Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Johan Thomas Hegdahl

Rapportdato: 2020-10-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 63 213 og med ett samlet driftsresultat på 4 758. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 17.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Adwice Sandvika AS Styrets leder 2020 - Aktiv 2 634 286
Adwice Svolvær AS Styrets leder 2015 - Aktiv 16 462 1 091
Adwice Vesterålen AS Styrets leder 2016 - Aktiv 7 275 522
Adwice Vest-lofoten AS Styrets leder 2015 - Aktiv 30 603 1 981
Adwice AS Adm. direktør 2015 - Aktiv 6 239 878
Trusted Advisors AS Styrets leder 2014 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Adwice Sortland AS Styrets leder 2019 - 2020
Adwice Svolvær AS Adm. direktør 2018 - 2019
Accounting Norway AS Styrets leder 2014 - 2017
Regnskap Norge AS Styrets leder 2013 - 2017
Regnskap Norge Styrets leder 2013 - 2017

Adwice Sandvika AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Adwice Sandvika AS - 921136609
Regnskap og bokføring
Elias Smiths vei 24, 1337 Sandvika
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 634 000
Personalkostnader
1 686 000
Lederlønn
636 000
Anleggsmidler
77 000
Egenkapital
99 000
Gjeld
648 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 15 6
Kapitalomsetningshastighet 10 4
Fordringsomsetningshastighet 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4
Resultatgrad 16 12
Kontantstrøm fra drift 14 7
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 4 2
Totalt 82 49
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 2 634 915
Driftsresultat 286 54
Resultat før skatt 223 41
Ordinært resultat 223 41
Årsresultat 223 41
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 77 91
Sum omløpsmidler 670 602
Sum eiendeler 747 693
Sum egenkapital 99 66
Sum langsiktig gjeld 0 1
Sum kortsiktig gjeld 648 626

Adwice Svolvær AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Adwice Svolvær AS - 922217890
Regnskap og bokføring
Fiskergata 5, 8300 Svolvær
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 2019 1,1 år
Styrets leder 2015 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 462 000
Personalkostnader
10 515 000
Lederlønn
874 000
Anleggsmidler
1 847 000
Egenkapital
1 794 000
Gjeld
3 573 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 0
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 1 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 2 4
Totalt 72 19 16
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 16 462 15 702 13 905
Driftsresultat 1 091 -107 -644
Resultat før skatt 818 -117 -473
Ordinært resultat 818 -117 -473
Årsresultat 818 -117 -473
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 847 2 176 2 092
Sum omløpsmidler 3 521 3 375 2 748
Sum eiendeler 5 368 5 551 4 840
Sum egenkapital 1 794 976 1 093
Sum langsiktig gjeld 658 845 1 071
Sum kortsiktig gjeld 2 915 3 730 2 676

Adwice Vesterålen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Adwice Vesterålen AS - 916635923
Regnskap og bokføring
Strandgata 31b, 8400 Sortland
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 275 000
Personalkostnader
4 043 000
Lederlønn
873 000
Anleggsmidler
143 000
Egenkapital
242 000
Gjeld
1 836 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 6 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 4
Resultatgrad 12 4 12
Kontantstrøm fra drift 7 1 5
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 74 39 64
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 275 5 330 4 019
Driftsresultat 522 94 239
Resultat før skatt 367 21 146
Ordinært resultat 367 21 146
Årsresultat 367 21 146
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 143 286 259
Sum omløpsmidler 1 936 1 238 1 191
Sum eiendeler 2 078 1 524 1 450
Sum egenkapital 242 -413 -434
Sum langsiktig gjeld 786 943 1 100
Sum kortsiktig gjeld 1 050 995 784

Adwice Vest-lofoten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Adwice Vest-lofoten AS - 957862977
Regnskap og bokføring
Storgata 123, 8370 Leknes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
27
Styremedlemmer
0
Omsetning
30 603 000
Personalkostnader
18 683 000
Lederlønn
880 000
Anleggsmidler
4 724 000
Egenkapital
6 215 000
Gjeld
7 196 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 7 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 8 14
Kontantstrøm fra drift 14 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 76 63 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 30 603 32 503 30 150
Driftsresultat 1 981 1 500 2 528
Resultat før skatt 1 446 1 078 1 884
Ordinært resultat 1 446 1 078 1 884
Årsresultat 1 446 1 078 1 884
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 724 5 249 6 134
Sum omløpsmidler 8 686 8 678 8 307
Sum eiendeler 13 410 13 927 14 441
Sum egenkapital 6 215 4 769 4 441
Sum langsiktig gjeld 3 030 3 418 3 813
Sum kortsiktig gjeld 4 166 5 740 6 187

Adwice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Adwice AS - 914948142
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Fiskergata 5, 8300 Svolvær
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 Aktiv 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 239 000
Personalkostnader
3 792 000
Lederlønn
1 130 000
Anleggsmidler
25 358 000
Egenkapital
12 236 000
Gjeld
16 031 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 2
Resultatgrad 18 16 2
Kontantstrøm fra drift 14 20 18
Rentedekningsgrad 8 10 6
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 60 73 48
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 239 5 897 4 616
Driftsresultat 878 757 26
Resultat før skatt 478 861 404
Ordinært resultat 478 861 404
Årsresultat 478 861 404
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 25 358 13 314 13 403
Sum omløpsmidler 2 910 2 676 3 823
Sum eiendeler 28 267 15 990 17 226
Sum egenkapital 12 236 6 928 7 398
Sum langsiktig gjeld 14 396 7 793 8 742
Sum kortsiktig gjeld 1 635 1 269 1 086

Trusted Advisors AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trusted Advisors AS - 913013670
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Jektveien 14, 8300 Svolvær
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,8 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 409 000
Egenkapital
743 000
Gjeld
725 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 33 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 -1
Resultat før skatt 335 0 -1
Ordinært resultat 335 0 -1
Årsresultat 335 0 -1
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 409 552 529
Sum omløpsmidler 60 52 75
Sum eiendeler 1 469 604 604
Sum egenkapital 743 408 408
Sum langsiktig gjeld 195 195 195
Sum kortsiktig gjeld 530 0 0

Adwice Sortland AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Adwice Sortland AS - 888401652
Regnskap og bokføring
3. Etasje Kjøpmannsgata 22, 8400 Sortland
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 < 1 år

Accounting Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Accounting Norway AS - 914621534
Regnskap og bokføring
Støperigata 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2017 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 000
Egenkapital
24 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 2 2
Sum omløpsmidler 22 22 22
Sum eiendeler 24 24 24
Sum egenkapital 24 24 24
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Regnskap Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Regnskap Norge AS - 985196087
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Støperigata 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2017 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
101 254 000
Personalkostnader
40 115 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 699 000
Egenkapital
25 155 000
Gjeld
23 532 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 20 17 18
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 101 254 104 010 98 935
Driftsresultat -4 982 -4 204 -2 601
Resultat før skatt -1 839 -3 161 -1 632
Ordinært resultat -1 839 -3 161 -1 632
Årsresultat -1 839 -3 161 -1 632
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 10 699 19 357 15 165
Sum omløpsmidler 37 988 26 453 34 135
Sum eiendeler 48 687 45 810 49 299
Sum egenkapital 25 155 25 192 28 353
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23 532 20 618 20 946

Regnskap Norge

Foretaksinfo
(Aktiv) Regnskap Norge - 871278342
Yrkessammenslutninger
Støperigata 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2017 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
41
Styremedlemmer
0
Omsetning
120 289 000
Personalkostnader
50 796 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 869 000
Egenkapital
96 865 000
Gjeld
24 854 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 0 5
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 40 16 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 120 289 122 530 116 426
Driftsresultat -5 178 -3 296 -712
Resultat før skatt 1 924 -1 422 2 846
Ordinært resultat 1 924 -1 422 2 846
Årsresultat 1 924 -1 422 2 846
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 12 869 55 868 42 995
Sum omløpsmidler 108 850 58 820 76 551
Sum eiendeler 121 719 114 688 119 546
Sum egenkapital 96 865 90 689 92 111
Sum langsiktig gjeld 480 1 982 3 565
Sum kortsiktig gjeld 24 374 22 017 23 871

Accountor Bergen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Accountor Bergen AS - 941944671
Regnskap og bokføring
Krokatjønnveien 15, 5147 Fyllingsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år

Accountor Gjøvik AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Accountor Gjøvik AS - 980333108
Regnskap og bokføring
Ringvegen 26, 2816 Gjøvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 075 000
Personalkostnader
15 434 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 068 000
Egenkapital
3 089 000
Gjeld
8 914 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 16 12 16
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 85 75 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 26 075 25 458 21 601
Driftsresultat 3 345 1 849 2 275
Resultat før skatt 3 421 1 918 1 876
Ordinært resultat 3 421 1 918 1 876
Årsresultat 3 421 1 918 1 876
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 068 4 629 4 498
Sum omløpsmidler 7 933 5 502 5 320
Sum eiendeler 12 002 10 131 9 819
Sum egenkapital 3 089 3 068 2 950
Sum langsiktig gjeld 42 121 199
Sum kortsiktig gjeld 8 872 6 942 6 670

Accountor Credit AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Accountor Credit AS - 981001338
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
Nordre Frydenlund Alle 6c, 8400 Sortland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 893 000
Personalkostnader
2 792 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 026 000
Egenkapital
4 150 000
Gjeld
969 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 14 20 18
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 6
Totalt 81 94 90
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 893 6 579 5 917
Driftsresultat 523 1 319 1 114
Resultat før skatt 622 1 411 1 126
Ordinært resultat 622 1 411 1 126
Årsresultat 622 1 411 1 126
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 026 1 955 1 799
Sum omløpsmidler 3 093 2 591 1 433
Sum eiendeler 5 119 4 546 3 232
Sum egenkapital 4 150 3 528 2 117
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 969 1 018 1 115

Accountor Credit Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Accountor Credit Group AS - 990694311
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
Nordre Frydenlund Alle 6c, 8400 Sortland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
136 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 750 000
Egenkapital
7 176 000
Gjeld
2 606 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 2 8 0
Totalt 4 12 9
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 136 156 89
Driftsresultat -53 -8 -49
Resultat før skatt -151 -102 -55
Ordinært resultat -151 -102 -55
Årsresultat -151 -102 -55
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 750 9 750 9 750
Sum omløpsmidler 32 85 21
Sum eiendeler 9 783 9 835 9 771
Sum egenkapital 7 176 7 328 7 430
Sum langsiktig gjeld 2 555 2 457 2 292
Sum kortsiktig gjeld 51 50 49

Hattvika Brygge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hattvika Brygge AS - 994623753
Snekkerarbeid
Øyaveien 51a, 8373 Ballstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2013 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-233 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 6 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -15 -6
Resultat før skatt 0 -15 -6
Ordinært resultat 0 -15 -6
Årsresultat 0 -15 -6
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler -233 -233 782
Sum eiendeler -233 -233 782
Sum egenkapital -233 -233 -218
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1 000

Infront Økonomirådgiver AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Infront Økonomirådgiver AS - 982202825
Regnskap og bokføring
Gidsken Jakobsens vei 14, 8008 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2010 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
571 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 12 10 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -6 -11 -11
Resultat før skatt 13 2 43
Ordinært resultat 13 2 43
Årsresultat 13 2 43
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 571 4 348 4 366
Sum eiendeler 571 4 348 4 366
Sum egenkapital 571 4 348 4 346
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 20

Leiebil Service Johan Thomas Hegdahl

Foretaksinfo
(Inaktiv) Leiebil Service Johan Thomas Hegdahl - 951836168
Uoppgitt
Sivert Nilsensg, 8301 Svolvær
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2018 17,2 år
Adm. direktør 2000 2018 17,2 år

Bedre Råd AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bedre Råd AS - 860651572
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Vestfjordgata 42, 8300 Svolvær
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2009 8,3 år

Økonor Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Økonor Norge AS - 983513700
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Vestfjordgata 42, 8300 Svolvær
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2013 12,3 år

Vågan Kunstsenter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vågan Kunstsenter AS - 934890213
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Svinøya, 8300 Svolvær
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2011 10,7 år

Nærmiljøkontoret i Vågan BA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nærmiljøkontoret i Vågan BA - 980156648
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
, 8300 Svolvær
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2002 1,7 år