Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Elin Helgeland Nilsen

Rapportdato: 2020-05-31

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 50 og med ett samlet driftsresultat på 33. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Famas AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 50 33

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Stiftelsen Montessoriskolen Lyse Styre­medlem 2009 - 2011

Stiftelsen Montessoriskolen Lyse

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Montessoriskolen Lyse - 979554796
Ordinær grunnskoleundervisning
Hoffsjef Løvenskiolds vei 31 C, 0382 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2011 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
36
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 582 000
Personalkostnader
13 072 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
104 000
Egenkapital
5 013 000
Gjeld
2 710 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 8
Resultatgrad 12 2 4
Kontantstrøm fra drift 14 1 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 73 32 47
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 16 582 13 813 13 363
Driftsresultat 1 326 69 251
Resultat før skatt 1 345 87 259
Ordinært resultat 1 345 87 259
Årsresultat 1 345 87 259
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 104 147 178
Sum omløpsmidler 7 619 6 349 5 154
Sum eiendeler 7 723 6 496 5 332
Sum egenkapital 5 013 3 665 3 578
Sum langsiktig gjeld 60 91 122
Sum kortsiktig gjeld 2 650 2 740 1 632

Famas AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Famas AS - 990652716
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Ostadalsveien 62, 0753 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 13,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
50 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
110 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 2
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 67 12 49
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 50 50 50
Driftsresultat 33 -7 17
Resultat før skatt 33 -7 -62
Ordinært resultat 33 -7 -62
Årsresultat 33 -7 -62
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 110 82 98
Sum eiendeler 110 82 98
Sum egenkapital 110 77 84
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 5 14