Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Trond Egil Nilsen

Rapportdato: 2021-05-14

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 18 og med ett samlet driftsresultat på 145. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Circus Snefjord 889 AS Styrets leder 2019 - Aktiv 18 145
Trond Egil Nilsen Vargo Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Snefjord og Slotten Idrettslag Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 0
Norwegian Highland Games Federation Styrets leder 2013 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2013 - Aktiv 0 0
Norwegian Highland Games Association Styrets leder 2013 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2013 - Aktiv 0 0
Den Lille Kro ANS Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Circus Snefjord 889 AS Nestleder styre 2007 - 2009
Trond Egil Nilsen Vargo Styrets leder 2000** - 2019
Stiftelsen Sàmi Dàiddaguovddàs Styrets leder 2014 - 2016
Sami Daiddaguovddas Styrets leder 2010 - 2014
Snefjord Kongekrabbe AS Styre­medlem 2010 - 2012
Snefjord Kongekrabbe AS Adm. direktør 2010 - 2010
Måsøy Reiseliv AS Styre­medlem 2006 - 2008
Måsøy Reiseliv AS Styre­medlem 2006 - 2008

Circus Snefjord 889 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Circus Snefjord 889 AS - 991256628
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Snefjord, 9714 Snefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2 år
Nestleder styre 2007 2009 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-281 000
Gjeld
-192 000
Driftscore
2019 2017
Totalrentabilitet 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 50 25
Resultatregnskap
2019 2017
Driftsinntekter 18 25
Driftsresultat 145 -196
Resultat før skatt 145 -196
Ordinært resultat 145 -196
Årsresultat 145 -196
Balanseregnskap
2019 2017
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 0 -160
Sum eiendeler 0 -160
Sum egenkapital -281 -138
Sum langsiktig gjeld -192 -56
Sum kortsiktig gjeld 0 34

Trond Egil Nilsen Vargo

Foretaksinfo
(Aktiv) Trond Egil Nilsen Vargo - 979386664
Hav- og kystfiske
Snefjord, 9714 Snefjord
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Snefjord og Slotten Idrettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Snefjord og Slotten Idrettslag - 994939823
Idrettslag og -klubber
, 9714 Snefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,8 år

Norwegian Highland Games Federation

Foretaksinfo
(Aktiv) Norwegian Highland Games Federation - 912773817
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Snefjord, 9714 Snefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 7,5 år
Kontakt­person 2013 Aktiv 7,5 år

Norwegian Highland Games Association

Foretaksinfo
(Aktiv) Norwegian Highland Games Association - 912768686
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Snefjord, 9714 Snefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 7,5 år
Kontakt­person 2013 Aktiv 7,5 år

Den Lille Kro ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Den Lille Kro ANS - 952007653
Drift av restauranter og kafeer
Dalvegen 2, 9620 Kvalsund
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,4 år

Stiftelsen Sàmi Dàiddaguovddàs

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Sàmi Dàiddaguovddàs - 912625281
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Suomageaidnu 14, 9730 Karasjok
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2016 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 897 000
Personalkostnader
2 618 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 000
Egenkapital
-196 000
Gjeld
1 158 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 0 0 1
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 2 2 6
Totalt 9 9 24
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 897 6 109 6 472
Driftsresultat -47 -408 2
Resultat før skatt -58 -414 -4
Ordinært resultat -58 -414 -4
Årsresultat -58 -414 -4
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 50 68 107
Sum omløpsmidler 912 734 770
Sum eiendeler 962 802 877
Sum egenkapital -196 -138 276
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 158 940 600

Sami Daiddaguovddas

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sami Daiddaguovddas - 971407697
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Jeagilvármádii 54, 9735 Karasjok
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2014 3,8 år

Snefjord Kongekrabbe AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Snefjord Kongekrabbe AS - 994007327
Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
Skavika, 9714 Snefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 2 år
Adm. direktør 2010 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
888 000
Personalkostnader
1 124 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 581 000
Egenkapital
15 024 000
Gjeld
548 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 3 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 8 18
Kontantstrøm fra drift 0 14 20
Rentedekningsgrad 0 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 60 90
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 888 13 763 27 149
Driftsresultat -2 576 571 4 434
Resultat før skatt -2 655 -178 3 297
Ordinært resultat -2 655 -178 3 297
Årsresultat -2 655 -178 3 297
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 7 581 9 293 11 939
Sum omløpsmidler 7 990 9 478 6 730
Sum eiendeler 15 571 18 771 18 669
Sum egenkapital 15 024 17 679 17 849
Sum langsiktig gjeld 335 335 335
Sum kortsiktig gjeld 213 757 486

Måsøy Reiseliv AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Måsøy Reiseliv AS - 989603310
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Lomvannsveien 48, 9690 Havøysund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,3 år

Jo Tro Import Nilsen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jo Tro Import Nilsen - 948261456
Uoppgitt
Saraby, 9620 Kvalsund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,6 år