Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jan Anders Oksum

Rapportdato: 2020-02-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 8 698 715 og med ett samlet driftsresultat på 1 159 847. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 28.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Borregaard AS Styrets leder 2013 - Aktiv 3 632 657 540 516
Borregaard ASA Styrets leder 2012 - Aktiv 4 785 000 576 000
Chemring Nobel AS Styre­medlem 2011 - Aktiv 280 968 43 310
Jaag Consult AS Styrets leder 2007 - Aktiv 90 21
- Adm. direktør 2007 - Aktiv 90 21

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Eierseksjonssameiet Skigaarden i Styrets leder 2017 - 2018
Norconsult Holding AS Styrets leder 2014 - 2017
Norconsult Holding AS Nestleder styre 2011 - 2014
Norconsult AS Styrets leder 2014 - 2017
Norconsult AS Nestleder styre 2011 - 2014
Borregaard AS Styre­medlem 2012 - 2013
Borregaard ASA Styre­medlem 2012 - 2012

Eierseksjonssameiet Skigaarden i

Foretaksinfo
(Aktiv) Eierseksjonssameiet Skigaarden i - 915617913
Lønnet arbeid i private husholdninger
C/o Oslo og Omegn Boligforvaltning Sandakerveien 64, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
418 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
490 000
Gjeld
26 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 13 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 87 82 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 418 436 370
Driftsresultat 175 109 45
Resultat før skatt 177 112 45
Ordinært resultat 177 112 45
Årsresultat 177 112 45
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 516 508 315
Sum eiendeler 516 508 315
Sum egenkapital 490 313 201
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26 195 115

Norconsult Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norconsult Holding AS - 963865724
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2017 3,4 år
Nestleder styre 2011 2014 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 790 264 000
Personalkostnader
3 491 585 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
722 642 000
Egenkapital
1 435 749 000
Gjeld
1 674 341 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 12 12
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 18 14 12
Kontantstrøm fra drift 18 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 85 70 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 790 264 4 624 262 4 236 273
Driftsresultat 865 754 370 867 329 379
Resultat før skatt 746 868 262 653 231 671
Ordinært resultat 746 868 262 653 231 671
Årsresultat 745 917 262 653 231 578
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 722 642 585 866 554 051
Sum omløpsmidler 2 387 448 1 851 629 1 545 809
Sum eiendeler 3 110 090 2 437 495 2 099 860
Sum egenkapital 1 435 749 873 031 822 111
Sum langsiktig gjeld 77 440 44 157 37 413
Sum kortsiktig gjeld 1 596 901 1 520 305 1 240 336

Norconsult AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norconsult AS - 962392687
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2017 3,4 år
Nestleder styre 2011 2014 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3113
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 326 312 000
Personalkostnader
3 491 585 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
722 592 000
Egenkapital
1 084 407 000
Gjeld
1 480 541 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 68 68 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 326 312 4 624 262 4 236 273
Driftsresultat 401 260 350 297 309 377
Resultat før skatt 279 150 247 059 216 466
Ordinært resultat 279 150 247 059 216 466
Årsresultat 278 199 247 059 216 373
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 722 592 414 013 370 665
Sum omløpsmidler 1 842 356 1 812 012 1 586 163
Sum eiendeler 2 564 948 2 226 025 1 956 828
Sum egenkapital 1 084 407 803 077 700 415
Sum langsiktig gjeld 77 443 44 157 37 413
Sum kortsiktig gjeld 1 403 098 1 378 791 1 219 000

Skankraft AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skankraft AS - 990592993
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Drammensveien 144, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2012 < 1 år
Styre­medlem 2008 2013 4,4 år

Norsk Designråd

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Designråd - 975259560
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Hausmanns gate 16, 0182 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 3,1 år

Stiftelsen for Store Kulturanlegg i Kristiansand

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stiftelsen for Store Kulturanlegg i Kristiansand - 995865084
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Dronningens gate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2017 6,7 år

Elopak AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elopak AS - 811413682
Produksjon av papir og papp
Industriveien 30, 3430 Spikkestad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2014 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
178
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 807 955 000
Personalkostnader
372 320 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 950 183 000
Egenkapital
1 043 869 000
Gjeld
4 994 149 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 10 18
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 16 39 49
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 807 955 4 173 727 4 063 293
Driftsresultat -112 334 -135 772 -130 591
Resultat før skatt -5 442 217 293 458 542
Ordinært resultat -5 442 217 293 458 542
Årsresultat -5 442 217 293 458 542
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 950 183 3 793 708 3 623 475
Sum omløpsmidler 2 087 824 1 984 910 2 055 831
Sum eiendeler 6 038 008 5 778 618 5 679 307
Sum egenkapital 1 043 869 1 628 075 1 565 748
Sum langsiktig gjeld 2 751 608 2 018 059 2 047 431
Sum kortsiktig gjeld 2 242 541 2 132 484 2 066 127

Mezonic AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mezonic AS - 979821131
Produksjon av plastemballasje
Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2011 < 1 år
Adm. direktør 2010 2012 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 804 000
Personalkostnader
10 581 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 951 000
Egenkapital
22 008 000
Gjeld
14 382 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 6
Totalt 8 6 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 16 804 15 934 15 037
Driftsresultat -10 467 -12 436 -11 331
Resultat før skatt -8 698 -10 719 -10 142
Ordinært resultat -8 698 -10 719 -10 142
Årsresultat -8 535 -10 052 -10 109
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 27 951 27 639 27 868
Sum omløpsmidler 8 441 8 112 8 500
Sum eiendeler 36 392 35 751 36 368
Sum egenkapital 22 008 23 383 23 769
Sum langsiktig gjeld 6 332 2 908 6 716
Sum kortsiktig gjeld 8 050 9 459 5 884

Standard Norge

Foretaksinfo
(Aktiv) Standard Norge - 985942897
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Mustads vei 1, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2014 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
81
Styremedlemmer
0
Omsetning
218 912 000
Personalkostnader
103 543 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 809 000
Egenkapital
63 137 000
Gjeld
42 220 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 12
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 8 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 62 75 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 218 912 202 237 194 543
Driftsresultat 10 726 12 314 14 958
Resultat før skatt 10 239 12 456 13 962
Ordinært resultat 10 239 12 456 13 962
Årsresultat 9 066 11 334 12 920
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 25 809 22 619 18 279
Sum omløpsmidler 79 548 74 391 61 707
Sum eiendeler 105 357 97 010 79 985
Sum egenkapital 63 137 52 890 40 387
Sum langsiktig gjeld 9 879 9 334 9 228
Sum kortsiktig gjeld 32 341 34 786 30 370

Estate Media AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Estate Media AS - 981488636
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Rådhusgata 5, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2011 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
29
Styremedlemmer
0
Omsetning
55 718 000
Personalkostnader
15 506 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 190 000
Egenkapital
11 457 000
Gjeld
22 229 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 13 12
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 18 14 8
Kontantstrøm fra drift 20 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 2 6
Totalt 88 76 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 55 718 62 400 36 172
Driftsresultat 9 428 5 545 1 451
Resultat før skatt 9 527 5 345 2 763
Ordinært resultat 9 527 5 345 2 763
Årsresultat 9 527 5 345 2 763
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 190 13 162 9 596
Sum omløpsmidler 25 496 16 722 13 126
Sum eiendeler 33 686 29 885 22 721
Sum egenkapital 11 457 9 930 7 326
Sum langsiktig gjeld 1 600 3 200 4 800
Sum kortsiktig gjeld 20 629 16 754 10 595

Deloitte International AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Deloitte International AS - 988924601
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2008 < 1 år

Energy Save AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Energy Save AS - 991347194
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Kirkeveien 50, 1395 Hvalstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2008 1,3 år
Adm. direktør 2007 2008 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 247 000
Personalkostnader
1 667 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 041 000
Egenkapital
507 000
Gjeld
2 756 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 3 3
Kapitalomsetningshastighet 6 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 4
Resultatgrad 8 0 4
Kontantstrøm fra drift 10 10 7
Rentedekningsgrad 8 10 6
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 51 29 30
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 247 1 657 4 739
Driftsresultat 202 -7 81
Resultat før skatt 191 84 49
Ordinært resultat 191 84 49
Årsresultat 191 84 49
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 041 439 475
Sum omløpsmidler 2 222 2 607 2 213
Sum eiendeler 3 263 3 046 2 688
Sum egenkapital 507 316 231
Sum langsiktig gjeld 1 037 551 590
Sum kortsiktig gjeld 1 719 2 179 1 866

Sarpsfoss Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Sarpsfoss Limited - 916694385
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Borregaard Kraftstasjon Borregaardsveien 24, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2012 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
189 850 000
Personalkostnader
7 345 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
372 242 000
Egenkapital
247 051 000
Gjeld
189 895 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 13 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 80 80 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 189 850 147 012 122 011
Driftsresultat 133 678 97 800 71 367
Resultat før skatt 57 166 41 623 30 567
Ordinært resultat 57 166 41 623 30 567
Årsresultat 57 166 41 623 30 567
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 372 242 328 777 308 549
Sum omløpsmidler 64 704 68 886 50 617
Sum eiendeler 436 946 397 664 359 166
Sum egenkapital 247 051 267 332 271 914
Sum langsiktig gjeld 16 325 17 362 18 367
Sum kortsiktig gjeld 173 570 112 969 68 885

Jaag Consult Jan Anders Oksum

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jaag Consult Jan Anders Oksum - 991018034
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Ullernchaussen 109 B, 0284 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2019 12,3 år
Adm. direktør 2007 2019 12,3 år

Norske Skogindustrier ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Norske Skogindustrier ASA - 911750961
Uoppgitt
Karenslyst Allé 49, 0279 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2006 2,5 år

Norske Skog Sales AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norske Skog Sales AS - 965578900
Ikke tilgjengelig
Oksenøyv 80, 1326 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Nordic Paper AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Paper AS - 983633080
Produksjon av papir og papp
Greåkerveien 129, 1718 Greåker
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2000 2002 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
110
Styremedlemmer
0
Omsetning
741 259 000
Personalkostnader
76 380 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
193 327 000
Egenkapital
94 066 000
Gjeld
270 726 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 14 18 18
Kontantstrøm fra drift 14 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 4 2
Totalt 71 88 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 741 259 747 156 671 091
Driftsresultat 59 533 108 455 89 235
Resultat før skatt 46 274 85 057 68 146
Ordinært resultat 46 274 85 057 68 146
Årsresultat 46 274 85 057 68 146
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 193 327 96 343 96 035
Sum omløpsmidler 171 465 267 775 173 595
Sum eiendeler 364 792 364 118 269 630
Sum egenkapital 94 066 204 625 119 568
Sum langsiktig gjeld 132 645 6 908 7 261
Sum kortsiktig gjeld 138 081 152 585 142 801

Nordic Paper Geithus AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordic Paper Geithus AS - 911213516
Ikke tilgjengelig
Gravfossvegen, 3360 Geithus
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2000 2002 1,4 år

Nordic Paper Greaker AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordic Paper Greaker AS - 912066827
Ikke tilgjengelig
Greåkerveien 129, 1720 Greåker
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2000 2002 1,4 år

Norske Skog Property AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norske Skog Property AS - 837344492
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Karenslyst Allé 49, 0279 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,1 år

Borregaard AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaard AS - 895623032
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 7,1 år
Styre­medlem 2012 2013 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
826
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 632 657 000
Personalkostnader
689 384 000
Lederlønn
3 239 000
Anleggsmidler
3 880 006 000
Egenkapital
1 975 329 000
Gjeld
3 285 331 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 73 73 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 632 657 3 494 357 3 354 595
Driftsresultat 540 516 576 236 565 750
Resultat før skatt 468 869 509 385 512 248
Ordinært resultat 468 869 509 385 512 248
Årsresultat 468 869 509 385 512 248
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 880 006 3 561 611 3 333 200
Sum omløpsmidler 1 380 654 1 356 707 1 303 053
Sum eiendeler 5 260 660 4 918 318 4 636 253
Sum egenkapital 1 975 329 1 835 638 1 624 179
Sum langsiktig gjeld 2 012 374 1 460 422 1 469 657
Sum kortsiktig gjeld 1 272 957 1 622 258 1 542 417

Borregaard ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaard ASA - 998753562
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,3 år
Styre­medlem 2012 2012 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 785 000 000
Personalkostnader
978 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 053 000 000
Egenkapital
3 321 000 000
Gjeld
2 630 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 66 72 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 785 000 4 618 000 4 492 000
Driftsresultat 576 000 736 000 756 000
Resultat før skatt 425 000 558 000 553 000
Ordinært resultat 425 000 558 000 553 000
Årsresultat 476 000 566 000 555 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 053 000 3 448 000 2 832 000
Sum omløpsmidler 1 898 000 1 885 000 1 839 000
Sum eiendeler 5 951 000 5 333 000 4 671 000
Sum egenkapital 3 321 000 2 996 000 2 713 000
Sum langsiktig gjeld 1 386 000 1 020 000 824 000
Sum kortsiktig gjeld 1 244 000 1 317 000 1 134 000

Chemring Nobel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Chemring Nobel AS - 991191984
Produksjon av eksplosiver
Engeneveien 7, 3475 Sætre
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 8,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
140
Styremedlemmer
0
Omsetning
280 968 000
Personalkostnader
99 440 000
Lederlønn
1 679 000
Anleggsmidler
82 868 000
Egenkapital
119 225 000
Gjeld
88 449 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 12 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 18 16 14
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 4
Totalt 79 73 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 280 968 225 887 185 442
Driftsresultat 43 310 26 971 18 204
Resultat før skatt 33 275 20 431 13 861
Ordinært resultat 33 275 20 431 13 861
Årsresultat 33 275 20 431 13 861
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 82 868 51 579 49 450
Sum omløpsmidler 124 806 129 074 147 907
Sum eiendeler 207 674 180 653 197 357
Sum egenkapital 119 225 85 951 105 520
Sum langsiktig gjeld 3 719 4 032 4 254
Sum kortsiktig gjeld 84 730 90 671 87 583

Jaag Consult AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jaag Consult AS - 991042172
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
C/o Jan Oksum Generallunden 19, 0381 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 12,9 år
Adm. direktør 2007 Aktiv 12,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
90 000
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 000
Egenkapital
1 113 000
Gjeld
30 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 37 74 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 90 90 120
Driftsresultat 21 43 70
Resultat før skatt -34 22 434
Ordinært resultat -34 22 434
Årsresultat -34 22 434
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 2 2
Sum omløpsmidler 1 141 1 188 1 183
Sum eiendeler 1 143 1 190 1 184
Sum egenkapital 1 113 1 147 1 125
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30 43 59