Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arne Medby

Rapportdato: 2021-06-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 28 205 og med ett samlet driftsresultat på 4 556. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Arne Medby Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
vegen Skei - Vesleseter - Lishøgda Sameie Nestleder styre 2019 - Aktiv 0 0
Medby Invest AS Styrets leder 2018 - Aktiv 0 -18
- Kontakt­person 2018 - Aktiv 0 -18
Østre Gausdal Vestside Utmarkslag Sa Vara­medlem 2013 - Aktiv 0 0
3 Bygg Gausdal AS Styrets leder 2010 - Aktiv 28 205 4 574
- Adm. direktør 2010 - Aktiv 28 205 4 574

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Arne Medby Styrets leder 2000** - 2019

Arne Medby

Foretaksinfo
(Aktiv) Arne Medby - 969749912
Dyrking av ettårige vekster ellers
Baklivegen 2148 Fossberg, 2651 Østre Gausdal
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2,1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

vegen Skei - Vesleseter - Lishøgda Sameie

Foretaksinfo
(Aktiv) vegen Skei - Vesleseter - Lishøgda Sameie - 988047333
Ikke tilgjengelig
C/o Einar Einstad Øverbygdsvegen 1522, 2651 Østre Gausdal
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2019 Aktiv 2,2 år

Medby Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Medby Invest AS - 921967322
Uoppgitt
C/o Arne Medby Baklivegen 2148, 2651 Østre Gausdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,5 år
Kontakt­person 2018 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 668 000
Egenkapital
12 597 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 10
Totalt 0 10
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -18 0
Resultat før skatt -14 0
Ordinært resultat -14 0
Årsresultat -14 0
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 9 668 0
Sum omløpsmidler 2 929 9 668
Sum eiendeler 12 597 9 668
Sum egenkapital 12 597 9 268
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 400

Østre Gausdal Vestside Utmarkslag Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Østre Gausdal Vestside Utmarkslag Sa - 969360926
Fritidsvirksomhet ellers
V/ Trond-magne Ek Rokvam Østringsvegen 235, 2651 Østre Gausdal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 8,2 år

3 Bygg Gausdal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 Bygg Gausdal AS - 995277387
Oppføring av bygninger
Baklivegen 2148, 2651 Østre Gausdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 11,3 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 11,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 205 000
Personalkostnader
7 094 000
Lederlønn
720 000
Anleggsmidler
1 875 000
Egenkapital
12 118 000
Gjeld
6 006 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 12 13
Kapitalomsetningshastighet 6 4 6
Fordringsomsetningshastighet 1 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 86 84 89
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 28 205 18 329 21 086
Driftsresultat 4 574 2 635 3 425
Resultat før skatt 3 608 2 076 2 605
Ordinært resultat 3 608 2 076 2 605
Årsresultat 3 608 2 076 2 605
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 875 1 605 990
Sum omløpsmidler 16 248 13 708 13 103
Sum eiendeler 18 124 15 313 14 093
Sum egenkapital 12 118 11 853 9 778
Sum langsiktig gjeld 8 2 0
Sum kortsiktig gjeld 5 998 3 458 4 315