Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Przemyslaw Lambert Lüdke

Rapportdato: 2021-03-09

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 547 og med ett samlet driftsresultat på 78. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 1.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Chilli Bad AS Adm. direktør 2020 - Aktiv 20 -15
Arthus AS Styrets leder 2018 - Aktiv 527 93

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Perfekt Solution DA Adm. direktør 2009 - 2018

Chilli Bad AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Chilli Bad AS - 916312644
Snekkerarbeid
Høvikveien 11, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 000
Egenkapital
24 000
Gjeld
13 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 2 2
Totalt 40 34 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 20 26 6
Driftsresultat -15 -13 -49
Resultat før skatt -15 -13 -49
Ordinært resultat -15 -13 -49
Årsresultat -15 -13 -49
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 16 39 63
Sum omløpsmidler 21 15 104
Sum eiendeler 37 54 167
Sum egenkapital 24 39 52
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 15 115

Arthus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arthus AS - 920376533
Snekkerarbeid
Industriveien 31, 1337 Sandvika
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
527 000
Personalkostnader
97 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 000
Egenkapital
54 000
Gjeld
170 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 15 10
Kapitalomsetningshastighet 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6
Resultatgrad 18 12
Kontantstrøm fra drift 18 7
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 6 6
Totalt 89 59
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 527 261
Driftsresultat 93 18
Resultat før skatt 71 11
Ordinært resultat 71 11
Årsresultat 71 11
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 1 1
Sum omløpsmidler 222 142
Sum eiendeler 223 144
Sum egenkapital 54 41
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 170 103

Perfekt Solution DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Perfekt Solution DA - 994321153
Oppføring av bygninger
Holmengata 27, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2009 2018 9,2 år