Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kåre Henrik Garnes

Rapportdato: 2023-03-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 7 131 og med ett samlet driftsresultat på 437. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Aktiv Brannvern AS Styre­medlem 2007 - Aktiv 7 131 437

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Borettslaget Sverdrupsg 12 Vara­medlem 2006 - 2012
Borettslaget Sverdrupsg 12 Styrets leder 2004 - 2006

Aktiv Brannvern AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aktiv Brannvern AS - 965664440
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Stanseveien 27, 0976 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 15,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 131 000
Personalkostnader
4 015 000
Lederlønn
530 000
Anleggsmidler
45 000
Egenkapital
358 000
Gjeld
1 550 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 15 13
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 14 12
Kontantstrøm fra drift 7 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 68 75 71
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 7 131 6 790 7 197
Driftsresultat 437 665 541
Resultat før skatt 345 519 425
Ordinært resultat 345 519 425
Årsresultat 345 519 425
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 45 76 57
Sum omløpsmidler 1 863 2 099 2 196
Sum eiendeler 1 908 2 175 2 253
Sum egenkapital 358 313 394
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 550 1 862 1 860

Borettslaget Sverdrupsg 12

Foretaksinfo
(Aktiv) Borettslaget Sverdrupsg 12 - 948538407
Borettslag
V/obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2012 5,9 år
Styrets leder 2004 2006 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 025 000
Personalkostnader
40 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 908 000
Egenkapital
6 015 000
Gjeld
4 808 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 4
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 64 10 67
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 025 1 025 942
Driftsresultat 245 -396 387
Resultat før skatt 217 -433 355
Ordinært resultat 217 -433 355
Årsresultat 217 -433 355
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 9 908 9 908 9 908
Sum omløpsmidler 915 747 763
Sum eiendeler 10 823 10 655 10 672
Sum egenkapital 6 015 5 797 6 230
Sum langsiktig gjeld 4 732 4 783 4 315
Sum kortsiktig gjeld 76 74 126