Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Otto Nicolay Jervell

Rapportdato: 2021-06-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 69 281 og med ett samlet driftsresultat på 18 106. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 10 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 24.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Onara AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2020 - Aktiv 0 0
Prokedo Holding AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2020 - Aktiv 0 0
Montana Maritime Holding AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2020 - Aktiv 0 0
Finse 1222 AS Vara­medlem 2020 - Aktiv 26 615 2 137
1222 Eiendom 1 AS Vara­medlem 2020 - Aktiv 100 11

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Finse 1222 AS Styre­medlem 2020 - 2020
1222 Eiendom 1 AS Styre­medlem 2020 - 2020
1222 Eiendom 2 AS Styre­medlem 2020 - 2020
Destinasjon Finse AS Styrets leder 2017 - 2020
Leth Suez Transit Ltd AS Styre­medlem 2000** - 2013

Onara AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Onara AS - 926172255
Uoppgitt
Eugenies gate 21, 0168 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år

Prokedo Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Prokedo Holding AS - 926172263
Uoppgitt
Ullevålsveien 94a, 0451 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år

Montana Maritime Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Montana Maritime Holding AS - 925781592
Uoppgitt
Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år

Finse 1222 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finse 1222 AS - 933947815
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv 1 år
Styre­medlem 2020 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 615 000
Personalkostnader
11 090 000
Lederlønn
802 000
Anleggsmidler
7 228 000
Egenkapital
4 336 000
Gjeld
5 625 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 7 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 8
Resultatgrad 14 8 12
Kontantstrøm fra drift 18 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 80 56 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 26 615 26 754 26 700
Driftsresultat 2 137 1 115 1 684
Resultat før skatt 1 492 598 998
Ordinært resultat 1 492 598 998
Årsresultat 1 492 598 998
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 228 8 238 8 052
Sum omløpsmidler 2 732 3 986 3 448
Sum eiendeler 9 961 12 224 11 500
Sum egenkapital 4 336 2 844 2 246
Sum langsiktig gjeld 2 722 5 879 6 035
Sum kortsiktig gjeld 2 903 3 501 3 218

1222 Eiendom 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1222 Eiendom 1 AS - 914724015
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Tusenheimen Finsebyen 18, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv 1 år
Styre­medlem 2020 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
100 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
866 000
Egenkapital
1 092 000
Gjeld
38 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 70 74 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 100 100 100
Driftsresultat 11 15 18
Resultat før skatt 11 13 15
Ordinært resultat 11 13 15
Årsresultat 11 13 15
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 866 917 969
Sum omløpsmidler 263 227 179
Sum eiendeler 1 130 1 144 1 148
Sum egenkapital 1 092 1 105 1 117
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38 39 32

1222 Eiendom 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1222 Eiendom 2 AS - 914723965
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Direktørboligen Vestre Rallarvegen 4, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv 1 år
Styre­medlem 2020 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
60 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
97 000
Egenkapital
190 000
Gjeld
37 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 84 84 84
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 60 60 60
Driftsresultat 35 35 35
Resultat før skatt 28 25 25
Ordinært resultat 28 25 25
Årsresultat 28 25 25
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 97 104 115
Sum omløpsmidler 130 116 95
Sum eiendeler 226 220 210
Sum egenkapital 190 184 181
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37 36 29

Destinasjon Finse AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Destinasjon Finse AS - 919866640
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Steinboligen Vestre Rallarvegen 15c, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv 1,3 år
Styrets leder 2017 2020 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 000 000
Egenkapital
31 007 000
Gjeld
100 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -309 -405 -31
Resultat før skatt -308 -404 -31
Ordinært resultat -308 -404 -31
Årsresultat -308 -404 -31
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 000 0 0
Sum omløpsmidler 30 107 571 990
Sum eiendeler 31 107 571 990
Sum egenkapital 31 007 565 969
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100 5 20

Leth Suez Transit Ltd AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Leth Suez Transit Ltd AS - 964151741
Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers
Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 7,6 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,5 år
Styre­medlem 2000 2013 12,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
42 506 000
Personalkostnader
17 165 000
Lederlønn
721 000
Anleggsmidler
1 253 000
Egenkapital
2 496 000
Gjeld
57 846 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 10 15
Kapitalomsetningshastighet 2 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 8
Resultatgrad 20 16 20
Kontantstrøm fra drift 20 10 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 84 63 88
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 42 506 35 327 34 795
Driftsresultat 16 511 4 170 8 583
Resultat før skatt 12 230 2 584 5 382
Ordinært resultat 12 230 2 584 5 382
Årsresultat 12 230 2 584 5 382
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 253 1 246 1 238
Sum omløpsmidler 59 089 33 514 15 691
Sum eiendeler 60 342 34 760 16 929
Sum egenkapital 2 496 1 270 1 323
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 57 846 33 490 15 606

Suez Bunkers Ltd AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Suez Bunkers Ltd AS - 974408848
Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers
Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 7,6 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,5 år
Styre­medlem 2000 2013 12,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 000
Egenkapital
76 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 24 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 1 0 -1
Ordinært resultat 1 0 -1
Årsresultat 1 0 -1
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 56 56
Sum omløpsmidler 76 22 22
Sum eiendeler 78 78 78
Sum egenkapital 76 76 76
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 2 2

Montana Maritime Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Montana Maritime Group AS - 980421015
Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers
Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 15,8 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,5 år
Styre­medlem 2000 2005 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 395 000
Egenkapital
9 178 000
Gjeld
17 697 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 10 6
Totalt 39 45 41
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -279 -281 -50
Resultat før skatt 15 263 4 603 9 556
Ordinært resultat 15 263 4 603 9 556
Årsresultat 15 263 4 603 9 556
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 395 4 568 4 606
Sum omløpsmidler 20 481 10 921 17 826
Sum eiendeler 26 875 15 489 22 432
Sum egenkapital 9 178 12 615 10 012
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17 697 2 874 12 420

Skipsrederiet Vema Iii AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skipsrederiet Vema Iii AS - 990844224
Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr
C/o Montana Agencies Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2017 10 år
Adm. direktør 2007 2016 9,3 år

Montana Agencies AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Montana Agencies AS - 957520626
Engroshandel med drivstoff og brensel
Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2014 7,2 år
Styrets leder 2000 2007 6 år

Partrederiet Vema DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Partrederiet Vema DA - 990058598
Ikke tilgjengelig
C/o Montana Agencies Klingenberggt 7 B, 0116 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2007 < 1 år
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år

Persontransport Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Persontransport Norge AS - 987569824
Turbiltransport
Østre Aker vei 60, 0581 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2014 9,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
62
Styremedlemmer
0
Omsetning
57 459 000
Personalkostnader
26 976 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 322 000
Egenkapital
9 190 000
Gjeld
22 164 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 0
Resultatgrad 14 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 5 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 2 4
Totalt 78 23 14
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 57 459 51 888 29 053
Driftsresultat 4 909 -1 209 -4 248
Resultat før skatt 3 497 -1 348 -3 738
Ordinært resultat 3 497 -1 348 -3 738
Årsresultat 3 497 -1 348 -3 738
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 18 322 19 103 7 354
Sum omløpsmidler 13 032 8 964 6 449
Sum eiendeler 31 354 28 067 13 803
Sum egenkapital 9 190 5 693 5 019
Sum langsiktig gjeld 13 461 12 593 2 507
Sum kortsiktig gjeld 8 703 9 780 6 277

Klingen Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Klingen Shipping AS - 980869806
Utenriks sjøfart med gods
Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2014 10,4 år

Unicore AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Unicore AS - 981630262
Programmeringstjenester
Hovfaret 4 A, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2007 3,8 år

Tennishallen Skøyen ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tennishallen Skøyen ANS - 961985285
Ikke tilgjengelig
Idrettsveien 17 B C/o Willem Noble Stibolt, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 2,9 år

Acomarit AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Acomarit AS - 953538040
Utenriks sjøfart med gods
Hoffsveien 1 D, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2007 3,5 år

Falck Storoslo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Falck Storoslo AS - 984583141
Tjenester tilknyttet landtransport ellers
Østre Aker vei 60, 0581 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2004 1 år

Montana Shipholding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Montana Shipholding AS - 983975933
Utenriks sjøfart med gods
C/o Persontransport Norge AS Østre Aker vei 60, 0581 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2014 12,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
59 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-37 486 000
Gjeld
38 646 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 77 32 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 59 30 22
Driftsresultat 33 5 -2
Resultat før skatt 1 043 -368 -1 971
Ordinært resultat 1 043 -368 -1 971
Årsresultat 1 043 -368 -1 971
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 161 558 522
Sum eiendeler 1 161 558 522
Sum egenkapital -37 486 -38 529 -38 161
Sum langsiktig gjeld 38 563 39 006 38 603
Sum kortsiktig gjeld 83 81 80

Montana Maritime Ltd AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Montana Maritime Ltd AS - 971005084
Ikke tilgjengelig
Klingenberggaten 7 B, 0116 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,7 år

Pro Mar Seafood AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pro Mar Seafood AS - 878695712
Ikke tilgjengelig
Klingenberggaten 7 B, 0116 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Staut AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Staut AS - 959151652
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Gamle Konglungv 9, 1392 Vettre
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,1 år