Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Erlend Garmann Tuntland

Rapportdato: 2023-02-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 10 560 og med ett samlet driftsresultat på -3 841. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 13 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 18.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Fridtjof Nansens vei 2 AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 5 224 3 452
Arctic Development Partners Fnv2 AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 -411
Adp Huseby Utvikling AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 934 -32
Ared Invest AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 -8
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 -8
Fnv2 Holding AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 -85

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Oslo S Utvikling AS Vara­medlem 2015 - 2018
Hinna Park AS Vara­medlem 2014 - 2018
Hinna Park Eiendom AS Vara­medlem 2014 - 2018
Mdpl Anjali AS Vara­medlem 2010 - 2010
Oslo Høgskolebygg AS Vara­medlem 2010 - 2010

Fridtjof Nansens vei 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fridtjof Nansens vei 2 AS - 926658484
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østensjøveien 27, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 224 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 883 000
Egenkapital
136 000
Gjeld
7 822 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 2
Totalt 77
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 5 224
Driftsresultat 3 452
Resultat før skatt 1 718
Ordinært resultat 1 718
Årsresultat 1 718
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 1 883
Sum omløpsmidler 6 075
Sum eiendeler 7 958
Sum egenkapital 136
Sum langsiktig gjeld 10
Sum kortsiktig gjeld 7 812

Arctic Development Partners Fnv2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Development Partners Fnv2 AS - 921562926
Uoppgitt
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 489 000
Egenkapital
28 923 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -411 0 0
Resultat før skatt -411 0 0
Ordinært resultat -411 0 0
Årsresultat -411 0 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 28 489 15 0
Sum omløpsmidler 434 19 34
Sum eiendeler 28 923 34 34
Sum egenkapital 28 923 34 34
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Adp Huseby Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Adp Huseby Utvikling AS - 820124162
Uoppgitt
C/o Arctic Business Management AS Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
934 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
145 847 000
Gjeld
178 482 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 12 13 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 934 146 0
Driftsresultat -32 -166 0
Resultat før skatt -5 877 -5 237 0
Ordinært resultat -5 877 -5 237 0
Årsresultat -5 877 -5 237 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 324 330 324 066 34
Sum eiendeler 324 330 324 066 34
Sum egenkapital 145 847 151 724 34
Sum langsiktig gjeld 178 000 172 000 0
Sum kortsiktig gjeld 482 341 0

Ared Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ared Invest AS - 920123953
Uoppgitt
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 2,1 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 449 000
Egenkapital
-1 318 000
Gjeld
16 801 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 0 2
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -7 -1
Resultat før skatt -822 -445 -85
Ordinært resultat -822 -445 -85
Årsresultat -822 -445 -85
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 15 449 10 330 2 090
Sum omløpsmidler 33 1 585 32
Sum eiendeler 15 482 11 915 2 122
Sum egenkapital -1 318 -496 -51
Sum langsiktig gjeld 16 801 12 411 2 133
Sum kortsiktig gjeld 0 0 40

Fnv2 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fnv2 Holding AS - 925985643
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Østensjøveien 27, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
150 205 000
Egenkapital
55 156 000
Gjeld
103 000 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 4 0
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -85 0
Resultat før skatt -44 0
Ordinært resultat -44 0
Årsresultat -44 0
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 150 205 0
Sum omløpsmidler 7 952 0
Sum eiendeler 158 156 0
Sum egenkapital 55 156 0
Sum langsiktig gjeld 103 000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Arctic Development Partners G99 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Development Partners G99 AS - 920123686
Uoppgitt
C/o Arctic Business Management AS Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
73 478 000
Egenkapital
73 498 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 0 10 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -573 -574 -311
Resultat før skatt -52 -574 -309
Ordinært resultat -52 -574 -309
Årsresultat -52 -574 -309
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 73 478 68 943 33 135
Sum omløpsmidler 20 117 4 890
Sum eiendeler 73 498 69 060 38 025
Sum egenkapital 73 498 69 051 38 025
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 9 0

Grenseveien 99 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grenseveien 99 AS - 919755547
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Østensjøveien 27, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 504 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
52 887 000
Egenkapital
30 000
Gjeld
57 854 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 4 8
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 6 51 64
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 3 504 6 192 9 149
Driftsresultat -1 939 1 769 3 182
Resultat før skatt -2 640 440 1 661
Ordinært resultat -2 640 440 1 661
Årsresultat -2 640 440 1 661
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 52 887 53 793 50 563
Sum omløpsmidler 4 998 3 694 3 545
Sum eiendeler 57 884 57 487 54 108
Sum egenkapital 30 30 30
Sum langsiktig gjeld 51 358 50 001 49 914
Sum kortsiktig gjeld 6 496 7 456 4 164

G99 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) G99 Holding AS - 922061408
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Østensjøveien 27, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
306 644 000
Egenkapital
110 246 000
Gjeld
203 317 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 12 14 12
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -132 -234 -59
Resultat før skatt -1 813 -2 784 -3 149
Ordinært resultat -1 813 -2 784 -3 149
Årsresultat -1 813 -2 784 -3 149
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 306 644 304 030 303 151
Sum omløpsmidler 6 919 5 288 6 055
Sum eiendeler 313 563 309 318 309 206
Sum egenkapital 110 246 114 699 57 508
Sum langsiktig gjeld 200 658 193 566 249 616
Sum kortsiktig gjeld 2 659 1 053 2 083

Arctic Real Estate Development AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Real Estate Development AS - 921192401
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Observatør 2018 Aktiv 4,5 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
898 000
Personalkostnader
3 937 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 428 000
Egenkapital
-12 792 000
Gjeld
34 276 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 4 8
Totalt 0 6 13
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 898 4 073 4 437
Driftsresultat -4 113 -4 610 -4 432
Resultat før skatt -3 208 -3 922 -3 706
Ordinært resultat -3 208 -3 922 -3 706
Årsresultat -3 208 -3 922 -3 706
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 21 428 15 466 4 106
Sum omløpsmidler 56 1 424 3 635
Sum eiendeler 21 484 16 890 7 741
Sum egenkapital -12 792 -9 584 -5 662
Sum langsiktig gjeld 33 921 25 114 12 034
Sum kortsiktig gjeld 355 1 360 1 370

Blackheart Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blackheart Invest AS - 921136714
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Gimleveien 16, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 4,6 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
330 000
Egenkapital
339 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 330 149 149
Sum omløpsmidler 9 11 11
Sum eiendeler 339 159 159
Sum egenkapital 339 159 159
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Tuntland Consulting

Foretaksinfo
(Aktiv) Tuntland Consulting - 984722338
Uoppgitt
Gimleveien 16, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 19 år
Adm. direktør 2002 Aktiv 20,5 år
Styrets leder 2002 2004 1,5 år

Oslo S Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslo S Utvikling AS - 983138683
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2015 2018 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 217 121 000
Personalkostnader
27 539 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 201 000
Egenkapital
1 398 807 000
Gjeld
1 021 584 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 12 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 10
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 68 78 85
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 217 121 1 523 434 3 025 478
Driftsresultat 168 727 378 466 1 090 280
Resultat før skatt 127 662 287 951 965 602
Ordinært resultat 127 662 287 951 965 602
Årsresultat 104 839 289 204 967 234
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 8 201 834 168 1 243 094
Sum omløpsmidler 2 412 190 1 499 895 2 189 214
Sum eiendeler 2 420 391 2 334 063 3 432 308
Sum egenkapital 1 398 807 1 571 145 1 283 195
Sum langsiktig gjeld 835 714 465 493 1 972 745
Sum kortsiktig gjeld 185 870 297 425 176 368

Hinna Park AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hinna Park AS - 979273509
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Domkirkeplassen 3, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 2018 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 284 000
Personalkostnader
6 493 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
679 318 000
Egenkapital
681 176 000
Gjeld
21 992 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 55 54 52
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 13 284 14 707 14 242
Driftsresultat -8 965 -7 016 -7 066
Resultat før skatt 7 061 3 630 24 352
Ordinært resultat 7 061 3 630 24 352
Årsresultat 7 061 3 630 24 352
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 679 318 314 293 721 425
Sum omløpsmidler 23 850 13 824 33 397
Sum eiendeler 703 169 328 117 754 823
Sum egenkapital 681 176 313 168 720 547
Sum langsiktig gjeld 7 271 7 114 7 237
Sum kortsiktig gjeld 14 721 7 834 27 039

Hinna Park Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hinna Park Eiendom AS - 912829391
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Domkirkeplassen 3, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 2018 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
99 727 000
Personalkostnader
6 493 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 584 482 000
Egenkapital
282 542 000
Gjeld
1 326 824 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 16 12 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 2 6 2
Totalt 51 51 53
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 99 727 82 430 86 201
Driftsresultat 12 482 6 582 19 249
Resultat før skatt -25 827 -22 484 -7 237
Ordinært resultat -25 827 -22 484 -7 237
Årsresultat -16 974 -14 962 -7 237
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 584 482 1 135 797 1 176 286
Sum omløpsmidler 24 885 32 223 15 010
Sum eiendeler 1 609 367 1 168 020 1 191 296
Sum egenkapital 282 542 299 517 314 479
Sum langsiktig gjeld 1 295 998 843 762 852 406
Sum kortsiktig gjeld 30 826 24 742 24 413

Mdpl Anjali AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mdpl Anjali AS - 996289281
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2010 < 1 år

Oslo Høgskolebygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Oslo Høgskolebygg AS - 996289303
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2010 < 1 år

Pareto Staur Energy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pareto Staur Energy AS - 996289265
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 716 000
Egenkapital
19 772 000
Gjeld
1 158 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 8 8 34
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -534 -528 -518
Resultat før skatt -9 333 -17 376 2 794
Ordinært resultat -9 333 -17 376 2 794
Årsresultat -9 333 -17 376 2 794
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 18 716 27 577 44 470
Sum omløpsmidler 2 214 2 686 3 372
Sum eiendeler 20 930 30 264 47 842
Sum egenkapital 19 772 29 105 46 482
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 158 1 158 1 360

Dekklogistikk Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dekklogistikk Eiendom AS - 996284735
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Carnegie Business Management A Fjordalléen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 543 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
103 858 000
Egenkapital
17 985 000
Gjeld
90 046 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 2 2
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 54 55 53
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 8 543 8 400 8 252
Driftsresultat 2 757 2 419 2 354
Resultat før skatt 90 -614 -894
Ordinært resultat 90 -614 -894
Årsresultat 90 -614 -894
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 103 858 109 330 114 835
Sum omløpsmidler 4 174 2 524 2 325
Sum eiendeler 108 032 111 854 117 160
Sum egenkapital 17 985 20 053 22 167
Sum langsiktig gjeld 86 235 88 099 90 599
Sum kortsiktig gjeld 3 811 3 702 4 394

Lillestrøm Industrieiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lillestrøm Industrieiendom AS - 996284743
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vulkan 16, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 058 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 15 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 2
Likviditetsgrad II 0 4 10
Totalt 0 39 15
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -21 -44
Resultat før skatt -2 331 561 0
Ordinært resultat -2 331 561 0
Årsresultat -2 331 561 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 101 878
Sum omløpsmidler 3 058 353 083 219 834
Sum eiendeler 3 058 353 083 321 712
Sum egenkapital 3 058 3 058 16 018
Sum langsiktig gjeld 0 0 305 250
Sum kortsiktig gjeld 0 350 025 444

Omega Xl II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Omega Xl II AS - 996284794
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2010 < 1 år

Sannergata 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sannergata 2 AS - 996284808
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gladengveien 3b, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 071 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
610 089 000
Egenkapital
509 394 000
Gjeld
139 669 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 10
Totalt 63 65 71
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 52 071 46 330 45 285
Driftsresultat 31 849 27 770 28 499
Resultat før skatt 25 453 17 908 18 485
Ordinært resultat 25 453 17 908 18 485
Årsresultat 25 453 17 908 18 485
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 610 089 621 998 635 294
Sum omløpsmidler 38 974 27 306 137 743
Sum eiendeler 649 063 649 304 773 037
Sum egenkapital 509 394 515 287 520 877
Sum langsiktig gjeld 98 388 100 050 221 626
Sum kortsiktig gjeld 41 281 33 967 30 533

Oslo Helsebygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Oslo Helsebygg AS - 996284859
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2010 < 1 år

Investorprosjekt 120 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Investorprosjekt 120 AS - 996284646
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2010 < 1 år

Trondheim Helsebygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trondheim Helsebygg AS - 996263088
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 513 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
241 949 000
Egenkapital
213 784 000
Gjeld
36 990 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 0 2 10
Totalt 66 66 59
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 21 513 21 127 20 105
Driftsresultat 14 298 14 625 12 248
Resultat før skatt 10 984 11 624 -3 437
Ordinært resultat 10 984 11 624 -3 437
Årsresultat 10 984 11 624 -3 437
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 241 949 247 621 254 051
Sum omløpsmidler 8 824 28 597 8 856
Sum eiendeler 250 774 276 218 262 907
Sum egenkapital 213 784 216 361 242 901
Sum langsiktig gjeld 18 530 19 122 18 011
Sum kortsiktig gjeld 18 460 40 735 1 995

Bakkevegen 1c AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bakkevegen 1c AS - 996263134
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Mohagalia 6, 2770 Jaren
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2010 < 1 år

Fornebuveien 7-13 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fornebuveien 7-13 AS - 996263193
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 630 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
324 309 000
Egenkapital
65 056 000
Gjeld
273 306 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 67 65 65
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 26 630 25 792 24 819
Driftsresultat 21 592 20 789 19 505
Resultat før skatt 12 876 11 628 9 434
Ordinært resultat 12 876 11 628 9 434
Årsresultat 12 876 11 628 9 434
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 324 309 328 295 332 698
Sum omløpsmidler 14 053 15 702 13 072
Sum eiendeler 338 362 343 997 345 771
Sum egenkapital 65 056 68 955 72 059
Sum langsiktig gjeld 251 039 255 108 259 054
Sum kortsiktig gjeld 22 267 19 935 14 658

Frysjaveien 31 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Frysjaveien 31 AS - 996263215
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Clarksons Platou Property Management AS Munkedamsveien 62c, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2010 < 1 år

Actus Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Actus Eiendom AS - 983071805
Ikke tilgjengelig
Øvre Måsan 43, 1385 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2006 3,4 år