Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arno Berg

Rapportdato: 2020-06-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 410 720 og med ett samlet driftsresultat på 60 627. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 13 av virksomhetene driftsunderskudd, og 9 av virksomhetene driftsoverskudd. 20 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 10 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 44.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sivilingeniør Carl Christian Strømberg AS Styrets leder 2019 - Aktiv 76 141 4 068
Egil Verne AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 110 652 29 503
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 110 652 29 503
Sameiet Drammensveien 103 A og B Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 0
Patella Invest AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -17
Arya Invest AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -17

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Egil Verne AS Styrets leder 2000** - 2018
Fornebuveien AS Styrets leder 2014 - 2014
Berghagan Næringseiendom KS Styrets leder 2012 - 2017
Berghagan Næringseiendom AS Styrets leder 2012 - 2017
Nye Berghagan Næringseiendom AS Styrets leder 2012 - 2017

Sivilingeniør Carl Christian Strømberg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sivilingeniør Carl Christian Strømberg AS - 988985481
Annen teknisk konsulentvirksomhet
2. Etasje Stabburveien 1a, 1617 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
77
Styremedlemmer
0
Omsetning
76 141 000
Personalkostnader
16 064 000
Lederlønn
267 000
Anleggsmidler
1 404 000
Egenkapital
13 498 000
Gjeld
24 033 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 15
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 10
Resultatgrad 12 12 18
Kontantstrøm fra drift 5 7 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 8
Totalt 56 61 94
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 76 141 45 371 27 393
Driftsresultat 4 068 3 003 3 781
Resultat før skatt 2 640 1 966 2 892
Ordinært resultat 2 640 1 966 2 892
Årsresultat 2 640 1 966 2 892
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 404 939 17
Sum omløpsmidler 36 126 20 512 7 003
Sum eiendeler 37 530 21 451 7 020
Sum egenkapital 13 498 5 861 3 894
Sum langsiktig gjeld 1 271 674 1
Sum kortsiktig gjeld 22 762 14 916 3 125

Egil Verne AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Egil Verne AS - 964476543
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Professor Birkelands vei 26b, 1081 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,2 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 4 år
Styrets leder 2000 2018 17,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
110 652 000
Personalkostnader
10 482 000
Lederlønn
585 000
Anleggsmidler
556 000
Egenkapital
24 144 000
Gjeld
41 067 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 6
Totalt 89 87 91
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 110 652 104 768 97 793
Driftsresultat 29 503 27 423 24 904
Resultat før skatt 22 676 20 824 18 787
Ordinært resultat 22 676 20 824 18 787
Årsresultat 22 676 20 824 18 787
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 556 15 577 4 477
Sum omløpsmidler 64 655 46 638 54 037
Sum eiendeler 65 211 62 214 58 513
Sum egenkapital 24 144 23 968 26 144
Sum langsiktig gjeld 0 9 18
Sum kortsiktig gjeld 41 067 38 238 32 351

Sameiet Drammensveien 103 A og B

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Drammensveien 103 A og B - 998002192
Ikke tilgjengelig
C/o John Ridley Uppard Drammensveien 103b, 0273 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,5 år

Patella Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Patella Invest AS - 919898364
Uoppgitt
Bjørnveien 63, 0773 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 739 000
Egenkapital
370 000
Gjeld
1 746 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 10
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 36
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -17
Resultat før skatt 276
Ordinært resultat 276
Årsresultat 276
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 1 739
Sum omløpsmidler 377
Sum eiendeler 2 116
Sum egenkapital 370
Sum langsiktig gjeld 1 639
Sum kortsiktig gjeld 107

Arya Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arya Invest AS - 919865687
Uoppgitt
Bjørnveien 65a, 0773 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
78 000
Gjeld
321 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 6
Totalt 6
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -17
Resultat før skatt -17
Ordinært resultat -17
Årsresultat -17
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 398
Sum eiendeler 398
Sum egenkapital 78
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 321

Motvind Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Motvind Invest AS - 919870079
Uoppgitt
Fridtjof Nansens vei 5b, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 739 000
Egenkapital
378 000
Gjeld
1 745 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 10
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 36
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -17
Resultat før skatt 284
Ordinært resultat 284
Årsresultat 284
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 1 739
Sum omløpsmidler 384
Sum eiendeler 2 123
Sum egenkapital 378
Sum langsiktig gjeld 1 639
Sum kortsiktig gjeld 106

Nortel Maskin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nortel Maskin AS - 914797586
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Professor Birkelands vei 26b, 1081 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,6 år
Styrets leder 2000 Aktiv 19,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 361 000
Personalkostnader
1 367 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
880 000
Egenkapital
2 460 000
Gjeld
8 154 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 0 4
Totalt 65 57 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 361 1 331 2 179
Driftsresultat -357 -998 -1
Resultat før skatt 8 533 120 920 22 995
Ordinært resultat 8 533 120 920 22 995
Årsresultat 8 533 120 920 22 995
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 880 111 880 1 330
Sum omløpsmidler 9 734 13 726 26 181
Sum eiendeler 10 614 125 606 27 511
Sum egenkapital 2 460 427 3 507
Sum langsiktig gjeld 0 3 4
Sum kortsiktig gjeld 8 154 125 176 24 000

Prof Birkelandsvei 26 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Prof Birkelandsvei 26 AS - 971588985
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Professor Birkelands vei 26b, 1081 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,4 år
Styrets leder 2000 Aktiv 19,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 093 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
26 942 000
Egenkapital
13 176 000
Gjeld
22 438 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 78 76 78
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 093 4 915 4 006
Driftsresultat 3 835 3 699 3 265
Resultat før skatt 2 633 2 650 2 393
Ordinært resultat 2 633 2 650 2 393
Årsresultat 2 633 2 650 2 393
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 26 942 27 593 16 761
Sum omløpsmidler 8 672 7 820 14 203
Sum eiendeler 35 614 35 413 30 964
Sum egenkapital 13 176 10 543 10 393
Sum langsiktig gjeld 20 905 21 647 17 200
Sum kortsiktig gjeld 1 533 3 223 3 372

Al Skog AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Al Skog AS - 915421032
Avvirkning
Bjørnveien 65a, 0773 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
94 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
145 000
Egenkapital
483 000
Gjeld
36 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 0 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 13 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 94 306 1 089
Driftsresultat -41 -28 329
Resultat før skatt -65 -54 299
Ordinært resultat -65 -54 299
Årsresultat -65 -54 299
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 145 13 13
Sum omløpsmidler 375 574 917
Sum eiendeler 520 587 930
Sum egenkapital 483 548 602
Sum langsiktig gjeld 7 9 161
Sum kortsiktig gjeld 29 31 167

Pre Ask AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pre Ask AS - 998520835
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 8, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 000
Personalkostnader
23 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 212 000
Gjeld
224 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 3
Kapitalomsetningshastighet 2 8 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 12 8
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 0 8 2
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 12 66 17
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 166 970 95 832
Driftsresultat -649 9 652 4 030
Resultat før skatt -642 2 939 -1 421
Ordinært resultat -642 2 939 -1 421
Årsresultat -642 2 939 -1 421
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 3 919
Sum omløpsmidler 1 435 9 411 99 132
Sum eiendeler 1 435 9 411 103 051
Sum egenkapital 1 212 7 056 3 546
Sum langsiktig gjeld 0 0 86 973
Sum kortsiktig gjeld 224 2 355 12 531

Albatross II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Albatross II AS - 986495509
Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr
C/o Nrp Business Management AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
304 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
594 000
Egenkapital
515 000
Gjeld
115 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 14 1 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 24 5 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 304 289 132
Driftsresultat -202 -223 -322
Resultat før skatt -205 -227 -325
Ordinært resultat -205 -227 -325
Årsresultat -205 -227 -325
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 594 825 1 055
Sum omløpsmidler 36 8 1
Sum eiendeler 630 833 1 057
Sum egenkapital 515 720 947
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 115 113 110

Skiklubben Fram

Foretaksinfo
(Aktiv) Skiklubben Fram - 996416224
Idrettslag og -klubber
Parkveien 55, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,4 år

Eierseksjonssameiet Professor Birkelands vei 26 B

Foretaksinfo
(Aktiv) Eierseksjonssameiet Professor Birkelands vei 26 B - 998402255
Ikke tilgjengelig
Professor Birkelands vei 26b, 1081 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8 år

Berghagan Næringseiendom KS

Foretaksinfo
(Aktiv) Berghagan Næringseiendom KS - 980398595
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Nrp Procurator AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2017 5,7 år
Styre­medlem 2007 Aktiv 12,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 454 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
70 520 000
Egenkapital
69 277 000
Gjeld
15 239 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 84 84 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 17 454 17 304 17 109
Driftsresultat 9 220 9 308 9 226
Resultat før skatt 8 671 8 476 8 354
Ordinært resultat 8 671 8 476 8 354
Årsresultat 8 671 8 476 8 354
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 70 520 72 535 75 249
Sum omløpsmidler 13 996 8 416 6 423
Sum eiendeler 84 516 80 950 81 672
Sum egenkapital 69 277 60 606 52 129
Sum langsiktig gjeld 12 248 18 958 26 589
Sum kortsiktig gjeld 2 991 1 386 2 954

Berghagan Næringseiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Berghagan Næringseiendom AS - 980398579
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Nrp Procurator AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2017 5,6 år
Styre­medlem 2007 Aktiv 12,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 533 000
Egenkapital
407 000
Gjeld
1 192 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 4 35
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -8 -6
Resultat før skatt -30 -38 714
Ordinært resultat -30 -38 714
Årsresultat -30 -38 714
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 533 1 346 1 879
Sum omløpsmidler 66 73 5
Sum eiendeler 1 599 1 419 1 885
Sum egenkapital 407 437 1 099
Sum langsiktig gjeld 1 013 172 0
Sum kortsiktig gjeld 179 810 786

Nye Berghagan Næringseiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nye Berghagan Næringseiendom AS - 990040583
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Nrp Procurator AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2017 5,6 år
Styre­medlem 2007 Aktiv 12,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
82 586 000
Egenkapital
4 918 000
Gjeld
78 710 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 8
Likviditetsgrad II 2 6 4
Totalt 4 10 23
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -29 -27
Resultat før skatt -4 649 -2 632 6 172
Ordinært resultat -4 649 -2 632 6 172
Årsresultat -4 649 -2 632 6 172
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 82 586 84 228 87 115
Sum omløpsmidler 1 041 1 120 841
Sum eiendeler 83 628 85 348 87 957
Sum egenkapital 4 918 9 567 12 199
Sum langsiktig gjeld 77 007 75 000 75 000
Sum kortsiktig gjeld 1 703 782 758

Euromedica Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Euromedica Norge AS - 873194502
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Garver Ytteborgs vei 83, 0977 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 8,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 588 000
Personalkostnader
2 171 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
224 000
Egenkapital
8 125 000
Gjeld
3 196 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 10
Resultatgrad 2 0 12
Kontantstrøm fra drift 1 0 7
Rentedekningsgrad 6 0 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 33 21 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 27 588 22 232 19 299
Driftsresultat 181 -88 1 292
Resultat før skatt 53 -98 952
Ordinært resultat 53 -98 952
Årsresultat 53 -98 952
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 224 152 149
Sum omløpsmidler 11 097 9 112 10 190
Sum eiendeler 11 321 9 264 10 339
Sum egenkapital 8 125 8 072 8 169
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 196 1 193 2 170

Stiftelsen Fontene

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Fontene - 980204952
Andre sosialtjenester uten botilbud
Holbergsgate 5, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 9,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 857 000
Personalkostnader
10 357 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 350 000
Egenkapital
4 416 000
Gjeld
17 785 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 4 8 12
Kontantstrøm fra drift 3 7 7
Rentedekningsgrad 2 4 4
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 23 34 38
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 14 857 13 604 13 056
Driftsresultat 285 665 679
Resultat før skatt -161 209 222
Ordinært resultat -161 209 222
Årsresultat -161 209 222
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 14 350 14 850 15 350
Sum omløpsmidler 7 851 6 192 5 851
Sum eiendeler 22 201 21 042 21 201
Sum egenkapital 4 416 4 577 4 368
Sum langsiktig gjeld 14 500 13 500 14 000
Sum kortsiktig gjeld 3 285 2 965 2 833

Webhandel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Webhandel AS - 993199907
Postordre-/internetthandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter
Professor Birkelandsvei 26 B, 1081 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 11,6 år
Adm. direktør 2008 2010 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 436 000
Personalkostnader
1 915 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 792 000
Egenkapital
3 955 000
Gjeld
4 777 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 10 7
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 12 4
Kontantstrøm fra drift 10 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 6 10
Totalt 67 66 57
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 14 436 13 021 14 379
Driftsresultat 1 162 861 314
Resultat før skatt 968 607 332
Ordinært resultat 968 607 332
Årsresultat 968 607 332
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 792 4 178 374
Sum omløpsmidler 3 940 2 481 5 518
Sum eiendeler 8 732 6 659 5 892
Sum egenkapital 3 955 4 933 4 326
Sum langsiktig gjeld 0 0 33
Sum kortsiktig gjeld 4 777 1 726 1 533

Letron AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Letron AS - 975848477
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Professor Birkelands vei 26b, 1081 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 13,4 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,4 år
Styre­medlem 2000 2007 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 209 000
Personalkostnader
5 277 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
118 503 000
Egenkapital
311 770 000
Gjeld
24 064 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 88 88 88
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 34 209 117 789 112 173
Driftsresultat 3 605 28 091 26 333
Resultat før skatt 125 099 30 631 26 386
Ordinært resultat 125 099 30 631 26 386
Årsresultat 125 099 30 631 26 386
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 118 503 74 648 61 716
Sum omløpsmidler 217 331 151 785 151 048
Sum eiendeler 335 834 226 433 212 764
Sum egenkapital 311 770 206 672 178 990
Sum langsiktig gjeld 0 1 199 16 270
Sum kortsiktig gjeld 24 064 18 562 17 504

Hjemmel Hamar AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hjemmel Hamar AS - 985073716
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Nrp Procurator AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
61 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 10 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 -5 -4
Resultat før skatt -5 -5 -4
Ordinært resultat -5 -5 -4
Årsresultat -5 -5 -4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 61 61 70
Sum eiendeler 61 61 70
Sum egenkapital 61 66 70
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 -5 0

Martodden Utbygging AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Martodden Utbygging AS - 990529426
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Nrp Procurator AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
890 000
Egenkapital
3 515 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 8
Totalt 25 2 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -13 -8
Resultat før skatt 2 755 -515 -439
Ordinært resultat 2 755 -515 -439
Årsresultat 2 755 -515 -439
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 890 890 1 890
Sum omløpsmidler 2 625 374 821
Sum eiendeler 3 515 1 264 2 711
Sum egenkapital 3 515 759 2 274
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 505 438

Martodden Utbygging KS

Foretaksinfo
(Aktiv) Martodden Utbygging KS - 890529402
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Nrp Business Management AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
108 525 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 972 000
Egenkapital
44 776 000
Gjeld
59 766 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 12 13
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 14 18 16
Kontantstrøm fra drift 14 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 55 80 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 108 525 97 509 107 009
Driftsresultat 10 149 13 878 13 374
Resultat før skatt 10 782 14 005 18 413
Ordinært resultat 10 782 14 005 18 413
Årsresultat 10 782 14 005 18 413
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 972 11 162 24 663
Sum omløpsmidler 96 569 65 806 62 307
Sum eiendeler 104 542 76 968 86 970
Sum egenkapital 44 776 61 494 57 489
Sum langsiktig gjeld 45 603 566 11 983
Sum kortsiktig gjeld 14 163 14 909 17 497

Ibenna Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ibenna Invest AS - 989166824
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Bjørnveien 65, 0773 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 14,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 820 000
Egenkapital
14 156 000
Gjeld
36 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 45 18 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -35 -34
Resultat før skatt 6 943 485 112
Ordinært resultat 6 943 485 112
Årsresultat 6 943 485 112
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 820 1 776 1 734
Sum omløpsmidler 11 372 5 437 4 994
Sum eiendeler 14 192 7 213 6 728
Sum egenkapital 14 156 7 213 6 728
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36 0 0

Verne AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Verne AS - 978667767
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Professor Birkelands vei 26b, 1081 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,4 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 594 000
Egenkapital
7 722 000
Gjeld
2 500 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 8 42 40
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -32 -18 -21
Resultat før skatt -31 2 482 2 479
Ordinært resultat -31 2 482 2 479
Årsresultat -31 2 482 2 479
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 594 4 594 4 594
Sum omløpsmidler 5 628 8 159 10 677
Sum eiendeler 10 222 12 754 15 272
Sum egenkapital 7 722 10 254 10 272
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 500 2 500 5 000

Fornebuveien AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fornebuveien AS - 913590104
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Fram Management AS Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2014 < 1 år

Euromedica Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Euromedica Holding AS - 979661045
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Garver Ytterborgs vei 83, 0977 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2013 1,9 år

Gevita AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gevita AS - 979877285
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Garver Ytterborgs vei 83, 0977 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2012 1,1 år

Elprice Distribusjon AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Elprice Distribusjon AS - 995723220
Godstransport på vei
Krokatjønnveien 11 A, 5147 Fyllingsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2011 < 1 år
Adm. direktør 2010 2011 < 1 år

Mamoz Mercur AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mamoz Mercur AS - 989878093
Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner
Kongens gate 8, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2009 < 1 år

Furuset Distribusjon AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Furuset Distribusjon AS - 894283602
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Professor Birkelands vei 26 B, 1081 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2017 7,5 år

Fornebu Tannlegesenter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fornebu Tannlegesenter AS - 983053734
Tannhelsetjenester
Lysaker Torg 5, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2013 6,2 år

Nationalgalleriets Venner

Foretaksinfo
(Aktiv) Nationalgalleriets Venner - 975504239
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2020 13,7 år

Nye Alfasetveien 11 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nye Alfasetveien 11 AS - 988379875
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,6 år

Nye Alfasetveien 11 KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nye Alfasetveien 11 KS - 988379859
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,6 år

Akersgata 16 Eiendom ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akersgata 16 Eiendom ANS - 984073968
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2004 < 1 år

Akersgata 16 Invest KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akersgata 16 Invest KS - 984073992
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2004 < 1 år

Akersgata 16 Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akersgata 16 Invest AS - 984074018
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2004 < 1 år

Fornebu Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fornebu Eiendom AS - 977350727
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Fram Management AS Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2018 15,1 år
Styre­medlem 2000 2003 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
165 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 168 000
Egenkapital
53 000
Gjeld
27 325 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 54 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 165 0 0
Driftsresultat 136 0 0
Resultat før skatt 51 0 0
Ordinært resultat 51 0 0
Årsresultat 51 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 27 168 0 0
Sum omløpsmidler 210 2 2
Sum eiendeler 27 378 2 2
Sum egenkapital 53 2 -47
Sum langsiktig gjeld 27 145 0 0
Sum kortsiktig gjeld 180 0 49

Tollbugaten Invest ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tollbugaten Invest ANS - 985224560
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Nrp Business Management AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2014 11 år
Adm. direktør 2003 2013 10,4 år

Tollbugaten 27 Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tollbugaten 27 Invest AS - 979689195
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Nrp Business Management AS Haakon Vii gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2014 11 år
Styre­medlem 2000 2003 2 år

Hemma Hos Antik og Kafé AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hemma Hos Antik og Kafé AS - 984708092
Butikkhandel ikke nevnt annet sted
Fredriksborgveien 16, 0286 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2005 3,2 år

Fornebuveien ANS i

Foretaksinfo
(Aktiv) Fornebuveien ANS i - 941489672
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Realkapital Investor AS Kronprinsesse Märthas Plass 1, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2018 16 år
Styre­medlem 2000 2002 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
360 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
615 000
Egenkapital
20 000
Gjeld
879 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 35 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 360 0 0
Driftsresultat 20 0 0
Resultat før skatt 20 0 0
Ordinært resultat 20 0 0
Årsresultat 20 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 615 0 0
Sum omløpsmidler 284 0 0
Sum eiendeler 899 0 0
Sum egenkapital 20 0 0
Sum langsiktig gjeld 500 0 0
Sum kortsiktig gjeld 379 0 0

Skarvenesveien 3 Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skarvenesveien 3 Invest AS - 984409249
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis gate 1 C/o Ness Risan & Partners AS, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2006 3,9 år

Skarvenesveien 3 KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skarvenesveien 3 KS - 884409292
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis gate 1 C/o Ness Risan & Partners AS, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2006 3,9 år

Skarvenesveien 3 Eiendom ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skarvenesveien 3 Eiendom ANS - 984409192
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Nrp Procurator AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2004 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Tcom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tcom AS - 974422530
Ikke tilgjengelig
Hagaløkkveien 13, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 4,8 år
Styre­medlem 2000 2002 1 år

Mailandveien 8 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mailandveien 8 AS - 935972760
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Total Eiendomsforvaltning AS Kristian Augusts gate 7 B, 0164 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,5 år
Adm. direktør 2000 2004 3,3 år

Knut Ulriksen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Knut Ulriksen AS - 917878080
Ikke tilgjengelig
Prof Birkelandsv 26 B, 1011 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Norsk Telma AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Telma AS - 934699017
Ikke tilgjengelig
Nedre Slottsg 7, 1011 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Tollbugaten 27 Eiendom ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tollbugaten 27 Eiendom ANS - 879689252
Ikke tilgjengelig
Schweigaardsgate 10 C/o Oslo Sporveiers Pensjonskasse, 0185 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år

Nortel Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nortel Invest AS - 962999891
Ikke tilgjengelig
Prof Birkelandsv 26 B, 1011 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Fornebuveien 1-3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fornebuveien 1-3 AS - 977344344
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Realkapital Investor AS Kronprinsesse Märthas Plass 1, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2018 17,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 565 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
46 157 000
Egenkapital
18 649 000
Gjeld
28 644 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 18 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 2 8
Totalt 35 23 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 565 4 361 3 789
Driftsresultat -235 -328 -1 507
Resultat før skatt -840 -825 -1 697
Ordinært resultat -840 -825 -1 697
Årsresultat -840 -825 -1 697
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 46 157 47 153 48 545
Sum omløpsmidler 1 136 2 651 3 783
Sum eiendeler 47 293 49 804 52 328
Sum egenkapital 18 649 19 488 20 153
Sum langsiktig gjeld 28 397 27 008 30 267
Sum kortsiktig gjeld 247 3 307 1 907

Abic Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Abic Norge AS - 928305007
Ikke tilgjengelig
Prof Birkelandsv 26 B, 1081 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Tollbugaten 27 KS

Foretaksinfo