Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jørund Woll

Rapportdato: 2021-03-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 54 041 og med ett samlet driftsresultat på 3 736. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Ascaro AS Styrets leder 2014 - Aktiv 313 30
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 313 30
Materialholding AS Styrets leder 2006 - Aktiv 0 -6
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 0 -6
Materialhåndtering AS Styrets leder 2000** - Aktiv 53 728 3 715
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 53 728 3 715
Materiallogistikk AS Styrets leder 2000** - Aktiv 0 -3
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 -3

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Ascaro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ascaro AS - 910291955
Produksjon av bolter og skruer
Olav Ingstads vei 9, 1351 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,6 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
313 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
755 000
Egenkapital
1 009 000
Gjeld
282 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 14 20 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 4
Totalt 67 75 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 313 400 280
Driftsresultat 30 116 27
Resultat før skatt 24 90 21
Ordinært resultat 24 90 21
Årsresultat 24 90 21
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 755 796 854
Sum omløpsmidler 537 534 334
Sum eiendeler 1 292 1 330 1 188
Sum egenkapital 1 009 986 896
Sum langsiktig gjeld 2 3 4
Sum kortsiktig gjeld 280 342 287

Materialholding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Materialholding AS - 989172271
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Olav Ingstads vei 9, 1351 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 15,1 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 15,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 245 000
Egenkapital
8 975 000
Gjeld
561 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 34 35 29
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -6 -6 -6
Resultat før skatt 494 994 994
Ordinært resultat 494 994 994
Årsresultat 494 994 994
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 245 8 245 8 245
Sum omløpsmidler 1 290 1 691 855
Sum eiendeler 9 535 9 936 9 100
Sum egenkapital 8 975 8 981 7 987
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 561 956 1 113

Materialhåndtering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Materialhåndtering AS - 922910294
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Olav Ingstads vei 9, 1351 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,2 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
53 728 000
Personalkostnader
7 159 000
Lederlønn
1 204 000
Anleggsmidler
902 000
Egenkapital
7 814 000
Gjeld
15 478 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 7 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 12 12 8
Kontantstrøm fra drift 7 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 62 56 56
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 53 728 42 496 35 803
Driftsresultat 3 715 2 571 1 727
Resultat før skatt 2 623 1 753 1 221
Ordinært resultat 2 623 1 753 1 221
Årsresultat 2 623 1 753 1 221
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 902 503 1 034
Sum omløpsmidler 22 389 21 836 12 137
Sum eiendeler 23 291 22 339 13 171
Sum egenkapital 7 814 5 691 4 938
Sum langsiktig gjeld 37 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15 441 16 648 8 234

Materiallogistikk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Materiallogistikk AS - 982793602
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Olav Ingstads vei 9, 1351 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,2 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
67 000
Gjeld
36 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 8 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -3 -3 -3
Resultat før skatt -2 -2 -2
Ordinært resultat -2 -2 -2
Årsresultat -2 -2 -2
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 103 103 103
Sum eiendeler 103 103 103
Sum egenkapital 67 69 72
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36 34 31