Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Maja-Devi Vikan Villseth

Rapportdato: 2021-09-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Nfds Norsk Forening for Dystoni og Spastisitet Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 0
Nesøyaklinikken Maja-devi Vikan Villseth Innehaver 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Waldemar Thranesgt 68 AS Vara­medlem 2008 - 2009
Waldemar Thranesgt 68 AS Styre­medlem 2005 - 2008
Be Eiendom AS Styre­medlem 2007 - 2019
Be Eiendom AS Vara­medlem 2005 - 2007
Be Eiendom AS Vara­medlem 2005 - 2007

Nfds Norsk Forening for Dystoni og Spastisitet

Foretaksinfo
(Aktiv) Nfds Norsk Forening for Dystoni og Spastisitet - 927334224
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
C/o Kristin Østlie Rollsløkkvegen 14, 2318 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år

Nesøyaklinikken Maja-devi Vikan Villseth

Foretaksinfo
(Aktiv) Nesøyaklinikken Maja-devi Vikan Villseth - 923003738
Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste
Søndre vei 125, 1397 Nesøya
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2,2 år

Waldemar Thranesgt 68 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Waldemar Thranesgt 68 AS - 931091891
Borettslag
V/ Obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2009 < 1 år
Styre­medlem 2005 2008 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 495 000
Personalkostnader
57 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 860 000
Egenkapital
-1 977 000
Gjeld
4 481 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 10 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 8 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 72 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 495 1 440 1 339
Driftsresultat -1 330 339 -1 422
Resultat før skatt -1 426 250 -1 489
Ordinært resultat -1 426 250 -1 489
Årsresultat -1 426 250 -1 489
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 860 1 914 1 969
Sum omløpsmidler 644 826 688
Sum eiendeler 2 504 2 741 2 657
Sum egenkapital -1 977 -552 -801
Sum langsiktig gjeld 4 397 3 090 3 267
Sum kortsiktig gjeld 84 202 191

Be Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Be Eiendom AS - 988699268
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Ilan Bolstad Eventyrveien 10a, 2016 Frogner
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2019 12,5 år
Vara­medlem 2005 2007 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 436 000
Egenkapital
-123 000
Gjeld
1 560 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt -1 0 0
Ordinært resultat -1 0 0
Årsresultat -1 0 0
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 436 0 0
Sum omløpsmidler 1 0 0
Sum eiendeler 1 437 0 0
Sum egenkapital -123 -122 -122
Sum langsiktig gjeld 1 560 122 122
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Maja-devi Vikan Villseth

Foretaksinfo
(Inaktiv) Maja-devi Vikan Villseth - 986315411
Allmenn legetjeneste
Waldemar Thranesgate 68 A, 0173 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2019 15,6 år