Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arne-Tinus Aune Austad

Rapportdato: 2019-12-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 97 307 og med ett samlet driftsresultat på 53 418. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 7 av virksomhetene driftsoverskudd. 11 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Nordtrade Assurance AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 993 914
- Kontakt­person 2009 - Aktiv 993 914
Veiforeninga Strømstad - Elvestad Styrets leder 2014 - Aktiv 0 0
Tromsø Bymuseum AS Styrets leder 2013 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2013 - Aktiv 0 0
AS Afin Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 0
Lobben Invest AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 0 -11

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nordtrade Assurance AS Styrets leder 2000** - 2016
Polarquest Invest AS Styrets leder 2007 - 2009
Q E KS Utleieb Byggetrinn 2 Styrets leder 2006 - 2009
Q E K/s Utleiebygg V/taco AS Styrets leder 2006 - 2009
Afin AS Utleiebygg Adm. direktør 2006 - 2010

Nordtrade Assurance AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordtrade Assurance AS - 930739235
Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers
Strandvegen 144, 9006 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,3 år
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,8 år
Styrets leder 2000 2016 15,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
993 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 442 000
Egenkapital
12 524 000
Gjeld
5 343 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 76 74 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 993 996 890
Driftsresultat 914 899 271
Resultat før skatt 1 717 978 1 546
Ordinært resultat 1 717 978 1 546
Årsresultat 1 717 978 1 546
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 442 8 038 8 618
Sum omløpsmidler 10 426 10 092 11 329
Sum eiendeler 17 868 18 130 19 946
Sum egenkapital 12 524 11 807 10 829
Sum langsiktig gjeld 0 -1 172 378
Sum kortsiktig gjeld 5 343 7 495 8 739

Veiforeninga Strømstad - Elvestad

Foretaksinfo
(Aktiv) Veiforeninga Strømstad - Elvestad - 998395666
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Øyvind Andreassen Evjenvegen 31a, 9024 Tomasjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,6 år

Tromsø Bymuseum AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tromsø Bymuseum AS - 812537652
Drift av kulturhistoriske museer
Krognessvegen 36, 9006 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6,2 år
Kontakt­person 2013 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 000
Egenkapital
24 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 6 6
Sum omløpsmidler 19 19 19
Sum eiendeler 24 24 24
Sum egenkapital 24 24 24
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

AS Afin

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Afin - 930823643
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Strandvegen 144, 9006 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
100 000
Egenkapital
100 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 100 100 100
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 100 100 100
Sum egenkapital 100 100 100
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Lobben Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lobben Invest AS - 889005882
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Strandvegen 144, 9006 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 073 000
Egenkapital
3 680 000
Gjeld
11 058 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 8
Totalt 39 41 43
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -11 -11
Resultat før skatt 8 439 3 970 2 728
Ordinært resultat 8 439 3 970 2 728
Årsresultat 8 439 3 970 2 728
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 073 4 573 4 573
Sum omløpsmidler 11 665 5 696 4 446
Sum eiendeler 14 738 10 269 9 019
Sum egenkapital 3 680 6 241 6 271
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 058 4 028 2 748

Haugstua i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Haugstua i AS - 989084178
Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers
Strandvegen 144, 9006 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 544 000
Egenkapital
15 327 000
Gjeld
2 216 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 10 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 32 30 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -200 -150 -150
Resultat før skatt 2 218 1 485 2 038
Ordinært resultat 2 218 1 485 2 038
Årsresultat 2 218 1 485 2 038
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 17 544 15 141 16 323
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 17 544 15 141 16 323
Sum egenkapital 15 327 14 609 13 124
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 216 532 3 199

AS Bilco

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Bilco - 934104358
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Strandvegen 144, 9006 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 Aktiv 15,7 år
Vara­medlem 2000 2004 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
100 000
Egenkapital
100 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 100 100 100
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 100 100 100
Sum egenkapital 100 100 100
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

AS Tromsø Automobilcompani - AS Taco

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Tromsø Automobilcompani - AS Taco - 810574232
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Strandvegen 144, 9006 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
96 314 000
Personalkostnader
9 385 000
Lederlønn
1 932 000
Anleggsmidler
546 792 000
Egenkapital
146 418 000
Gjeld
421 334 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 8 8
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 66 66
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 96 314 92 593
Driftsresultat 56 246 53 207
Resultat før skatt 30 519 26 394
Ordinært resultat 30 519 26 394
Årsresultat 30 519 26 394
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 546 792 545 725
Sum omløpsmidler 20 961 12 808
Sum eiendeler 567 753 558 533
Sum egenkapital 146 418 129 900
Sum langsiktig gjeld 378 336 391 005
Sum kortsiktig gjeld 42 998 37 628

Tromsø Arctic Hotel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tromsø Arctic Hotel AS - 934147847
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Strandvegen 144, 9006 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
100 000
Egenkapital
100 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 100 100 100
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 100 100 100
Sum egenkapital 100 100 100
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Bilco Last og Buss AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bilco Last og Buss AS - 965824308
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
2. Etasje Strandvegen 144, 9006 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
100 000
Egenkapital
100 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 100 100 100
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 100 100 100
Sum egenkapital 100 100 100
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Tromsø Airport Hotel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tromsø Airport Hotel AS - 976462610
Eiendomsforvaltning
Strandvegen 144, 9006 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
26 076 000
Egenkapital
14 993 000
Gjeld
14 826 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -3 531 -9 636 0
Resultat før skatt -2 719 -7 432 0
Ordinært resultat -2 719 -7 432 0
Årsresultat -2 719 -7 432 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 26 076 26 076 100
Sum omløpsmidler 3 743 10 887 0
Sum eiendeler 29 819 36 963 100
Sum egenkapital 14 993 14 993 100
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14 826 21 970 0

Polarquest Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polarquest Invest AS - 991939857
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Krognessvegen 36, 9006 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
311 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 311 311 311
Sum eiendeler 311 311 311
Sum egenkapital 311 311 311
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Q E KS Utleieb Byggetrinn 2

Foretaksinfo
(Inaktiv) Q E KS Utleieb Byggetrinn 2 - 971044969
Ikke tilgjengelig
Strandvn 144, 9006 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 2,8 år

Q E K/s Utleiebygg V/taco AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Q E K/s Utleiebygg V/taco AS - 870577842
Ikke tilgjengelig
Lanes, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 2,8 år

Afin AS Utleiebygg

Foretaksinfo
(Inaktiv) Afin AS Utleiebygg - 980884309
Ikke tilgjengelig
Strandv 144, 9006 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2010 3,7 år

Haugstua II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Haugstua II AS - 989083546
Ikke tilgjengelig
Strandveien 144, 9006 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2007 1,1 år

ANS Volvo-senteret, Lakselv

Foretaksinfo
(Inaktiv) ANS Volvo-senteret, Lakselv - 847601272
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Strandvegen 144, 9006 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2018 17 år

ANS Scandic Hotel Tromsø

Foretaksinfo
(Inaktiv) ANS Scandic Hotel Tromsø - 940714990
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Strandvegen 144, 9006 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2017 16,6 år