiv 0 -1 091
Jubel Eventyr Coco AS Styrets leder 2022 - Aktiv 0 -13

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Dr.dropin AS Styrets leder 2019 - 2022
Jubel Eventyr AS Styre­medlem 2019 - 2020
Jubel Eventyr Holding AS Styre­medlem 2019 - 2020
Dr. Dropin Hud AS Styre­medlem 2022 - 2022
Billy Coco AS Styre­medlem 2021 - 2022

Paintnsip AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Paintnsip AS - 919899476
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
49
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 418 000
Personalkostnader
2 588 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
215 000
Egenkapital
103 000
Gjeld
1 210 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 0
Resultatgrad 4 18 0
Kontantstrøm fra drift 3 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 6 2
Totalt 44 91 17
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 6 418 4 762 3 703
Driftsresultat 78 667 -172
Resultat før skatt 60 557 -183
Ordinært resultat 60 557 -183
Årsresultat 60 557 -183
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 215 72 88
Sum omløpsmidler 1 098 1 270 464
Sum eiendeler 1 313 1 342 552
Sum egenkapital 103 442 -114
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 210 900 666

Pinpin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pinpin AS - 924847522
Drift av restauranter og kafeer
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
166 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 646 000
Egenkapital
-449 000
Gjeld
6 166 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 2
Totalt 0 2
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -295 -184
Resultat før skatt -295 -184
Ordinært resultat -295 -184
Årsresultat -295 -184
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 5 646 2 172
Sum omløpsmidler 71 596
Sum eiendeler 5 717 2 768
Sum egenkapital -449 -154
Sum langsiktig gjeld 6 000 1 770
Sum kortsiktig gjeld 166 1 152

Dr.dropin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dr.dropin AS - 919149795
Allmenn legetjeneste
Sørkedalsveien 8a, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2019 2022 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
636
Styremedlemmer
0
Omsetning
385 176 000
Personalkostnader
141 526 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 961 000
Egenkapital
135 513 000
Gjeld
86 719 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 2
Totalt 96 19 11
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 385 176 59 485 36 858
Driftsresultat 93 309 -12 100 -8 697
Resultat før skatt 79 898 -12 254 -8 931
Ordinært resultat 79 898 -12 254 -8 931
Årsresultat 79 898 -12 254 -8 931
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 50 961 25 720 16 650
Sum omløpsmidler 171 271 45 182 15 725
Sum eiendeler 222 232 70 902 32 375
Sum egenkapital 135 513 55 614 11 679
Sum langsiktig gjeld 1 414 2 236 2 567
Sum kortsiktig gjeld 85 305 13 052 18 129

Jubel Eventyr AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jubel Eventyr AS - 923859055
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
877 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 179 000
Egenkapital
12 203 000
Gjeld
7 190 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 0
Totalt 2 0
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -1 091 -235
Resultat før skatt -712 -235
Ordinært resultat -712 -235
Årsresultat -712 -235
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 19 179 13 634
Sum omløpsmidler 214 218
Sum eiendeler 19 394 13 853
Sum egenkapital 12 203 -205
Sum langsiktig gjeld 6 780 1 979
Sum kortsiktig gjeld 410 12 078

Jubel Eventyr Coco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jubel Eventyr Coco AS - 925536288
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 000
Egenkapital
17 000
Gjeld
0
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -13
Resultat før skatt -13
Ordinært resultat -13
Årsresultat -13
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 7
Sum omløpsmidler 11
Sum eiendeler 17
Sum egenkapital 17
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Asker Begravelsesbyrå AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asker Begravelsesbyrå AS - 925135526
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
Knud Askers vei 5, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
30 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Ordinært resultat 0 0
Årsresultat 0 0
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 30 30
Sum eiendeler 30 30
Sum egenkapital 30 30
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Jubelhuset AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jubelhuset AS - 926950304
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
22 000
Gjeld
227 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 4
Totalt 4
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -7
Resultat før skatt -8
Ordinært resultat -8
Årsresultat -8
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 249
Sum eiendeler 249
Sum egenkapital 22
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 227

Pinpin Gjøvik AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pinpin Gjøvik AS - 928678121
Lotteri og totalisatorspill
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år

Pinpin Jessheim AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pinpin Jessheim AS - 925337838
Andre sportsaktiviteter
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
64
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 851 000
Personalkostnader
4 312 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 413 000
Egenkapital
-1 545 000
Gjeld
7 407 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 4
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 9
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 7 851
Driftsresultat -1 564
Resultat før skatt -1 575
Ordinært resultat -1 575
Årsresultat -1 575
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 4 413
Sum omløpsmidler 1 449
Sum eiendeler 5 862
Sum egenkapital -1 545
Sum langsiktig gjeld 3 980
Sum kortsiktig gjeld 3 427

Jubel Eventyr Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jubel Eventyr Holding AS - 923622039
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 820 000
Egenkapital
17 825 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 8 0
Likviditetsgrad II 0 8
Totalt 8 8
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat 3 -12
Resultat før skatt 3 -13
Ordinært resultat 3 -13
Årsresultat 3 -13
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 17 820 13 819
Sum omløpsmidler 6 10
Sum eiendeler 17 825 13 828
Sum egenkapital 17 825 13 823
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 6

Dr.dropin Bht AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dr.dropin Bht AS - 927103036
Annen forebyggende helsetjeneste
Sørkedalsveien 8a, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 383 000
Personalkostnader
165 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
4 107 000
Gjeld
773 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 12
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 1 383
Driftsresultat -123
Resultat før skatt -123
Ordinært resultat -123
Årsresultat -123
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 4 880
Sum eiendeler 4 880
Sum egenkapital 4 107
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 773

Askeladden & Co AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Askeladden & Co AS - 927785056
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
24 000
Gjeld
0
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -6
Resultat før skatt -6
Ordinært resultat -6
Årsresultat -6
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 24
Sum eiendeler 24
Sum egenkapital 24
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Verd Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Verd Holding AS - 927784866
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
153 024 000
Egenkapital
153 018 000
Gjeld
30 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 2
Totalt 2
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -6
Resultat før skatt -6
Ordinært resultat -6
Årsresultat -6
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 153 024
Sum omløpsmidler 24
Sum eiendeler 153 048
Sum egenkapital 153 018
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 30

Snapmed AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Snapmed AS - 917447128
Programmeringstjenester
Vestre Svanholmen 14, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 100 000
Personalkostnader
105 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 639 000
Egenkapital
1 839 000
Gjeld
3 429 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 15 15 12
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 100 1 087 390
Driftsresultat -1 274 -970 -311
Resultat før skatt -1 293 -977 -311
Ordinært resultat -1 293 -977 -311
Årsresultat -1 293 -977 -311
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 639 2 224 1 204
Sum omløpsmidler 1 628 512 710
Sum eiendeler 5 267 2 736 1 914
Sum egenkapital 1 839 165 313
Sum langsiktig gjeld 2 400 2 400 1 493
Sum kortsiktig gjeld 1 029 171 109

Verd Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Verd Gruppen AS - 927784874
Uoppgitt
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
176 180 000
Egenkapital
176 174 000
Gjeld
30 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 2
Totalt 2
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -6
Resultat før skatt -6
Ordinært resultat -6
Årsresultat -6
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 176 180
Sum omløpsmidler 24
Sum eiendeler 176 204
Sum egenkapital 176 174
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 30

Buskerud Begravelsesbyrå AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Buskerud Begravelsesbyrå AS - 989216651
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
Dronninggata 17, 3019 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
32
Styremedlemmer
0
Omsetning
46 202 000
Personalkostnader
16 065 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 606 000
Egenkapital
7 814 000
Gjeld
11 269 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 12 7
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 18 14 12
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 2 2
Totalt 94 75 68
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 46 202 38 059 36 760
Driftsresultat 6 447 3 260 2 029
Resultat før skatt 4 445 2 386 1 398
Ordinært resultat 4 445 2 386 1 398
Årsresultat 4 445 2 386 1 398
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 7 606 12 137 10 584
Sum omløpsmidler 11 477 7 853 6 736
Sum eiendeler 19 083 19 990 17 320
Sum egenkapital 7 814 5 855 3 469
Sum langsiktig gjeld 4 691 6 084 4 103
Sum kortsiktig gjeld 6 578 8 050 9 748

Verd Coco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Verd Coco AS - 827784982
Uoppgitt
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 441 000
Egenkapital
28 435 000
Gjeld
30 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 2
Totalt 2
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -6
Resultat før skatt -6
Ordinært resultat -6
Årsresultat -6
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 28 441
Sum omløpsmidler 24
Sum eiendeler 28 465
Sum egenkapital 28 435
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 30

Rebil Coco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rebil Coco AS - 927614782
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 000
Egenkapital
30 000
Gjeld
7 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 10
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 0
Ordinært resultat 0
Årsresultat 0
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 7
Sum omløpsmidler 30
Sum eiendeler 37
Sum egenkapital 30
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 7

Rebil Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rebil Holding AS - 826950412
Uoppgitt
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 861 000
Egenkapital
5 862 000
Gjeld
0
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -18
Resultat før skatt -18
Ordinært resultat -18
Årsresultat -18
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 5 861
Sum omløpsmidler 2
Sum eiendeler 5 862
Sum egenkapital 5 862
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Digg Pizza AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Digg Pizza AS - 923884874
Drift av restauranter og kafeer
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
67
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 077 000
Personalkostnader
4 434 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 012 000
Egenkapital
3 350 000
Gjeld
7 442 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 8 2
Totalt 17 9
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 12 077 1 998
Driftsresultat -1 775 -1 292
Resultat før skatt -1 787 -1 291
Ordinært resultat -1 787 -1 291
Årsresultat -1 787 -1 291
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 6 012 5 052
Sum omløpsmidler 4 780 1 387
Sum eiendeler 10 793 6 439
Sum egenkapital 3 350 -1 263
Sum langsiktig gjeld 5 200 5 200
Sum kortsiktig gjeld 2 242 2 501

Berg Begravelsesbyrå AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Berg Begravelsesbyrå AS - 919191171
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
Wergelandsvegen 23b, 7504 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 301 000
Personalkostnader
2 712 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 433 000
Egenkapital
1 840 000
Gjeld
1 715 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 12 13
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 8
Resultatgrad 0 14 16
Kontantstrøm fra drift 1 18 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 22 82 86
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 7 301 7 286 7 476
Driftsresultat -358 644 923
Resultat før skatt -312 467 715
Ordinært resultat -312 467 715
Årsresultat -312 467 715
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 433 1 791 2 149
Sum omløpsmidler 2 123 2 291 1 859
Sum eiendeler 3 556 4 082 4 008
Sum egenkapital 1 840 2 153 1 686
Sum langsiktig gjeld 1 015 1 179 1 289
Sum kortsiktig gjeld 700 749 1 034

Nlx Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nlx Holding AS - 925668249
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
C/o Askeladden & Co AS Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 000 000
Egenkapital
2 017 000
Gjeld
63 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 6
Totalt 6
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -44
Resultat før skatt -44
Ordinært resultat -44
Årsresultat -44
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 2 000
Sum omløpsmidler 80
Sum eiendeler 2 080
Sum egenkapital 2 017
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 63

Rebil Mobility AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rebil Mobility AS - 925924156
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 512 000
Personalkostnader
830 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 251 000
Egenkapital
-956 000
Gjeld
11 277 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 6
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 11
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 17 512
Driftsresultat -966
Resultat før skatt -980
Ordinært resultat -980
Årsresultat -980
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 3 251
Sum omløpsmidler 7 071
Sum eiendeler 10 322
Sum egenkapital -956
Sum langsiktig gjeld 6 259
Sum kortsiktig gjeld 5 018

Food Society AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Food Society AS - 924986999
Drift av restauranter og kafeer
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,8 år

Åsane og Omegn Begravelsesbyrå AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Åsane og Omegn Begravelsesbyrå AS - 997621085
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
Kollåsen 1, 5116 Ulset
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
110 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 18 0
Kontantstrøm fra drift 0 18 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 10 68 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 102 43
Driftsresultat -3 15 -6
Resultat før skatt -3 14 -5
Ordinært resultat -3 14 -5
Årsresultat -3 14 -5
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 112 242 227
Sum eiendeler 112 242 227
Sum egenkapital 110 113 99
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 130 128

Sotra og Omegn Begravelsesbyrå AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sotra og Omegn Begravelsesbyrå AS - 989476025
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
Dreggsallmenningen 36, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
171 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
130 000
Gjeld
247 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 13 10
Kapitalomsetningshastighet 2 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 18 16 12
Kontantstrøm fra drift 20 14 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 4
Totalt 71 74 59
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 171 1 363 1 764
Driftsresultat 33 143 116
Resultat før skatt 26 112 92
Ordinært resultat 26 112 92
Årsresultat 26 112 92
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 377 678 936
Sum eiendeler 377 678 936
Sum egenkapital 130 104 104
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 247 574 832

Munnfull Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Munnfull Holding AS - 925337587
Drift av restauranter og kafeer
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,9 år

Koba Christensen Begravelsesbyrå AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Koba Christensen Begravelsesbyrå AS - 924851651
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
Dreggsallmenningen 36, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 544 000
Personalkostnader
2 745 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 820 000
Egenkapital
758 000
Gjeld
4 333 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 10 6
Kapitalomsetningshastighet 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6
Resultatgrad 14 4
Kontantstrøm fra drift 10 7
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 2 2
Totalt 63 48
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 8 544 7 085
Driftsresultat 713 76
Resultat før skatt 544 267
Ordinært resultat 544 267
Årsresultat 544 267
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 1 820 996
Sum omløpsmidler 3 271 2 499
Sum eiendeler 5 091 3 495
Sum egenkapital 758 214
Sum langsiktig gjeld 923 0
Sum kortsiktig gjeld 3 410 3 281

Ck Holdco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ck Holdco AS - 924922435
Drift av restauranter og kafeer
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 004 000
Egenkapital
7 022 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -2 -7
Resultat før skatt -2 -6
Ordinært resultat -2 -6
Årsresultat -2 -6
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 7 004 6 004
Sum omløpsmidler 18 1 020
Sum eiendeler 7 022 7 024
Sum egenkapital 7 022 7 024
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Blid Mipco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blid Mipco AS - 925149616
Uoppgitt
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
367 000
Egenkapital
378 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -2 -6
Resultat før skatt -2 -6
Ordinært resultat -2 -6
Årsresultat -2 -6
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 367 7
Sum omløpsmidler 11 18
Sum eiendeler 378 24
Sum egenkapital 378 24
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Askeladden & Co Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Askeladden & Co Operations AS - 924463260
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,5 år
Styre­medlem 2020 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
29
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 711 000
Personalkostnader
20 374 000
Lederlønn
776 000
Anleggsmidler
10 484 000
Egenkapital
111 000
Gjeld
23 651 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4
Resultatgrad 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 10
Rentedekningsgrad 0 8
Likviditetsgrad II 4 6
Totalt 7 42
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 24 711 18 782
Driftsresultat -1 426 682
Resultat før skatt -6 308 389
Ordinært resultat -6 308 389
Årsresultat -6 308 389
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 10 484 10 692
Sum omløpsmidler 13 278 9 103
Sum eiendeler 23 762 19 794
Sum egenkapital 111 419
Sum langsiktig gjeld 12 168 11 855
Sum kortsiktig gjeld 11 483 7 520

Goldilocks Holdco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Goldilocks Holdco AS - 922576424
Frisering og annen skjønnhetspleie
C/o Tripod Capital Collective Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
275 844 000
Personalkostnader
178 474 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
371 164 000
Egenkapital
244 263 000
Gjeld
175 804 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 0 1
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 5 9 12
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 275 844 234 959 95 622
Driftsresultat -56 070 -57 456 -14 768
Resultat før skatt -61 803 -61 284 -18 205
Ordinært resultat -61 803 -61 284 -18 205
Årsresultat -61 803 -61 284 -18 205
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 371 164 416 781 452 700
Sum omløpsmidler 48 903 51 155 43 928
Sum eiendeler 420 067 467 936 496 628
Sum egenkapital 244 263 306 238 362 621
Sum langsiktig gjeld 69 237 76 460 69 204
Sum kortsiktig gjeld 106 567 85 238 64 803

Goldilocks Bidco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Goldilocks Bidco AS - 922576483
Frisering og annen skjønnhetspleie
C/o Tripod Capital Collective Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
306 428 000
Egenkapital
246 740 000
Gjeld
61 186 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 14
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -337 -329 -66
Resultat før skatt -127 081 -3 127 0
Ordinært resultat -127 081 -3 127 0
Årsresultat -127 081 -3 127 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 306 428 431 428 431 428
Sum omløpsmidler 1 499 1 231 5 952
Sum eiendeler 307 927 432 659 437 380
Sum egenkapital 246 740 373 821 376 948
Sum langsiktig gjeld 60 900 58 500 60 000
Sum kortsiktig gjeld 286 338 432

Blid AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blid AS - 923669485
Tannhelsetjenester
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 985 000
Personalkostnader
5 445 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 226 000
Egenkapital
2 898 000
Gjeld
6 450 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 8 2
Totalt 19 9
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 10 985 4 562
Driftsresultat -2 421 -1 064
Resultat før skatt -2 429 -1 066
Ordinært resultat -2 429 -1 066
Årsresultat -2 429 -1 066
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 5 226 3 739
Sum omløpsmidler 4 123 1 008
Sum eiendeler 9 349 4 748
Sum egenkapital 2 898 -1 155
Sum langsiktig gjeld 4 600 4 600
Sum kortsiktig gjeld 1 850 1 303

Digg Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Digg Holding AS - 923622330
Drift av restauranter og kafeer
Parkveien 12, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 632 000
Egenkapital
10 327 000
Gjeld
1 313 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0