Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Søren Bjorstad

Rapportdato: 2021-05-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 049 og med ett samlet driftsresultat på 1 278. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Core52 Impactfunding AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 0
Core52 AS Styrets leder 2016 - Aktiv 2 049 1 278
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 2 049 1 278

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Farmand AS Styrets leder 2016 - 2019
Hafenstrom AS Adm. direktør 2015 - 2017
Hafenstrom AS Styrets leder 2014 - 2017
Igekko AS Styrets leder 2015 - 2016
Synaptic Oil & Gas AS Styrets leder 2012 - 2013
Nornir Holding AS Styrets leder 2011 - 2012

Core52 Impactfunding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Core52 Impactfunding AS - 923636218
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Bliksrudstubben 7, 1484 Hakadal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,6 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,6 år

Core52 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Core52 AS - 918119493
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Bliksrudstubben 7, 1484 Hakadal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,4 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 049 000
Personalkostnader
328 000
Lederlønn
289 000
Anleggsmidler
582 000
Egenkapital
431 000
Gjeld
1 000 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 6 8
Fordringsomsetningshastighet 1 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 4 10 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 44 86 13
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 049 1 805 712
Driftsresultat 1 278 1 016 -109
Resultat før skatt -245 770 -117
Ordinært resultat -245 770 -117
Årsresultat -245 770 -117
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 582 1 180 608
Sum omløpsmidler 850 179 33
Sum eiendeler 1 432 1 359 641
Sum egenkapital 431 677 -93
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 000 682 734

Farmand AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Farmand AS - 917384754
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
C/o Arve Stølann Angell Skøyenveien 57, 0375 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2019 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 169 000
Personalkostnader
834 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
700 000
Egenkapital
-698 000
Gjeld
1 486 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 9 9 16
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 169 1 242 1 183
Driftsresultat -104 -136 1
Resultat før skatt -202 -223 -75
Ordinært resultat -202 -223 -75
Årsresultat -202 -223 -75
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 700 700 700
Sum omløpsmidler 87 104 237
Sum eiendeler 787 804 937
Sum egenkapital -698 -497 -274
Sum langsiktig gjeld 979 890 809
Sum kortsiktig gjeld 507 411 402

Hafenstrom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hafenstrom AS - 813071142
Handel med elektrisitet
Havnegata 2, 8514 Narvik
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 2017 1,7 år
Styrets leder 2014 2017 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 166 000
Personalkostnader
1 250 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
497 000
Gjeld
1 818 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 15 3
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 2
Resultatgrad 14 16 2
Kontantstrøm fra drift 14 7 7
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 6 8 4
Totalt 61 64 30
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 166 1 894 1 302
Driftsresultat 193 198 12
Resultat før skatt 208 109 52
Ordinært resultat 208 109 52
Årsresultat 208 109 52
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 315 711 2 256
Sum eiendeler 2 315 711 2 256
Sum egenkapital 497 289 181
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 818 422 2 076

Igekko AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Igekko AS - 914794781
Drift av web-portaler
Ekesvingen 19, 1446 Drøbak
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2016 1,4 år

Synaptic Oil & Gas AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Synaptic Oil & Gas AS - 998009596
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Klasaskjeret 1, 4077 Hundvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2013 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 000
Egenkapital
-57 000
Gjeld
98 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -9 -35
Resultat før skatt -9 -9 -35
Ordinært resultat -9 -9 -35
Årsresultat -9 -9 -35
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 1 1
Sum omløpsmidler 40 29 30
Sum eiendeler 41 30 31
Sum egenkapital -57 -48 -39
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 98 78 70

Nornir Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nornir Holding AS - 994612875
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Bogstadveien 31b, 0366 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2012 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
50 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 371 000
Egenkapital
21 241 000
Gjeld
1 143 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 2 2 28
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 50 0 20
Driftsresultat -2 493 -2 161 -2 297
Resultat før skatt -2 477 -2 309 -1 473
Ordinært resultat -2 477 -2 309 -1 473
Årsresultat -2 477 -2 309 -1 473
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 22 371 17 539 20 093
Sum omløpsmidler 12 4 952 6 129
Sum eiendeler 22 383 22 491 26 222
Sum egenkapital 21 241 14 962 18 448
Sum langsiktig gjeld 0 1 000 1 150
Sum kortsiktig gjeld 1 143 6 529 6 624

Consortiumgateway

Foretaksinfo
(Inaktiv) Consortiumgateway - 995697629
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Bliksrudstubben 7, 1484 Hakadal
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 2017 7 år

Bjorstad Business Development

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bjorstad Business Development - 986532226
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Bliksrudstubben 7, 1484 Hakadal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2019 15,4 år
Adm. direktør 2004 2019 15,4 år

Software Innovation AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Software Innovation AS - 935891949
Programmeringstjenester
Rolfsbuktveien 4 C, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 2,5 år