Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Erik Munkelien

Rapportdato: 2021-03-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 90 790 og med ett samlet driftsresultat på 10 164. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 11.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Asfaltfabrikken AS Styre­medlem 2010 - Aktiv 49 688 -2 555
- Adm. direktør 2010 - Aktiv 49 688 -2 555
Em Invest AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 11 350 10 264
- Styrets leder 2000** - Aktiv 11 350 10 264
Skansen Grendehus Styrets leder 2007 - Aktiv 0 0
AS Maskinservice Styrets leder 2000** - Aktiv 29 752 2 455

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Betong-partner AS Adm. direktør 2013 - 2018
Betong-partner AS Styrets leder 2008 - 2019
Rudshøgda Pukk og Gruss V/erik Munkelien Styrets leder 2010 - 2019
Rudshøgda Pukk og Gruss V/erik Munkelien Adm. direktør 2010 - 2019
Skansen Grendehus Nestleder styre 2006 - 2007
Skansen og Grande Musikkorps Styre­medlem 2006 - 2008
Erik Munkelien Styrets leder 2005 - 2019
Erik Munkelien Adm. direktør 2005 - 2017

Betong-partner AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Betong-partner AS - 992859822
Produksjon av ferdigblandet betong
, 2827 Hunndalen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 2018 5 år
Styrets leder 2008 2019 10,4 år

Rudshøgda Pukk og Gruss V/erik Munkelien

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rudshøgda Pukk og Gruss V/erik Munkelien - 995644401
Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet
Tandeskogveien, 2360 Rudshøgda
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2019 8,7 år
Adm. direktør 2010 2019 8,7 år

Skansen og Grande Musikkorps

Foretaksinfo
(Aktiv) Skansen og Grande Musikkorps - 981052080
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Klinkelinna 413, 2827 Hunndalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 1,8 år

Erik Munkelien

Foretaksinfo
(Inaktiv) Erik Munkelien - 988957690
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Klinkelinna 211, 2827 Hunndalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2019 13,6 år
Adm. direktør 2005 2017 11,1 år

Gjøvik Anlegg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gjøvik Anlegg AS - 985620997
Ikke tilgjengelig
Klinkelinna 211, 2827 Hunndalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2008 5,6 år

Miljøtrio ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Miljøtrio ANS - 953924781
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kontrollveien 2, 2827 Hunndalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,5 år

Asfaltfabrikken AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asfaltfabrikken AS - 995750589
Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted
Amsrudvegen 61, 2827 Hunndalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 10,5 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
49 688 000
Personalkostnader
4 599 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 515 000
Egenkapital
2 622 000
Gjeld
12 084 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 6 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 2 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 8
Resultatgrad 0 4 12
Kontantstrøm fra drift 0 5 10
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 14 42 71
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 49 688 64 675 57 183
Driftsresultat -2 555 1 605 4 190
Resultat før skatt -2 121 1 053 3 077
Ordinært resultat -2 121 1 053 3 077
Årsresultat -2 121 1 053 3 077
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 515 2 584 3 116
Sum omløpsmidler 12 191 27 647 14 495
Sum eiendeler 14 706 30 231 17 612
Sum egenkapital 2 622 4 743 3 690
Sum langsiktig gjeld 750 1 559 2 206
Sum kortsiktig gjeld 11 334 23 929 11 716

Em Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Em Invest AS - 974987368
Produksjon av ferdigblandet betong
, 2827 Hunndalen
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12 år
Styrets leder 2000 Aktiv 20,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 350 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 584 000
Egenkapital
3 324 000
Gjeld
3 401 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 8
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 8
Likviditetsgrad II 6 2 6
Totalt 87 4 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 11 350 2 519 2 559
Driftsresultat 10 264 -1 468 1 445
Resultat før skatt 8 237 -1 773 662
Ordinært resultat 8 237 -1 773 662
Årsresultat 8 237 -1 773 662
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 584 1 867 0
Sum omløpsmidler 4 141 2 441 3 992
Sum eiendeler 6 725 4 308 3 992
Sum egenkapital 3 324 -510 1 263
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 401 4 818 2 729

Skansen Grendehus

Foretaksinfo
(Aktiv) Skansen Grendehus - 990191883
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Klinkelinna 413, 2827 Hunndalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 14 år
Nestleder styre 2006 2007 < 1 år

AS Maskinservice

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Maskinservice - 932763664
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Amsrudvegen 50, 2827 Hunndalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,2 år
Adm. direktør 2000 2019 18,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 752 000
Personalkostnader
8 155 000
Lederlønn
303 000
Anleggsmidler
2 498 000
Egenkapital
7 675 000
Gjeld
6 460 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 0 13
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 14 0 16
Kontantstrøm fra drift 18 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 84 19 86
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 29 752 31 485 34 733
Driftsresultat 2 455 -2 970 3 735
Resultat før skatt 1 915 -3 139 4 263
Ordinært resultat 1 915 -3 139 4 263
Årsresultat 1 915 -3 139 4 263
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 498 3 314 4 183
Sum omløpsmidler 11 637 8 143 18 886
Sum eiendeler 14 135 11 458 23 069
Sum egenkapital 7 675 6 921 10 060
Sum langsiktig gjeld 0 0 98
Sum kortsiktig gjeld 6 460 4 537 12 912