Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Trygve J Collett Ebbing

Rapportdato: 2020-09-23

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 44 152 og med ett samlet driftsresultat på 6 066. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 31.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Trygve Ebbing Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Norway Nature AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 1 771 38
By Brug AS Nestleder styre 2017 - Aktiv 6 608 21
AS Meraker Brug Styrets leder 2016 - Aktiv 33 164 6 301
Visit Namdalen Sa Styre­medlem 2013 - Aktiv 2 529 -262

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Trygve Ebbing Styrets leder 2000** - 2019
By Brug AS Styrets leder 2006 - 2017
AS Meraker Brug Styre­medlem 2000** - 2016
Visit Namdalen Sa Nestleder styre 2014 - 2018
Clemens Skog AS Styre­medlem 2014 - 2018

Trygve Ebbing

Foretaksinfo
(Aktiv) Trygve Ebbing - 980668401
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Fagerholmvegen 2, 7822 Bangsund
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,4 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Norway Nature AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norway Nature AS - 987627301
Guider og reiseledere
Havbruksparken Midt-norge Storlavika 7, 7770 Flatanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 771 000
Personalkostnader
599 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
380 000
Egenkapital
322 000
Gjeld
640 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 2
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 8
Resultatgrad 4 0 2
Kontantstrøm fra drift 18 7 20
Rentedekningsgrad 8 0 2
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 53 17 40
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 771 1 513 1 792
Driftsresultat 38 -268 12
Resultat før skatt 22 -222 -3
Ordinært resultat 22 -222 -3
Årsresultat 22 -222 -3
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 380 623 855
Sum omløpsmidler 581 488 464
Sum eiendeler 961 1 111 1 319
Sum egenkapital 322 300 522
Sum langsiktig gjeld 142 199 328
Sum kortsiktig gjeld 498 613 469

By Brug AS

Foretaksinfo
(Aktiv) By Brug AS - 912573753
Avvirkning
Helgesvegen 2, 7716 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 Aktiv 3,2 år
Styrets leder 2006 2017 10,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 608 000
Personalkostnader
2 437 000
Lederlønn
788 000
Anleggsmidler
5 029 000
Egenkapital
52 991 000
Gjeld
1 690 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 12 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 2 12 0
Kontantstrøm fra drift 10 20 20
Rentedekningsgrad 4 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 47 75 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 608 7 424 3 976
Driftsresultat 21 572 -1 419
Resultat før skatt 146 4 240 6 229
Ordinært resultat 146 4 240 6 229
Årsresultat 146 4 240 6 229
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 029 5 216 5 534
Sum omløpsmidler 49 652 51 124 47 990
Sum eiendeler 54 681 56 340 53 525
Sum egenkapital 52 991 52 845 50 106
Sum langsiktig gjeld 733 757 788
Sum kortsiktig gjeld 957 2 738 2 631

AS Meraker Brug

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Meraker Brug - 930151602
Avvirkning
Stasjonsveien 10, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4 år
Styre­medlem 2000 2016 15,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 164 000
Personalkostnader
9 845 000
Lederlønn
1 358 000
Anleggsmidler
101 991 000
Egenkapital
148 880 000
Gjeld
18 557 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 81 73 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 33 164 29 290 37 307
Driftsresultat 6 301 4 354 11 904
Resultat før skatt 10 236 6 512 4 789
Ordinært resultat 10 236 6 512 4 789
Årsresultat 10 236 6 512 4 789
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 101 991 99 639 87 643
Sum omløpsmidler 65 445 65 762 66 908
Sum eiendeler 167 436 165 401 154 552
Sum egenkapital 148 880 140 639 136 121
Sum langsiktig gjeld 8 481 8 998 9 952
Sum kortsiktig gjeld 10 076 15 765 8 479

Visit Namdalen Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Visit Namdalen Sa - 912519007
Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
Søren R Thornæs veg 10, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2014 2018 4 år
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 529 000
Personalkostnader
1 423 000
Lederlønn
704 000
Anleggsmidler
233 000
Egenkapital
1 077 000
Gjeld
285 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10
Resultatgrad 0 16
Kontantstrøm fra drift 0 18
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 19 83
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 2 529 2 348
Driftsresultat -262 297
Resultat før skatt -194 230
Ordinært resultat -194 230
Årsresultat -194 230
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 233 59
Sum omløpsmidler 1 129 1 695
Sum eiendeler 1 362 1 754
Sum egenkapital 1 077 1 241
Sum langsiktig gjeld 0 1
Sum kortsiktig gjeld 285 512

Strandstua Salsnes AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strandstua Salsnes AS - 965431942
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 7817 Salsnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
80 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
420 000
Egenkapital
219 000
Gjeld
344 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 5
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 26 34 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 80 80 80
Driftsresultat -2 1 -22
Resultat før skatt -2 1 -22
Ordinært resultat -2 1 -22
Årsresultat -2 1 -22
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 420 463 507
Sum omløpsmidler 143 111 57
Sum eiendeler 563 574 564
Sum egenkapital 219 221 220
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 344 353 344

Rishalla Utbygging AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rishalla Utbygging AS - 996021866
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Helgesvegen 2, 7716 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 9,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
121 000
Egenkapital
292 000
Gjeld
1 880 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -18 -17 -25
Resultat før skatt -14 -18 -24
Ordinært resultat -14 -18 -24
Årsresultat -14 -18 -24
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 121 117 118
Sum omløpsmidler 2 051 2 067 2 084
Sum eiendeler 2 172 2 184 2 203
Sum egenkapital 292 305 323
Sum langsiktig gjeld 1 878 1 878 1 878
Sum kortsiktig gjeld 2 1 1

Salsbruket Industrimuseum Venneforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Salsbruket Industrimuseum Venneforening - 995520028
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
V/per Ivar Lian, 7960 Salsbruket
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 10,3 år

Albert Collett

Foretaksinfo
(Aktiv) Albert Collett - 911074184
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
, 7822 Bangsund
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 16,6 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2011 10,2 år

Albert Collett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Albert Collett AS - 984601638
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Bangsundvegen 37, 7822 Bangsund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 Aktiv 18,2 år
Adm. direktør 2002 Aktiv 18,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
354 000
Egenkapital
-17 000
Gjeld
476 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -6 0
Resultat før skatt -11 -6 -3
Ordinært resultat -11 -6 -3
Årsresultat -11 -6 -3
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 354 354 354
Sum omløpsmidler 105 116 117
Sum eiendeler 459 470 471
Sum egenkapital -17 -6 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 476 476 471

Clemens Skog AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Clemens Skog AS - 994918648
Avvirkning
C/o Opplysningsvesenets Fond Rådhusgaten 1-3, 0121 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2018 3,8 år

Salsnes Fellesfjøs DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Salsnes Fellesfjøs DA - 969432781
Melkeproduksjon på storfe
, 7817 Salsnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2017 2,5 år

Nye Pelsberederiet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nye Pelsberederiet AS - 884860962
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sjøåsen, 7750 Namdalseid
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 < 1 år
Nestleder styre 2006 2013 6,7 år
Styre­medlem 2002 2006 4,1 år

AS Forseth Brug

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Forseth Brug - 931301357
Ikke tilgjengelig
Helgesvegen 2, 7716 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 2,3 år

Akva - Fou Midt-norge

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akva - Fou Midt-norge - 977185947
Ikke tilgjengelig
, 7977 Høylandet
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,2 år

Foreningen Namdalskysten

Foretaksinfo
(Aktiv) Foreningen Namdalskysten - 888500022
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Jostein Hiller Frøvikveien 116, 7994 Leka
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2006 2013 7 år

Landfallvika Blåskjell AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Landfallvika Blåskjell AS - 983458505
Hav- og kystfiske
C/o Snadder & Snaskum AS, 7100 Rissa
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,7 år

Småkraftforeninga

Foretaksinfo
(Aktiv) Småkraftforeninga - 884169232
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2005 2006 < 1 år
Styre­medlem 2002 2005 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 602 000
Personalkostnader
1 496 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
4 943 000
Gjeld
802 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 7 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 12 16
Kontantstrøm fra drift 20 10 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 91 66 83
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 602 5 926 5 566
Driftsresultat 1 532 351 649
Resultat før skatt 1 571 385 688
Ordinært resultat 1 571 385 688
Årsresultat 1 571 385 688
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5 744 4 249 3 603
Sum eiendeler 5 744 4 249 3 603
Sum egenkapital 4 943 3 371 2 986
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 802 878 617

Skånaliseter Gårdsysteri AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skånaliseter Gårdsysteri AS - 979975643
Produksjon av meierivarer
, 7898 Limingen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2013 8,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
972 000
Personalkostnader
430 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
429 000
Egenkapital
230 000
Gjeld
805 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 6
Resultatgrad 0 2 12
Kontantstrøm fra drift 0 5 10
Rentedekningsgrad 0 2 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 7 24 49
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 972 1 288 1 472
Driftsresultat -94 12 87
Resultat før skatt -115 -12 41
Ordinært resultat -115 -12 41
Årsresultat -115 -12 41
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 429 485 525
Sum omløpsmidler 606 755 741
Sum eiendeler 1 035 1 240 1 266
Sum egenkapital 230 345 357
Sum langsiktig gjeld 299 369 437
Sum kortsiktig gjeld 506 526 471

Coop Bangsund

Foretaksinfo
(Inaktiv) Coop Bangsund - 944330577
Ikke tilgjengelig
, 7822 Bangsund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2006 1,5 år

Namsos Industribyggeselskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Namsos Industribyggeselskap AS - 930794570
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Namdalshagen Søren Thornesvei, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2008 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 446 000
Personalkostnader
153 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 027 000
Egenkapital
28 116 000
Gjeld
1 089 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 6 4
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 76 61 64
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 446 1 401 18 810
Driftsresultat 472 450 5 024
Resultat før skatt 595 1 685 441
Ordinært resultat 595 1 685 441
Årsresultat 595 1 685 441
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 23 027 101 589 114 986
Sum omløpsmidler 6 178 11 843 4 779
Sum eiendeler 29 205 113 432 119 765
Sum egenkapital 28 116 27 521 25 862
Sum langsiktig gjeld 402 83 035 90 820
Sum kortsiktig gjeld 687 2 877 3 082

Edulis AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Edulis AS - 980948269
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
C/o Snadder & Snaskum AS, 7100 Rissa
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2008 4 år

KS Fagerholmen Shipping

Foretaksinfo
(Inaktiv) KS Fagerholmen Shipping - 952935321
Ikke tilgjengelig
, 7822 Bangsund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Namsos Hotell AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Namsos Hotell AS - 938099618
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Carl Gulbransonsg 7, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,5 år

Vestre Havn Hotell AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vestre Havn Hotell AS - 982892201
Ikke tilgjengelig
Verftsgata 2, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,6 år

Vestre Havn Hotell Drift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vestre Havn Hotell Drift AS - 983867197
Ikke tilgjengelig
Verftsgata 2, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2003 2,6 år

Fagerholmen Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fagerholmen Shipping AS - 952882996
Ikke tilgjengelig
, 7822 Bangsund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,6 år

Namdal Arrangement AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Namdal Arrangement AS - 954409686
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bangsundvegen 37, 7822 Bangsund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2017 16,1 år
Adm. direktør 2000 2016 15,8 år

Selskapet Til Næringsutvikling

Foretaksinfo
(Inaktiv) Selskapet Til Næringsutvikling - 820657632
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2011 10,4 år

Ariston Økonomi og Regnskap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ariston Økonomi og Regnskap AS - 966261773
Regnskap og bokføring
Bangsundvegen 37, 7822 Bangsund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2018 17,8 år

Epsilon AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Epsilon AS - 965217088
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Bangsundv, 7822 Bangsund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2017 16,9 år