Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jørn Tore Måleng

Rapportdato: 2020-07-05

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 794 552 og med ett samlet driftsresultat på 39 859. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 15 av virksomhetene driftsunderskudd, og 13 av virksomhetene driftsoverskudd. 19 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 20 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 44.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Hillesland Naturstein AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Afb Eiendom AS Nestleder styre 2019 - Aktiv 12 187 3 635
Ecobio Norge AS Adm. direktør 2019 - Aktiv 7 271 -1 208
- Styrets leder 2011 - Aktiv 7 271 -1 208
Mølskroken Strand og Bryggeforvaltning AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -13
Landskapsforvaltning AS Styrets leder 2019 - Aktiv 237 67

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Afb Eiendom AS Styrets leder 2017 - 2019
Afb Eiendom AS Styre­medlem 2011 - 2017
Mystery Basket AS Styrets leder 2017 - 2020
Lunch Club AS Styrets leder 2017 - 2020
Green 4 You AS Styrets leder 2017 - 2020
Fruit 4 You AS Styrets leder 2017 - 2020

Hillesland Naturstein AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hillesland Naturstein AS - 824780102
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
C/o Ae Gruppen AS Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

Afb Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Afb Eiendom AS - 982182603
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vangsveien 10, 1814 Askim
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2019 Aktiv 1 år
Styrets leder 2017 2019 2,1 år
Styre­medlem 2011 2017 6,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 187 000
Personalkostnader
1 953 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
276 047 000
Egenkapital
80 945 000
Gjeld
204 366 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 6
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 62 63 71
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 12 187 12 157 15 011
Driftsresultat 3 635 3 579 8 141
Resultat før skatt 2 076 1 663 3 922
Ordinært resultat 2 076 1 663 3 922
Årsresultat 2 076 1 663 3 922
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 276 047 277 859 123 352
Sum omløpsmidler 9 264 9 390 6 997
Sum eiendeler 285 310 287 249 130 348
Sum egenkapital 80 945 78 869 47 206
Sum langsiktig gjeld 198 730 206 948 81 067
Sum kortsiktig gjeld 5 636 1 432 2 076

Ecobio Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ecobio Norge AS - 997733630
Bygging av vann- og kloakkanlegg
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,1 år
Styrets leder 2011 Aktiv 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 271 000
Personalkostnader
3 046 000
Lederlønn
583 000
Anleggsmidler
191 000
Egenkapital
3 197 000
Gjeld
5 224 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 2 4
Totalt 14 10 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 271 9 270 10 413
Driftsresultat -1 208 -558 -1 012
Resultat før skatt -927 -454 -786
Ordinært resultat -927 -454 -786
Årsresultat -927 -454 -786
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 191 917 745
Sum omløpsmidler 8 230 3 976 4 356
Sum eiendeler 8 421 4 893 5 101
Sum egenkapital 3 197 858 1 312
Sum langsiktig gjeld 2 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 224 4 034 3 788

Mølskroken Strand og Bryggeforvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mølskroken Strand og Bryggeforvaltning AS - 922575010
Eiendomsforvaltning
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 356 000
Egenkapital
20 000
Gjeld
3 576 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 10
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -13
Resultat før skatt -10
Ordinært resultat -10
Årsresultat -10
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 3 356
Sum omløpsmidler 239
Sum eiendeler 3 595
Sum egenkapital 20
Sum langsiktig gjeld 3 500
Sum kortsiktig gjeld 76

Landskapsforvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Landskapsforvaltning AS - 922275033
Landskapsarkitekttjenester
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
237 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
151 000
Gjeld
45 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 4
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 89
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 237
Driftsresultat 67
Resultat før skatt 51
Ordinært resultat 51
Årsresultat 51
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 196
Sum eiendeler 196
Sum egenkapital 151
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 45

Østfold Næringspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Østfold Næringspark AS - 981653726
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vangsveien 10, 1814 Askim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 398 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
48 065 000
Egenkapital
41 825 000
Gjeld
10 076 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 10 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 77 77 71
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 18 398 13 970 13 569
Driftsresultat 8 065 6 326 4 746
Resultat før skatt 6 313 4 754 3 487
Ordinært resultat 6 313 4 754 3 487
Årsresultat 6 313 4 754 3 487
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 48 065 46 393 44 923
Sum omløpsmidler 3 836 4 447 4 592
Sum eiendeler 51 901 50 840 49 515
Sum egenkapital 41 825 41 267 40 324
Sum langsiktig gjeld 364 3 337 260
Sum kortsiktig gjeld 9 712 6 237 8 930

Guderudkvartalet Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Guderudkvartalet Eiendom AS - 977190584
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Vangsveien 10, 1814 Askim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 007 000
Egenkapital
2 849 000
Gjeld
17 921 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 10 10 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 22 22
Driftsresultat -85 -49 -83
Resultat før skatt -361 -551 -718
Ordinært resultat -361 -551 -718
Årsresultat -361 -551 -718
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 17 007 15 235 15 324
Sum omløpsmidler 3 763 826 281
Sum eiendeler 20 770 16 061 15 605
Sum egenkapital 2 849 291 841
Sum langsiktig gjeld 17 684 15 742 14 600
Sum kortsiktig gjeld 237 28 164

Kitchen 4 All AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kitchen 4 All AS - 920381537
Produksjon av ferdigmat
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 000
Egenkapital
22 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -4 -6
Resultat før skatt -3 -5
Ordinært resultat -3 -5
Årsresultat -3 -5
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 2 1
Sum omløpsmidler 20 24
Sum eiendeler 22 25
Sum egenkapital 22 25
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Foreningen Fau Ved Spydeberg Ungdomsskole

Foretaksinfo
(Aktiv) Foreningen Fau Ved Spydeberg Ungdomsskole - 919815043
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Griniveien 16, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,7 år

Aktivt Samhold AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aktivt Samhold AS - 919529687
Undervisning innen idrett og rekreasjon
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 000
Egenkapital
20 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 0 10 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 -3 -6
Resultat før skatt -3 -2 -4
Ordinært resultat -3 -2 -4
Årsresultat -3 -2 -4
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 2 1
Sum omløpsmidler 17 24 24
Sum eiendeler 20 26 26
Sum egenkapital 20 23 26
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 3 0

Lunch Club Askim Vgs AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lunch Club Askim Vgs AS - 919437782
Cateringvirksomhet
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 952 000
Personalkostnader
1 075 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 000
Egenkapital
33 000
Gjeld
416 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 7 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 10
Resultatgrad 12 8 20
Kontantstrøm fra drift 7 5 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 69 51 90
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 952 2 906 1 379
Driftsresultat 148 100 507
Resultat før skatt 116 76 382
Ordinært resultat 116 76 382
Årsresultat 116 76 382
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 28 0 0
Sum omløpsmidler 422 969 556
Sum eiendeler 450 969 556
Sum egenkapital 33 30 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 416 939 526

Sorgverten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sorgverten AS - 918711244
Cateringvirksomhet
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
30 000
Gjeld
93 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 6 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 54 87 82
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 299 128
Driftsresultat 1 91 57
Resultat før skatt 1 70 43
Ordinært resultat 1 70 43
Årsresultat 1 70 43
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 123 128 175
Sum eiendeler 123 128 175
Sum egenkapital 30 30 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 93 98 145

Lunch 4 You AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lunch 4 You AS - 818716532
Cateringvirksomhet
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
75 000
Personalkostnader
38 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 000
Egenkapital
-1 000
Gjeld
40 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 6 0
Fordringsomsetningshastighet 0 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 2 17 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 75 256 0
Driftsresultat -34 -29 -6
Resultat før skatt -27 -23 -4
Ordinært resultat -27 -23 -4
Årsresultat -27 -23 -4
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 1 1
Sum omløpsmidler 30 302 24
Sum eiendeler 39 303 26
Sum egenkapital -1 26 26
Sum langsiktig gjeld 40 200 0
Sum kortsiktig gjeld 0 77 0

på Lag Med AS

Foretaksinfo
(Aktiv) på Lag Med AS - 918716769
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 000
Egenkapital
20 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 0 10 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 -3 -6
Resultat før skatt -3 -2 -4
Ordinært resultat -3 -2 -4
Årsresultat -3 -2 -4
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 2 1
Sum omløpsmidler 17 24 24
Sum eiendeler 20 26 26
Sum egenkapital 20 23 26
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 3 0

Kitchen 4 You AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kitchen 4 You AS - 918627065
Produksjon av ferdigmat
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 000
Egenkapital
20 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 0 10 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 -3 -6
Resultat før skatt -3 -2 -4
Ordinært resultat -3 -2 -4
Årsresultat -3 -2 -4
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 2 1
Sum omløpsmidler 17 24 24
Sum eiendeler 20 26 26
Sum egenkapital 20 23 26
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 3 0

Sløyden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sløyden AS - 918166165
Cateringvirksomhet
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 000
Egenkapital
22 000
Gjeld
10 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 0
Totalt 8 8 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 -10 -17
Resultat før skatt -3 -8 -13
Ordinært resultat -3 -8 -13
Årsresultat -3 -8 -13
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 7 5
Sum omløpsmidler 24 27 27
Sum eiendeler 32 34 33
Sum egenkapital 22 24 33
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10 10 0

Mlc Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mlc Gruppen AS - 918106499
Cateringvirksomhet
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
120 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
931 000
Egenkapital
787 000
Gjeld
2 167 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 8 10 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 159 60
Driftsresultat -974 -2 391 -560
Resultat før skatt -5 460 -1 693 0
Ordinært resultat -5 460 -1 693 0
Årsresultat -5 460 -1 693 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 931 5 562 4 134
Sum omløpsmidler 2 023 4 917 4 681
Sum eiendeler 2 954 10 479 8 815
Sum egenkapital 787 5 174 3 891
Sum langsiktig gjeld 1 038 2 242 1 032
Sum kortsiktig gjeld 1 129 3 063 3 892

Deponiconsult AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Deponiconsult AS - 917193606
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 000
Egenkapital
21 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 -12 -16
Resultat før skatt -3 -9 -12
Ordinært resultat -3 -9 -12
Årsresultat -3 -9 -12
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 7 5
Sum omløpsmidler 13 17 28
Sum eiendeler 21 24 33
Sum egenkapital 21 24 33
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Karmøy Naturstein Sjø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Karmøy Naturstein Sjø AS - 986390693
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Strandgata 120, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,3 år
Styre­medlem 2004 2011 7,2 år
Adm. direktør 2004 2006 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 988 000
Personalkostnader
4 251 000
Lederlønn
330 000
Anleggsmidler
873 000
Egenkapital
1 417 000
Gjeld
2 839 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 6 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 2
Resultatgrad 0 2 2
Kontantstrøm fra drift 0 3 1
Rentedekningsgrad 0 10 6
Likviditetsgrad II 6 8 4
Totalt 14 46 28
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 988 26 089 14 583
Driftsresultat -1 551 171 22
Resultat før skatt -1 105 525 2
Ordinært resultat -1 105 525 2
Årsresultat -1 105 525 2
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 873 224 268
Sum omløpsmidler 3 383 5 784 5 645
Sum eiendeler 4 256 6 008 5 913
Sum egenkapital 1 417 2 521 656
Sum langsiktig gjeld 178 1 050 0
Sum kortsiktig gjeld 2 661 2 437 5 258

Anleggskompaniet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Anleggskompaniet AS - 914365686
Oppføring av bygninger
Lyserenveien 861, 1821 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 144 000
Personalkostnader
1 556 000
Lederlønn
543 000
Anleggsmidler
1 688 000
Egenkapital
1 192 000
Gjeld
1 694 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 6
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 5 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 8
Resultatgrad 20 0 8
Kontantstrøm fra drift 20 0 10
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 4 6
Totalt 94 13 56
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 144 2 262 2 993
Driftsresultat 1 085 -322 109
Resultat før skatt 888 -298 84
Ordinært resultat 888 -298 84
Årsresultat 888 -298 84
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 688 329 429
Sum omløpsmidler 1 198 660 1 048
Sum eiendeler 2 886 989 1 477
Sum egenkapital 1 192 404 703
Sum langsiktig gjeld 1 116 0 23
Sum kortsiktig gjeld 578 585 751

Askim Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Askim Entreprenør AS - 976115295
Grunnarbeid
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,7 år
Styre­medlem 2000 2012 11,8 år
Adm. direktør 2000 2012 11,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
90
Styremedlemmer
0
Omsetning
333 237 000
Personalkostnader
67 042 000
Lederlønn
2 221 000
Anleggsmidler
12 437 000
Egenkapital
29 471 000
Gjeld
105 373 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 12 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 1 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 8
Resultatgrad 4 14 16
Kontantstrøm fra drift 5 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 42 66 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 333 237 335 251 297 216
Driftsresultat 8 379 29 297 32 138
Resultat før skatt 6 744 23 147 24 755
Ordinært resultat 6 744 23 147 24 755
Årsresultat 6 744 23 147 24 755
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 12 437 22 727 43 318
Sum omløpsmidler 122 407 150 646 108 882
Sum eiendeler 134 844 173 373 152 200
Sum egenkapital 29 471 34 427 30 530
Sum langsiktig gjeld 0 3 298 4 803
Sum kortsiktig gjeld 105 373 135 649 116 867

Vatn Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vatn Energi AS - 998696127
Produksjon av elektrisitet ellers
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,9 år
Kontakt­person 2012 Aktiv 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
439 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 445 000
Egenkapital
-456 000
Gjeld
3 031 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 8 12 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 40 42 51
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 439 479 494
Driftsresultat 16 24 86
Resultat før skatt -74 -46 3
Ordinært resultat -74 -46 3
Årsresultat -74 -46 3
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 445 2 631 2 816
Sum omløpsmidler 130 163 216
Sum eiendeler 2 575 2 794 3 033
Sum egenkapital -456 -382 -335
Sum langsiktig gjeld 2 302 2 447 2 606
Sum kortsiktig gjeld 729 729 762

Storaborg Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storaborg Eiendom AS - 991557989
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2012 Aktiv 8,3 år
Adm. direktør 2009 2011 1,9 år
Styrets leder 2007 Aktiv 12,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
509 000
Gjeld
12 006 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 6 10
Totalt 4 6 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -14 -13 -17
Resultat før skatt -367 -369 -280
Ordinært resultat -367 -369 -280
Årsresultat -367 -369 -280
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 12 515 12 418 12 384
Sum eiendeler 12 515 12 418 12 384
Sum egenkapital 509 509 509
Sum langsiktig gjeld 11 549 11 449 11 859
Sum kortsiktig gjeld 457 460 17

Fladstad Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fladstad Utvikling AS - 989031988
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2012 Aktiv 8,4 år
Styrets leder 2006 Aktiv 14,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 500 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 137 000
Gjeld
16 530 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 4
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 77 0 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 14 500 0 7 000
Driftsresultat 6 741 -82 2 836
Resultat før skatt 4 733 -579 1 900
Ordinært resultat 4 733 -579 1 900
Årsresultat 4 733 -579 1 900
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 18 666 21 412 24 077
Sum eiendeler 18 666 21 412 24 077
Sum egenkapital 2 137 2 137 2 137
Sum langsiktig gjeld 10 462 19 275 17 761
Sum kortsiktig gjeld 6 068 0 4 179

Myrerskog Lunsj & Catering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Myrerskog Lunsj & Catering AS - 988215031
Cateringvirksomhet
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2012 Aktiv 8,4 år
Styrets leder 2007 Aktiv 12,7 år
Adm. direktør 2007 2011 3,6 år
Styre­medlem 2005 2007 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 055 000
Personalkostnader
1 642 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
813 000
Egenkapital
619 000
Gjeld
1 920 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 16 14 16
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 055 3 439 3 290
Driftsresultat -578 -1 641 -3 824
Resultat før skatt -452 -1 285 -2 954
Ordinært resultat -452 -1 285 -2 954
Årsresultat -452 -1 285 -2 954
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 813 471 657
Sum omløpsmidler 1 727 2 506 4 873
Sum eiendeler 2 539 2 978 5 531
Sum egenkapital 619 646 691
Sum langsiktig gjeld 1 000 1 300 3 290
Sum kortsiktig gjeld 920 1 031 1 550

Tomt og Landskapsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tomt og Landskapsutvikling AS - 988931292
Oppføring av bygninger
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2012 Aktiv 8,4 år
Styrets leder 2005 Aktiv 14,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 255 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 916 000
Egenkapital
3 535 000
Gjeld
19 786 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 10 0
Totalt 66 10 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 11 255 0 0
Driftsresultat 2 161 -156 -82
Resultat før skatt 1 434 -295 -65
Ordinært resultat 1 434 -295 -65
Årsresultat 1 434 -295 -65
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 916 0 0
Sum omløpsmidler 16 406 13 409 7 101
Sum eiendeler 23 321 13 409 7 101
Sum egenkapital 3 535 2 101 2 101
Sum langsiktig gjeld 6 357 10 029 5 000
Sum kortsiktig gjeld 13 429 1 278 0

Kirkengen Hagebygd AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kirkengen Hagebygd AS - 982557097
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2012 Aktiv 8,4 år
Adm. direktør 2007 2011 4,1 år
Styrets leder 2005 Aktiv 15,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 416 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 470 000
Egenkapital
3 478 000
Gjeld
26 798 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 8
Likviditetsgrad II 10 6 8
Totalt 62 71 71
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 416 1 337 1 517
Driftsresultat 587 873 989
Resultat før skatt 336 599 656
Ordinært resultat 336 599 656
Årsresultat 336 599 656
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 13 470 7 887 8 053
Sum omløpsmidler 16 806 521 1 995
Sum eiendeler 30 276 8 408 10 049
Sum egenkapital 3 478 3 102 2 753
Sum langsiktig gjeld 25 092 4 900 6 253
Sum kortsiktig gjeld 1 706 406 1 043

Karmøy Inshore Servise AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Karmøy Inshore Servise AS - 989136712
Utenriks sjøfart med gods
Strandgata 120, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 10,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 592 000
Egenkapital
2 628 000
Gjeld
5 447 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 10
Totalt 2 82 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 4 614 3 770
Driftsresultat -4 286 1 690 1 138
Resultat før skatt -3 496 1 302 744
Ordinært resultat -3 496 1 302 744
Årsresultat -3 496 1 302 744
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 592 7 196 3 963
Sum omløpsmidler 483 3 376 1 808
Sum eiendeler 8 076 10 572 5 771
Sum egenkapital 2 628 6 124 4 823
Sum langsiktig gjeld 4 797 2 549 617
Sum kortsiktig gjeld 650 1 899 331

Ae Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ae Gruppen AS - 976094727
Grunnarbeid
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2011 4,9 år
Styrets leder 2000 Aktiv 19,5 år
Adm. direktør 2000 2012 11,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
368 201 000
Personalkostnader
80 751 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
133 927 000
Egenkapital
97 115 000
Gjeld
225 821 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 7 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 1 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 8 12 14
Kontantstrøm fra drift 7 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 2
Totalt 43 55 62
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 368 201 349 967 318 013
Driftsresultat 14 867 25 950 31 454
Resultat før skatt 9 603 19 397 25 319
Ordinært resultat 9 603 19 397 25 319
Årsresultat 9 603 19 442 25 397
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 133 927 120 894 100 300
Sum omløpsmidler 189 010 209 229 165 233
Sum eiendeler 322 937 330 123 265 533
Sum egenkapital 97 115 95 598 84 201
Sum langsiktig gjeld 96 911 77 806 58 344
Sum kortsiktig gjeld 128 910 156 719 122 987

Måleng Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Måleng Eiendom AS - 886805322
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 Aktiv 16,2 år
Adm. direktør 2004 Aktiv 16,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 193 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
79 654 000
Egenkapital
9 025 000
Gjeld
80 419 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 2 6
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 63 53 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 193 6 667 6 925
Driftsresultat 2 874 1 560 2 695
Resultat før skatt 545 44 1 181
Ordinært resultat 545 44 1 181
Årsresultat 545 44 1 181
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 79 654 83 819 71 647
Sum omløpsmidler 9 790 2 252 3 009
Sum eiendeler 89 444 86 071 74 656
Sum egenkapital 9 025 9 268 9 073
Sum langsiktig gjeld 76 148 72 205 57 431
Sum kortsiktig gjeld 4 271 4 598 8 152

J T Måleng Anleggservice

Foretaksinfo
(Aktiv) J T Måleng Anleggservice - 971101156
Beplantning av hager og parkanlegg
C/o Askim Entreprenør AS Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 16,4 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2011 10,3 år

Mystery Basket AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mystery Basket AS - 919529326
Cateringvirksomhet
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2020 2,3 år

Lunch Club AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lunch Club AS - 918716556
Cateringvirksomhet
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2020 2,8 år

Green 4 You AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Green 4 You AS - 918673229
Cateringvirksomhet
Østbuen 2, 1820 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2020 2,8 år