Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Eskil Lunde Jensen

Rapportdato: 2019-11-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 401 281 og med ett samlet driftsresultat på 1 199 741. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 8 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 11 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 38.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Akershus Energi Vind AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
Opplandskraft DA Nestleder styre 2019 - Aktiv 169 137 -55 097
Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS Styrets leder 2019 - Aktiv 338 527 267 302
Akershus Energi Infrastruktur AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -1 497
Halden Kraftproduksjon AS Styrets leder 2019 - Aktiv 32 931 14 445

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Opplandskraft DA Vara­medlem 2006 - 2006
Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS Styre­medlem 2005 - 2019
Akershus Energi Infrastruktur AS Styre­medlem 2016 - 2019
Halden Kraftproduksjon AS Styre­medlem 2005 - 2019
Akershus Energi Vannkraft AS Styre­medlem 2008 - 2019

Akershus Energi Vind AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi Vind AS - 922353530
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år

Opplandskraft DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Opplandskraft DA - 944237631
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Industrigata 45, 2619 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2019 Aktiv < 1 år
Vara­medlem 2006 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
169 137 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 937 071 000
Egenkapital
1 884 049 000
Gjeld
100 091 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 9 11 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 169 137 145 953 150 974
Driftsresultat -55 097 -85 236 -90 605
Resultat før skatt -54 736 -84 966 -89 941
Ordinært resultat -54 736 -84 966 -89 941
Årsresultat -54 736 -84 966 -89 941
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 937 071 1 824 810 1 864 854
Sum omløpsmidler 47 069 38 630 47 839
Sum eiendeler 1 984 140 1 863 440 1 912 693
Sum egenkapital 1 884 049 1 789 492 1 799 378
Sum langsiktig gjeld 29 470 37 115 37 748
Sum kortsiktig gjeld 70 621 36 833 75 567

Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS - 987287527
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2005 2019 13,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
338 527 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 179 388 000
Egenkapital
568 308 000
Gjeld
749 984 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 71 68 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 338 527 226 824 200 467
Driftsresultat 267 302 158 913 114 537
Resultat før skatt 110 548 64 267 42 714
Ordinært resultat 110 548 64 267 42 714
Årsresultat 110 548 64 267 42 714
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 179 388 1 155 876 1 165 231
Sum omløpsmidler 138 904 61 231 66 805
Sum eiendeler 1 318 292 1 217 107 1 232 036
Sum egenkapital 568 308 625 973 645 172
Sum langsiktig gjeld 415 056 406 942 402 101
Sum kortsiktig gjeld 334 928 184 192 184 763

Akershus Energi Infrastruktur AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi Infrastruktur AS - 917215448
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2016 2019 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
408 162 000
Egenkapital
360 084 000
Gjeld
48 088 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 30 19 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 497 -1 337 -264
Resultat før skatt 41 380 17 058 1 675
Ordinært resultat 41 380 17 058 1 675
Årsresultat 41 380 17 058 1 675
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 408 162 404 570 103 402
Sum omløpsmidler 10 38 198 307
Sum eiendeler 408 172 404 608 301 709
Sum egenkapital 360 084 318 704 301 646
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 48 088 85 905 63

Halden Kraftproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Halden Kraftproduksjon AS - 887287562
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2005 2019 13,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 931 000
Personalkostnader
5 642 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
134 680 000
Egenkapital
124 767 000
Gjeld
24 038 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 76 70 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 32 931 27 330 19 978
Driftsresultat 14 445 9 069 -2 298
Resultat før skatt 7 548 4 480 -711
Ordinært resultat 7 548 4 480 -711
Årsresultat 7 548 4 480 -711
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 134 680 133 317 137 459
Sum omløpsmidler 14 125 5 993 8 749
Sum eiendeler 148 805 139 310 146 208
Sum egenkapital 124 767 123 511 120 733
Sum langsiktig gjeld 8 175 8 221 8 855
Sum kortsiktig gjeld 15 863 7 578 16 620

Akershus Energi Vannkraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi Vannkraft AS - 976542622
Handel med elektrisitet
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2008 2019 10,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
907 490 000
Personalkostnader
11 220 000
Lederlønn
1 584 000
Anleggsmidler
2 317 187 000
Egenkapital
1 909 399 000
Gjeld
927 088 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 54 56 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 907 490 675 128 597 267
Driftsresultat -145 313 -52 780 -22 109
Resultat før skatt 237 892 171 079 232 237
Ordinært resultat 237 892 171 079 232 237
Årsresultat 237 892 171 079 232 237
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 317 187 2 207 232 2 221 931
Sum omløpsmidler 519 300 337 918 425 086
Sum eiendeler 2 836 487 2 545 150 2 647 017
Sum egenkapital 1 909 399 2 132 645 2 039 654
Sum langsiktig gjeld 10 627 28 481 40 691
Sum kortsiktig gjeld 916 461 384 024 566 672

Skien Kraftproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skien Kraftproduksjon AS - 985316406
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2005 2019 13,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
89 760 000
Personalkostnader
3 772 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
503 816 000
Egenkapital
399 826 000
Gjeld
181 093 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 4
Totalt 76 72 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 89 760 63 675 50 839
Driftsresultat 57 056 28 369 18 756
Resultat før skatt 23 760 11 536 6 014
Ordinært resultat 23 760 11 536 6 014
Årsresultat 23 760 11 536 6 014
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 503 816 499 702 501 671
Sum omløpsmidler 77 103 38 541 82 050
Sum eiendeler 580 919 538 243 583 721
Sum egenkapital 399 826 406 955 400 295
Sum langsiktig gjeld 113 576 110 859 105 104
Sum kortsiktig gjeld 67 517 20 429 78 322

Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS - 987287640
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2005 2019 13,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
144 963 000
Personalkostnader
1 199 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
320 424 000
Egenkapital
101 659 000
Gjeld
280 435 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 77 74 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 144 963 95 172 84 814
Driftsresultat 111 963 64 704 32 233
Resultat før skatt 45 273 26 216 11 978
Ordinært resultat 45 273 26 216 11 978
Årsresultat 45 273 26 216 11 978
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 320 424 319 596 323 693
Sum omløpsmidler 61 671 19 670 18 399
Sum eiendeler 382 095 339 266 342 092
Sum egenkapital 101 659 86 730 95 522
Sum langsiktig gjeld 212 045 176 705 177 950
Sum kortsiktig gjeld 68 390 75 831 68 620

Glomma Kraftproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Glomma Kraftproduksjon AS - 987287608
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2005 2019 13,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
367 338 000
Personalkostnader
11 028 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 716 111 000
Egenkapital
1 135 581 000
Gjeld
760 986 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 77 65 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 367 338 278 740 222 812
Driftsresultat 270 681 180 633 124 888
Resultat før skatt 113 823 74 854 47 522
Ordinært resultat 113 823 74 854 47 522
Årsresultat 113 823 74 854 47 522
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 716 111 1 725 545 1 751 686
Sum omløpsmidler 180 456 74 739 28 128
Sum eiendeler 1 896 567 1 800 284 1 779 814
Sum egenkapital 1 135 581 1 167 375 1 177 999
Sum langsiktig gjeld 461 330 444 420 432 044
Sum kortsiktig gjeld 299 656 188 489 169 771

Akershus Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi AS - 976542606
Handel med elektrisitet
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 091 000 000
Personalkostnader
79 000 000
Lederlønn
2 108 000
Anleggsmidler
5 344 000 000
Egenkapital
2 449 000 000
Gjeld
3 594 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 6
Totalt 69 74 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 091 000 831 000 718 000
Driftsresultat 575 000 398 000 260 000
Resultat før skatt 199 000 109 000 84 000
Ordinært resultat 199 000 109 000 84 000
Årsresultat 199 000 105 000 84 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 344 000 5 223 000 4 895 000
Sum omløpsmidler 699 000 737 000 565 000
Sum eiendeler 6 043 000 5 960 000 5 460 000
Sum egenkapital 2 449 000 2 540 000 2 320 000
Sum langsiktig gjeld 2 825 000 2 966 000 2 711 000
Sum kortsiktig gjeld 769 000 454 000 429 000

Ngk Utbygging AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ngk Utbygging AS - 913841735
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
80 795 000
Personalkostnader
11 872 000
Lederlønn
1 505 000
Anleggsmidler
73 994 000
Egenkapital
152 824 000
Gjeld
71 582 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 6 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 90 79 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 80 795 18 561 36 054
Driftsresultat 65 499 6 815 23 038
Resultat før skatt 69 249 9 275 24 096
Ordinært resultat 69 249 9 275 24 096
Årsresultat 69 249 9 275 24 096
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 73 994 105 259 46 564
Sum omløpsmidler 150 412 52 459 56 413
Sum eiendeler 224 407 157 718 102 977
Sum egenkapital 152 824 123 576 89 311
Sum langsiktig gjeld 994 1 044 869
Sum kortsiktig gjeld 70 588 33 099 12 797

Akershus Energi Varme AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi Varme AS - 983701469
Damp- og varmtvannsforsyning
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2017 10,6 år
Nestleder styre 2006 2006 < 1 år
Styrets leder 2005 Aktiv 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
179 340 000
Personalkostnader
10 594 000
Lederlønn
1 425 000
Anleggsmidler
736 006 000
Egenkapital
308 543 000
Gjeld
500 574 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 60 64 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 179 340 145 526 123 497
Driftsresultat 39 702 37 876 29 986
Resultat før skatt 25 796 27 546 20 361
Ordinært resultat 25 796 27 546 20 361
Årsresultat 25 796 27 546 20 361
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 736 006 719 324 703 276
Sum omløpsmidler 73 111 58 793 47 247
Sum eiendeler 809 117 778 117 750 523
Sum egenkapital 308 543 315 917 615 796
Sum langsiktig gjeld 355 615 351 656 51 849
Sum kortsiktig gjeld 144 959 110 544 82 878

Os-ix Eiendom Infrastruktur AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Os-ix Eiendom Infrastruktur AS - 916649169
Elektrisk installasjonsarbeid
C/o Bulk Infrastructure AS Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 346 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
61 339 000
Egenkapital
-4 507 000
Gjeld
67 479 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 18 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 8 2 4
Totalt 10 49 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 346 4 159 0
Driftsresultat -2 047 636 -18
Resultat før skatt -3 384 -1 006 -157
Ordinært resultat -3 384 -1 006 -157
Årsresultat -3 384 -1 006 -157
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 61 339 61 828 34 547
Sum omløpsmidler 1 632 2 744 11 533
Sum eiendeler 62 971 64 572 46 079
Sum egenkapital -4 507 -1 123 -118
Sum langsiktig gjeld 66 605 61 333 36 389
Sum kortsiktig gjeld 874 4 362 9 808

Os-ix Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Os-ix Eiendom AS - 982167582
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Bulk Infrastructure AS Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
33 537 000
Egenkapital
9 549 000
Gjeld
27 041 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 6 10
Totalt 12 22 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -28 -25 -24
Resultat før skatt -346 182 98
Ordinært resultat -346 182 98
Årsresultat -346 182 98
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 33 537 8 405 6 587
Sum omløpsmidler 3 053 2 689 1 703
Sum eiendeler 36 590 11 094 8 290
Sum egenkapital 9 549 7 582 7 176
Sum langsiktig gjeld 27 040 1 712 1 113
Sum kortsiktig gjeld 1 1 800 1

Os-ix Eiendom Hjemmel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Os-ix Eiendom Hjemmel AS - 979495501
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Bulk Infrastructure AS Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 858 000
Egenkapital
2 395 000
Gjeld
494 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 6 0
Totalt 16 26 20
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -24 -27 -18
Resultat før skatt 48 45 59
Ordinært resultat 48 45 59
Årsresultat 48 45 59
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 858 2 419 2 552
Sum omløpsmidler 32 116 44
Sum eiendeler 2 889 2 535 2 596
Sum egenkapital 2 395 2 414 2 438
Sum langsiktig gjeld 407 30 39
Sum kortsiktig gjeld 87 90 118

Os-ix Eiendom Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Os-ix Eiendom Holding AS - 914361435
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Bulk Infrastructure AS Frognerstranda 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
323 110 000
Egenkapital
310 730 000
Gjeld
12 871 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 12 22 20
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -87 -32 -689
Resultat før skatt -3 291 2 117 1 016
Ordinært resultat -3 291 2 117 1 016
Årsresultat -3 291 2 117 1 016
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 323 110 318 622 144 708
Sum omløpsmidler 490 2 186 294
Sum eiendeler 323 600 320 808 145 002
Sum egenkapital 310 730 314 021 141 905
Sum langsiktig gjeld 9 866 3 261 628
Sum kortsiktig gjeld 3 005 3 526 2 470

Bio Varme AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bio Varme AS - 977204232
Damp- og varmtvannsforsyning
Lilleakerveien 6a, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2011 < 1 år
Styre­medlem 2008 2011 2,2 år

Bio Varme Akershus AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bio Varme Akershus AS - 988264113
Damp- og varmtvannsforsyning
Akersgata 1, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2010 2 år
Styre­medlem 2008 2008 < 1 år
Vara­medlem 2005 2008 3 år

Strømsfoss Kraft AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Strømsfoss Kraft AS - 970904476
Ikke tilgjengelig
Glengsgata 19, 1706 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2008 < 1 år
Vara­medlem 2007 2008 1,2 år

Norsk Grønnkraft AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Grønnkraft AS - 986448322
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2008 < 1 år
Vara­medlem 2004 2015 11,1 år

Eidsvoll Fjernvarme AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eidsvoll Fjernvarme AS - 989891634
Damp- og varmtvannsforsyning
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,1 år

Akershus Energi Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akershus Energi Eiendom AS - 982793416
Ikke tilgjengelig
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2006 < 1 år
Styre­medlem 2002 2006 4,5 år
Vara­medlem 2000 2002 1,2 år

Vaksdal Industrier AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vaksdal Industrier AS - 917050376
Ikke tilgjengelig
, 5725 Vaksdal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2007 1,9 år

Akershus Kraft Iv AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akershus Kraft Iv AS - 985863547
Ikke tilgjengelig
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2006 2,9 år

Akershus Kraft Iii AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akershus Kraft Iii AS - 985797250
Ikke tilgjengelig
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2006 3 år

Akershus Kraft II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akershus Kraft II AS - 985797269
Ikke tilgjengelig
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2008 4,5 år

Enøk Senteret Akershus AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Enøk Senteret Akershus AS - 980363120
Ikke tilgjengelig
Pausv 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2006 3,3 år

Ski & Akershus Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ski & Akershus Invest AS - 859477062
Ikke tilgjengelig
Rådhuset, 1402 Ski
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,4 år

Romerike Energi II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Romerike Energi II AS - 983146384
Ikke tilgjengelig
, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Søndre Follo Energi Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Søndre Follo Energi Holding AS - 983252125
Ikke tilgjengelig
, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Søndre Follo Energi Holding II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Søndre Follo Energi Holding II AS - 983252168
Ikke tilgjengelig
, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Søndre Follo Energi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Søndre Follo Energi AS - 965684182
Ikke tilgjengelig
Moerv 14, 1431 Ås
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år