Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Furong Xie

Rapportdato: 2019-12-09

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 5 927 og med ett samlet driftsresultat på 1 331. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Aristokraten AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 185 -6
Storgaten 14 AS Vara­medlem 2013 - Aktiv 4 192 844
88 Eiendom AS Vara­medlem 2009 - Aktiv 692 207
88 Holding AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 858 286

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Aristokraten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aristokraten AS - 886454112
Butikkhandel med klær
Storgata 28, 1607 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
185 000
Personalkostnader
140 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-20 000
Gjeld
75 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 14 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 185 0 0
Driftsresultat -6 -3 -4
Resultat før skatt -6 -3 -4
Ordinært resultat -6 -3 -4
Årsresultat -6 -3 -4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 55 0 0
Sum eiendeler 55 0 0
Sum egenkapital -20 -14 -11
Sum langsiktig gjeld 15 15 11
Sum kortsiktig gjeld 60 0 0

Storgaten 14 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storgaten 14 AS - 929171225
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dammyr 3, 1605 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 192 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 543 000
Egenkapital
2 438 000
Gjeld
42 302 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 10 20 20
Rentedekningsgrad 2 6 8
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 43 63 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 192 3 912 3 151
Driftsresultat 844 1 778 1 726
Resultat før skatt -203 679 788
Ordinært resultat -203 679 788
Årsresultat -203 679 788
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 44 543 31 170 31 570
Sum omløpsmidler 196 396 457
Sum eiendeler 44 739 31 566 32 027
Sum egenkapital 2 438 2 640 1 962
Sum langsiktig gjeld 41 083 28 199 29 414
Sum kortsiktig gjeld 1 219 727 652

88 Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 88 Eiendom AS - 993370762
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Dammyr 3, 1605 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 Aktiv 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
692 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 930 000
Egenkapital
4 039 000
Gjeld
1 808 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 10
Resultatgrad 20 12 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 70 58 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 692 588 2 568
Driftsresultat 207 44 2 157
Resultat før skatt 126 39 1 930
Ordinært resultat 126 39 1 930
Årsresultat 126 39 1 930
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 930 5 186 4 737
Sum omløpsmidler 916 2 727 3 258
Sum eiendeler 5 847 7 912 7 995
Sum egenkapital 4 039 5 912 5 873
Sum langsiktig gjeld 1 767 1 902 2 060
Sum kortsiktig gjeld 41 98 63

88 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 88 Holding AS - 989228811
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dammyr 3, 1605 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
858 000
Personalkostnader
525 000
Lederlønn
429 000
Anleggsmidler
15 451 000
Egenkapital
6 434 000
Gjeld
10 085 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 6 6
Likviditetsgrad II 8 10 0
Totalt 64 74 31
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 858 1 594 350
Driftsresultat 286 985 -7
Resultat før skatt 293 973 40
Ordinært resultat 293 973 40
Årsresultat 293 973 40
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 15 451 12 908 14 641
Sum omløpsmidler 1 068 3 877 1 035
Sum eiendeler 16 519 16 785 15 676
Sum egenkapital 6 434 6 141 5 168
Sum langsiktig gjeld 9 711 10 110 7 964
Sum kortsiktig gjeld 374 534 2 544