Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kjetil Stea Eid

Rapportdato: 2020-07-09

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 6 888 og med ett samlet driftsresultat på 3 360. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Borettslaget Baglerbyen Vara­medlem 2020 - Aktiv 6 888 3 370
365 Eco Eid Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Berit Thobroes Legat Kontakt­person 2017 - Aktiv 0 -10
- Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -10

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
365 Eco Eid Styrets leder 2005 - 2019
Mensa Norge Styre­medlem 2012 - 2014

Borettslaget Baglerbyen

Foretaksinfo
(Aktiv) Borettslaget Baglerbyen - 990469369
Borettslag
V/ Obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 888 000
Personalkostnader
282 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
252 141 000
Egenkapital
10 997 000
Gjeld
251 890 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 7 1 14
Rentedekningsgrad 4 2 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 45 40 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 888 6 646 6 559
Driftsresultat 3 370 2 770 3 338
Resultat før skatt 211 -38 472
Ordinært resultat 211 -38 472
Årsresultat 211 -38 472
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 252 141 252 212 251 646
Sum omløpsmidler 10 745 10 789 11 133
Sum eiendeler 262 887 263 001 262 780
Sum egenkapital 10 997 10 786 10 823
Sum langsiktig gjeld 250 981 250 981 250 981
Sum kortsiktig gjeld 909 1 235 976

365 Eco Eid

Foretaksinfo
(Aktiv) 365 Eco Eid - 987870907
Juridisk tjenesteyting
Alnagata 18, 0192 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,2 år
Styrets leder 2005 2019 14,1 år

Berit Thobroes Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Berit Thobroes Legat - 996290670
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Kjetil Stea Eid Alnagata 18, 0192 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2017 Aktiv 3,5 år
Styrets leder 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 470 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -15 -20
Resultat før skatt -9 -15 -18
Ordinært resultat -9 -15 -18
Årsresultat -9 -15 -18
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 470 1 479 1 494
Sum eiendeler 1 470 1 479 1 494
Sum egenkapital 1 470 1 479 1 494
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Mensa Norge

Foretaksinfo
(Aktiv) Mensa Norge - 981930746
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Eivind Olsen Klasatjønnveien 54, 5172 Loddefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 2,4 år