Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Trygve J Collett Ebbing

Rapportdato: 2019-11-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 40 655 og med ett samlet driftsresultat på 4 933. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 31.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Trygve Ebbing Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Norway Nature AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 1 513 -268
By Brug AS Nestleder styre 2017 - Aktiv 7 424 572
AS Meraker Brug Styrets leder 2016 - Aktiv 29 290 4 354
Visit Namdalen Sa Styre­medlem 2013 - Aktiv 2 348 297

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Trygve Ebbing Styrets leder 2000** - 2019
By Brug AS Styrets leder 2006 - 2017
AS Meraker Brug Styre­medlem 2000** - 2016
Visit Namdalen Sa Nestleder styre 2014 - 2018
Clemens Skog AS Styre­medlem 2014 - 2018

Trygve Ebbing

Foretaksinfo
(Aktiv) Trygve Ebbing - 980668401
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Fagerholmvegen 2, 7822 Bangsund
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Norway Nature AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norway Nature AS - 987627301
Guider og reiseledere
Havbruksparken Midt-norge Storlavika 7, 7770 Flatanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 513 000
Personalkostnader
629 000
Lederlønn
498 000
Anleggsmidler
623 000
Egenkapital
300 000
Gjeld
812 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 8
Resultatgrad 0 2 4
Kontantstrøm fra drift 7 20 18
Rentedekningsgrad 0 2 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 17 40 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 513 1 792 1 890
Driftsresultat -268 12 37
Resultat før skatt -222 -3 25
Ordinært resultat -222 -3 25
Årsresultat -222 -3 25
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 623 855 1 103
Sum omløpsmidler 488 464 307
Sum eiendeler 1 111 1 319 1 411
Sum egenkapital 300 522 525
Sum langsiktig gjeld 199 328 438
Sum kortsiktig gjeld 613 469 449

By Brug AS

Foretaksinfo
(Aktiv) By Brug AS - 912573753
Avvirkning
Helgesvegen 2, 7716 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 Aktiv 2,4 år
Styrets leder 2006 2017 10,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 424 000
Personalkostnader
2 339 000
Lederlønn
754 000
Anleggsmidler
5 216 000
Egenkapital
52 845 000
Gjeld
3 495 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 10 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 12 0 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 75 66 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 424 3 976 4 731
Driftsresultat 572 -1 419 317
Resultat før skatt 4 240 6 229 9 244
Ordinært resultat 4 240 6 229 9 244
Årsresultat 4 240 6 229 9 244
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 216 5 534 5 174
Sum omløpsmidler 51 124 47 990 50 939
Sum eiendeler 56 340 53 525 56 114
Sum egenkapital 52 845 50 106 49 377
Sum langsiktig gjeld 757 788 816
Sum kortsiktig gjeld 2 738 2 631 5 921

AS Meraker Brug

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Meraker Brug - 930151602
Avvirkning
Stasjonsveien 10, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,2 år
Styre­medlem 2000 2016 15,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 290 000
Personalkostnader
8 920 000
Lederlønn
1 337 000
Anleggsmidler
99 639 000
Egenkapital
140 639 000
Gjeld
24 763 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 7 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 18 20 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 73 80 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 29 290 37 307 24 753
Driftsresultat 4 354 11 904 1 908
Resultat før skatt 6 512 4 789 3 480
Ordinært resultat 6 512 4 789 3 480
Årsresultat 6 512 4 789 3 480
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 99 639 87 643 85 125
Sum omløpsmidler 65 762 66 908 63 594
Sum eiendeler 165 401 154 552 148 718
Sum egenkapital 140 639 136 121 133 327
Sum langsiktig gjeld 8 998 9 952 9 702
Sum kortsiktig gjeld 15 765 8 479 5 690

Visit Namdalen Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Visit Namdalen Sa - 912519007
Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
Søren R Thornæs veg 10, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2014 2018 4 år
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 348 000
Personalkostnader
850 000
Lederlønn
469 000
Anleggsmidler
59 000
Egenkapital
1 241 000
Gjeld
513 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 12
Kapitalomsetningshastighet 4
Fordringsomsetningshastighet 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 16
Kontantstrøm fra drift 18
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 83
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 2 348
Driftsresultat 297
Resultat før skatt 230
Ordinært resultat 230
Årsresultat 230
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 59
Sum omløpsmidler 1 695
Sum eiendeler 1 754
Sum egenkapital 1 241
Sum langsiktig gjeld 1
Sum kortsiktig gjeld 512

Strandstua Salsnes AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strandstua Salsnes AS - 965431942
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 7817 Salsnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
80 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
463 000
Egenkapital
221 000
Gjeld
353 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 5 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 34 8 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 80 80 40
Driftsresultat 1 -22 -188
Resultat før skatt 1 -22 -190
Ordinært resultat 1 -22 -190
Årsresultat 1 -22 -190
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 463 507 431
Sum omløpsmidler 111 57 169
Sum eiendeler 574 564 600
Sum egenkapital 221 220 242
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 353 344 358

Rishalla Utbygging AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rishalla Utbygging AS - 996021866
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Helgesvegen 2, 7716 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 9,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
117 000
Egenkapital
305 000
Gjeld
1 879 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 10 10 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -25 -32
Resultat før skatt -18 -24 -29
Ordinært resultat -18 -24 -29
Årsresultat -18 -24 -29
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 117 118 117
Sum omløpsmidler 2 067 2 084 2 010
Sum eiendeler 2 184 2 203 2 127
Sum egenkapital 305 323 348
Sum langsiktig gjeld 1 878 1 878 1 778
Sum kortsiktig gjeld 1 1 1

Salsbruket Industrimuseum Venneforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Salsbruket Industrimuseum Venneforening - 995520028
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
V/per Ivar Lian, 7960 Salsbruket
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 9,5 år

Albert Collett

Foretaksinfo
(Aktiv) Albert Collett - 911074184
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
, 7822 Bangsund
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 15,8 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2011 10,2 år

Albert Collett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Albert Collett AS - 984601638
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Bangsundvegen 37, 7822 Bangsund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 Aktiv 17,4 år
Adm. direktør 2002 Aktiv 17,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
354 000
Egenkapital
-6 000
Gjeld
476 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -6 0 0
Resultat før skatt -6 -3 -1
Ordinært resultat -6 -3 -1
Årsresultat -6 -3 -1
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 354 354 354
Sum omløpsmidler 116 117 112
Sum eiendeler 470 471 466
Sum egenkapital -6 0 3
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 476 471 463

Clemens Skog AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Clemens Skog AS - 994918648
Avvirkning
C/o Opplysningsvesenets Fond Rådhusgaten 1-3, 0121 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2018 3,8 år

Salsnes Fellesfjøs DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Salsnes Fellesfjøs DA - 969432781
Melkeproduksjon på storfe
, 7817 Salsnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2017 2,5 år

Nye Pelsberederiet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nye Pelsberederiet AS - 884860962
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sjøåsen, 7750 Namdalseid
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 < 1 år
Nestleder styre 2006 2013 6,7 år
Styre­medlem 2002 2006 4,1 år

AS Forseth Brug

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Forseth Brug - 931301357
Ikke tilgjengelig
Helgesvegen 2, 7716 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 2,3 år

Akva - Fou Midt-norge

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akva - Fou Midt-norge - 977185947
Ikke tilgjengelig
, 7977 Høylandet
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,2 år

Foreningen Namdalskysten

Foretaksinfo
(Aktiv) Foreningen Namdalskysten - 888500022
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Jostein Hiller Frøvikveien 116, 7994 Leka
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2006 2013 7 år

Landfallvika Blåskjell AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Landfallvika Blåskjell AS - 983458505
Hav- og kystfiske
C/o Snadder & Snaskum AS, 7100 Rissa
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,7 år

Småkraftforeninga

Foretaksinfo
(Aktiv) Småkraftforeninga - 884169232
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2005 2006 < 1 år
Styre­medlem 2002 2005 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 926 000
Personalkostnader
1 261 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 371 000
Gjeld
878 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 12 16 14
Kontantstrøm fra drift 10 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 66 83 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 926 5 566 4 968
Driftsresultat 351 649 494
Resultat før skatt 385 688 525
Ordinært resultat 385 688 525
Årsresultat 385 688 525
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4 249 3 603 3 128
Sum eiendeler 4 249 3 603 3 128
Sum egenkapital 3 371 2 986 2 298
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 878 617 830

Skånaliseter Gårdsysteri AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skånaliseter Gårdsysteri AS - 979975643
Produksjon av meierivarer
, 7898 Limingen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2013 8,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 288 000
Personalkostnader
505 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
485 000
Egenkapital
345 000
Gjeld
895 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 0
Resultatgrad 2 12 0
Kontantstrøm fra drift 5 10 0
Rentedekningsgrad 2 6 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 24 49 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 288 1 472 1 272
Driftsresultat 12 87 -26
Resultat før skatt -12 41 -121
Ordinært resultat -12 41 -121
Årsresultat -12 41 -121
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 485 525 592
Sum omløpsmidler 755 741 624
Sum eiendeler 1 240 1 266 1 215
Sum egenkapital 345 357 317
Sum langsiktig gjeld 369 437 504
Sum kortsiktig gjeld 526 471 395

Coop Bangsund

Foretaksinfo
(Inaktiv) Coop Bangsund - 944330577
Ikke tilgjengelig
, 7822 Bangsund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2006 1,5 år

Namsos Industribyggeselskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Namsos Industribyggeselskap AS - 930794570
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Namdalshagen Søren Thornesvei, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2008 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 401 000
Personalkostnader
170 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
101 589 000
Egenkapital
27 521 000
Gjeld
85 912 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 4 2
Likviditetsgrad II 10 8 6
Totalt 61 64 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 401 18 810 17 291
Driftsresultat 450 5 024 3 739
Resultat før skatt 1 685 441 180
Ordinært resultat 1 685 441 180
Årsresultat 1 685 441 180
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 101 589 114 986 118 759
Sum omløpsmidler 11 843 4 779 4 284
Sum eiendeler 113 432 119 765 123 044
Sum egenkapital 27 521 25 862 25 421
Sum langsiktig gjeld 83 035 90 820 94 223
Sum kortsiktig gjeld 2 877 3 082 3 400

Edulis AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Edulis AS - 980948269
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
C/o Snadder & Snaskum AS, 7100 Rissa
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2008 4 år

KS Fagerholmen Shipping

Foretaksinfo
(Inaktiv) KS Fagerholmen Shipping - 952935321
Ikke tilgjengelig
, 7822 Bangsund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Namsos Hotell AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Namsos Hotell AS - 938099618
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Carl Gulbransonsg 7, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,5 år

Vestre Havn Hotell AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vestre Havn Hotell AS - 982892201
Ikke tilgjengelig
Verftsgata 2, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,6 år

Vestre Havn Hotell Drift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vestre Havn Hotell Drift AS - 983867197
Ikke tilgjengelig
Verftsgata 2, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2003 2,6 år

Fagerholmen Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fagerholmen Shipping AS - 952882996
Ikke tilgjengelig
, 7822 Bangsund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,6 år

Namdal Arrangement AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Namdal Arrangement AS - 954409686
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bangsundvegen 37, 7822 Bangsund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2017 16,1 år
Adm. direktør 2000 2016 15,8 år

Selskapet Til Næringsutvikling

Foretaksinfo
(Inaktiv) Selskapet Til Næringsutvikling - 820657632
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2011 10,4 år

Ariston Økonomi og Regnskap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ariston Økonomi og Regnskap AS - 966261773
Regnskap og bokføring
Bangsundvegen 37, 7822 Bangsund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2018 17,8 år

Epsilon AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Epsilon AS - 965217088
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Bangsundv, 7822 Bangsund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2017 16,9 år