Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Magne Eggesbø

Rapportdato: 2019-11-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 492 653 og med ett samlet driftsresultat på 303 749. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 14 av virksomhetene driftsoverskudd. 14 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 11 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 59.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Traal AS Adm. direktør 2019 - Aktiv 52 802 1 533
- Styrets leder 2015 - Aktiv 52 802 1 533
Arctic Eagle AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 10 898 1 983
Ramoen AS Styrets leder 2017 - Aktiv 178 790 42 870
- Adm. direktør 2009 - Aktiv 178 790 42 870
Vågsholmen AS Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -139
Polarbris AS Styrets leder 2016 - Aktiv 102 665 8 406

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Ramoen AS Styre­medlem 2008 - 2017
Sportsklubben Herd Styre­medlem 2014 - 2019
Marint Kompetansesenter Styre­medlem 2013 - 2017
Herøybas AS Styre­medlem 2012 - 2019
Herøybas AS Adm. direktør 2012 - 2019
Fiskebåt Vest Styre­medlem 2010 - 2014

Traal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Traal AS - 991713204
Hav- og kystfiske
Grønhaugvegen 5, 6092 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2015 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 802 000
Personalkostnader
15 806 000
Lederlønn
1 749 000
Anleggsmidler
177 871 000
Egenkapital
75 513 000
Gjeld
123 258 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 4 4 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 4
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 44 44 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 52 802 45 593 49 257
Driftsresultat 1 533 1 344 3 701
Resultat før skatt -662 -713 725
Ordinært resultat -662 -713 725
Årsresultat -662 -713 725
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 177 871 190 707 203 544
Sum omløpsmidler 20 901 23 791 25 781
Sum eiendeler 198 771 214 498 229 325
Sum egenkapital 75 513 78 175 79 888
Sum langsiktig gjeld 119 121 131 949 140 591
Sum kortsiktig gjeld 4 137 4 373 8 845

Arctic Eagle AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Eagle AS - 986275304
Hav- og kystfiske
Ystenesgata 6b, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 898 000
Personalkostnader
3 950 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 714 000
Egenkapital
26 493 000
Gjeld
2 599 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 15
Kapitalomsetningshastighet 2 0 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 18 0 20
Kontantstrøm fra drift 18 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 64 0 89
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 10 898 0 27 561
Driftsresultat 1 983 -239 9 467
Resultat før skatt 1 337 -236 8 812
Ordinært resultat 1 337 -236 8 812
Årsresultat 1 337 -236 8 812
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 28 714 24 794 6 136
Sum omløpsmidler 378 362 26 075
Sum eiendeler 29 091 25 156 32 211
Sum egenkapital 26 493 25 156 25 063
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 599 0 7 147

Ramoen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ramoen AS - 920767443
Hav- og kystfiske
Hamnevegen 5, 6170 Vartdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 10,7 år
Styre­medlem 2008 2017 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
178 790 000
Personalkostnader
57 060 000
Lederlønn
446 000
Anleggsmidler
388 385 000
Egenkapital
224 014 000
Gjeld
281 502 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 20 20 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 80 75 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 178 790 172 611 71 355
Driftsresultat 42 870 37 988 5 279
Resultat før skatt 28 374 25 035 1 928
Ordinært resultat 28 374 25 035 1 928
Årsresultat 28 374 25 035 1 928
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 388 385 404 212 422 634
Sum omløpsmidler 117 132 92 283 47 500
Sum eiendeler 505 516 496 495 470 134
Sum egenkapital 224 014 200 640 185 605
Sum langsiktig gjeld 248 427 267 768 267 629
Sum kortsiktig gjeld 33 075 28 088 16 899

Vågsholmen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vågsholmen AS - 998024471
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vågsgata 21, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 667 000
Egenkapital
7 485 000
Gjeld
38 144 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 24 8
Driftsresultat -139 -32 -52
Resultat før skatt -622 -27 -87
Ordinært resultat -622 -27 -87
Årsresultat -622 -27 -87
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 667 2 124 64
Sum omløpsmidler 43 962 17 383 13 665
Sum eiendeler 45 629 19 507 13 729
Sum egenkapital 7 485 8 107 8 134
Sum langsiktig gjeld 21 745 319 5 500
Sum kortsiktig gjeld 16 399 11 081 95

Polarbris AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polarbris AS - 987364718
Hav- og kystfiske
Notenesgata 3, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
102 665 000
Personalkostnader
49 905 000
Lederlønn
3 631 000
Anleggsmidler
101 218 000
Egenkapital
32 018 000
Gjeld
131 919 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 14 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 8
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 63 77 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 102 665 47 670 34 570
Driftsresultat 8 406 12 405 10 299
Resultat før skatt 4 808 7 618 5 260
Ordinært resultat 4 808 7 618 5 260
Årsresultat 4 808 7 618 5 260
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 101 218 105 677 62 399
Sum omløpsmidler 62 719 37 222 23 178
Sum eiendeler 163 937 142 898 85 576
Sum egenkapital 32 018 30 210 23 591
Sum langsiktig gjeld 82 739 92 758 49 201
Sum kortsiktig gjeld 49 180 19 931 12 784

Atlantic Longline AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Atlantic Longline AS - 987364637
Hav- og kystfiske
Notenesgata 3, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
66 491 000
Personalkostnader
-18 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
200 294 000
Egenkapital
58 316 000
Gjeld
179 956 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 15 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 6
Resultatgrad 16 20 18
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 52 84 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 66 491 85 623 95 380
Driftsresultat 6 725 32 794 13 677
Resultat før skatt 3 495 24 436 8 896
Ordinært resultat 3 495 24 436 8 896
Årsresultat 3 495 24 436 8 896
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 200 294 71 529 105 518
Sum omløpsmidler 37 978 23 891 23 944
Sum eiendeler 238 272 95 420 129 462
Sum egenkapital 58 316 58 821 40 385
Sum langsiktig gjeld 123 196 11 225 63 887
Sum kortsiktig gjeld 56 760 25 374 25 190

Atlantic Seafish AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Atlantic Seafish AS - 977511313
Hav- og kystfiske
Notenesgata 3, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
117 206 000
Personalkostnader
50 053 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
253 629 000
Egenkapital
29 643 000
Gjeld
272 834 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 12 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 6
Totalt 65 83 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 117 206 111 768 126 080
Driftsresultat 19 267 28 129 25 936
Resultat før skatt 10 141 17 902 15 125
Ordinært resultat 10 141 17 902 15 125
Årsresultat 10 141 17 902 15 125
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 253 629 125 971 134 087
Sum omløpsmidler 48 848 59 006 44 951
Sum eiendeler 302 477 184 977 179 038
Sum egenkapital 29 643 19 502 1 600
Sum langsiktig gjeld 226 836 129 081 142 915
Sum kortsiktig gjeld 45 998 36 394 34 522

Arctic Nutrition AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Nutrition AS - 996638812
Produksjon av rå fiskeoljer og fett
Industrivegen 42, 6155 Ørsta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 934 000
Personalkostnader
6 177 000
Lederlønn
1 350 000
Anleggsmidler
21 357 000
Egenkapital
21 886 000
Gjeld
23 518 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 6 2
Totalt 6 13 7
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 24 934 18 448 11 761
Driftsresultat -1 150 -1 274 -3 790
Resultat før skatt -1 710 -1 729 -4 331
Ordinært resultat -1 710 -1 729 -4 331
Årsresultat -1 710 -1 729 -4 331
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 21 357 17 066 16 312
Sum omløpsmidler 24 048 16 993 14 411
Sum eiendeler 45 405 34 059 30 723
Sum egenkapital 21 886 18 596 12 825
Sum langsiktig gjeld 8 240 9 230 9 322
Sum kortsiktig gjeld 15 278 6 233 8 576

Fosnavaag Havfiske AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fosnavaag Havfiske AS - 914908485
Hav- og kystfiske
, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
41 152 000
Personalkostnader
11 768 000
Lederlønn
1 075 000
Anleggsmidler
329 503 000
Egenkapital
71 178 000
Gjeld
273 107 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 12 0 14
Kontantstrøm fra drift 20 3 20
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 48 22 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 41 152 38 956 42 430
Driftsresultat 2 441 -5 511 3 627
Resultat før skatt -5 787 -9 918 -3 061
Ordinært resultat -5 787 -9 918 -3 061
Årsresultat -5 787 -9 918 -3 061
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 329 503 251 223 310 891
Sum omløpsmidler 14 782 56 812 18 257
Sum eiendeler 344 285 308 035 329 148
Sum egenkapital 71 178 76 964 86 882
Sum langsiktig gjeld 265 666 223 016 233 755
Sum kortsiktig gjeld 7 441 8 054 8 510

Arctic Swan AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Swan AS - 814350932
Hav- og kystfiske
C/o Accountor Alta Regnskap og Rådgivning Alta AS Løkkeveien 9, 9510 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
36
Styremedlemmer
0
Omsetning
191 440 000
Personalkostnader
53 481 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
180 710 000
Egenkapital
143 111 000
Gjeld
124 288 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 8
Totalt 84 83 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 191 440 167 715 155 073
Driftsresultat 62 428 48 024 25 906
Resultat før skatt 47 955 37 173 19 751
Ordinært resultat 47 955 37 173 19 751
Årsresultat 47 955 37 173 19 751
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 180 710 179 236 193 021
Sum omløpsmidler 86 689 160 063 128 545
Sum eiendeler 267 399 339 299 321 566
Sum egenkapital 143 111 130 140 114 966
Sum langsiktig gjeld 66 616 154 515 145 736
Sum kortsiktig gjeld 57 672 54 644 60 864

Vågsholmen Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vågsholmen Utvikling AS - 998191351
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
C/o Arthur Almestad Vågsholmvegen, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 163 000
Egenkapital
-77 000
Gjeld
5 543 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 10 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -54 -35 -25
Resultat før skatt -62 -34 -23
Ordinært resultat -62 -34 -23
Årsresultat -62 -34 -23
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 163 5 004 990
Sum omløpsmidler 4 302 104 1 273
Sum eiendeler 5 465 5 108 2 263
Sum egenkapital -77 -15 18
Sum langsiktig gjeld 5 124 5 124 2 167
Sum kortsiktig gjeld 419 0 78

Remvakt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Remvakt AS - 991417559
Kysttrafikk ellers med passasjerer
, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 11,1 år
Vara­medlem 2007 2008 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
13 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
41 287 000
Egenkapital
28 383 000
Gjeld
17 671 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 6
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 12 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 14 397
Driftsresultat -2 286 -2 800 2 194
Resultat før skatt -1 569 -1 649 1 876
Ordinært resultat -1 569 -1 649 1 876
Årsresultat -1 569 -1 649 1 876
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 41 287 40 659 43 364
Sum omløpsmidler 4 767 9 177 15 585
Sum eiendeler 46 054 49 836 58 949
Sum egenkapital 28 383 29 050 30 460
Sum langsiktig gjeld 17 475 20 575 23 981
Sum kortsiktig gjeld 196 210 4 509

Uksnøy Barents AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Uksnøy Barents AS - 989377388
Utenriks sjøfart med gods
Keiser Wilhelmsgate 34, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 11,5 år
Styre­medlem 2006 2008 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 338 000
Egenkapital
-1 956 000
Gjeld
4 303 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 10
Totalt 2 2 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt -2 488 -2 161 -1 679
Ordinært resultat -2 488 -2 161 -1 679
Årsresultat -2 488 -2 161 -1 679
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 338 3 281 2 931
Sum omløpsmidler 9 9 1 509
Sum eiendeler 2 347 3 290 4 441
Sum egenkapital -1 956 532 1 693
Sum langsiktig gjeld 4 293 2 748 2 738
Sum kortsiktig gjeld 10 10 10

Uksnøy Barents KS

Foretaksinfo
(Aktiv) Uksnøy Barents KS - 989557114
Utenriks sjøfart med gods
Keiser Wilhelms gate 34, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 11,5 år
Styre­medlem 2006 2008 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 023 000
Personalkostnader
4 918 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
160 780 000
Egenkapital
-19 553 000
Gjeld
186 347 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 17 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 14 023 5 510 20 114
Driftsresultat -9 152 -18 747 -11 362
Resultat før skatt -17 109 -26 685 -20 728
Ordinært resultat -17 109 -26 685 -20 728
Årsresultat -17 109 -26 685 -20 728
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 160 780 170 887 181 116
Sum omløpsmidler 6 013 6 010 24 954
Sum eiendeler 166 793 176 898 206 070
Sum egenkapital -19 553 -2 444 14 241
Sum langsiktig gjeld 185 717 177 899 188 386
Sum kortsiktig gjeld 630 1 443 3 444

Fosnavaag Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fosnavaag Holding AS - 990540268
Hav- og kystfiske
, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
195 366 000
Personalkostnader
62 233 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
910 538 000
Egenkapital
224 111 000
Gjeld
786 342 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 18 12 4
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 4 2 2
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 64 51 42
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 195 366 157 253 78 522
Driftsresultat 34 339 9 465 1 004
Resultat før skatt 8 809 -8 442 -9 694
Ordinært resultat 8 809 -8 442 -9 694
Årsresultat 8 809 -8 442 -9 694
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 910 538 851 509 935 333
Sum omløpsmidler 99 915 121 272 64 384
Sum eiendeler 1 010 453 972 780 999 716
Sum egenkapital 224 111 225 285 235 814
Sum langsiktig gjeld 728 642 707 414 736 965
Sum kortsiktig gjeld 57 700 40 081 26 937

Remøy Havfiske AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Remøy Havfiske AS - 831156872
Hav- og kystfiske
, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
154 214 000
Personalkostnader
47 271 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
577 695 000
Egenkapital
160 540 000
Gjeld
496 674 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 20 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 6 4 2
Likviditetsgrad II 6 4 2
Totalt 69 58 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 154 214 118 297 21 695
Driftsresultat 35 369 20 044 -952
Resultat før skatt 17 339 4 934 -4 421
Ordinært resultat 17 339 4 934 -4 421
Årsresultat 17 339 4 934 -4 421
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 577 695 593 620 612 870
Sum omløpsmidler 79 519 57 071 49 169
Sum eiendeler 657 213 650 690 662 039
Sum egenkapital 160 540 154 104 146 481
Sum langsiktig gjeld 434 435 448 773 459 035
Sum kortsiktig gjeld 62 239 47 813 56 523

Fosnavaag Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fosnavaag Shipping AS - 990219729
Utenriks sjøfart med gods
Holmsildgata 1, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 352 000
Personalkostnader
3 181 000
Lederlønn
348 000
Anleggsmidler
395 000
Egenkapital
1 113 000
Gjeld
2 625 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 6 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 2
Fordringsomsetningshastighet 1 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0
Resultatgrad 20 8 0
Kontantstrøm fra drift 20 5 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 8 4
Totalt 86 51 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 352 4 510 3 092
Driftsresultat 1 210 149 -1 308
Resultat før skatt 933 114 -974
Ordinært resultat 933 114 -974
Årsresultat 933 114 -974
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 395 553 767
Sum omløpsmidler 3 343 1 702 2 361
Sum eiendeler 3 738 2 255 3 128
Sum egenkapital 1 113 1 138 1 151
Sum langsiktig gjeld 2 2 4
Sum kortsiktig gjeld 2 623 1 114 1 972

Pme AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pme AS - 988911151
Hav- og kystfiske
Høgtunvegen 11, 6017 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 14 år
Adm. direktør 2005 Aktiv 14 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
257 734 000
Personalkostnader
80 442 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 152 414 000
Egenkapital
823 125 000
Gjeld
601 612 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 77 76 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 257 734 232 743 147 309
Driftsresultat 70 278 51 893 32 663
Resultat før skatt 47 775 51 316 28 370
Ordinært resultat 47 775 51 316 28 370
Årsresultat 47 775 51 316 28 370
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 152 414 1 172 936 1 203 062
Sum omløpsmidler 272 322 240 519 176 088
Sum eiendeler 1 424 736 1 413 455 1 379 150
Sum egenkapital 823 125 779 464 734 973
Sum langsiktig gjeld 553 802 596 301 613 492
Sum kortsiktig gjeld 47 810 37 690 30 684

Eros AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eros AS - 977390176
Hav- og kystfiske
, 6092 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
78 895 000
Personalkostnader
23 382 000
Lederlønn
652 000
Anleggsmidler
480 604 000
Egenkapital
376 742 000
Gjeld
251 210 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 72 74 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 78 895 60 082 75 953
Driftsresultat 30 381 17 516 30 996
Resultat før skatt 20 706 25 886 20 391
Ordinært resultat 20 706 25 886 20 391
Årsresultat 20 706 25 886 20 391
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 480 604 483 150 496 390
Sum omløpsmidler 147 347 140 560 119 906
Sum eiendeler 627 951 623 711 616 295
Sum egenkapital 376 742 356 036 330 150
Sum langsiktig gjeld 234 961 256 610 272 403
Sum kortsiktig gjeld 16 249 11 065 13 743

Eggesbø Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eggesbø Eiendom AS - 979910533
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grønhaugvegen 5, 6092 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
691 000
Personalkostnader
429 000
Lederlønn
388 000
Anleggsmidler
45 487 000
Egenkapital
114 629 000
Gjeld
3 533 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 57 64 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 691 527 2 871
Driftsresultat -700 -1 191 1 061
Resultat før skatt 924 11 433 6 997
Ordinært resultat 924 11 433 6 997
Årsresultat 924 11 433 6 997
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 45 487 30 454 29 279
Sum omløpsmidler 72 675 89 952 80 045
Sum eiendeler 118 162 120 406 109 325
Sum egenkapital 114 629 116 705 108 272
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 533 3 701 1 053

Sportsklubben Herd

Foretaksinfo
(Aktiv) Sportsklubben Herd - 976525337
Idrettslag og -klubber
Vestmoa 21, 6018 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2019 5,3 år

Marint Kompetansesenter

Foretaksinfo
(Aktiv) Marint Kompetansesenter - 976654455
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
3.etasje Kongens gate 15, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 4,1 år

Herøybas AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Herøybas AS - 998490391
Hav- og kystfiske
Grønhaugvegen 5, 6092 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2019 6,7 år
Adm. direktør 2012 2019 6,7 år

Fiskebåt Vest

Foretaksinfo
(Aktiv) Fiskebåt Vest - 958750773
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Røysegata 15, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2014 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 026 000
Personalkostnader
120 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
300 000
Egenkapital
6 280 000
Gjeld
705 000
Driftscore
2009
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 87
Resultatregnskap
2009
Driftsinntekter 4 026
Driftsresultat 3 410
Resultat før skatt 3 067
Ordinært resultat 3 067
Årsresultat 3 067
Balanseregnskap
2009
Sum anleggsmidler 300
Sum omløpsmidler 6 685
Sum eiendeler 6 985
Sum egenkapital 6 280
Sum langsiktig gjeld 501
Sum kortsiktig gjeld 204

Herøybas DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Herøybas DA - 994931857
Hav- og kystfiske
Grønnhaugvegen 5, 6092 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2013 3,5 år
Adm. direktør 2010 2012 2,8 år

Vartdal Seafood AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vartdal Seafood AS - 929851366
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Keiser Wilhelmsgate 23, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2009 2015 6,1 år
Styre­medlem 2008 2015 6,2 år

Eggvar 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eggvar 1 AS - 992383895
Ikke tilgjengelig
C/o AS Havstrand, 6292 Kjerstad
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2008 < 1 år

Eggvar 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eggvar 2 AS - 992383852
Ikke tilgjengelig
Keiser Wilhelms gate 23 C/o Vartdal Fiskeriselskap AS, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2008 < 1 år

Eggvar 3 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eggvar 3 AS - 992383828
Ikke tilgjengelig
C/o AS Roaldnes, 6050 Valderøya
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2008 < 1 år

Hf Invest 5 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hf Invest 5 AS - 991681922
Ikke tilgjengelig
C/o Teigenes AS, 6092 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2007 < 1 år

Hf Invest 3 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hf Invest 3 AS - 991682031
Ikke tilgjengelig
C/o Eros AS, 6092 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2007 < 1 år

Hf Invest 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hf Invest 2 AS - 991682066
Ikke tilgjengelig
C/o Rogne AS, 6092 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2007 < 1 år

Hf Invest 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hf Invest 1 AS - 991682120
Ikke tilgjengelig
C/o Eros AS, 6092 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2008 < 1 år

Hf Invest 4 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hf Invest 4 AS - 991682007
Hav- og kystfiske
C/o Teigebris KS, 6092 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2007 < 1 år

Ocea AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ocea AS - 985584974
Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted
Kolbeinsvik, 5394 Kolbeinsvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 1 år

Ocea Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ocea Holding AS - 990212163
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 5394 Kolbeinsvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 1,1 år

Gellyfeed AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gellyfeed AS - 982336104
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Stiklestadveien 1 Co/scanbio AS, 7041 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2008 1,9 år
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år

Herøyfisk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Herøyfisk AS - 890688462
Ikke tilgjengelig
, 6092 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 1 år
Adm. direktør 2007 2008 1 år

Remvakt KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Remvakt KS - 975350789
Ikke tilgjengelig
, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år

Stratum Reservoir (norway) AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stratum Reservoir (norway) AS - 938130027
Teknisk prøving og analyse
Fabrikkveien 37, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
82
Styremedlemmer
0
Omsetning
147 980 000
Personalkostnader
58 707 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
51 449 000
Egenkapital
184 329 000
Gjeld
105 347 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 14 14 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 76 82 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 147 980 147 410 163 472
Driftsresultat 11 990 12 747 31 044
Resultat før skatt 27 134 64 672 19 685
Ordinært resultat 27 134 64 672 19 685
Årsresultat 27 134 64 672 19 685
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 51 449 54 961 69 659
Sum omløpsmidler 238 227 196 262 137 282
Sum eiendeler 289 676 251 222 206 941
Sum egenkapital 184 329 157 195 126 517
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 105 347 94 027 80 424

Olympic Ship AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Olympic Ship AS - 977488680
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2006 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
43 708 000
Egenkapital
-15 103 000
Gjeld
65 048 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 17 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 28 167 -125
Driftsresultat -5 508 -7 297 -22 374
Resultat før skatt -23 852 -347 487 -3 994 689
Ordinært resultat -23 852 -347 487 -3 994 689
Årsresultat -23 852 -347 487 -3 994 689
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 43 708 64 572 493 866
Sum omløpsmidler 6 236 20 804 113 056
Sum eiendeler 49 944 85 376 606 922
Sum egenkapital -15 103 8 748 -298 476
Sum langsiktig gjeld 0 0 690 841
Sum kortsiktig gjeld 65 048 76 628 214 557

Arctic Powder AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Arctic Powder AS - 975365557
Ikke tilgjengelig
Karmsund Fiskerihavn, 4262 Avaldsnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2005 < 1 år

Silfas Moldtustranda AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Silfas Moldtustranda AS - 968186566
Ikke tilgjengelig
Slottsgaten 3 C/o Norges Sildesalgslag, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 2,2 år

Silfas Egersund AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Silfas Egersund AS - 968186655
Ikke tilgjengelig
Slottsgaten 3 C/o Norges Sildesalgslag, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 2,2 år

Silfas Karmsund AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Silfas Karmsund AS - 910010239
Ikke tilgjengelig
Slottsgaten 3 C/o Norges Sildesalgslag, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 2,2 år

Silfas Askøy AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Silfas Askøy AS - 915833063
Ikke tilgjengelig
Slottsgaten 3 C/o Norges Sildesalgslag, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 2,3 år

Ryttervik Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ryttervik Holding AS - 865603622
Ikke tilgjengelig
Slottsgaten 3 C/o Norges Sildesalgslag, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 2,3 år

Sunnmørsbadet Fosnavåg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sunnmørsbadet Fosnavåg AS - 977165091
Drift av idrettsanlegg
Lisjebøvegen, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 243 000
Personalkostnader
5 048 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
32 390 000
Egenkapital
-1 712 000
Gjeld
50 279 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 14 10
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 15 39 29
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 243 12 179 11 912
Driftsresultat -1 061 140 -15
Resultat før skatt -1 728 -581 -934
Ordinært resultat -1 728 -581 -934
Årsresultat -1 728 -581 -934
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 32 390 33 932 35 547
Sum omløpsmidler 16 176 21 451 28 269
Sum eiendeler 48 567 55 382 63 816
Sum egenkapital -1 712 16 598
Sum langsiktig gjeld 39 746 41 446 49 196
Sum kortsiktig gjeld 10 533 13 920 14 023

Eggesbø Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eggesbø Invest AS - 986597522
Ikke tilgjengelig
, 6092 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 2 år

Welcon AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Welcon AS - 985876142
Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
, 6718 Deknepollen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2007 2,9 år

Remøy Rederi Arctic AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Remøy Rederi Arctic AS - 986166386
Hav- og kystfiske
Løkkeveien 9, 9510 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2017 13,1 år

Eggvar AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eggvar AS - 986128603
Ikke tilgjengelig
Keiser Wilhelmsgate 23, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 2,4 år

Såkorninvest Midt-norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Såkorninvest Midt-norge AS - 980000125
Aktive eierfond
C/o Innovasjon Norge Akersgaten 13-15, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2007 3,9 år
Vara­medlem 2002 2003 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-10 331 000
Gjeld
42 584 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 12 45 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -113 -3 030 -167
Resultat før skatt -2 900 26 800 1 853
Ordinært resultat -2 900 26 800 1 853
Årsresultat -2 900 26 800 1 853
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 32 253 43 277 34 343
Sum eiendeler 32 253 43 277 34 343
Sum egenkapital -10 331 -7 431 -34 232
Sum langsiktig gjeld 42 574 42 574 68 574
Sum kortsiktig gjeld 10 8 134 0

Varegg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Varegg AS - 985657580
Ikke tilgjengelig
Keiser Wilhelmsgate 23, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2008 5,3 år

AS Vestsink

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Vestsink - 928496562
Overflatebehandling av metaller
, 6080 Gurskøy
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2014 11,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 320 000
Personalkostnader
3 846 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 174 000
Egenkapital
5 218 000
Gjeld
3 625 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 7 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 18 14 12
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 6 2 6
Totalt 86 67 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 320 7 132 7 378
Driftsresultat 1 858 686 584
Resultat før skatt 1 374 432 305
Ordinært resultat 1 374 432 305
Årsresultat 1 374 432 305
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 174 1 402 1 772
Sum omløpsmidler 7 668 5 041 4 806
Sum eiendeler 8 842 6 443 6 579
Sum egenkapital 5 218 3 410 2 795
Sum langsiktig gjeld 860 1 172 2 401
Sum kortsiktig gjeld 2 765 1 861 1 382

Sunnfisk Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sunnfisk Eiendom AS - 984195435
Ikke tilgjengelig
Rådhusgata, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2007 4,5 år

Sun Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sun Holding AS - 985486301
Ikke tilgjengelig
Rådhusgata, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2008 5,3 år

Stiftelsen Herøy Næringsforum

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Herøy Næringsforum - 985054010
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Vågsgata 10, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2013 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 817 000
Personalkostnader
9 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 081 000
Gjeld
296 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 4
Resultatgrad 2 0 2
Kontantstrøm fra drift 1 0 1
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 33 17 36
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 817 2 160 2 837
Driftsresultat 10 -61 27
Resultat før skatt 13 -59 28
Ordinært resultat 13 -59 28
Årsresultat 13 -59 28
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 377 1 541 1 587
Sum eiendeler 1 377 1 541 1 587
Sum egenkapital 1 081 1 068 1 127
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 296 473 460

Sydvestor Vekst AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sydvestor Vekst AS - 981087933
Annen verdipapirforvaltning
Stålhaugen 5, 6067 Ulsteinvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2009 7,1 år

Silfas AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Silfas AS - 953309440
Ikke tilgjengelig
Slottsg 3, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 4,7 år

Varegg Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Varegg Invest AS - 959622558
Ikke tilgjengelig
Keiser Wilhelmsgate 23, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2001 2006 4,3 år
Vara­medlem 2000 2001 < 1 år

Fosnavåg Isanlegg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fosnavåg Isanlegg AS - 861153282
Ikke tilgjengelig
, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Glitnir Bank ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Glitnir Bank ASA - 963929196
Ikke tilgjengelig
St Olavs Plass 1, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2004 3,3 år

KS Varegg

Foretaksinfo
(Inaktiv) KS Varegg - 959622736
Ikke tilgjengelig
Sundgata 12, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,3 år

Fosnavåg IS og Oljeservice AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fosnavåg IS og Oljeservice AS - 974541181
Engroshandel med drivstoff og brensel
, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,1 år

Austevoll Fiskefor AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Austevoll Fiskefor AS - 977051541
Ikke tilgjengelig
, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Sea Grain AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sea Grain AS - 979344503
Ikke tilgjengelig
Deknepollen, 6718 Deknepollen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2000 2004 3,5 år

Herøyfjord AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Herøyfjord AS - 968041363
Hav- og kystfiske
, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,1 år