Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jostein Mathisen

Rapportdato: 2021-12-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 74 299 og med ett samlet driftsresultat på 1 093. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 12.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Jostein Mathisen Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Sørreisa Kristelig Folkeparti Nestleder styre 2015 - Aktiv 0 0
Rockmann AS Vara­medlem 2008 - Aktiv 70 219 863
Amnor AS Vara­medlem 2005 - Aktiv 4 080 230

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Jostein Mathisen Styrets leder 2000** - 2019
Sørreisa Kristelig Folkeparti Styre­medlem 2012 - 2015
Spar AS Vara­medlem 2010 - 2014
Nord-norsk Trafikksenter AS Vara­medlem 2007 - 2008
Opplæringskontoret for Teknologifag i Midt og Sør Troms (otek) Nestleder styre 2006 - 2007

Jostein Mathisen

Foretaksinfo
(Aktiv) Jostein Mathisen - 977216923
Sauehold
Sørreisaveien 83, 9310 Sørreisa
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2,6 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Sørreisa Kristelig Folkeparti

Foretaksinfo
(Aktiv) Sørreisa Kristelig Folkeparti - 994883232
Partipolitiske organisasjoner
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2015 Aktiv 6,8 år
Styre­medlem 2012 2015 3 år

Rockmann AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rockmann AS - 992378581
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
Julstien 18, 7517 Hell
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 Aktiv 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
70 219 000
Personalkostnader
1 105 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
453 000
Egenkapital
4 442 000
Gjeld
3 595 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 7 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 10
Resultatgrad 4 4 12
Kontantstrøm fra drift 1 1 7
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 10 8 2
Totalt 51 47 71
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 70 219 78 579 75 268
Driftsresultat 863 877 4 148
Resultat før skatt 451 500 3 069
Ordinært resultat 451 500 3 069
Årsresultat 451 500 3 069
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 453 502 1 513
Sum omløpsmidler 7 585 9 475 7 290
Sum eiendeler 8 038 9 977 8 803
Sum egenkapital 4 442 4 391 3 891
Sum langsiktig gjeld 3 008 3 252 462
Sum kortsiktig gjeld 587 2 334 4 450

Amnor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amnor AS - 987797355
Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Gottesjord, 9310 Sørreisa
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 Aktiv 16,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 080 000
Personalkostnader
8 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
751 000
Egenkapital
1 127 000
Gjeld
1 967 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 15 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 2
Fordringsomsetningshastighet 2 0 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 0
Resultatgrad 12 20 0
Kontantstrøm fra drift 7 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 0 8
Totalt 53 79 13
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 4 080 1 613 328
Driftsresultat 230 563 -32
Resultat før skatt 181 549 -48
Ordinært resultat 181 549 -48
Årsresultat 181 549 -48
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 751 223 257
Sum omløpsmidler 2 343 1 899 246
Sum eiendeler 3 094 2 121 502
Sum egenkapital 1 127 946 397
Sum langsiktig gjeld 680 727 60
Sum kortsiktig gjeld 1 287 449 45

Spar AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Spar AS - 995372339
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Gottesjord, 9310 Sørreisa
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2014 4,6 år

Nord-norsk Trafikksenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nord-norsk Trafikksenter AS - 983814425
Trafikkskoleundervisning
Falkenveien 60, 9309 Finnsnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2008 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 913 000
Personalkostnader
8 487 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 930 000
Egenkapital
9 107 000
Gjeld
23 543 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 8 8 8
Kontantstrøm fra drift 14 14 14
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 48 54 54
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 25 913 31 086 30 121
Driftsresultat 925 1 428 1 284
Resultat før skatt 351 624 599
Ordinært resultat 351 624 599
Årsresultat 351 624 599
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 22 930 21 020 22 484
Sum omløpsmidler 9 721 7 393 6 072
Sum eiendeler 32 651 28 413 28 556
Sum egenkapital 9 107 8 756 8 133
Sum langsiktig gjeld 18 233 15 249 16 604
Sum kortsiktig gjeld 5 310 4 408 3 819

Opplæringskontoret for Teknologifag i Midt og Sør Troms (otek)

Foretaksinfo
(Aktiv) Opplæringskontoret for Teknologifag i Midt og Sør Troms (otek) - 977308550
Andre tjenester tilknyttet undervisning
Bernhard Lunds vei 3, 9300 Finnsnes
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2006 2007 < 1 år

Tromsbuss AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tromsbuss AS - 916885377
Ikke tilgjengelig
Gimlev 12, 9019 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,9 år

Skjønhaug Godsruter A/S

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skjønhaug Godsruter A/S - 946885258
Ikke tilgjengelig
Øran Øst C/o Veøy AS, 6300 Åndalsnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2006 < 1 år

AS Tirb-rutene

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Tirb-rutene - 939248390
Ikke tilgjengelig
Ringveien 2, 9305 Finnsnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2006 1,3 år

Nordic Bilservice AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordic Bilservice AS - 937109644
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Vorsetøyveien 20, 8300 Svolvær
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2008 3,9 år

AS Tirb Transport

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Tirb Transport - 937109822
Ikke tilgjengelig
Ringveien 2, 9306 Finnsnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2007 2,3 år

Tirb Distribusjon AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tirb Distribusjon AS - 981548035
Ikke tilgjengelig
Ringveien 2, 9306 Finnsnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2007 2,3 år

Heimly Forretningsdrift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Heimly Forretningsdrift AS - 971578513
Barnehager
C/o Roar Stangnes Orionvegen 33, 9024 Tomasjord
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2001 < 1 år