Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Aud Krogh Skaugen

Rapportdato: 2019-11-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 386 og med ett samlet driftsresultat på -212. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Smile International Adm. direktør 2014 - Aktiv 0 0
- Styre­medlem 2012 - Aktiv 0 0
Ressurs og Miljø AS Styre­medlem 2010 - Aktiv 1 386 -212
- Adm. direktør 2010 - Aktiv 1 386 -212
Remi Aud Skaugen Innehaver 2004 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Hemsedal Golf Alpin Velforening Styrets leder 2017 - 2019
Hemsedal Golf Alpin Velforening Styre­medlem 2015 - 2017
Hemsedal Golf Alpin Velforening Styre­medlem 2015 - 2017
Søndre Nordstrand Venstre Styrets leder 2010 - 2011
Remi Aud Skaugen Styrets leder 2000** - 2004

Hemsedal Golf Alpin Velforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Hemsedal Golf Alpin Velforening - 915622550
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Gamlevegen 6a, 3550 Gol
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 1,7 år
Styre­medlem 2015 2017 2,1 år

Vekst Project Financing Facility AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vekst Project Financing Facility AS - 887538832
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Langmyrgrenda 21, 0861 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2013 1,4 år

Søndre Nordstrand Venstre

Foretaksinfo
(Aktiv) Søndre Nordstrand Venstre - 983928277
Partipolitiske organisasjoner
Møllergata 16, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2011 1,2 år

Smile International

Foretaksinfo
(Aktiv) Smile International - 895443662
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Bertramjordet 31, 1251 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 5,1 år
Styre­medlem 2012 Aktiv 6,9 år

Ressurs og Miljø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ressurs og Miljø AS - 995121034
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Østre Aker vei 17, 0581 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 9,8 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 9,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 386 000
Personalkostnader
947 000
Lederlønn
246 000
Anleggsmidler
6 000
Egenkapital
-4 000
Gjeld
638 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 12 0
Kapitalomsetningshastighet 8 4 8
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 14 0
Kontantstrøm fra drift 0 10 0
Rentedekningsgrad 0 8 0
Likviditetsgrad II 2 6 2
Totalt 11 63 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 386 1 270 2 974
Driftsresultat -212 111 -66
Resultat før skatt -229 79 -100
Ordinært resultat -229 79 -100
Årsresultat -229 79 -100
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 94 134
Sum omløpsmidler 628 530 1 056
Sum eiendeler 634 624 1 190
Sum egenkapital -4 226 -53
Sum langsiktig gjeld 0 0 25
Sum kortsiktig gjeld 638 398 1 219

Remi Aud Skaugen

Foretaksinfo
(Aktiv) Remi Aud Skaugen - 958649193
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Åkerøveien 17, 0586 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 15,8 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,9 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år