Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Eskil Lunde Jensen

Rapportdato: 2020-08-08

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 248 211 og med ett samlet driftsresultat på 1 273 049. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 8 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 39.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Akershus Energi Vind AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -2 642
Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS Styrets leder 2019 - Aktiv 291 304 214 299
Akershus Energi Vannkraft AS Styrets leder 2019 - Aktiv 931 922 -59 232
Skien Kraftproduksjon AS Styrets leder 2019 - Aktiv 88 091 53 614
Halden Kraftproduksjon AS Styrets leder 2019 - Aktiv 40 787 22 296

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Opplandskraft DA Nestleder styre 2019 - 2020
Opplandskraft DA Vara­medlem 2006 - 2006
Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS Styre­medlem 2005 - 2019
Akershus Energi Vannkraft AS Styre­medlem 2008 - 2019
Skien Kraftproduksjon AS Styre­medlem 2005 - 2019
Halden Kraftproduksjon AS Styre­medlem 2005 - 2019

Akershus Energi Vind AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi Vind AS - 922353530
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 536 000
Egenkapital
17 380 000
Gjeld
10 172 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 8
Totalt 8
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -2 642
Resultat før skatt -2 650
Ordinært resultat -2 650
Årsresultat -2 650
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 7 536
Sum omløpsmidler 20 015
Sum eiendeler 27 552
Sum egenkapital 17 380
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 10 172

Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS - 987287527
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,5 år
Styre­medlem 2005 2019 13,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
291 304 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 246 578 000
Egenkapital
525 734 000
Gjeld
779 206 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 13 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 70 71 68
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 291 304 338 527 226 824
Driftsresultat 214 299 267 302 158 913
Resultat før skatt 126 612 110 548 64 267
Ordinært resultat 126 612 110 548 64 267
Årsresultat 121 077 110 548 64 267
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 246 578 1 179 388 1 155 876
Sum omløpsmidler 58 362 138 904 61 231
Sum eiendeler 1 304 940 1 318 292 1 217 107
Sum egenkapital 525 734 568 308 625 973
Sum langsiktig gjeld 421 481 415 056 406 942
Sum kortsiktig gjeld 357 725 334 928 184 192

Akershus Energi Vannkraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi Vannkraft AS - 976542622
Handel med elektrisitet
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,5 år
Styre­medlem 2008 2019 10,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
931 922 000
Personalkostnader
11 688 000
Lederlønn
1 697 000
Anleggsmidler
2 185 652 000
Egenkapital
2 299 884 000
Gjeld
364 404 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 63 54 56
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 931 922 907 490 675 128
Driftsresultat -59 232 -145 313 -52 780
Resultat før skatt 301 141 237 892 171 079
Ordinært resultat 301 141 237 892 171 079
Årsresultat 467 846 237 892 171 079
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 185 652 2 317 187 2 207 232
Sum omløpsmidler 478 637 519 300 337 918
Sum eiendeler 2 664 289 2 836 487 2 545 150
Sum egenkapital 2 299 884 1 909 399 2 132 645
Sum langsiktig gjeld 7 822 10 627 28 481
Sum kortsiktig gjeld 356 582 916 461 384 024

Skien Kraftproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skien Kraftproduksjon AS - 985316406
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,5 år
Styre­medlem 2005 2019 13,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
88 091 000
Personalkostnader
2 641 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
560 495 000
Egenkapital
402 838 000
Gjeld
177 608 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 4 8
Totalt 72 76 72
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 88 091 89 760 63 675
Driftsresultat 53 614 57 056 28 369
Resultat før skatt 29 287 23 760 11 536
Ordinært resultat 29 287 23 760 11 536
Årsresultat 29 468 23 760 11 536
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 560 495 503 816 499 702
Sum omløpsmidler 19 950 77 103 38 541
Sum eiendeler 580 446 580 919 538 243
Sum egenkapital 402 838 399 826 406 955
Sum langsiktig gjeld 119 838 113 576 110 859
Sum kortsiktig gjeld 57 770 67 517 20 429

Halden Kraftproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Halden Kraftproduksjon AS - 887287562
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,5 år
Styre­medlem 2005 2019 13,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
40 787 000
Personalkostnader
3 945 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
145 992 000
Egenkapital
135 296 000
Gjeld
23 512 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 81 76 70
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 40 787 32 931 27 330
Driftsresultat 22 296 14 445 9 069
Resultat før skatt 11 211 7 548 4 480
Ordinært resultat 11 211 7 548 4 480
Årsresultat 11 514 7 548 4 480
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 145 992 134 680 133 317
Sum omløpsmidler 12 816 14 125 5 993
Sum eiendeler 158 808 148 805 139 310
Sum egenkapital 135 296 124 767 123 511
Sum langsiktig gjeld 11 289 8 175 8 221
Sum kortsiktig gjeld 12 223 15 863 7 578

Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS - 987287640
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,5 år
Styre­medlem 2005 2019 13,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
115 788 000
Personalkostnader
1 366 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
325 223 000
Egenkapital
108 133 000
Gjeld
298 467 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 15 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 2 0
Totalt 77 77 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 115 788 144 963 95 172
Driftsresultat 84 467 111 963 64 704
Resultat før skatt 34 784 45 273 26 216
Ordinært resultat 34 784 45 273 26 216
Årsresultat 6 474 45 273 26 216
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 325 223 320 424 319 596
Sum omløpsmidler 81 377 61 671 19 670
Sum eiendeler 406 601 382 095 339 266
Sum egenkapital 108 133 101 659 86 730
Sum langsiktig gjeld 244 154 212 045 176 705
Sum kortsiktig gjeld 54 313 68 390 75 831

Akershus Energi Infrastruktur AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi Infrastruktur AS - 917215448
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,5 år
Styre­medlem 2016 2019 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
452 131 000
Egenkapital
385 262 000
Gjeld
67 838 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 12 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 24 30 19
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -245 -1 497 -1 337
Resultat før skatt 25 178 41 380 17 058
Ordinært resultat 25 178 41 380 17 058
Årsresultat 25 178 41 380 17 058
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 452 131 408 162 404 570
Sum omløpsmidler 969 10 38
Sum eiendeler 453 100 408 172 404 608
Sum egenkapital 385 262 360 084 318 704
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 67 838 48 088 85 905

Glomma Kraftproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Glomma Kraftproduksjon AS - 987287608
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,5 år
Styre­medlem 2005 2019 13,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
390 110 000
Personalkostnader
13 147 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 686 243 000
Egenkapital
1 088 841 000
Gjeld
814 382 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 10 7
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 77 77 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 390 110 367 338 278 740
Driftsresultat 287 524 270 681 180 633
Resultat før skatt 176 420 113 823 74 854
Ordinært resultat 176 420 113 823 74 854
Årsresultat 177 480 113 823 74 854
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 686 243 1 716 111 1 725 545
Sum omløpsmidler 216 981 180 456 74 739
Sum eiendeler 1 903 224 1 896 567 1 800 284
Sum egenkapital 1 088 841 1 135 581 1 167 375
Sum langsiktig gjeld 463 618 461 330 444 420
Sum kortsiktig gjeld 350 764 299 656 188 489

Akershus Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi AS - 976542606
Handel med elektrisitet
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
34
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 112 000 000
Personalkostnader
95 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 457 000 000
Egenkapital
2 632 000 000
Gjeld
3 528 000 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 8
Totalt 72 69 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 112 000 1 091 000 831 000
Driftsresultat 573 000 575 000 398 000
Resultat før skatt 200 000 199 000 109 000
Ordinært resultat 200 000 199 000 109 000
Årsresultat 200 000 199 000 105 000
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 457 000 5 344 000 5 223 000
Sum omløpsmidler 703 000 699 000 737 000
Sum eiendeler 6 160 000 6 043 000 5 960 000
Sum egenkapital 2 632 000 2 449 000 2 540 000
Sum langsiktig gjeld 2 941 000 2 825 000 2 966 000
Sum kortsiktig gjeld 587 000 769 000 454 000

Ngk Utbygging AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ngk Utbygging AS - 913841735
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
80 795 000
Personalkostnader
11 872 000
Lederlønn
1 505 000
Anleggsmidler
73 994 000
Egenkapital
152 824 000
Gjeld
71 582 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 6 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 90 79 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 80 795 18 561 36 054
Driftsresultat 65 499 6 815 23 038
Resultat før skatt 69 249 9 275 24 096
Ordinært resultat 69 249 9 275 24 096
Årsresultat 69 249 9 275 24 096
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 73 994 105 259 46 564
Sum omløpsmidler 150 412 52 459 56 413
Sum eiendeler 224 407 157 718 102 977
Sum egenkapital 152 824 123 576 89 311
Sum langsiktig gjeld 994 1 044 869
Sum kortsiktig gjeld 70 588 33 099 12 797

Akershus Energi Varme AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi Varme AS - 983701469
Damp- og varmtvannsforsyning
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2017 10,6 år
Nestleder styre 2006 2006 < 1 år
Styrets leder 2005 Aktiv 14,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
197 414 000
Personalkostnader
12 931 000
Lederlønn
1 471 000
Anleggsmidler
762 645 000
Egenkapital
327 059 000
Gjeld
507 179 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 59 60 64
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 197 414 179 340 145 526
Driftsresultat 34 469 39 702 37 876
Resultat før skatt 17 869 25 796 27 546
Ordinært resultat 17 869 25 796 27 546
Årsresultat 18 516 25 796 27 546
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 762 645 736 006 719 324
Sum omløpsmidler 71 593 73 111 58 793
Sum eiendeler 834 238 809 117 778 117
Sum egenkapital 327 059 308 543 315 917
Sum langsiktig gjeld 376 430 355 615 351 656
Sum kortsiktig gjeld 130 749 144 959 110 544

Opplandskraft DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Opplandskraft DA - 944237631
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Industrigata 45, 2619 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2019 2020 1,3 år
Vara­medlem 2006 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
180 558 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 254 458 000
Egenkapital
2 226 936 000
Gjeld
124 144 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 2 4
Totalt 8 9 11
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 180 558 169 137 145 953
Driftsresultat -46 766 -55 097 -85 236
Resultat før skatt -46 484 -54 736 -84 966
Ordinært resultat -46 484 -54 736 -84 966
Årsresultat -46 484 -54 736 -84 966
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 254 458 1 937 071 1 824 810
Sum omløpsmidler 96 622 47 069 38 630
Sum eiendeler 2 351 080 1 984 140 1 863 440
Sum egenkapital 2 226 936 1 884 049 1 789 492
Sum langsiktig gjeld 30 807 29 470 37 115
Sum kortsiktig gjeld 93 337 70 621 36 833

Os-ix Eiendom Infrastruktur AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Os-ix Eiendom Infrastruktur AS - 916649169
Elektrisk installasjonsarbeid
C/o Bulk Infrastructure AS Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 391 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
60 032 000
Egenkapital
-7 180 000
Gjeld
75 491 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 10 8 2
Totalt 12 10 49
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 391 6 346 4 159
Driftsresultat -950 -2 047 636
Resultat før skatt -2 673 -3 384 -1 006
Ordinært resultat -2 673 -3 384 -1 006
Årsresultat -2 673 -3 384 -1 006
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 60 032 61 339 61 828
Sum omløpsmidler 8 279 1 632 2 744
Sum eiendeler 68 310 62 971 64 572
Sum egenkapital -7 180 -4 507 -1 123
Sum langsiktig gjeld 73 283 66 605 61 333
Sum kortsiktig gjeld 2 208 874 4 362

Os-ix Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Os-ix Eiendom AS - 982167582
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Bulk Infrastructure AS Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
33 795 000
Egenkapital
10 337 000
Gjeld
23 476 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 10
Likviditetsgrad II 0 10 6
Totalt 8 12 22
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -31 -28 -25
Resultat før skatt 1 612 -346 182
Ordinært resultat 1 612 -346 182
Årsresultat 1 612 -346 182
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 33 795 33 537 8 405
Sum omløpsmidler 18 3 053 2 689
Sum eiendeler 33 813 36 590 11 094
Sum egenkapital 10 337 9 549 7 582
Sum langsiktig gjeld 22 651 27 040 1 712
Sum kortsiktig gjeld 825 1 1 800

Os-ix Eiendom Hjemmel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Os-ix Eiendom Hjemmel AS - 979495501
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Bulk Infrastructure AS Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 960 000
Egenkapital
2 379 000
Gjeld
585 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 6
Totalt 16 16 26
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -28 -24 -27
Resultat før skatt 45 48 45
Ordinært resultat 45 48 45
Årsresultat 45 48 45
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 960 2 858 2 419
Sum omløpsmidler 4 32 116
Sum eiendeler 2 964 2 889 2 535
Sum egenkapital 2 379 2 395 2 414
Sum langsiktig gjeld 506 407 30
Sum kortsiktig gjeld 79 87 90

Os-ix Eiendom Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Os-ix Eiendom Holding AS - 914361435
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Bulk Infrastructure AS Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
324 013 000
Egenkapital
350 135 000
Gjeld
696 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 0 2
Totalt 32 12 22
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -92 -87 -32
Resultat før skatt 9 405 -3 291 2 117
Ordinært resultat 9 405 -3 291 2 117
Årsresultat 9 405 -3 291 2 117
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 324 013 323 110 318 622
Sum omløpsmidler 26 819 490 2 186
Sum eiendeler 350 831 323 600 320 808
Sum egenkapital 350 135 310 730 314 021
Sum langsiktig gjeld 0 9 866 3 261
Sum kortsiktig gjeld 696 3 005 3 526

Bio Varme AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bio Varme AS - 977204232
Damp- og varmtvannsforsyning
Lilleakerveien 6a, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2011 < 1 år
Styre­medlem 2008 2011 2,2 år

Bio Varme Akershus AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bio Varme Akershus AS - 988264113
Damp- og varmtvannsforsyning
Akersgata 1, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2010 2 år
Styre­medlem 2008 2008 < 1 år
Vara­medlem 2005 2008 3 år

Strømsfoss Kraft AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Strømsfoss Kraft AS - 970904476
Ikke tilgjengelig
Glengsgata 19, 1706 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2008 < 1 år
Vara­medlem 2007 2008 1,2 år

Norsk Grønnkraft AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Grønnkraft AS - 986448322
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2008 < 1 år
Vara­medlem 2004 2015 11,1 år

Eidsvoll Fjernvarme AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eidsvoll Fjernvarme AS - 989891634
Damp- og varmtvannsforsyning
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,1 år

Akershus Energi Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akershus Energi Eiendom AS - 982793416
Ikke tilgjengelig
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2006 < 1 år
Styre­medlem 2002 2006 4,5 år
Vara­medlem 2000 2002 1,2 år

Vaksdal Industrier AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vaksdal Industrier AS - 917050376
Ikke tilgjengelig
, 5725 Vaksdal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2007 1,9 år

Akershus Kraft Iv AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akershus Kraft Iv AS - 985863547
Ikke tilgjengelig
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2006 2,9 år

Akershus Kraft Iii AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akershus Kraft Iii AS - 985797250
Ikke tilgjengelig
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2006 3 år

Akershus Kraft II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akershus Kraft II AS - 985797269
Ikke tilgjengelig
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2008 4,5 år

Enøk Senteret Akershus AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Enøk Senteret Akershus AS - 980363120
Ikke tilgjengelig
Pausv 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2006 3,3 år

Ski & Akershus Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ski & Akershus Invest AS - 859477062
Ikke tilgjengelig
Rådhuset, 1402 Ski
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,4 år

Romerike Energi II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Romerike Energi II AS - 983146384
Ikke tilgjengelig
, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Søndre Follo Energi Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Søndre Follo Energi Holding AS - 983252125
Ikke tilgjengelig
, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Søndre Follo Energi Holding II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Søndre Follo Energi Holding II AS - 983252168
Ikke tilgjengelig
, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Søndre Follo Energi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Søndre Follo Energi AS - 965684182
Ikke tilgjengelig
Moerv 14, 1431 Ås
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år